Privacy verklaring

zondag 28 juli 2013

LE flowers done and a book


 The Fabric of Society van Annette Gero, al enkele jaren stond dit boek op mijn verlanglijstje, maar ik vond de verzendkosten vanuit Australie voor dit boek enorm hoog. Afgelopen week trok ik mijn "stoute schoenen" aan en vroeg op facebook of er misschien iemand was die haar boek weg deed. Nu had ik echt niet verwacht dat iemand dat zou doen, maar ik dacht ... niet geschoten is altijd mis.
Groot was mijn verbazing toen ik een berichtje kreeg van iemand, die zei dat zij het in haar boekenkast had staan en dat ik het kon overnemen. Van de week kwam het binnen en ik zit nog steeds te genieten, want wat is dit een prachtig boek ! Erbij een cd waar ook nog eens 29 patronen op staan die getekend zijn door Kim McLean aan de hand van de antieke quilts die in het boek staan. Een pareltje onder de quiltboeken !

The Fabric of Society from Annette Gero, for years now I was looking for this book, but the shippingcost from Australia to here were so high. Last week I ask on my Facebook if someone had this book and wanted to seel it. I never thought someone would reply.

To my surprise one Dutch lady send me a message telling me she had the book and she wanted to seel it to my. A few days back I got the book and I'm still enjoying it, because it is such a nice book. There is also a cd included with 29 patterns draw by Kim McLean which she made of the antique quilts in this book. Its a real treasure under the quiltbooks !


De afgelopen dag heb ik me bezig gehouden met de 6 bladige bloempjes en die staan er inmiddels allemaal op. Nu kan ik beginnen met de zigzagrand.

The last days I was busy with the six pointed flowers and they are all done. Now I can start with the zigzagborder.


De uitleg over hoe ik de puntjes zo mooi bij elkaar kreeg in het midden van deze bloempjes, dat staat beschreven in mijn VORIG BERICHT (klik).

The tutorial in which I describe how to put the petals so nice together in the middle, you can read HERE (click) in my previous post.

  
Vorige week was Bowy ook ziek, hij had last van de warmte, had flinke diaree en was heel erg suf. Toen dit aan hield zijn we naar de dierenarts geweest en die constateerde dat Bowy een virus had. Hij kreeg een spuit, een antibiotica kuur en tabletjes voor de diaree. Gelukkig gaat het inmiddels stukken beter met hem.

Last week Bowy was sick, he was suffering from the heath, he had serious diarrhea and was very groggy. When it didn't stopped we went to the vet and he said Bowy had a virus. He got a syringe, some antibiotics and tablets for the diarrhea. Luckily he is much better now.woensdag 24 juli 2013

LE making the six pointed flowers (with lots of pictures)

Er zijn natuurlijk veel manieren om het zes bladig bloempje te maken dat nu aan de beurt is voor de Love Entwined quilt, maar ik kreeg de 6 puntjes, die in het midden tegen elkaar komen, niet mooi sluitend, totdat ik deze methode probeerde. Hier het verslag met heel veel foto's ...
Als eerste neem je No-Melt Mylar Template Plastic. Hiervan kun je templates maken die niet smelten als je er met een heet strijkijzer over heen gaat. Ik kocht het bij VHZ (klik). Inmiddels heb ik alle 48 blaadjes met dezelfde template gemaakt en hij is nog steeds als nieuw. Een mooi product !

There are many ways to make the six pointed flowers that is next in line for the Love Entwined quilt, but I didn't get those 6 points in the middle, nice together, till I tryed this method. Here's my tutorial with lots of pictures ...
First you take No-Melt Mylar Template Plastic. You can make templates from it and it doesn't melt when you put your iron on it. I did all 48 leaves with the same template and it is still as new. Lovely product !


Teken met een permanente stift je blaadje op het plastic en knip dit uit.

Draw with a permanent pen the leave onto the sheet and cut it out.


Daarna kun je met een lijmpen het stof iets aanstippen zodat je template straks niet verschuift. Dit hoeft niet persé, ik heb het alleen uitgeprobeerd om te zien of dit werkt en dat doet het inderdaad.

Then you can with your gluestick put a little glue on the fabric so the template doesn't move. You don't have to do this if you don't want, but I tryed it to see if it works and it does.


Leg je template nu op het stof en strijk wat textielversteviger op de randen.

Put your template on the fabric and put  some starch around the edges.


Strijk nu met je strijkijzer de randen naar binnen om de template heen

Iron the edges around the template


en je hebt een prachtig blaadje. Laat het eventjes afkoelen.

and you have a beautiful leave. Let the template cool off.


Daarna haal je de template eruit, die je weer gebruikt voor het volgende blaadje.

Then you take the template out which you can use for the next leaf.


Maak op deze manier 6 blaadjes (voor 1 bloem) en neem een dunne katoenen draad waar je op het uiteinde een knoopje in legt.

Make 6 leaves (for 1 flower0 this way and take a thin cotton thread. Put at a end of the thread a knot.


Steek je naald nu bovenaan in het puntje van het eerste blaadje

Put your needle and stick it into the first leave right at the top


trek de draad nu helemaal door tot aan het knoopje.

pull the thread through it, till the knot of the thread.


Neem nu het 2e blaadje en pak met je naald bovenaan in het puntje een paar draadjes stof op.

Take your second leaf and take with your needle right on top a few threads of fabric.


Trek naald en draad weer helemaal door.

Pull the needle and thread through it.


Rijg op deze manier alle 6 de blaadjes aan de draad.

Thread all 6 leaves this way.


 Trek nu de draad iets aan, zodat de puntjes van de blaadjes tegen elkaar komen te zitten.

Pull the thread so the points of the leaves come together.


Steek je naald opnieuw in het eerste blaadje en neem een paar draadjes stof op in het puntje (daar waar je begonnen bent).

Put your needle again in the first leaf and take some thread of the fabric (this is the point where you started).


Trek de draad opnieuw aan zodat alle puntjes mooi tegen elkaar zitten ...

Pull again the thread so all points come nicely together ...


en zet de draad vast zodat alles netjes tegen elkaar blijft zitten.

and attach the thread so alle points stick together.


Je bloem is nu klaar om geappliceerd te worden.

Your flower is now ready for applique.


Op de achterkant van het stof heb ik alleen het midden van de bloem aangegeven met potlood en daarna met een rijgdraad dit aangegeven zodat het ook aan de voorkant te zien is.

On the back I draw with a pencil only the middle of the flower and basted it  so you can see it also on the front of the fabric.Leg je bloem nu op de juiste plaats en zet het vast met een paar speldjes. Eventueel kun je de bloem ook vast rijgen.

Put your flower in place and pin it to the fabric or baste it if you want.


Appliceer de bloem.

Applique the flower.


Zoals ik al zei, er zijn meer manieren om zo'n 6 bladig bloempje te maken, maar voor mij werkte deze methode goed. De puntjes in het midden zitten keurig tegen elkaar. Eén bloem staat er op, nog 7 te appliceren die rondom het kompas  komen. 

As I said, there are many ways to do this 6 pointed flower, but this method worked for me. The points in the middle come perfectly together. One flower is done, only 7 to applique around the compass.


maandag 22 juli 2013

LE the little flowers

In het weekend heb ik met die warmte niet zoveel gedaan en hoewel het vandaag ook warm was, heb ik toch de bloempjes afgekregen die tussen de driehoekjes staan.
Op deze manier heb ik het gedaan:
Als eerste teken ik het bloemblaadje op freezerpapier en strijk dat op de goede kant van het stof.

Last weekend I haven't done much because of the warm weather, but today, although its still very warm, I finished my little flowers.
This is how I did it:
First I draw the leave onto freezerpaper and iron that onto the good side of the fabric.


Daarna teken ik rondom het freezerpaper met een wit kalkpotlood en haal het freezerpaper eraf.

Then I draw with a white chalk pencil around the freezerpaper and take the freezerpaper off.


Op een plastic doorzichtig vel heb ik inmiddels de bloem getekend met de driehoekjes en leg dat op de juiste plaats op het stof zodat ik kan zien waar de bloem precies moet komen.

On a plastic sheet I have draw the flower with triangles and I put that onto the fabric so I can see where the flower has to come.


Dan neem ik het stoffe blaadje en schuif dat op de goede plaats onder het plastic vel.

Then I take my fabric leave and put it in place under the plastic sheet.


Nu ik weet waar het blaadje moet komen, kan ik het appliceren.

Now that I know where the leave has to come, I can applique it.


Als dit erop staat, dan teken ik alvast het steeltje.

When this is done I draw the stem.


Daarna is het eerste rondje aan de beurt dat ik gemaakt heb volgens de wijze die ik HIER (klik) beschreven heb.

Then its time for the first circle. I made them just as I have written HERE (click) in this post.


Op dit rondje komt weer een kleiner rondje.

On this circle comes a smaller circle.


Het bloempje is nu bijna klaar, alleen de stengel nog. Er zijn dames die de stengel van stof maken, maar ik vond dat zo smal om te appliceren dat ik gekozen heb om het met een steelsteek te borduren.

The flower is almost done, only the stem to go. There are ladies who applique the stem but I find it so small, that I choose to embroider it with a chainstitch.


En als dan alle bloempjes erop staan, dan krijg je dit ...

And when all flowers are in place, you get this ...


donderdag 18 juli 2013

Triangles around the compass

Doordat ik aan de achterkant de driehoekjes op het stof had getekend, daarna doorgeregen zodat ze aan de voorkant te zien waren (zie vorig blogje), was het een fluitje van een cent om de driehoekjes er goed op te krijgen. Inmiddels zijn ze klaar en kan ik aan de bloempjes beginnen.

Because I drew the triangles on the back of the fabric and then did a basting stitch so they showed up on the front (see previous post), it was a piece of cake to sew all those triangles in place. They are all done now and I can start with the little flowers.


En dan heb ik ook nog een vraagje aan de tuinliefhebbers. Ik heb een hele mooie plant in de tuin staan, maar ik heb geen idee hoe die heet. Misschien dat iemand van jullie het wel weet? Ik heb de plant in verschillende fases gefotografeerd.
Inmiddels heb ik van vele de naam gekregen van deze plant. Het is de Crocosmia ook wel bekend als de Montbretia.

And then a question for the gardeners. I have a beautiful plant in my garden but I don't know what its name is. Does anyone know? I made photo's in different stages.
Several people knew the name of the plant. Its the Crocosmia also know as the Montbretia.

dinsdag 16 juli 2013

Busy with applique

Zondag kregen we deel 2 van de Love Entwined, maar terwijl we daar met vele op aan het wachten waren, maakte ik twee blokjes voor de Antique Sampler.

Sunday we get part 2 of the Love Entwined, but while we all where waiting for it, I made 2 blocks for the Antique Sampler.


Toen we laat in de middag deel 2 kregen, begon ik eerst met de ondergrond lap. Horizontaal, vertikaal, en kruislings maakte ik rijglijnen, zodat ik beter zie waar de applicaties moeten komen.

When we got part 2 late in the afternoon, I began with the back fabric. First I made horizontal, vertical and cross lines, so I can see better where the applique has to come.


Daarna reeg ik ook een draad rondom en op 1.5 inch daarbinnen waar de zigzagrand moet komen.

Then I baste a thread all around and 1.5 inch inside of it where the zigzagborder has to come.


Als eerste begon ik met het kompas en appliceerde dat in het midden. Daarna tekende ik op de achterkant van het stof de driehoekjes rondom het kompas en deed ze meteen doorrijgen.

First I began with the compass and applique that in place. Then I drew the triangles on the back of the fabric around the compass and made a basting stitch over them.


Op deze manier zie ik aan de voorkant precies waar de driehoekjes moeten komen.

This way I see on the front where the triangles has to come.


De driehoekjes zet ik er met needleturn applique op.

The triangles I do with needleturn applique.


Eentje staat er op, nu nog de andere 19 doen ;-)

One is done, only 19 to go ;-)


Als die er op staan, dan kan ik de kleine bloemetjes gaan doen die tussen de driehoekjes komen. De stofjes daarvoor liggen al klaar.

When I have done those, I can make the little flowers that are between the triangles. The fabric for those I have already sorted out.