Privacy verklaring

maandag 28 maart 2022

Rye Light socks finished

Afgelopen woensdag 23 maart ben ik bij de neuroloog geweest voor mijn benen die nog steeds zo raar doen nadat ik corona kreeg laatst oktober. Ook zij wil dat ik een mri scan laat maken van mijn wervelkolom en hoofd. Ik heb hiervoor een combinatie afspraak staan op 8 april. Helaas kon deze niet gekombineerd worden met de mri scan die ik afgelopen vrijdag moest laten maken.
De laatste dagen heb ik alleen gebreid omdat ik mijn handen even rust wilde gunnen van het kleine quiltnaaldje. Deze sokken heb ik in precies 1 week gebreid. Het garen is van de Opal abo December 2021 en het patroon heet Rye Light.

Last wednesday March 23 I went to the neurologist for my legs that still act so weird after I got corona last October. She also wants me to have an MRI scan of my spine and head. I have a combination appointment for this on April 8th. Unfortunately, this could not be combined with the MRI scan that I had to have made last Friday.
The last few days I have only knitted because I wanted to give my hands a rest from the small quilting needle. I knitted these socks in exactly 1 week. The yarn is from the Opal abo December 2021 and the pattern is called Rye Light.


Afgelopen vrijdag maart 25 zijn we eerst met Mees naar de dierenarts geweest voor een aantal inentingen

Last friday we first took Mees to the vet for some vaccinations 


en daarna hebben we meteen de nieuwe quiltmania opgehaald bij Quiltstudio Patch & Stitch.
's Middags komplimenteerde diegene die de mri scan bij me maakte (mri scan voor mijn heup), me met mijn mooie vrolijke sokken die ik hierboven liet zien. Zij deed ook sokken breien.

and then immediately picked up the new quiltmania at Quiltstudio Patch & Stitch.
That afternoon the person who made the MRI scan (MRI scan for my hip)complimented me with my beautiful cheerful socks that I showed here above. She also knit socks.Hier zijn de laatste 3 Harry Potter Mysterie strengen van Nicole C Mendez. Dit was een 3 maanden abonnement met zelfstrepend garen. Ik heb het Harry Potter abonnement 15 maanden gehad en nu heb ik besloten voor het Outlander abonnement.
De kleur van januari is The flying car

Here are the last 3 Harry Potter Mystery skeins from Nicole C Mendez. This was a 3 month subscription of selfstriping yarn. I have had the Harry Potter subscription for 15 months and now I have decided for the Outlander subscription.
The color of Januari is The flying car


Februari / February: Professor Trelawney

Maart / March: Ronald Weasley's dress robes

Toen ik vrijdag het nieuwe patroon Just add magic van Kay Jones zag, wilde ik meteen met deze beginnen. Ik gebruik het zelfstrepend garen van de Harry Potter mystery streng van maart 2022 van Nicole C MendeZ dat de naam Ronald Weasley's dress robes heeft (hierboven te zien).

When I saw Kay Jones' new pattern Just add magic on Friday, I immediately wanted to start with this one. I use the self-striping yarn from the March 2022 Harry Potter mystery skein called Ronald Weasley's dress robes from Nicole C Mendez (you can see it above this message).

zaterdag 19 maart 2022

Lots of quilting

10 maart
De Sterrenregen quilt staat in elkaar, begonnen op 13 februari. Er komt alleen nog een smalle rand omheen,  maar die moet ik in de winkel uit gaan zoeken.

March 10
The Starry Rain quilt is completed, started on February 13th. There will only be a small border around it,  but I have to look for fabric  in a store.  


12 maart
Gisteren bij de orthopeed geweest vanwege mijn jarenlange pijnklachten aan rechterheup. Ik krijg op 25 maart hiervoor een mri scan.
Daarna naar Quiltstudio Patch & Stitch  geweest om stof uit te zoeken voor de rand van de Sterrenregen quilt. Gekozen voor deze combinatie, eerst een smalle donkerbruine bies en daarna een grijsblauwe rand.

March 12
Went to the orthopedist yesterday because of my years of pain in the right hip. I will have an MRI scan for this on March 25th.
Then went to Quiltstudio Patch & Stitch  to pick out fabric for the border of the Starry Rain quilt. Chosen for this combination, first a narrow dark brown trim and then a grey-blue border. 
 

Ook nog een paar andere stofjes en 2 acryl templates gekocht.
 
Also bought a few other fabrics and 2 acrylic templates.


14 maart
Nu de Sterrenregen quilt af is op de rand na, heb ik 2 andere oude projecten uit de kast gehaald. Een ervan is de Pippi Langkous sterren quilt. Hier ben ik in januari 2017 mee begonnen en er moeten nog 49 hele en 12 halve sterren gemaakt worden. Dit weekend heb ik 10 sterren gemaakt. Nu een paar dagen werken aan het andere project dat uit de kast gekomen is.

March 14
Now that the Starry Rain quilt is finished except for the border, I got 2 other old projects out of the closet. One of them is the Pippi Longstocking Stars quilt. I started this in January 2017 and 49 full and 12 half stars still have to be made. This weekend I made 10 stars. Now I'm going to work on the other project that came out of the closet for a few days.

16 maart
Het tweede project dat uit de kast gekomen is, is de Carousel quilt van Ellie's Quiltplace, waarmee ik in mei 2018 ben begonnen.
Voor blok 3 (van de 9) moesten nog 2 flying geese randen gemaakt worden. Die zijn nu gemaakt en kan ik eraan gaan zetten.

March 16
The second project that has come out of the closet is the Carousel quilt from Ellie's Quiltplace, which I started in May 2018.
For block 3 (out of 9) 2 flying geese edges still had to be made. They are now made and I can sew them on.

Vandaag 19 maart
De flying geese randen staan aan blok 3 en ik heb meteen blok 3 aan de andere 2 gezet. Hiermee is rij 1 helemaal af. Nog 2 rijen te gaan.

Today March 19
The flying geese edges are sewed on block 3 and I immediately put block 3 on the other 2. This completes row 1. Two more rows to go.
dinsdag 8 maart 2022

Happy birthday Loïs

Afgelopen zondag zijn we naar onze jongste kleindochter Loïs geweest die die dag 1 jaar werd. Wat wordt deze meid al groot.

Last Sunday we went to see our youngest granddaughter Loïs who turned 1 that day. How big this girl is getting.

Natuurlijk was ook haar grote zus Lana (links) van net 2 jaar daar en nichtje Yara (rechts) die eind mei 2 jaar wordt. Zo leuk om te zien hoe alle 3 de kleindochters zo weinig in leeftijd schelen.

Of course her big sister Lana (left) who is just 2 years old, was also there and her niece Yara (right) who turns 2 at the end of May. So nice to see how all 3 granddaughters care so little in age.


Inmiddels ben ik bijna klaar met alle rijen samen te naaien voor de Sterrenregen quilt, nog 1 rij te gaan.

By now I'm almost done sewing all the rows together for the Starry Rain quilt, only 1 row to go.


Tussendoor ben ik ook nog een paar dagen bezig geweest met het maken van de laatste hexagonbloemen voor de verkleinde Stonefields quilt. Nu kan ik de laatste rand hiervan gaan afmaken.

In between I also spent a few days making the last hexagon flowers for the scaled-down Stonefields quilt. Now I can start finishing the last border of this.

Ook kreeg ik nog een leuk zelfgemaakt kaartje van mijn zus Yvon.

I also received a nice homemade card from my sister Yvon.dinsdag 1 maart 2022

Under the spell of the stars

De laatste 14 dagen ben ik alleen maar bezig geweest met de sterren.

The last 14 days I have only been busy with the stars.


Op 25 februari maakte ik de laatste ster.

On February 25 I made the last star.

In 14 dagen tijd maakte ik 77 hele en 8 halve sterren.

In 14 days I made 77 full and 8 half stars.


Daarna ben ik steeds sterren aan elkaar gaan maken tot rijen.

After that I started making stars together into rows.


En nu ben ik druk bezig om alle rijen aan elkaar te zetten, dit duurt nog het langst. Maar ik hoop de quilt volgende week wel in elkaar te hebben staan.

And now I'm busy putting all the rows together, this is taking the longest. But I hope to have the quilt put together by next week.


Tot zover de sterren. Op 20 februari was het ook 1 jaar geleden dat we Mees op konden halen. Dat jaar is echt omgevlogen.

So much for the stars. On February 20 it was also 1 year ago that we could pick up Mees. That year really flew by.


Er zijn ook 2 pakjes aangekomen. Als eerste dit leuk ingepakte pakje van Supergoof Quilts.

Also 2 packages have arrived. First up is this nicely wrapped package from Supergoof Quilts.

Ik had al verschillende keren zo mooie reproductie stofjes zien staan op de foto's die ze steeds post op FB en IG. De kleuren vond ik heel geschikt voor de 4x5 quilt block Anthology quilt waarmee ik dit jaar wil beginnen. Het boek staat al zo'n 3 jaar hier in de boekenkast. Dit zijn allemaal halve FQ's, behalve het lapje met de dieren, daarvan kocht ik een FQ.

Several times I had seen such beautiful reproduction fabrics in the pictures she keeps posting on FB and IG. I found the colors very suitable for the 4x5 quilt block Anthology quilt that I want to start this year. The book has been on my bookshelf for about 3 years now. These are all half FQ's, except for the piece with the animals, that is a FQ.


Als tweede kwam daar het pakje van Petra Prins met daarin het patroon Cordelia's Spinning Wheel van Brigitte Giblin en ook een pakje met rode stofjes die in de aanbieding waren. Die zullen ook in verschillende projecten komen.

Second came the package from Petra Prins containing the Cordelia's Spinning Wheel pattern by Brigitte Giblin and also a package with red fabrics that were on sale. They will be for different projects.


Verder ben ik op advies van de 2 fysio therapeuten die aan huis komen, terug gegaan naar de huisarts om verwijzingen te vragen voor een neuroloog en een orthopeed. De neuroloog voor mijn benen die nog steeds niet echt willen vanwege de aangetaste gevoelszenuwen en naar de orthopeed voor mijn rechterheup.  
 
Furthermore, on the advice of the 2 physiotherapists who come to my home, I went back to the GP to ask for referrals to a neurologist and an orthopedist. The neurologist for my legs that still don't really want to because of the affected sensory nerves and to the orthopedist for my right hip.
 
 
 Van die heup heb al sinds 2015 last van. Op foto's uit die tijd bleek dat vanwege een geboorte afwijking de heupkom niet goed op de heupkop zit, maar sinds een jaar of 3-4 is de pijn alleen maar toegenomen en sinds ik corona heb gehad straalt de pijn uit naar mijn lies en knie.  Tijd om de orthopeed er eens naar te laten kijken.
 
 I have been suffering from that hip since 2015. Photos from that time showed that due to a birth defect the hip socket is not properly on the femoral head, but since about 3-4 years the pain has only increased and since I had corona the pain radiates to my groin and knee. Time to have the orthopedist take a look.


De afspraken zijn inmiddels gemaakt. Ik kan op 11 maart terecht bij de orthopeed en op 23 maart bij de neuroloog. Ik ben benieuwd naar de uitkomst.
Verder kwam er vandaag ook nog een superleuke verrassing met de post. Een geweldig mooi project tasje gemaakt door een hele lieve vriendin. Ik glimlach nog steeds als ik naar het tasje kijk.

The appointments have already been made. I can go to the orthopedist on March 11 and the neurologist on March 23. I am curious about the outcome.
There was also a super nice surprise in the mail today. A very nice project bag made by a very sweet friend. I still smile when I look at the bag.