Privacy verklaring

woensdag 22 juli 2020

Such wonderful news and hospital for Michiel

Eindelijk mag het hoge woord eruit 😃
Ik ben al ruim 14 dagen zo druk met van alles hier in huis op orde te brengen, want mijn dochter komt met haar Engelse vriend en hun dochter Lana terug naar Nederland. Niet op vakantie, maar om er te gaan wonen.
Ze komen dan eventjes (geen idee voor hoelang) bij ons inwonen tot ze een eigen woning hebben gevonden. Het zal druk worden hier, maar ook SUPER gezellig. We kijken er heel erg naar uit. Nog een paar weken wachten en dan is het zover 😍 Lana is al druk bezig om alles in te pakken daar (onder toezicht van mama).

Finally I can tell everyone 😃
For more than 14 days I have been so busy arranging everything in the house, because my daughter is returning to the Netherlands with her English friend and their daughter Lana. Not on vacation, but to live there.
They then come to live with us for a while (we don't know for how long) until they have found their own home. It will be busy here, but also super cozy. We are very much looking forward to it. Only a few weeks to wait and then the time has come
😍 Lana is already busy packing everything there (under the supervision of mom).Ik kan niets laten zien wat handwerk betreft, want ik heb amper iets gebreid en helemaal niets gequilt de afgelopen weken, omdat we dus zo druk bezig zijn in huis. Mijn hele quiltkamer die tjokvol staat moest leeg gehaald worden en op zolder weer opgebouwd worden, zodat ik daar vooruit kan. Op mijn quiltkamer kan dan dochter en vriend slapen voor de komende tijd en op onze kleinste kamer hebben we al een babykamer opgebouwd voor Lana. Er is nog van alles te doen de komende weken. Er zijn wel nog wat mooie garens binnen gekomen die ik jullie kan laten zien.
Mysterie set Zomer van Irish Fairytale Yarns kwam op 8 juli binnen. Dit is een seizoens abonnement dat 4x per jaar komt. De kleuren zijn geweldig 😍, ik vind de groene met het blauw geweldig.

I can't show anything when it comes to handicrafts, because I have barely knitted anything and quilted nothing in recent weeks, because we are so busy in the house. My entire quilting room, which was very full, had to be emptied and rebuilt in the attic so that I can work there when they get here. In my quilt room, daughter and friend can sleep for the coming period and in our smallest room we have already built a baby room for Lana. There is still plenty to do in the coming weeks. The things I can show you are some yarns that arrived.
Mystery set Summer from Irish Fairytale Yarns came on July 8. This is a seasonal subscription that comes 4 times a year. The colors are so beautiful 😍, love those green with the blue.


Mijn juni streng van Piratenwolle kwam dezelfde dag binnen, dit is van mijn jaarabonnement. De kleur heet Summerbreeze.

My July skein from Piratenwolle arrived the same day, it is from the year abo. The color is Summerbreeze.


Op 13 juli kwam het juni wolletje van de Warme Voeten club van Atelier Het Wolbeest. Thema dit jaar is Beatrix Potter. Erbij zat weer een mini streng, thee en iets van chocolade/caramel. Ook een stitchmarker van Chapel view crafts in de vorm van een stukje kaas. Deze maand is het Diederik Stadsmuis 😍.

On July 13 I received my June yarn from the Warme Voetenclub (warm feet club) from Atelier Het Wolbeest. Theme this year is Beatrix Potter. Also included is a mini skein, tea, caramel and a cheese stitchmarker from Chapel view crafts. This month it is Johnny Townmouse 😍.Vandaag wordt bij Michiel ook een ERCP uitgevoerd in Endhoven. Dit omdat hij vorige week woensdag met de ambulance naar het ziekenhuis in Weert werd vervoerd vanwege een galsteenaanval. Op vrijdag mocht hij naar huis omdat de klachten minder waren, maar zijn galblaas moet eruit omdat er meerdere galstenen zitten.
Doordat 1 steentje op en neer zit te stuiteren in de grote doorgang en daardoor de operatie niet kan plaats vinden (ze kunnen dan niets afklemmen), moet dit vandaag via de ERCP met een roesje eerst verwijderd worden. Hij mag dan morgen naar huis. Vrijdag mag hij dan op controle in Weert waar ze hem meteen gaan inplannen voor de volgende operatie, het verwijderen van de galblaas. Die ze dan binnen een paar dagen hopen te doen. 
Gelukkig hoeven er geen zware dingen meer verplaatst te worden in huis, want na de operatie mag michiel een week of 6 niets zwaars tillen. Jullie begrijpen het al, ik hoef me zeker niet te vervelen.

Michiel is at the hospital in Eindhoven, he is having an ERCP today.  This is because he was transported by ambulance to the hospital in Weert last Wednesday because of a gallstone attack. He was allowed to go home on Friday because the complaints were less, but his gallbladder has to be removed because there are several gallstones.
Because 1 stone is bouncing up and down in the large passage and therefore the operation cannot take place (they cannot clamp anything), this must first be removed via the ERCP with a light anesthesia. He can go home tomorrow.
On Friday he has a check-up in Weert hospital where they will immediately schedule him for the next operation, the removal of the gallbladder. Which they hope to do within a few days.
Fortunately, heavy things no longer need to be moved around the house, because after the operation, Michael cannot lift anything heavy for about 6 weeks. You already understand, I am certainly not bored.