Privacy verklaring

dinsdag 22 januari 2019

Block 2

Het middenstuk van blok 2 van de Carousel quilt was al enige tijd klaar, ...

Block 2 of the Carousel quilt  was finished some time ago, ...maar er moesten nog flying geese gemaakt worden die rondom elk blok komen. Ik nam alles mee  afgelopen woensdag naar de quiltmiddag en er werden wat flying geese gemaakt.

but there were still flying geese to be made around each block. I took everything with me last Wednesday to the quilt bee and some flying geese were made.Ik had de smaak goed te pakken en maakte ook de andere zijkanten en voor ik het wist was blok 2 helemaal af. ik kan het nu vastmaken aan blok 1.

It went so well that I also  made the other sides and before I knew it, block 2 was completely finished. I can now attach it to block 1.


Er is meteen weer een begin gemaakt met blok 3.

I started right away with block 3.woensdag 16 januari 2019

Knitting and veggies from the oven

Het gaat zo lekker met mijn Selago Sunset sjaal die ik in mijn vorige bericht liet zien. Ik ben inmiddels aan de buitenste rand begonnen met de kleur Lipstick 💋.

It is going so well with my Selago Sunset shawl that I showed in my previous message. I already started on my outer border with the color Lipstick 💋.


Er zijn zoveel recepten van groenten schotels uit de oven, dit is een versie die ik super vaak maak en hij blijft heerlijk.

There are so many recipes of vegetables dishes from the oven, this is a version that I make very often and it stays delicious.


Groenten uit de oven

Nodig voor 4 personen:
700 gram voorgekookte mini krielaardappelen
2 grote paprika's
250 gram champions
2 uien
2 rode uien
6 teentjes knooflook
5 grote tomaten of een stuk of 35 cherry tomaatjes
1 courgette (hiervoor kun je ook een aubergine nemen)
zeezout en 4 seizoenen peper
tijm, oregano en rozemarijn.
Braadslee, de mijne is 26cm x 39cm x 4 cm

Vet je braadslee met olie in. Snij alles in kleine stukjes en verdeel over de braadslee de aardappelen, paprika's, champions, uien, knoflook, tomaten en courgette. Strooi er naar smaak zeezout, peper, tijm, oregano en rozemarijn over. Sprenkel wat olie over alles heen en schuif de braadslee voor ongeveer 40-45 minuten in de oven op 220°C. Schep de groenten halverwege de tijd even goed om. Indien nodig nog een beetje olie toevoegen.


Veggies from the oven

Needed for 4 people:
700 grams of pre-cooked mini new potatoes
2 large paprika
250 grams of champions
2 onions
2 red onions
6 cloves of garlic
5 large tomatoes or something like 35 cherry tomatoes
1 zucchini (you can also take an eggplant for this)
sea ​​salt and 4 seasons pepper
thyme, oregano and rosemary.
Roasting pan, mine is 26cm x 39cm x 4 cm

Grease your roasting pan with oil. Cut everything into small pieces and spread over the roasting pan the potatoes, paprika's, champions, onions, garlic, tomatoes and zucchini. Sprinkle some sea salt, pepper, thyme, oregano and rosemary over it. Sprinkle some oil over everything and slide the roasting pan for about 40-45 minutes in the oven at 220° C. Turn the vegetables halfway through time and add a little oil if necessary.zaterdag 12 januari 2019

Back to normal life

Terug naar het gewone leven, alle kerstspullen zijn weer verdwenen naar zolder en mijn beren staan weer op hun eigen plaats. 

Back to normal life, all Christmas things have disappeared to the attic and my bears are back in their own place.
 
Mr. Bell gemaakt door Else

Gisteren ook weer controle bij de longarts gehad en na de uitgebreide blaastest zag ze dat mijn longen toch weer iets achteruit gegaan zijn. Schijnbaar pakt mijn huidige inhalator toch niet voldoende mijn kortademigheid aan. De benauwdheid blijft er goed mee weg, maar de longarts kan maar niet verklaren waarom ik wel last van kortademigheid blijf houden. 

Yesterday I also had check-up at the lung doctor and after the extensive breath test she saw that my lungs had deteriorated. Apparently, my current inhaler does not sufficiently take my shortness of breath away. For the tightness the inhaler is good, but the lung doctor can not explain why I still continue to suffer from shortness of breath. 

Achteraan/in the back: Miss Key made by Crea by Thea
Vooraan/in front: Lily made by Elly

Röntgen foto's en allerlei scans wijzen geen bijzonderheden aan en zien er goed uit. Ze heeft me nu voor 1 week prednisolon voorgeschreven om te zien of dit wat voor me doet. Aankomende vrijdagavond belt ze me op om te horen of ik er resultaat mee heb.

X-rays and all sorts of scans show no details and look good. She has now prescribed prednisolone for 1 week to see if this does anything for me. Upcoming Friday evening she calls me to hear if I have any result.

Marie made by Tines Teddys, she is only 9.5 cm

Dit alles betekend niet dat ik stil blijf zitten hoor, want er zijn genoeg dingen die ik wel nog gewoon kan doen. Er gaat ook steeds een breiwerk mee als ik controles heb in het ziekenhuis 😀. Gisteren was het de Selago Sunset sjaal die ik donderdag was begonnen.

All of this does not mean that I will sit still, because there are plenty of things that I can still do. There is always a knitting with me, when I have checks in the hospital 😀. Yesterday it was the Selago Sunset shawl that I started on Thursday.


Het garen (van Cowgirlblues) en patroon zijn van de 3e levering van 2018 van de Strickmich Club (klik) van Martina Behm, dus de hoogste tijd om deze eerst te breien, aangezien in februari weer de 1e aflevering van dit jaar komt. Dit is het 3e jaar dat ik met haar club mee doe en ik geniet er nog steeds van om op die manier ook nieuwe garens te ontdekken.

The yarn (from Cowgirlblues) and pattern are from the 3rd delivery from 2018 of the Strickmich Club (click) from Martina Behm, so it is high time to knit this first, since in February the 1st shipment of this year is coming. This is the 3rd year that I participate with her club and I still enjoy to discover new yarns that way.


De "When de frost is on the pumpkin" quilt gaat ook lekker. Alle diagonale lijnen van linksboven naar rechtsonder heb ik afgekregen. Nu moet ik ze allemaal nog in tegenovergestelde richting maken.

The "When the frost is on the pumpkin" quilt is going very good. I have obtained all diagonal lines from the top left to the bottom right. Now I have to make them all in the opposite direction.


Afgelopen jaar had ik de eerste twee delen gelezen van Tricia Goyer en Sherry Gore uit de serie "De taartenwinkel van Pinecraft", die zich afspeelt in en om de taartenwinkel "Eigen taart is goud waard".

 Last year I had read the first two books of Tricia Goyer and Sherry Gore from the series "Pinecraft Pie Shop", which takes place in and around the cake shop "Me, Myself, and Pie shop".


Ik was dan ook blij verrast dat ik afgelopen week het derde deel zag liggen in onze bibliotheek. Het boek wat ik op dit moment aan het lezen was, ging even aan de kant, want ik wil eerst dit boek nu lezen.

I was therefore pleasantly surprised that last week I saw the third part in our library. The book that I was reading at the moment went aside for a while, because I want to read this book first.


Het afgelopen jaar had ik de laatste 3 maanden van het jaar, elke betreffende maand de Warme Voeten Club van Het Wolbeest (klik) gekocht. Ik weet niet of ik ze heb laten zien maar het waren deze:

Last year I had bought the Warm Feet Club of Het Wolbeest (click) for the last 3 months of the year. I do not know if I showed them but they were:

October


November


December


Dit jaar gaat ze ook weer elke maand een wolletje verven voor de Warme Voeten Club, maar nu kun je zelfs kiezen uit 2 series; de Blue Planet (met de wat wilde felle kleuren) of Impressions of Nature (met de rustige tinten). Ik heb gekozen voor de laatste en gisteren kwam het wolletje van januari binnen en het is me toch super mooi 😍

This year she is also going to dye a wool for the Warm Feet Club every month, but now you can even choose from 2 series; the Blue Planet (with the wild bright colors) or Impressions of Nature (with the calm tones). I have chosen the last one and yesterday the wool from January came in and it is again so beautiful 😍Ik gebruik deze garens trouwens niet voor sokken maar om sjaals mee te breien, want de wolletjes zijn heerlijk zacht. Bowy maakt zich er in elk geval niet druk om, want die slaapt gewoon heerlijk door.

I do not use these yarns for socks, but to knit scarves and shawls, because the wool is wonderful soft. Bowy does not worry about it, because he just sleeps nicely.
 

vrijdag 4 januari 2019

Some quilting and a tea review

En wie heeft er allemaal goede voornemens voor het nieuwe jaar? Ik doe er niet echt aan mee, want ik weet al bij voorbaat dat het na een paar weken/maanden helemaal inzakt met de goede voornemens 😀. Ik zeg altijd gewoon ... ik ga het proberen en als het niet lukt, pech dan.
Wat ik dit jaar dus ga proberen (en als het niet lukt, pech dan) is om wat quilt toppen doorgequilt te krijgen, zodat ze daarna ook helemaal af zijn  en gebruikt kunnen worden. Ik begon in december al met de "When de frost is on the pumpkin" en deze gaat lekker. De pompoenen zijn rondom doorgequilt en ik ben nu bezig om de achtergrond door te quilten met een ruit patroon.

And who has good intentions for the new year? I do not really participate, because I already know in advance that after a few weeks / months it completely collapses with the good intentions 😀. I always just say ... I'm going to try and if it does not work out, too bad.
What I'm going to try this year (and if it does not work, too bad) is to get some quilt tops quilted, so that they are completely finished and can be used afterwards. I started in December with the "When the frost is on the pumpkin" and this goes wonderful. The quilting around the pumpkins is done and I am now working on quilting the background with a diamond pattern.


Voor de markering gebruik ik altijd mijn Hera-marker voor Applique & Sewing van Clover. Ik leg mijn liniaal neer waar ik een lijn wil en dan maak ik een "streep" met mijn Hera-marker. Geen potlood of iets anders nodig.  Ik denk dat dit een van de meest gebruikte tools van me is.

For the marking I always use my Hera marker for Applique & Sewing from Clover. I put my ruler were I want a line and then I make a "stripe" with my Hera marker. No pencil or anything else needed. I think this is one of the most used tools of mine.


Ik wil dit weekend ook weer verder gaan met mijn Advent sjaal, want ik heb in 2019 nog geen steek gebreid. Het doorquilten gaat nu zo lekker doordat ik geen last van mijn handen heb en dan maak ik daar dankbaar gebruik van.

I also want to go further this weekend with my Advent scarf, because I did not knit yet in 2019. The quilting is going so good because  my hands don't hurt at this time and then I make grateful use of it.


Ook krijg ik wel eens vragen over de theesoorten die ik drink, zoals "Is die lekker?" en "Waar koop je die?". Daarom heb ik besloten om af en toe eens een thee beoordeling te doen, waarvan aan de rechterkant een lijstje komt. Dit kan zijn van een Nederlandse theesoort, maar ook van een buitenlandse theesoort, losse thee of theezakjes etc.

Ik gebruik voor het zetten van mijn thee altijd gewoon kraanwater dat ik in de fluitketel doe en daarna aan de kook breng. Als het theewater minder warm moet zijn, dan gebruik ik een vloeistof temperatuurmeter, zodat ik kan zien wanneer het water de juiste temperatuur heeft. Voor de hoeveelheid thee gebruik ik of mijn theeschepje of mijn digitale weegschaal die tot 0.00 gram gaat en dus heel precies weegt. 
Verder gebruik ik een digitale kookwekker, zodat ik weet wanneer ik de thee uit het water kan nemen. Voor de meeste klinkt dit enorm veel werk, maar als je het eenmaal gewend bent om de thee precies zo te zetten als aangeraden wordt, dan pas kom je er achter hoe lekker thee kan zijn 😁
 

I also get questions about the teas I drink, like "Is that tasty?" and "Where do you buy that?". That is why I decided to do a tea review once in a while. This can be from a Dutch tea variety, but also from a foreign tea variety, loose tea or tea bags etc.

I  always use normal tap water in my kettle for my tea and then bring it to a boil. If the water needs to be less warm, I use a liquid temperature meter, so that I can see when the water has the right temperature. For the amount of tea, I use my tea spoon or my digital scale that goes to 0.00 grams and therefore weighs very precisely.
Furthermore, I use a digital kitchen timer, so I know when I can take the tea out of the water. For most this sounds a lot of work, but once you're used to making the tea exactly as recommended, then you'll find out how good tea can be
😁


Als eerste de "Knibbel Knabbel Knuisje" thee. Dit is een vruchtenthee van Kaldi (klik) met de smaak van geroosterde amandelen. 
Ingrediënten: Appel, krokante stukjes ananas en papaya, rode kool, kaneel, natuurlijk aroma, rozijnen, kokos, geroosterde amandelen en popcorn.

First the "Knibbel Knabbel Knuisje" tea. This is a fruit tea from
Kaldi (click, you can change the language in the right corner) with the flavor of roasted almonds.
Ingredients: Apple, crunchy pieces of pineapple and papaya, red cabbage, cinnamon, natural flavor, raisins, coconut, roasted almonds and popcorn.


Ik vind dit een heerlijke thee die de smaak heeft van geroosterde amandelen gecombineerd met warm appelgebak. Het geeft je een "thuis" gevoel.
Voor mijn grote theemok van 0.5 liter gebruik ik iets meer dan 3 theeschepjes waarop ik kokend water schenk en laat de thee 10 minuten trekken. Van mij krijgt deze thee een 8.5

I find this a delicious tea that has the taste of roasted almonds combined with warm apple pie. It gives you a "home" feeling.
For my large 0.5 liter tea mug I use just over 3 teaspoons on which I pour boiling water and let the tea infuse for 10 minutes. From me this tea gets a 8.5 


donderdag 3 januari 2019

Books read in 2018

Aan de rechterzijkant heb ik altijd een lijst staan met daarin de boeken die ik in dat jaar gelezen heb. Die lijst plaats ik nu hier, zodat ik de lijst leeg kan maken en er de boeken in kan zetten die ik dit jaar ga lezen.
In 2018 heb ik 25 boeken gelezen, uit verschillende genres zoals jullie kunnen zien.
Onder de plaatjes schrijf ik (zoveel mogelijk) de Nederlandse titels en schrijvers, voor als iemand dat boek wil lezen.

In the right sidebar I have a list with books I had read in 2016. I'm going to place that now here, so that I can empty the list and put the books in that I'm going to read this year.
In 2018 I read 25 books, from different genres as you can see.
Under the pictures I write the titles and authors in Dutch, the pictures show the English titles (except for the ones that were not translated to English).

1 Barbara Zitwer - De Dameszwemclub
2 Katie Fforde - een zomer aan zee
3 Laura Madeleine - De patissier van Parijs

4 Tricia Goyer and Sherry Gore - Met liefde gemaakt
5 Tricia Goyer and Sherry Gore - Zaadjes van hoop
6 Wanda E Brunstetter - Stille liefde

7 Debbie Macomber - Rose Harbor voor altijd
8 Mindy Starns Clark and Susan Meissner - De hoefsmid van de Amish
9 Suzanne Woods Fisher - Waar wonderen gebeuren deel 1

10 Suzanne Woods Fisher - Op zoek naar antwoorden deel 2
11 Suzanne Woods Fisher - De onthulling
12 Veronica Henry - Het huis van je dromen

13 Marieke Woudstra - Thuis in Portugal
14 Eva de Wit - een huis in Frankrijk
15 Eva de Wit - een zomer in Frankrijk

16 Katie Fforde - een tuin vol bloemen
17 Marieke Woudstra - Een Portugese droom
18 Linda Lael Miller - Hadleigh

19 Reina Crispijn - Eilandliefde
20 Alexandra Penrhyn Lowe - Sevenster
21 Nora Roberts - 1 Sleutel tot het licht

22 Nora Roberts - 2 Sleutel tot de wijsheid
23 Mary McNear - Een zomer in Butternut (deel 2)
24 Eva de Wit - weerzien in italie

25 Carla Laureano - Vijf dagen op Skye deel 1

Alle 25 boeken waren weer prachtboeken om te lezen. Boek 4, 5 en 25 waren echt fantastisch om te lezen. Maar ook de Amish boeken waren weer super, ze blijven fijn om te lezen. En natuurlijk de boeken van Nora Roberts niet te vergeten, ik blijf haar steengoed vinden. Verrasssend waren de boeken van Eva de Wit, Marieke Woudstra en Reina Crispijn, stuk voor stuk erg mooi.
Hebben jullie veel boeken gelezen in 2018?

All 25 books where beautiful books to read.  Book 4, 15 and 25 I highly recommend. But the Amish books were also super, they are so nice to read. And of course not forgetting the books of Nora Roberts, I keep finding her a great author.
Did you read a lot of books in 2018?

woensdag 2 januari 2019

Finished in 2018

Net als vorig jaar plaats ik een overzicht van de werkjes die ik in 2018 heb gemaakt. Onder de foto's staat een link naar het betreffende bericht.

I have made an overview of all the things I finished in 2018. Below the pictures are the links to the post of that work.
Zoals je ziet heb ik dit jaar maar 9 projecten afgekregen. Problemen met de gezondheid speelde een grote rol, de energie was vaak ver te zoeken. Bijna elke 6 tot 8 weken waren er wel controles in het ziekenhuis.  Dus op zich ben ik heel tevreden met wat ik toch nog afgekregen heb.

As you can see, I only finished 9 projects this year. Problems with health played a big role, the energy was often hard to find. Almost every 6 to 8 weeks there were checks in the hospital. So with all that in mind, I'm still very satisfied with what I finished.

~~~~~~~~~~
 
Tussendoor heb ik wel nog steeds gewerkt aan de Pippi Langkous sterretjes, waar er weer vele van zijn gemaakt.

In between I have still worked on the Pippi Longstocking stars, where many are made.


Het doorquilten van de "When the frost is on the pumpkin" quilt gaat ook nog rustig door.

I'm still quilting the "When the frost is on the pumpkin" quilt.


En ik ben nog volop bezig met het breien van de ADVENTurer sjaal. Vervelen doe ik me zeker niet 😉 Weten jullie hoeveel werkjes jullie in 2018 gemaakt hebben? 

And I'm still knitting on my ADVENTurer shawl. I certainly do not get bored 😉.  Do you know how many projects you have finished in 2018?


dinsdag 1 januari 2019

Hello 2019

Ook al was 2018 geen geweldig jaar qua gezondheid, 
het was op zich toch erg mooi. 
Ik begin vol goede moed aan dit nieuwe jaar.
Voor iedereen de allerbeste wensen voor 2019 !

Even though 2018 was not a great year in terms of health, 
it was in itself a good year.
I am starting this new year in good spirits. 
For everyone the best wishes for 2019 !