Privacy verklaring

woensdag 15 maart 2023

Orange socks and feeling better again

 De sokken die ik maakte voor de winkel van Tante Tuttebol zijn eindelijk af. Ik gebruikte het garen Twin Silk van Lang Yarns, een heerlijk zachte draad in de kleur Scorpio.

The socks I made for Tante Tuttebol's shop are finally finished. I used the yarn Twin Silk from Lang Yarns, a wonderfully soft thread in the color Scorpio.

Ze waren allang afgeweest, ware het niet dat de dag nadat ik mijn vorige blogje schreef ik weer flink ziek werd. Koorts, hoofdpijn, hoesten, misselijk, te ziek om uit bed te komen. Ik bleef dan ook van maandag tot zaterdag boven in bed liggen. Op zaterdag at ik voor het eerst een droogkoekje. Daarnaast was het alleen een paar koppen thee per dag. Maar toen werd ik er ook weer heel benauwd bij, dus de volgende dag, zondag 5 maart, maar de huisartsenpost.

They would have been done for a long time, were it not for the fact that the day after I wrote my last blog I got sick again. Fever, headache, cough, nausea, too sick to get out of bed. So I stayed upstairs in bed from Monday to Saturday. On Saturday I ate a dry biscuit for the first time. In addition, it was only a few cups of tea a day. But then I also became very short of breath, so the next day, Sunday March 5, I went to the doctor's office.

Ze schreef me meteen weer een prednison en antibiotica kuur voor. Dit was nu de 3e keer dat ik prednison kreeg sinds 6 januari. Ze gaf me het advies om contact op te nemen met de longarts en te vragen of ik mijn afspraak eerder kon krijgen want er moet naar gekeken worden waarom de infectie niet echt weg wil gaan. Daar kan ik nu op 3 april naar toe.
Naast de grote sokken heb ik ook weer een mini sok gebreid voor aan de waslijn in de wolwinkel.

She immediately prescribed me another course of prednisone and antibiotics. This was now the 3rd time I have been given prednisone since January 6th. She advised me to contact the pulmonologist and ask if I could get my appointment earlier as they need to look into why the infection is not really going away. I can now go there on April 3.
In addition to the large socks, I also knitted a mini sock for the washing line in the wool shop.

Op 6 maart werd onze jongste kleindochter Loïs 2 jaar en op die dag mocht ze ook voor het eerst naar de peuterspeelzaal. Ze zit in dezelfde groep als haar 3 jarig zusje Lana, heerlijk samen aan het knutselen.

On March 6, our youngest granddaughter Loïs turned 2 years old and on that day she also went to preschool for the first time. She is in the same group as her 3-year-old sister Lana, having fun crafting together.

En dan ineens 2 dagen later begon het te sneeuwen en het bleef sneeuwen. Wat een mooi gezicht was dat.

And then suddenly 2 days later it started snowing and it kept snowing. What a beautiful sight that was.


Sinds een paar dagen gaat het gelukkig weer iets beter, ik heb weer meer lucht. Gelukkig maar, want zodoende kon ik weer op de fiets naar het breicafe. Ik had mijn Crunkled socks meegenomen die ik brei met kleur 11293 Saloon van de serie Country van Opal.

Fortunately, things have improved a bit since a few days, I can breath more easily again. Fortunately, because that way I could cycle to the knitting cafe again. I brought my Crunkled socks that I knit with color 11293 Saloon from the Country series by Opal.

Vorige week ontving ik ook mijn prijs die ik gewonnen had op Instagram bij Anna Knitter. Elke maand heeft ze een onderwerp wat je kunt breien. In februari was dat Valentijn kleuren en ik had mijn col die ik gebreid had tijdens Valenvent opgegeven en won daarmee de maand prijs.

Last week I also received my prize that I won on Instagram at Anna Knitter. Every month she has a topic that you can knit. In February it was Valentine's colors and I had given up my cowl that I knitted during Valenvent and won the monthly prize.


Een paar dagen geleden ontving ik ook mijn pakje wat ik besteld had bij Supergoof Quilts.

A few days ago I also received my package that I ordered from Supergoof Quilts.

Ze liet op Instagram 2 hondjes zien van Maileg en ik was verkocht. Puk en Muk voelen zich hier inmiddels al goed thuis.

She showed 2 dogs from Maileg on Instagram and I was sold. Puk and Muk already feel at home here.


Dan wil ik ook nog even het boek De boekenfluisteraar van Carsten Henn noemen, want wat was dit een heerlijk boek om te lezen. Een echt lief boek.

Then I would also like to mention the book The Door-to-Door Bookstore by Carsten Henn, because this was such a wonderful book to read. A really sweet book.

Verder heb ik me ook nog opgegeven voor de Paaswolswap2023. Zoiets als de kerstswap afgelopen december. Alleen doen we nu 14 strengen van 6 gram inpakken met iets lekkers erbij en een cadeau van rond de 10 euro. Je kunt je hiervoor niet meer inschrijven, de termijn verliep afgelopen zondag.

I also signed up for the Easter wool swap2023. Something like the Christmas swap last December. Only now we pack 14 skeins of 6 grams with something delicious and a gift of around 10 euros. You can no longer register for this, the term expired last Sunday.

En gisteren kwamen ook nog de strengen binnen die ik besteld had bij The Woolly Chicken, samen met een paar steekmarkeerders. De kleuren zijn weer prachtig.

And yesterday the skeins I ordered from The Woolly Chicken arrived, along with a few stitch markers. The colors are beautiful again.

zondag 26 februari 2023

Linen stitch table runner

De tafelloper, gehaakt in de linnen stitch met 4 bollen Scheepjes Our Tribe is klaar.

The table runner, crocheted in the linen stitch with 4 balls Scheepjes Our Tribe is ready.


Hij is ongeveer 240 cm lang en past mooi op de tafel in de winkel van Tante Tuttebol.

It is about 240 cm long and fits nicely on the table in Tante_Tuttebol's store.

Er staat nu nog best veel op de tafel, maar inmiddels is hij flink opgeruimd. De kleuren die gebruikt zijn, zijn 967, 988, 978 en 972.

There is still quite a lot on the table, but it has now been cleaned up considerably. The colors used are 967, 988, 978 and 972.

Met de restanten heb ik een mini sokje gebreid voor aan de sokken waslijn die hangt in Tante Tuttebol's winkel.  

With the leftovers I knitted a mini sock for the socks washing line that hangs in Tante Tuttebol's shop.

En ik ben meteen doorgegaan met kleur 11293 Saloon uit de nieuwe serie Country van Opal. Ik brei de Crunkled socks van Kay Jones.

And I immediately continued with color 11293 Saloon from the new Country series by Opal. I'm knitting the Crunkled socks by Kay Jones.

Ik kocht 6 van de 8 kleuren.

I bought 6 of the 8 colors.

De gele en rode bol had ik al, die zaten in maart 2022 in de Opal Abo.

I already had the yellow and red color, which were in the Opal Abo in March 2022.


 

dinsdag 21 februari 2023

Big surprise

 Op 1 februari begon Valenvent. Kay Jones gaf een patroon aan hun patrons, The Cherish Cowl. De bedoeling was om elke dag, tien dagen lang, een kleur te breien. Ik gebruikte hiervoor 10 mini strengen van The woolly chicken yarns. Op de 10e dag had ik de col af.

Valenvent started on February 1. Kay Jones gave their patrons a pattern, The Cherish Cowl. The intention was to knit a color every day for ten days. I used 10 mini skeins from The woolly chicken yarns for this. On the 10th day I finished the cowl.

Op 11 februari was het dan zover, de opening van wolwinkel Tante Tuttebol.

On February 11, the opening of wool shop Tante Tuttebol was finally here.

Het was de hele dag razend druk en zelfs ik heb klanten geholpen. Rond het middaguur klopte er ineens iemand op mijn schouder en tot mijn grote verrassing stond daar Else, mijn internet vriendinnetje. Het was 11 jaar geleden dat ik haar gezien had tijdens een open dag bij Quiltatelier Wendy Vosters. Ze hadden er 2 uur over gedaan om er te komen en wat was het geweldig om haar weer te zien. Natuurlijk moest er een foto genomen worden. Het was zo'n grote verrassing voor me, echt super geweldig.

It was extremely busy all day and even I helped customers. Around noon someone suddenly tapped on my shoulder and to my great surprise there was Else, my internet friend. It was 11 years ago that I had seen her during an open day at Quilt atelier Wendy Vosters. It had taken them 2 hours to get there and it was great to see her again. Of course a photo had to be taken. This was such a big surprise for me and I loved it.

Om 16 uur werd de deur dicht gedaan en Anja kon terug kijken op een geweldige opening van haar nieuwe winkel.

At 4 pm the door was closed and Anja could look back on a great opening of her new store.

Inmiddels is ook de eerste workshop bekend. Mr. Knitbear komt op 5 april de cursus Dubbel Breien geven. Ik ga er ook naar toe want ik wil dit graag leren.

The first workshop has now also been announced. mr. Knitbear will be teaching the Double Knitting course on April 5th. I'm going there too because I want to learn this.

Met de tafelloper voor op de handwerktafel in de winkel ben ik inmiddels bezig met de 4e kleur. Hij is nu ongeveer 180 cm lang. Ik ben benieuwd hoe lang hij is als bol 4 helemaal op is.

With the table runner for the large table in the store I am now working on the 4th color. He is now about 180 cm long. I wonder how long it will be when ball 4 is completely knit up.

Na 15 maanden eindelijk weer kunnen fietsen, weer een stukje verder met de revalidatie. Hierdoor kon ik 15 februari ook weer naar de quiltbee, wat heb ik de dames gemist.
Ik had mijn Pippi Langkous sterren quilt meegenomen en 2 sterren gemaakt. Voor het eerst na de operatie (half jaar geleden) weer een quiltnaald vastgehouden.

Finally able to cycle again after 15 months, another bit further with the rehabilitation. Because of this I was able to go to the quiltbee again on February 15, how I missed the ladies.
I brought my Pippi Longstocking star quilt and made 2 stars. Held a quilting needle for the first time after surgery (half a year ago).

Ruim 2 weken geleden ontving ik ook deze 10 mini strengen van Atelier Sopra. Ik had ze besteld om er de Eremophila shawl van Ambah O'Brien mee te maken. Natuurlijk moet ik eerst nog wat andere projecten afmaken.

More than 2 weeks ago I also received these 10 mini skeins from Atelier Sopra. I ordered them to make the Eremophila shawl from Ambah O'Brien. Of course I have some other projects to finish first.

Verder heb ik deze mooie handwerktas van Knitpro gekocht bij Tante Tuttebol van een cadeaubon die ik kreeg voor mijn verjaardag. Deze tas komt uit de Bloom serie.

I also bought this beautiful craft bag from Knitpro at Tante Tuttebol from a gift voucher I received for my birthday. This bag comes from the Bloom series.

Hij is heel ruim en ik kan nu mijn brei of haakspullen fijn meenemen als ik op dinsdagmiddag naar het brei/haakcafe bij Tante Tuttebol ga en op vrijdagmiddag naar het brei/haakcafe in de bibliotheek.

It is very spacious and I can now take my knitting or crocheting stuff with me when I go to the knitting/crochet cafe at Tante Tuttebol on Tuesday afternoon and to the knitting/crochet cafe in the library on Friday afternoon.


En ja, op woensdagmiddag ben ik naar de quiltbee en op maandag- en donderdagmiddag heb ik fysio. Meestal ga ik op donderdag na de fysio ook nog even langs de winkel om wat bolletjes wol in de kasten te leggen die binnen gekomen zijn. Je ziet, vervelen doe ik me zeker niet.

And yes, on Wednesday afternoon I go to the quiltbee and on Monday and Thursday afternoon I have physio. Usually on Thursday after the physio I also drop by the store of Tante Tuttebol to put some balls of wool in the cupboards that have come in. You see, I certainly don't get bored.


 

zondag 29 januari 2023

Busy, busy, busy

Het is wat stil hier, maar dat heeft een goede reden. Met een paar andere meiden heb ik afgelopen week regelmatig geholpen om alle wolletjes in de kast te krijgen bij de plaatselijke wolwinkel die dinsdag, 31 januari, weer open gaat met een nieuwe eigenaresse en nieuwe naam Tante_Tuttebol. Officiele opening is 11 februari.
      
It's a bit quiet here but for good reason. With a few other ladies I regularly helped last week to get all the wool in the cabinets at the local wool shop  which will open again on Tuesday, January 31, with a new owner and new name Tante_Tuttebol. Official opening is February 11.

Ik ben voor haar ook bezig om een lange tafelloper te maken in linen stitch met Scheepjes Our Tribe. De tafel is 3 meter, eens kijken hoelang de loper wordt met 4 bollen. Aan de tafel kun je zitten tijden het Brei en haak cafe, tijdens workshops of zomaar als je even wilt nadenken over wat je wlt gaan maken.

I'm also working on making a long table runner for her in linen stitch with @scheepjes Our Tribe. The table is 3 meters, let's see how long the runner becomes with 4 balls. You can sit at the table during the Knitting and Crochet cafe, during workshops or just when you want to think about what you want to make.

Ook waren er weer wat kleurtjes in de linen stitch deken verwerkt. Hij wordt steeds vrolijker van kleur.

There were also added some colors in the linen stitch blanket again. It's getting brighter and brighter.

Op 19 januari kreeg ik opnieuw een prednison kuur, want de huisarts vond mijn hoesten te lang duren en ook niet goed klinken. Gelukkig begon het de 5e dag af te nemen en nu, weer 6 dagen later,  zit er nog maar een kleine hoest.
Ik had even de gehaakte deken van hierboven aan de kant gelegd, want ik wilde ook aan mijn Christmas Tree sokken werken.

Got another prednisone cure, because the doctor thinks my cough lasts too long and doesn't sound good either. Fortunately it started to subside on the 5th day and now, again 6 days later, there is only a small cough left.
I had put the crochet blanket from above aside for a while, because I also wanted to work on my Christmas Tree socks.

En we hadden sneeuw voor een paar dagen.

And we had snow for a few days.

Er waren vorige week ook nog een paar sets mini skeins binnen gekomen. Besteld bij The Woolly Chicken.

A few sets of mini skeins had also arrived last week. Ordered from The Woolly Chicken.

Ze had alle mini stengen uit de advent kalender 2022 nogmaals geverfd en je kon ze kopen in een set van 6. Ik kocht de roze en paarse bundel (2 onderste op bovenstaande foto) en ik ga daarvan 10 strengen gebruiken voor Valenvent, die Kay Jones gaat organiseren op 1 februari. Wat we gaan maken is nog niet bekend.

She re-dyed all the mini strands from the 2022 advent calendar and you could buy them in a set of 6. I bought the pink and purple bundle (bottom 2 in the photo above) and I'm going to use 10 skeins of that for Valenvent, who Kay Jones will be held on February 1. It's not yet known what we're going to make.

Kay Jones is ook een project van een jaar gestart met de naam My Favorite Blanket en ze gebruikt 2 x 50 gram voor elk onderdeel (wordt met dubbele draad gebreid). Iedereen kan meedoen, kijk maar naar The Bakery Bears op youtube. Eerste deel vind je in episode 216, tweede deel in episode 217.
Door de deken heen gebruik ik als tweede kleur een gebroken wit garen van Drops Fabel. De eerste kleur is telkens een handgeverfd garen.
Kay verft het garen voor elk onderdeel zelf en neemt een bloem of plant van die maand als inspiratie, maar ik ga garen uit mijn voorraad gebruiken dat me doet denken aan iets uit de natuur.
De eerste kleur doet me denken aan Autumn Leaves. Hij is van Piratenwolle kleur Herbstgold (jaar abo 2020).

Kay Jones has started a year long project called My Favourite blanket and it uses 2 x 50 gram for each part (2 strands holding together). Everybody can join in, just watch The Bakery Bears on youtube. The first part can be found in episode 216, the second part in episode 217.
Throughout the blanket I'm using as the second color an off white yarn from Drops Fabel. The first color will be a hand dyed yarn each time.
Kay dyes the yarn for every part herself  and takes a flower or plant of that month as inspiration, but I'm going to use yarn from my stash that reminds me of something from Nature.
The first color reminds me of Autumn Leaves. It is from Piratenwolle color Herbstgold (year abo 2020). 

woensdag 11 januari 2023

Linen stitch blanket

Inmiddels zitten we alweer in week 2 van 2023. Zoals ik al eerder schreef was ik al een tijd verkouden, maar afgelopen vrijdag ben ik toch naar de huisarts geweest omdat ik steeds benauwder werd.
Hij kon geen longontsteking horen, maar het was een longaanval die al een paar dagen duurde die getriggerd was door een of ander virus of infectie, ik kreeg prednison en antibiotica.
Gelukkig merkte ik maandag al ietsjes verbetering na het innemen van de medicatie.

We are now already in week 2 of 2023. As I wrote earlier, I had a cold for a while, but last Friday I went to the doctor because breathing became increasingly difficult.
He couldn't hear pneumonia but it was a lung attack that had been going on for a few days that had been triggered by some virus or infection, I was given prednisone and antibiotics.
Fortunately, I noticed a slight improvement on Monday after taking the medication.

Ik merkte in het weekend ook dat mijn rechterhand weer minder pijn deed en ik kon gelukkig weer wat doen. Ik heb mijn linen stitch deken tevoorschijn gehaald, ik had 1 kleur gehaakt had in december. Nu het weer goed gaat met mijn hand heb ik er alweer verschillende mini strengen ingehaakt. Deze steek werkt zo verslavend. Naast linen stitch wordt hij ook wel moss stitch of granietsteek genoemd.

I also noticed during the weekend that my right hand was hurting less and luckily I was able to do something again. I took out my linen stitch blanket, I had crocheted 1 color in December. Now that my hand is doing well again, I have already crocheted several mini skeins. This stitch is so addictive. In addition to linen stitch, it is also called moss stitch.

Ik laat ook nog even de onderzetters zien die ik gehaakt had als presentje bij mijn Dutch Advent Swap. Ik had er 7 gehaakt, er is geen patroon van.

I also show you the coasters that I crocheted as a present with my Dutch Advent Swap. I had crocheted 7, there is no pattern for it.

Deze week kwamen ook nog 6 bollen Opal binnen van de Hundertwassers serie. Ik zag ze op marktplaats staan en aangezien ik nog niets uit deze serie had kocht ik ze. De kleuren zijn echt super.

This week also 6 balls of Opal arrived from the Hundertwassers series. I saw them on a Dutch online marketplace and since I didn't have anything from this series yet I bought them. The colors are really great.

Vandaag heb ik de laatste medicatie ingenomen en de benauwdheid is echt goed afgenomen. Alleen het hoesten houdt nog goed aan, maar dit kon ook nog een tijdje duren zei de huisarts. Ach ik kom de tijd wel door met mijn haak- en breiwerk, rusten en Netflix.

Today I took the last medication and the tightness has subsided really well. Only the coughing persists well, but this could also take a while, the doctor said. Well, I can pass the time with my crochet and knitting, rest and Netflix.

 

dinsdag 3 januari 2023

Booklist 2022

Aan de rechterzijkant heb ik altijd een lijst staan met daarin de boeken die ik in dat jaar gelezen heb. Die lijst plaats ik nu hier, zodat ik de lijst leeg kan maken en er de boeken in kan zetten die ik dit jaar ga lezen.
In 2022 heb ik 50 boeken gelezen (2 meer dan vorig jaar), uit verschillende genres zoals jullie kunnen zien. Onder de plaatjes schrijf ik (zoveel mogelijk) de Nederlandse titels en schrijvers, voor als iemand dat boek wil lezen.

In the right sidebar I have a list with books I had read in 2021. I'm going to place that now here, so that I can empty the list and put the books in that I'm going to read this year.
In 2022 I read 50 books (2 more then last year), from different genres as you can see. Under the pictures I write the titles and authors in Dutch, the pictures show the English titles (except for the ones that were not translated to English).


1 Raynor Winn - De wilde stilte 
2 Rosamunde Pilcher - Midwinter
3 Jenny Colgan - Het eilandhotel (#4 Mure)


4 Debbie Johnson - Een kerstcadeau van het Duincafé (#5 Comfort Food Café)
5 Holly Martin - Het familiehotel van Sapphire Bay (#1 Jewel Island)
6 Nicola May - De sterrenhemel boven Ferry Lane (#2 Ferry Lane Market)


7 Katie Fforde - Een liefde in de lente
8 Irene Hannon - Ankerplaats (#3 Hope Harbor)
9 Irene Hannon - Lichtboei (#4 Hope Harbor)

10 Irene Hannon - Lavendeldroom (#5 Hope Harbor)
11 Irene Hannon - Sterrenbaai (#6 Hope Harbor)
12 Manuela Inusa - De chocolaterie van je dromen (#2 Valerie Lane)

13 Sherryl Woods - Bij toverslag verliefd (#3 Rose Cottage Sisters)
14 Sherryl Woods - Dromen van thuis (#4 Rose Cottage Sisters)
15 Sarah Penner - De verborgen apotheek

16 Sharon Gosling - Het huis onderaan de klif
17 Karen Swan - Een Noorse winternacht
18 Emma Rous - Het geheim van Raven Hall

19 Cathy Bramley - De eerste gasten in Brightside Cove (#1 A Match Made in Devon)
20 Beverly Lewis - De weg naar huis
21 Sarah E. Ladd - De gouvernante van Penwythe Hall (#1 Cornwall)

22 Abigail Wilson - De verdwijning bij Loxby Manor
23 Wilma Hollander - Kus in het maanlicht
24 Sarah E Ladd - Te gast op Lanwyn Manor (#2 Cornwall)

25 Sarah E Ladd - Een vreemdeling op Wyndcliff Hall (#3 Cornwall)
26 Fiona Davis - Het appartement aan Central Park
28 Clare Marchant - De geheimen van Saffron Hall

28 Leila Meacham - Rozen
29 Kirsty Ferry - Holly's kerstgeheim
30 Anita Verkerk - Gevaarlijke erfenis

31 Nicky Pellegrino - Caffé Amore
32 Nicky Pellegrino - Villa Rosa
33  Anna van praag - Het Heksenhotel

34 Nicky Pellegrino - Dromen van Italie
35 Reina Crispijn - Het medaillon van Chagall
36 Robyn Carr - Een dapper besluit

37 Nicky Pellegrino - Terug naar villa rosa
38 Nicky Pellegrino - Bella Italia
39 Nicola May - De regenboog naar Ferry Lane (#3 Ferry Lane Market)

40 Kaat de Kock - Winter in de B&B
41 Katie Fforde - een nieuw leven
42 Julie Caplin - De kleine patisserie in Parijs (#3 Romantic Escapes)

43 Christie Barlow - Welkom thuis in Love Heart Lane (#1 Love Heart Lane)
44 Santa Montefiore - Bij het licht van de maan
45 Manuela Inusa - De betoverende antiekzaak (#3 Valerie Lane)

46 Jenny Colgan - Een nieuwe zomer in de kleine bakkerij
47 Lizzie Shane - Kerstmis met een staartje
48 Manuela Inusa - het wonderbaarlijke wolparadijs (#4 Valerie Lane)

49 RaeAnne Thayne - Winter in Haven Point (#1 Haven Point)
50 RaeAnne Thayne - Plaats genoeg voor twee (#2 Haven Point)

Alle 50 boeken waren weer erg mooi om te lezen. De meeste las ik van Nicky Pellegrino en Irene Hannon, maar ook de boeken van Manuela Inusa, RaeAnne Thayne en Nicola May waren een genot om te lezen.
Het mooiste boek wat ik gelezen heb het afgelopen jaar? Dat was De verborgen apotheek van Sarah Penner, wat een prachtig boek was dat om te lezen. Daarnaast waren alle delen van Manuela Inusa uit de Valerie Lane serie schitterend. Inmiddels ben ik aan deel 5 begonnen.
Trouwens het boek Het huis onderaan de klif van Sharon Gosling wil ik ook nog even vermelden, dit was ook een super leuk verhaal om te lezen.
Hebben jullie veel boeken gelezen in 2022?

All 50 books were again very nice to read. I read most of them by Nicky Pellegrino and Irene Hannon, but the books from Manuela Inusa, RaeAnne Thayne and Nicola May were also a pleasure to read.
The best book I've read in the past year? That was The lost apothecary from Sarah Penner, what a wonderful book that was to read. In addition, all parts of Manuela Inusa from the Valerie Lane series were beautiful. I have now started part 5. Highly recommended but so far I didn't see this series translated into English.
By the way, I also want to mention the book The house beneath the cliffs by Sharon Gosling, this was also a super fun story to read.
Did you read many books in 2022?