Privacy verklaring

donderdag 28 februari 2019

RainBOOM wrap

Deze sjaal is enorm leuk om te haken, dat komt natuurlijk ook door al die vrolijke kleurtjes.

This scarf is great fun to crochet, that is also due to all those cheerful colors.

The RainBOOM wrap - Miss Neriss
Yarn: Stone Washed and River Washed from Scheepjes
(58 different colors, too many to write down)
(78% cotton - 22% acrylic)
Mini ball is 10 gr. (26 m/28.4 yards)
Used 36 mini balls Stone Washed = 360 grams = 936 m/1023 yards
 and 22 mini balls River Washed = 220 grams = 572 m/625 yards

Het gratis patroon is van Nerissa Muijs, ook bekend als Miss Neriss en je kunt het vinden op haar blog (klik).

The free pattern is from Nerissa Muijs, also knows as Miss Neriss and can be found on her blog (click).


De RainBOOM sjaal is gehaakt met een colourpack van Scheepjes (klik). Er zitten 58 mini bolletjes in, waarvan 36 Stone Washed en 22 River Washed. Ik kocht mijn doos bij Brei en Allerlei (klik).

The RainBOOM shawl is crocheted with a colourpack from Scheepjes (click). Inside are 58 mini balls, whereof 38 Stone Washed and 22 River Washed. I bought my box at a Dutch shop called Brei en Allerlei.


De samenstelling van het garen is 78% Katoen en 22% acryl en het is heerlijk zacht. 

The composition of the yarn is 78% cotton and 22% acrylic and it is very soft.


Elk mini bolletje is 10 gram en 26 meter. Van de meeste bolletjes hou je iets over en die gebruik je voor de franjes. 

Each mini ball is 10 gram and 26 meter. From most balls you have a left over and those you use for the fringes. 


De sjaal is gehaakt met haaknaald 4.5 mm  en hij is 200 x 50 cm. Het patroon ziet er misschien moeilijk uit, maar in werkelijkheid is het best een makkelijk patroon om te haken.

The scarf is crocheted with crochet hook 4.5 mm and it's 200 x 50 cm. Although the pattern looks maybe a bit different, it is really a easy pattern to crochet.


Op een gegeven moment moet je de 2 driehoeken samennaaien, op de foto kun je zien hoe ik dit gedaan heb.

At one point you have to sew the 2 triangles, on the photo you can see how I did this.dinsdag 19 februari 2019

More halloween and ... TEA

Er zijn weer 3 blokjes gemaakt voor de halloween quilt. Het eerste blok is Batty (vleermuis), ontworpen door Ruth Davis en dit blok is nog steeds HIER (klik) te downloaden.

I made 3 more blocks for the halloween quilt. The first block was Batty, designed by Ruth Davis and it is still to download HERE (click).


Als tweede werd het blok Pirate (piraat) gemaakt. Deze was ontworpen door Teri (Brinegar) Emerson, ze heeft helaas geen blog meer.

My second block is Pirate. This one was designed by Teri (Brinegar) Emerson, unfortunately she doesn't have a blog anymore.


Mijn derde blok is Something wicked is under my bed (er zit iets vreemds onder mijn bed). Dit blok is van Gaya en is nog steeds HIER (klik) te downloaden. Je kunt er voor kiezen of je naast de ogen ook een hand onder je bed wilt.
 
My third block is Something wicked is under my bed. This block is from Gaya and still to download HERE (click). You can choose if you want a hand under your bed or not. I only did the eyes. 


En dan was er nog een lieverd in Engeland die zag dat ik de Salted Caramel thee zo lekker vond, maar die nergens in Nederland verkrijgbaar was. Vandaag kreeg ik 2 pakjes toegestuurd. Dat wordt genieten de komende tijd. Gulle gever, je bent een schat 😘  !!

And then there was a sweetheart in England who saw that I liked the Salted Caramel tea so much, but that was not available anywhere in the Netherlands. Today I received 2 packages. That will be enjoyed in the coming period. Generous giver, you are a sweetheart 😘 !!
zaterdag 16 februari 2019

Halloween Candy

Op de Woensdagmiddag quiltbee van woensdagmiddag wilde de dames eens foundation paper piecing uit proberen en iemand kwam dat uitleggen. Ik doe deze techniek altijd op de naaimachine, maar voor deze middag zou ik ook een blok op de hand maken. 

On the Wednesday quiltbee the ladies wanted to try out foundation paper piecing and someone came to explain that. I always do this technique on the sewing machine, but for this afternoon I would also put a block together by hand.
 

In 2012 was er een Halloween Bloghop, georganiseerd door Soma van Whims and Fancies (klik), en elke dag in oktober kon je een blok downloaden op iemands blog. Ik heb toen 17 van de 31 blokken gemaakt en toen stopte ik ermee. Vraag me alsjeblieft niet waarom 😀

In 2012 there was a Halloween Bloghop, organized by Soma of Whims and Fancies (click), and every day in October you could download a block on someone's blog. I then made 17 of the 31 blocks and then I quit. Please don't ask me why 😀


Ik had alle blokken opgeslagen in 2012 en op de quiltbee zou ik met het blok Halloween Candy beginnen. Dit was een ontwerp van Kimi Matsuzaki, helaas heeft zij geen blog meer. Ik heb het daarna thuis afgemaakt en heb meteen de zin weer te pakken.

I had all the blocks saved in 2012 and on the quiltbee I would start with the block Halloween Candy. This was a design by Kimi Matsuzaki, unfortunately she does not have a blog anymore. I finished it at home and immediately I wanted to make more.


Helaas zijn niet alle blokken meer te downloaden, maar die wel nog beschikbaar zijn, daarvan zet ik de link er bij. Dit zijn de blokken die ik al gemaakt heb in 2012:

Unfortunately, not all blocks can be downloaded anymore, but from the ones that are still available, I will add the link. These are the blocks that I have already made in 2012:

Frankies bride from Deborah (click)
Trick or treat sue from Jennifer Ofenstein (click)
Trick or treat from Diane Bohn (fromblankpages.blogspot.com) no working link anymore

Frankie's boy from Michelle Thompson (click)
Broken tombstone from Suziecurls, no blog anymore
Witch shoes from Marissa Nichols (click)

 Midnights hallows eve from Lynn Provencher (click)
Ghostly treats from Candace (click)
Come here my little sweetie from Cindy (click)

Jacky oh from Tracey Rampling (thepeonyteacup.blogspot.com) no working link anymore
Ghosty from Denise Johanneson, no blog anymore
Haunted house from Cyrille zellweger (click)
Keep calm from Jennifer (click)

 Little witch from Janine Green (rainbowhare.com) no working link anymore
Witchy sue from Stitches and Kisses (click)
Grannys bat from Amy Gay (click)
Witches cauldron van Allegory (sewallegorical) no blog anymore

maandag 11 februari 2019

Second triangle and a second opinion

Afgelopen vrijdag zou ik aan mijn tweede driehoek beginnen van de RainBoom sjaal. Maar het liep een beetje anders. Mijn petekind kwam ook met haar haakwerk en natuurlijk moesten onze driehoeken samen op de foto.

Last Friday I would start my second triangle of the RainBoom scarf. But it went a little different. My godchild also came with her crochet wrap and of course our triangles had to be photographed together.


De bolletjes die nog over waren lagen al klaar, maar we gingen ook skypen met mijn dochter die nu in Engeland woont en dat hebben we best lang gedaan. Daardoor werd er die dag niet meer gehaakt 😀

The balls that were left were ready to go, but we also skype with my daughter who now lives in England and we did that quite a long time. As a result, we didn't crocheted anything that day 😀

 
Zaterdagavond had ik eindelijk tijd om een begin te maken. 

On Saturday evening I finally had time to make a start.


Terwijl het zondag buiten regende, zat ik heerlijk met mijn haakwerk op schoot en de ene toer na de andere werd gehaakt. Vlak voor ik naar bed ging, was de tweede driehoek af.

While it was raining outside on Sunday, I was sitting with my crocheted on my lap and one round after another was being crocheted. Just before I went to bed, the second triangle was finished.


En dan nog even een update over mijn traject bij de longarts.
Vrijdagavond belde de longarts, zij had met de andere longartsen overleg gehad, omdat ik met de weekkuur prednisolon geen baat heb gehad. Ze kwamen allemaal tot de conclusie dat ze er niet aan uit komen waarom ik last blijf houden van mijn kortademigheid. Mijn longarts stelt nu voor dat er een totaal nieuwe longarts met een frisse blik naar gaat kijken, een soort van Second Opinion.

And then an update about my trajectory at the pulmonary doctor.
On Friday evening the pulmonologist called, she had consulted with the other pulmonologists, because I had no benefit from the week course prednisolone. They all came to the conclusion that they can not figure out why I continue to suffer from my shortness of breath. My lung doctor now proposes that I go to a totally new lung doctor, a kind of Second Opinion, so he can look at it with a fresh look. 
 


Ze kent een longarts die hoog aangeschreven staat en die in het Maastricht UMC werkt. Ze hebben hele goede ervaringen met hem en al verschillende patiënten van hier zijn er goed geholpen met dezelfde klachten. De aanvraag naar Maastricht stuurt ze vandaag of morgen de deur uit. Dus het is nu wachten op wanneer ik daarvan een oproep krijg. Ik ben heel blij met dit voorstel van mijn eigen longarts.

She knows a pulmonologist who is highly regarded and who works in the Maastricht UMC (academic hospital). They have very good experiences with him and already several patients from here are well helped with the same symptoms. She sends the application to Maastricht today or tomorrow. So it is now waiting for when I get a call. I am very pleased with this proposal from my own lung doctor.


vrijdag 8 februari 2019

More blocks and February yarn

Ik heb weer 4 blokken gemaakt voor de Amish Circle quilt van Rosemary Youngs. Ik geef bij elk blok steeds een hele korte beschrijving uit het verhaal dat bij dat blok hoort. De verhalen bij elk blok zijn natuurlijk veel langer, maar in verband met copyright ga ik die hier niet opschrijven.

15. Troost

Rebecca schrijft in haar brief dat ze dankbaar is voor alle troost die ze ontving van vrienden en buren na de begrafenis voor haar dochter Lucy die doodgeboren was.

Four more blocks are made for the Amish Circle quilt from Rosemary Youngs. With each block I give a very short summary of the story that belongs by that block. The stories with each block are much longer, but due to copyright I don't write them here.

15. Comfort

Rebecca writes in her letter that she is thankfull for all the comfort she received from friends and neighbors after the funeral for her daughter Lucy that was stillborn.


Voor het volgende blok moesten er appeltjes gemaakt worden. Deze maak ik met de Perfect Circles van Karen Kay Buckley.

For my next block I had to make apples. I make these by using the Perfect Circles from Karen Kay Buckley.


16. Appelboomgaarden

Lavine schrijft dat Raymond erg druk is geweest met Noah en Daniel in de appelboomgaarden. Ze verkopen de hele dag appels per bushel.
Bushel is een Engelse inhoudsmaat en wordt gebruikt op agrarische termijnmarkten voor onder andere tarwe. 1 US bushel = 35.239072 liters

16. Apple Orchards

Lavine writes that Raymond has been very busy with Noah and Daniel in the apple orchards. They have been selling apples by the bushel all day long.


17. Esdoornblad

Edna schrijft dat ze net klaar is met het quilten van een Maple Leaf (esdoornblad) quilt voor een van haar Engelse klanten.

17. Maple Leaf

Edna writes that she just finished quilting a Maple Leaf quilt for one of her English customers.


18. Schoolgebouw

Frieda schrijft dat de gezinnen en haar schoolkinderen een avondmaal hielden en op school voor haar zongen. Ze zal niet langer lesgeven, omdat ze net is getrouwd.

18. Schoolhouse

Frieda writes that the families and her school children held a supper and singing at the school for her. She will no longer be teaching, because she just got married.


De eerste 7 blokken voor rij 2 heb ik meteen aan elkaar gezet.

The first 7 blocks for row 2 I immediately put together.

 
Mijn Februari wolletje (Impressions of Nature) van de Warme Voeten Club van Het Wolbeest (klik) kwam ook binnen deze week. Het is weer een hele mooie.

I also received this week my February wool (Impressions of Nature) from the Warm Feet Club of Het Wolbeest (click). It is a beautiful one again.Doordat ik de laatste tijd weer veel spam berichten krijg, keur ik eerst alle reacties goed voordat ze op het blog komen te staan.

Because I have received a lot of spam messages lately, I approve all comments before they appear on the blog.

maandag 4 februari 2019

RainBoom wrap

Zal ik of zal ik niet? Dat was de vraag toen ik de RainBoom wrap (klik) zag, een gratis patroon dat zou starten op 1 februari. Ik vond hem te mooi om hem niet te maken, dus op zaterdag naar Brei en Allerlei (klik) om de doos te halen die nodig was voor deze sjaal.

Shall I or shall I not? That was the question when I saw the RainBoom wrap (click), a free pattern that would start on February 1st. I thought it was too beautiful not to make it, so on Saturday we went to Brei and Allerlei (click) to get the box that was needed for this scarf.


Er zitten 36 bolletjes Stonewashed en 22 bolletjes Riverwashed van 10 gram in.

Included are 36 balls of Stonewashed and 22 balls of Riverwashed of 10 grams, all from Scheepjes.


Zaterdagavond begon ik dit mooie patroon te haken. Het garen is heerlijk zacht en doordat je steeds van kleur wisselt, gaat het best wel snel.

On Saturday evening I started to crochet this wonderful pattern. The yarn is very soft and because you always change colors, it goes pretty quickly.


Het patroon bestaat uit het haken van 2 driehoeken die met een tussenstuk aan elkaar gemaakt worden. Zondag had ik de eerste driehoek af 😍

You must crochet 2 triangles that are made together with a spacer. I finished the first triangle on Sunday 😍


Laatst januari kreeg ik ook een nieuw leesboek binnen. Ik had zoveel goede dingen over dit boek gehoord, maar vergat het steeds te bestellen. Gelukkig had Yvonne van Rijn er nog op voorraad.

Just received my new book from a Dutch writer. It about quilting and her quilt trips.


Ook kwam mijn boek binnen van Susan Smith, er staan zoveel mooie quilts en hun patronen in. Voorlopig kijk ik er alleen in, want ik heb nog genoeg quilts liggen die eerst af moeten.

I also received my book of Susan Smith, inside are so many beautiful quilts and their patterns. For now I only look at them, because I have to many quilts that i need to finish first.


En als Bowy wakker wordt dan kijkt hij je zo aan 🐕

And when Bowy wakes up he looks at you like this 🐕
vrijdag 1 februari 2019

New blocks for The Amish Circle Quilt

Ruim 3,5 jaar geleden maakte ik de eerste 11 blokken van The Amish Circle Quilt en toen .... bleef hij liggen. Waarom? Geen idee, want dit is zo'n ontzettend mooie quilt. Tijd om in actie te komen ! Afgelopen week pakte ik alle blokken van rij 1 en ...

Over 3.5 years ago I made the first 11 blocks of The Amish Circle Quilt and then .... nothing. Why? No idea, because this is such an incredibly beautiful quilt. Time to get into action! Last week I picked up all blocks from row 1 and ...


voor ik het wist stonden ze aan elkaar. Waarom heeft dit 3,5 jaar moeten duren? Als je deze blokken en hun verhaal van dichtbij wilt zien: Blok 1 (klik), blokken 2-3-4 (klik), blokken 5-6-7-8 (klik) en blokken 9-10-11 (klik).

 before I knew it they were stitched together. Why did it take 3.5 years? If you want to see these blocks and their story up close: Block 1 (click), blocks 2-3-4 (click), blocks 5-6-7-8 (click) and blocks 9-10-11 (click).
 

Nu ga ik niet weer zolang wachten en dus heb ik een aantal blokken voor rij 2 gemaakt.

12. Taarten bakken

Rachel schrijft in haar brief dat zij samen met haar schoonmoeder het grootste deel van de middag door brachten met het bakken van appel- en perziktaarten.

Now I'm not going to wait that long again and so I made a few blocks for row 2.

12. Baking Pies

Rachel writes in her letter that together with her mother-in-law she spent most of the afternoon baking apple and peach pies.


13. Diamond in the Square

Lydiann schrijft dat ze een Diamond in the Square quilt in haar quiltframe heeft om die volgende week door te gaan te quilten.

13. Diamond in the Square

Lydiann writes that she has a Diamond in the Square quilt in her quilt frame and will be working on it next week.


14. Watermeloen wagen

Martha schrijft dat ze die dag naar de boerenmarkt gingen om wat watermeloenen te verkopen. Ze verkochten alles en op de terugweg gebruikten de kinderen de wagen om elkaar naar huis te brengen.

14. Watermelon Wagon

Martha writes that she went that day to the farmers' market to sell some watermelons. They sold all the watermelons and the children used the wagon to pull each other home.