Privacy verklaring

vrijdag 30 september 2011

Special stitches

Vorige week las ik op een andere blog over een yahoogroep die zich bezig houden met borduurwerkjes die niet alleen kruissteekjes bestaan, maar geborduurd worden met allerlei speciale steken. Nu heb ik zulke borduurwerken altijd al enig gevonden en ik heb er ook al verschillende gemaakt, dus besloot ik om lid te worden. Ze houden ook steeds een SAL die ontworpen is door Abi Gurden en als je lid bent van de groep dan krijg je steeds een deel van het patroon (om de twee weken).
Ze waren net begonnen met The great Escape (klik op de naam en je komt op de yahoogroep waar een foto ervan staat) en ik besloot meteen om mee te doen. Deel 1 had ik binnen een half uur erop staan en vandaag kregen we deel 2 dat bestaat uit weer 2 nieuwe steken. Ook deze staat er inmiddels op.

Last week I read on another blog about a yahoogroup where they keep themself busy with stitching patterns made with all kind of special stitches. Because I like to do special stitches I joined the group. They also have each time a SAL that is designed by Abi Gurden and if you are a member of the group you can join.
They just started with The Great Escape (click on the name to see a picture of it on there yahoogroup) and I decide to join. Part 1 I had stitch real fast and today I got part two (you get each other week a new part). Part 2 where 2 new stitches and I stitched them this afternoon.


Ik ben het aan het borduren op grijs Belfast linnen (32 count) en ik ga verschillende kleuren handgeverfd garen gebruiken. Tot dusver staan er nu 3 verschillende steken op, te weten .....

I'm stitching this design on grey Belfast linen (32 count) and I'm going to use different kind of colors in hand-dyed threads. So far I have learned 3 new stitches, and that would be ....


Toen ik vorige week lid werd waren ze klaar met een SAL die de Tree of Stitches heet en ik vond die zo ontzettend mooi dat ik ook hier de patroontjes van ontving en daar ben ik nu dus mee bezig. Helaas is de foto wat donker uitgevallen. De boomstam heb ik geborduurd in de kleur grizzly en de kruin, die uit allemaal verschillende steken zal bestaan, borduur ik met de kleur Romance, beide van Nina's Threads. Het stof waar ik op borduur is licht bruin Belfast linnen (32 count). Ik ben nog niet zo heel ver maar toch kan ik al iets laten zien.

When I joined last week they had finished another SAL called Tree of Stitches and I ask if I could still make that one because I loved it. I got the pattern so I started right away, unfortunately the photo is a bit dark. For the tree I used the color grizzly and for the leaves (made of all kind of different stitches) I'm going to use the color romance, both from Nina's Threads. The fabric is a light brown Belfast linen (32 count). I didn't stitch much on this one, but I'm so far now.


En hier kun je zien welke steken er gemaakt zijn tot dusver.

And here you can see which stitches I have been make.


Je kunt nog steeds meedoen aan mijn give away, klik -->HIER<-- Komende zondag maak ik de winnaar bekend.

You still can enter my give away, click -->HERE<-- On sunday I will announce the winner.

Als laatste nog een foto van mijn moeder die vandaag, 10 jaar geleden, overleed aan een hartstilstand. Ze was net 65 jaar geworden en ze vond het heerlijk om zich bezig te houden met haar 4 kleinkinderen. We missen haar nog steeds elke dag ! Ik hoor haar nu al roepen van boven af:  "Oh nee toch niet die foto" Maar voor mij is dit een van de leukste foto's van haar waarop ze met de bellenblaas bezig is samen met de kleinkinderen.

And here a picture of my mother who today, 10 years ago, passed away. She had a cardiac arrest and she just had celebrate her 65 birthday in June. She loved spending time with her 4 grandchildren as you can see on the picture.


dinsdag 27 september 2011

Wedding Sampler finished

Vorige week kreeg ik de trouwkaart binnen van zoon Niels en zijn vriendin Mayke. Ik wist al dat het geen gewoon kaartje zou worden :-) Eerlijk gezegd past dat ook niet bij hen. Ze houden van alles wat met de jaren vijftig te maken heeft, van tattoos, cupcakes etc. Mayke heeft al een aantal jaren een eigen tattoo- en piercingshop en heeft ook hun trouwkaart zelf ontworpen.

Last week I received the wedding invitation card from my son Niels and his girlfriend Mayke. I already knew it wasn't a standard card :-) They both love everything about the fifties, tattoos, cupcakes etc. Mayke has her own tattoo and piercing shop and designed the card herself.

Voor- en achterkant trouwkaart / Front and back side card
 
Binnenkant trouwkaart (persoonlijke gegevens heb ik doorgestreept) / Inside card (personal things I painted off with white)

Aangezien de trouwdatum nu snel daar is, heb ik de afgelopen dagen flink geborduurd aan de trouw sampler die ik voor hen aan het maken ben en gisteren was hij helemaal af. Nu hoef ik hem alleen nog maar in te lijsten.

Het patroon heet Cupcakes Mania en het komt uit het boek Douceurs & Gourmandises van Veronqiue Enginger.

Since the wedding date is there in a few weeks, I did allot of stitching on the wedding sampler and yesterday i finished it. Now I only have to frame it.

The pattern is called Cupcakes Mania and its from the book Douceurs & Gourmandises from Veronique Enginger.

Je kunt nog steeds meedoen aan mijn give away, klik -->HIER<--

You still can enter my give away, click -->HERE<--

zaterdag 24 september 2011

Romantique sampler part 18-19-20

Ruim op tijd ben ik klaar met de 3 delen die we deze maand moesten maken. Het is nu wachten op 10 oktober wanneer ik de laatste 2 delen krijg en dan kan hij eindelijk ingelijst worden.

Early enough I finished the 3 parts that we had to stitch this month. Now I must wait till october 10 when we recieve the last 2 parts and then i can frame this sampler.
Zo ziet hij er nu uit, de laatste 2 delen komen linksboven.

The sampler looks pretty with just 2 parts to go in the left upper corner.


Je kunt nog steeds meedoen aan mijn give away, klik -->HIER<--

You still can enter my give away, click -->HERE<--

woensdag 21 september 2011

Celtic BOM 9 - Mabon

Het 9e blok van de Celtic BOM is Mabon (herfstfeest) en ik heb de bladeren  geappliceerd met de festonsteek. Niet mijn favoriete appliceer methode maar omdat ik deze techniek ook bij de vorige blokken heb gebruikt, nu dus ook bij dit blok.

The 9th block of the Celtic BOM is Mabon (harvest festival) and I have appliqué the leaves.


Mabon is de oude naam voor de herfstequinox, het hoogtepunt van het najaar. Andere namen zijn ook wel Tweede Oogstfeest of Wijnoogst. Het is een ritueel van dankzegging voor de vruchten van de aarde en een erkenning van de behoefte om hen te delen om de zegen van de Godin en de God tijdens de wintermaanden te beveiligen. Het wordt gevierd tussen 20 en 23 september.

The holiday of Autumn Equinox, Harvest Home, Mabon, the Feast of the Ingathering, Meán Fómhair or Alban Elfed (in Neo-Druidic traditions), is a ritual of thanksgiving for the fruits of the earth and a recognition of the need to share them to secure the blessings of the Goddess and the God during the winter months. Mabon is celebrate between september 20 and september 23.
De naam Mabon is afkomstig van de Keltische god, die voluit ‘Mabon ap Modron’ heet, wat ‘jeugd, zoon van de moeder ‘ betekent. Het oogsten dat rondom Lughnasadh (1 augustus) is begonnen vindt nu een einde en het feest is voornamelijk een ritueel van dankzegging aan de zon en de maan, god en godin. Men "bidt" voor het overleven van de komende winter. 
Het verschijnsel dat dag en nacht even lang zijn, net als op de dag van Ostara (rond 21 maart), wordt gezien als een balans tussen vrouwelijke en mannelijke krachten. Op deze dag houden licht en donker elkaar in evenwicht, waarna het korten der dagen weer wordt ingezet. Er wordt een oogstfeest gehouden waarbij de Goden worden gedankt voor de oogst die ons in staat zal stellen de koude winterperiode door te komen.

The name Mabon is originating from the Celtic god, who in full `Mabon ap Modron' is called, what `youth, son of the mother` means. Harvesting that around Lughnasadh (august 1) has started finds now an end and the festival is mainly a ritual of saying thanks to the sun and the moon, god and goddess. One "prays" for surviving the coming winter.
This is the moment when day (light) is equal to night (dark) and balance is created between them, just like on the day of Ostara (around  March21 ), as an assessment between female and male strengths. On this day hold light and dark each other in balance, and its a start of shortening of the days. On Mabon the gods are thanked for the harvest, which makes it able for the winter period to pass.


Het is het seizoen van noten, appels en druiven. Het huis word versierd met gedroogde bladeren en feestelijke schalen met fruit. Men gaat de wildernis en de bossen in om zaadbollen te verzamelen en te drogen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om het huis mee te versieren of om te bewaren voor het verwerken van kruiden. Men viert de tweede oogst en tevens het einde van de oogsten.
Het duister neemt het licht over. Door het tentoonstellen en eten van de oogstproducten doet men aan sympathische magie (uitbeelden wat je wilt hebben), zodat er voldoende voedsel zal zijn tijdens de winter.

It is the season of nuts, apples and grapes. The house is decorated with dried leaves and festive bowls with fruit. One will og into the forrest to collect seed balls and dry them. These are for example used to decorate the house or to keep for the processing of herbs. One celebrates the second harvest and also the end of the harvests. 
The dark takes over from the light. By exhibiting and eating the harvest products one does portray to sympathetic magic (to show what you want), so that sufficient food will be there during the winter.Je kunt nu je eigen persoonlijke oogst van het afgelopen jaar vergaren, symbolisch, en dicht bij je hart houden in de komende maanden van afnemende energie. Hierdoor kun je inventariseren wat je gegeven is en wat je hebt moeten opgeven om te kunnen oogsten. Het is belangrijk om op dit moment te kijken naar wat je hebt volbracht dit jaar en daarvoor te danken.Je denkt na over je successen en prestaties. Je kijkt ook naar de geleerde lessen van bepaalde dingen die niet succesvol waren. Deze lessen zijn zaadjes waaruit nieuwe projecten zullen groeien.

You can gather your own personal harvest of last year, symbolic, and keep closed to your heart in the coming months of decreasing energy. Because of this you can inventory what is given you and what you have to give up to be able to harvest. It is important at this moment to look at what you have accomplished this year and to say thanks. You think about your successes and performances. You also look at to the learned lessons of certain things which were not successful. These lessons are seeds from which new projects will grow.


Wat kan je doen om Mabon te vieren en je (weer) te verbinden met dit seizoen?
Buiten
Ga de natuur in en maak een herfstwandeling. Verzamel dennenappels, eikels en (tamme) kastanjes en alles wat je kunt vinden in het bos en droog het. Ga noten rapen en bessen plukken. Ontdek paddenstoelen maar laat ze staan! Verzamel zaadbollen en zaaddoosjes. Strooi zaden voor de vogels, zodat zij je de hele winter geluk zullen bezorgen. Steek de vuurkorf aan en maak vuur. Rooster marshmallows en tamme kastanjes bij het vuur.

What can you do to celebrate Mabon and to become one with this season?
Outside.
Go enter nature and make an autumn walk. Collect pineapples, acorns and chestnuts and everything what you can find and dry it. Go to  pick up nuts and  pick berries. Discover toad-stools but don't pick them! Collect seed balls. Scatter seeds for the birds scatter, so that they will provide you luck to the complete winter. Light the fire basket and make fire. Grating marshmallows and chestnuts by the fire.In huis.
Maak een Hoorn des Overvloeds (dit is een rieten mand in de vorm van een hoorn en vul die met seizoenvruchten, bloemen, herfstbladeren en noten. Maak slingers van gedroogde bladeren. Versier je huis met groente, fruit en noten. Bak een appel-noten taart. Wees je bewust van wat je hebt volbracht het afgelopen jaar en wees er dankbaar voor. Bereid je voor op de komende wintertijd, de donkere periode die eraan komt. Donkere tijden in de natuur, maar het geeft je de gelegenheid tot rust te komen na het harde werken van de afgelopen maanden. Je hebt het verdient!

Inside.
Make a cornucopia (this is  basket in the form of a horn and filled with season fruit, flowers, autumn leaves and nuts. Make a festoon of dried leaves. You decorate the house with vegetable, fruit and nuts. Bake an apple-nut cake. You indicated consciously of what you have accomplished last year and be grateful for it. Prepare you to the coming winter time, the dark period which comes. Dark times in nature, but it gives you the occasion to rest after hard working the previous months. You have deserve it!


Een fijne Mabon gewenst / Happy Mabon

donderdag 15 september 2011

Give away (CLOSED)

Op 2 october is het 2 jaar geleden dat ik hier op blogspot mijn 1e bericht heb geschreven en dat vraagt om een give away toch? Dit wordt het 216e berichtje dat ik schrijf,  ik heb 252 volgers en zijn er 2478 reacties geweest. Tijd voor een feestje !!
Omdat ik lezers heb die alleen van quilten houden en  lezers die alleen van borduren houden heb ik gekozen voor 2 prijsjes. Twee quiltpatronen EN een borduurpatroon met het bijbehorende garen en de bijbehorende paddenstoelbedels, deze laatste geschonken door Simone.

De regels: je hoeft geen volger te zijn of te worden om mee te doen. Het enige wat je wel moet doen is een keuze maken. Schrijf in je reactie voor welke prijs je mee wilt doen, de quiltpatronen of het borduurpatroon. Je kunt niet schrijven dat het je niets uitmaakt, ik ga de keuze niet voor jou maken, dit zul je zelf moeten doen anders telt je stem niet mee :-)

Belangrijk: Zorg dat ik je kan bereiken per email. Heb je het niet op je blog staan en wil je het ook niet in je reactie schrijven, stuur me dan een email met je emailadres op cazwa1962 @ gmail.com (zonder de spaties ertussen).

En dan nu de prijsjes .....

On october 2 its 2 years ago that I first wrote a message on this blog, so time to celebrate with a give away. This will be my 216th post, i have 252 followers and there where 2478 comments posted. So its party time !!
Because I have readers who love only to quilt and I have readers who love cross stitch I have choose 2 presents. For the quilters I have two quiltpatterns and for the stitchers I have a wonderful new pattern and I will include the threads to stitch it. Simone  donated  the toad-stool charms that are needed for this pattern.

The rules: You don't have to be or become a follower. The only thing you have to do is to make a choice between the quiltpatterns or the cross stitch pattern. You can't write that you love both, you HAVE to make a chioice or your vote will not count :-)

Important: Make sure I can be in touch with you. If you don't have a email address on your blog, please write it in your comment or if you don't want that, send me an email to cazwa1962 @ gmail.com (without the spaces) with your email address.

And what are the prices ......

Voor de borduursters heb ik gekozen voor een splinternieuw patroon van Simone van Atelier Soed Idee. Het ontwerp is geïnspireerd op de “Scandinavian Christmas” quiltstof van Lynette Anderson, en ze heeft het ontworpen met toestemming van Lynette Anderson.


For the stitchers I have choose a brand new pattern from a Dutch designer that started recently called Simone from Atelier Soed Idee.  This design is inspired by the “Scandinavian Christmas” fabric line from Lynette Anderson, she designed it with permission from Lynette Anderson.

Patroon / Pattern

Garen / Threads
Voor de quilters heb ik gekozen voor twee patronen van Prairie Grove Peddler, Winter's Song en Three Stockings.

For the quilters I have choose two patterns from Prairie Grove Peddler, Winter's Song and Three stockings. 


Dus het enige wat je moet doen is een keuze maken tussen het borduurpatroon of de quiltpatronen. Je kunt een reactie achterlaten t/m 1 oktober. Op 2 oktober zal ik de winnaars bekend maken. Veel geluk !

So the only thing you have to do is to make a choice between the cross stitch pattern or the quiltpatterns. You can leave a comment untill october 1.  On october 2 I shall write the names of the winners. Good luck !

zondag 11 september 2011

A little vacation and more ...

En hebben jullie me gemist ? Of hadden jullie niet eens in de gaten dat ik weg was? Wij waren er een paar dagen tussenuit, van zondag t/m vrijdagavond waren we bij schoonmoeder Wil in Haarlem en de week is omgevlogen.

And did you missed me? We were on a little vacation to my mother in law who lives a two hour drive from us.

 
Wat het weer betreft hadden we zachte regen ..., harde regen ..., nog eens regen ..., even een kleine dweilpauze en toen weer regen, regen en nog eens regen .... MAAR ... verveelt hebben we ons zeker niet.  Bowy was ook mee die het reuze gezellig vond en zeker 1 kilo aangekomen is door de vele extraatjes :-)

The weather was bad, real bad ... we had soft rain ..., hard rain ..., again rain ..., a little dry weather and again rain, rain, rain ! But we weren't bored for a moment. Bowy joined us and he had a great time.


Op de dinsdag zijn we naar de Rijp gereden, naar Sylka mode want ik had gehoord dat deze winkel ging sluiten en dat alles met 40 % korting de winkel uit ging. Helaas vond ik er niet echt stofjes die ik leuk vond en de buit was dan ook mager .... een stofje met houtnerf motief dat ik nodig heb voor een applicatie quilt die ik anderdaag wil gaan maken, een set mesjes voor mijn rolmes en een allerliefst beertje die inmiddels omgedoopt is tot Bram. Verder nog wat rondgewandeld door de Rijp en vandaar uit weer terug gereden naar Haarlem. Oja ... ook daar hadden we regen, regen en nog eens regen ...

 On Tuesday we went to a quiltshop who is closing his doors. I bought a fabric with a woodgrain motif, some blades for my rottary cutter and a lovely little bear who we gave the name Bram. Oh ... and we had rain, rain and more rain ...


Op donderdag brachten we Heleen van De lapjesgaard in Amstelveen een bezoek, want ik weet dat ze erg leuke stofjes heeft en als je zo dichtbij in de buurt bent dan kriebelt het wel om een paar mooie lapjes te scoren. Ook nu hadden we regen, ... niet zo erg als de dagen ervoor maar toch .... REGEN ! Ik kocht er 10 FQ's in groen tinten want die kwam ik nog tekort voor .... jawel een andere quilt die in de planning staat. Ik heb amper stofjes in groen dus ik hoefde geen excuus te zoeken om ze te kopen.

On Thursday we went to another quiltshop. I knew she had beautiful fabric and I bought there 10 FQ's in green shades for another quilt I want to make. Oh yes ... and we had again rain !


Op vrijdag gingen we een bakkie doen bij Koffiesalon Teylertje in Haarlem want schoonmoeder Wil exposeert daar een deel van haar schilderijen. Dus als jullie in de buurt zijn en daar een bakkie gaan doen ... kijk dan even naar wat er aan de muur hangt. Ze hangen er nog tot half november. Op vrijdagavond was het weer tijd om naar Limburg terug te rijden want we wilde de volgende dag naar Jacqueline van The Log Cabin die open dag had. Wil nog bedankt voor de oergezellige week en ondanks de vele regen hebben we het reuze gezellig gehad.

On Friday we went to a coffeehouse because my mother in law had an expo there with her paintings and later in the evening we drove home again because the next day we wanted to go to quiltshop The Log Cabin who had a open day to show her new fabrics.

Gisteren (zaterdag) gingen we al om 10 uur op weg naar Hillensberg want we hadden bij The Log Cabin met een paar andere quiltsters afgesproken. Allereerst met Marianne (geen blog) en verder met Elly die wel een blog heeft, het freubelhoekje en waar ze altijd erg leuke zelfontworpen patroontjes op zet. En wat is het dan gezellig kletsen als het eens niet regent en de zon lekker warm schijnt. We hebben heerlijk in de tuin van Jacqueline gezeten, we leken wel een stel kippen want ik denk dat onze monden geen minuut hebben stil gestaan. Vreemd is het niet dat je dan niet uitgepraat raakt, want kletsen over patronen en stofjes verveelt nooit :-) 
Natuurlijk werden ook hier de nodige stofjes gekocht voor toekomstige projecten. Kijk met zulke projecten op komst heb je altijd een reden om weer wat stofjes aan te schaffen .... toch? Als Rutten nu eens heel Nederland aan het quilten krijgt, dan loopt de economie weer als een speer. Zie je het al voor je? Een quiltbee in Ahoy of de Arena.
Allereerst dook ik in de opruimingsmandjes waar zulke mooie stofjes in lagen dat ik daar vast wel weer een mooi nieuw project voor kan verzinnen.

Yesterday (Saturday) we went to quiltshop The Log Cabin were we meet some other quilters, Marianne and Elly, and we had a lot to talk about, ... talk about quilts and fabric is never boring. First I looked in the baskets where the fabric was with a discount and I found some beauties.


Marianne was ondertussen aan het zoeken naar een mooie achtergrondstof voor een quilt waar ze binnenkort aan wil beginnen en waar ze mij al eerder warm voor had gemaakt. Ik was die quilt helemaal vergeten maar nadat Marianne me de quiltmania onder mijn neus schoof kreeg ik het weer warm en al snel was ook ik op zoek naar een mooie achtergrondstof, ... achja ... een USPOP (UnStarted Possible Project) meer of minder maakt dan ook niets meer uit. De stof die ik ervoor uitzocht ligt inmiddels hier op tafel met daarop de quiltmania (nummer 82 maart/april 2011) waar Tante Sarah in staat.

Marianne was looking for some backgroundfabric for her next quilt and she showed me the Quiltmania where the quilt was in. She had showed it before but I totaly forget that quilt. After seeing it again I also went to look for backgroundfabric because one more USPOP (UnStarted Possible Project) more or less .... who's counting. The quilt is caaled Aunt Sarah and is in Quiltmania 82 march/april 2011.


Close-up van de achtergrondstof / Close-up of the backgroundfabric

En nu hoor ik jullie denken .... was het dat? Neeee natuurlijk niet, er ging nog meer naar huis mee. Ik kocht nog een nieuwe snijmat waar ik hard aan toe was, een mooie porseleinen kersthanger en nog wat andere achtergrondstofjes. Die hebt je tenslotte nooit genoeg en ook daar heb ik al een toekomstig project voor in gedachte.

I hear you thinking... was that all? No it wasn't ... I also bought a new cuttingmat, a beautiful porcelain christmashanger and a few more backgroundfabrics.


Als laatste mocht er een klein schaaltje mee met kruissteekmotief waar inmiddels de suikerpot en het melkkannetje op staan. Zoiets mag zeker niet ontbreken in een huis waar geborduurd en gequilt wordt.

I also bought a small plate with a crossstitch motif for in the kitchen.


Bij thuiskomst lag ook het nieuwe boek The Farmers Wife Pony Club van Laurie Aaron Hird op de deurmat. Ze brengt het in eigen beheer uit en het is de opvolger van The Farmers Wife Sampler Quilt. Kijk zo kom je aan die toekomstige projecten, je hoeft ze niet eens op te zoeken... ze komen zo naar je toe :-)

When we got home I saw that the postman had delivered the new book The Farmers Wife Pony Club from Laurie Aaron Hird.


Here are some savings for your own little---or big---vacation plans; try this Orbitz promotional code

zondag 4 september 2011

Antique Sampler first 3 rows

Ze staan aan elkaar ... de eerste 3 rijen van de Antique Sampler en ik moet eerlijk zeggen dat ik hem heel erg leuk vindt. Doordat er zoveel verschillende blokjes in zitten blijf ik ernaar kijken,  ook omdat ik heel veel verschillende stoffen heb gebruikt. Dat maakt hem ook spannend, want je weet van te voren niet hoe het er samen allemaal uit komt te zien. 
Komende vrijdag en zaterdag heeft Jacqueline van The Log Cabin open dag (9 en 10 september) en wij gaan er heen op zaterdag en zijn van plan om een uur of 11 daar te zijn. Ik heb al met 2 andere quiltsters (die ik via het net heb leren kennen) daar afgesproken en beloofd dat ik de Antique Sampler mee zal brengen. Ik ben heel benieuwd hoe zij hem vinden, want in het echt zijn de kleuren nog mooier.

The first 3 rows of the Antique Sampler are stitched together and I realy like it so far. I keep watching, mainly because there are so many different blocks and I used many different fabrics. That makes it exciting because you never know how that will turn out when you made again other blocks.

Klik op de foto en je ziet de afbeelding veel groter.

Click on the picture to see  the image bigger

vrijdag 2 september 2011

And a few more blocks

Goh ... het werd weer eens tijd om een logje te schrijven. Ik ben de hele week bezig geweest om de resterende blokken voor rij 2 en 3 van de Antique Sampler af te maken en dat terwijl het maar 4 kleine en 1 groot blok waren. Maar ze zijn af en dat is wat telt.

It was time to write another blog message. I was busy this week with the last blocks for row 2 and 3 of the Antique Sampler and it only where 4 little and 1 large block. But they are finish and that is what count.
De komende dagen zal ik druk bezig zijn met de eerste 3 rijen aan elkaar te zetten dus vervelen zal ik me zeker niet. Van de week kwam ook een quiltboek binnen dat ik al enige tijd op mijn verlanglijstje had staan maar dat ik niet kon vinden bij bookdepository waar ik normaal mijn boeken bestel. Na toch eens via google gezocht te hebben kwam ik uit bij boekhandel v.d. Moosdijk in Someren (slechts 1 kwartier rijden van ons af) en die hadden het op voorraad. Omdat Michiel deze week het erg druk had op het werk heb ik het boek met de post laten komen. 
Het boek heet Louisa May Alcott - quilts of her life, her work, her heart van Terry Clothier Thompson. Louisa leefde van 1832 tot 1888 (de Civil War jaren) en was de schrijfster van de roman Little women. Daarnaast maakte ze ook quilts.

The next few days I shall be busy with putting the first three rows together. I also got a quiltbook this week which I realy wanted. Its called Louisa May Alcott - quilts of her life, her work, her heart by Terry Clothier Thompson. Louisa lived from 1832 till 1888 and she wrote the novel Little women. She always was a quilter.In het boek staat een erg mooie applicatie quilt, die uit 9 cameo blokken bestaat en die haar leven uitbeelden, kompleet met de patronen en daarnaast staan er nog enkele andere patronen in.


In the book there is a beautiful appliqué quilt, made from 9 cameo blocks and they tell about her life. The pattern is in the book and also some other quilt patterns.