Privacy verklaring

woensdag 27 maart 2019

The yellow brick road

Heel veel blokjes zijn er nu voor bereid, dus ik kan weer volop nieuwe blokken gaan maken. Hier is blok 37, dit is L8 Box Kite (vierkante vlieger). De box kite werd in 1893 uitgevonden door Lawrence Hargrave, een in Engeland geboren Australiër, als onderdeel van zijn poging om een ​​bemande vliegmachine te ontwikkelen. Nu werd de Dear Jane quilt gemaakt in 1863, 30 jaar eerder. Daaraan kun je merken dat het Brenda Papadakis is, die alle blokken een naam gaf toen zij het boek de Dear Jane uit gaf in 1996. Of was Jane helderziend?

A lot of blocks are now prepared, so I can start making new blocks again. Here is block 37, this is L8 Box Kite. The box kite was invented in 1893 by Lawrence Hargrave, an English-born Australian, as part of his attempt to develop a manned flying machine. Now the Dear Jane quilt was made in 1863, 30 years earlier. You can tell by that fact that it is Brenda Papadakis, who gave all blocks a name when she published the book the Dear Jane in 1996. Or was Jane clairvoyant?

 
Dan komen we bij blok 38, J6 Granny Weaver (Oma wever). Je ziet wel waarom dit blok zo heet, de repen lijken haast geweven. Zo kregen wij vroeger op school repen papier en daar kon je dan mee vlechten. Het zag er dan precies zo uit als dit blok.

Then we come to block 38, J6 Granny Weaver. You can see why this block is so called, the strips seem almost woven. In the past, for example, we received strips of paper at school and you could weave them. It would look exactly like this block.

 
Steeds als er nu blokken klaar zijn, dan naai ik er meteen de sashings aan. Zodat ik niet alles op het laatst hoef te doen.

Every time blocks are ready, I immediately sew on the sashings. So I don't have to do everything at the end.
 

 Weet je waar me dit aan doet denken, als ik dit zo zie ...

You know what this reminds me of when I see it this way ...


aan de yellow brick road (de gele stenen weg) uit de Wizard of Oz. Ik krijg het liedje niet meer uit mijn hoofd. 
Follow the Yellow Brick Road. Follow the Yellow Brick Road.
Follow, follow, follow, follow,
en ga zo maar door ...

on the yellow brick road from the Wizard of Oz. I can't get the song out of my mind anymore.
Follow the Yellow Brick Road. Follow the Yellow Brick Road.
Follow, follow, follow, follow,
And so on ...De eerste 9 blokken heb ik aan elkaar gezet en dan zie je precies wat ik bedoel met de gele stenen weg 😀

I put the first 9 blocks together and then you see exactly what I mean with the yellow brick road 😀


maandag 25 maart 2019

Walking with Bowy

De wandelingen die we met Bowy maken zijn niet erg lang, voornamelijk vanwege zijn leeftijd. Gisteren scheen de zon heerlijk en we besloten een wandeling te maken rondom een grote visvijver die bij ons in de buurt ligt.

The walks we take with Bowy are not very long, mainly due to his age. Yesterday the sun was shining wonderfully and we decided to take a walk around a large fish pond in our area.


Niet zo snel lopen, hoor ik Bowy denken, ik moet mijn email checken 😂

Do not walk so fast, I hear Bowy thinking, I have to check my email 😂


Volop bloeiend riet langs de vijverrand die heen en weer zwiepten in de wind.

Plenty of flowering reeds along the edge of the pond which back and forth swept in the wind.Op een hele grote boomstronk, zagen we deze mooie "glasbel".

On a very large tree stump, we saw this beautiful "glass bubble".


Heel eventjes uitrusten hoor zegt Bowy, voor ik ...

Rest for a while, Bowy says, before I ...


een eindspurt naar de auto maak.

make a final sprint to the car.


Eenmaal in de auto kan hij gaan uitrusten, dat verdienen zijn oude voetjes wel. Maar genoten heeft hij zeker, dat zie je wel aan zijn pretoogjes.

Once in the car he can rest, his old feet deserve that. But he certainly enjoyed it, you can see that in his fun eyes.


Mijn lieverd / My sweetheart

Verder ben ik zelf druk met veel blokjes voor te bereiden van de Dear Jane in Autumn. Elk blok teken ik af op scheurvlies/vlieseline H250 en strijk de stukjes op het betreffende stof. daarna gaat alles in een mapje, zodat ik daarna steeds een blokje direct kan gaan naaien.

I am also busy preparing many blocks from the Dear Jane in Autumn. I draw each block on tear-fleece or Vlieseline H250 and iron the pieces on the fabric in question (I take it off once the block is sewed). After that everything goes into a folder, so that I can always start sewing a block immediately.


vrijdag 22 maart 2019

That yellow fabric

Zoals ik al zei in het vorige bericht, ik ben druk geweest met het maken van weer nieuwe blokken voor mijn Dear Jane in Autumn (herfst). Zo noem ik haar, ... tenslotte gebruik ik herfstkleuren/stofjes voor deze quilt.
Vier blokken kwamen er weer bij, blok 33 was A4 Courtney's Stethoscope (Courtney's stethoscoop). Meteen vraag ik me dan af, zou Courtney een dokter zijn geweest?

Like I said in the previous post, I've been busy making new blocks for my Dear Jane in Autumn. That's what I call her, ... because I use fall colors / fabrics for this quilt.
Four blocks were added, block 33 is A4 Courtney's Stethoscope. Immediately I wonder, would Courtney have been a doctor?


Bij het maken van blok 34, dat F3 Snowball (sneeuwbal) is, stel ik me voor dat er veel sneeuw lag en er veel sneeuwballen gegooid worden. Misschien werd er ook een grote sneeuwpop gebouwd of met een slee van de berg af? Hoewel, ... hadden ze in die tijd al een slee ?

When making block 34, which is F3 Snowball, I imagine there was a lot of snow and lots of snowballs were thrown. Perhaps a large snowman was also built or with a sled down the hill? Although ... did they already have a sled at that time?


Dan komen we bij blok 35 dat D9 Uncle Richard is (ome Richard). Zou het een echte oom zijn geweest die regelmatig op bezoek kwam? Die even kwam kijken of alles in orde was? Elk blok heeft zijn eigen verhaal.

Then we come to block 35 that D9 Uncle Richard is. Would it have been a real uncle who regularly visited? Who just came to see if everything was okay? Every block has its own story.


Blok 36 was F8 Church window (kerkraam). Hadden de kerken in die tijd ook al mooie glas in lood ramen? Vast wel, want na even opzoeken op internet zie ik dat glas in lood ramen al eeuwen oud zijn.

Block 36 was F8 Church window. Did the churches also have beautiful stained glass windows in those days? Probably, because after a quick search on the internet I see that stained glass windows are centuries old. 


Alle vier de blokken heb ik weer in het overzicht plaatje geplaatst.

I have placed all four blocks in the overview picture again.


Voor de sashings ga ik uit dezelfde serie het gouden gele stof gebruiken. Ik wist indertijd niet hoeveel ik nodig zou hebben en heb toen 5 yard besteld. Dat is ruim voldoende merk ik nu.

For the sashings I will use the golden yellow fabric from the same series. I did not know at the time how much I would need and then ordered 5 yards. That is more than enough, I notice.


Ik ga mijn sashings 4.5 cm breed maken, zodat de uiteindelijk quilt groot genoeg zal zijn voor op ons bed. Gisteren werden er allemaal repen gesneden.

I'm going to make my sashings 4.5 cm wide, so that the final quilt will be large enough for our bed. Yesterday all the strips were cut.


Heel veel repen liggen er nu klaar, die ik weer op de juiste maat moet snijden, zodat ze langs elk blok passen. Ik hoef me dit weekend niet te vervelen.

Many strips are now ready, which I have to cut to the right size so that they fit along every block. I don't have to be bored this weekend.


dinsdag 19 maart 2019

Wooden suitcase

Tja en wat zit nu toch in dat houten koffer dat ik van zolder heb gehaald en dat ik compleet vergeten was dat ik het had ...

Well what is in that wooden suitcase that I removed from the attic and that I had completely forgotten that I had it ...


Om jullie niet langer in spanning te houden. Dit zat erin 

To no longer keep you in suspense. This was in it


Stofjes in herfstkleuren en een grote klapper met patronen. En ook het boek waar ik de patronen heb uitgehaald, het Dear Jane boek ! Volgens mij kent iedere quilter wel dit boek.

Fabrics in autumn colors and a big map with patterns. And also the book from which I took the patterns, the Dear Jane book! I think every quilter knows this book.


In december 2008 heb ik 81 quiltblokken genomen van de Dear Jane en die vergroot tot 18 x 18 cm en daarmee een quilt samengesteld.

In December 2008 I took 81 quilt blocks from the Dear Jane and enlarged them to 18 x 18 cm and put together a new quilt design.


Ik telde alle blokken die in de map zaten en die ik dus al jaren geleden gemaakt had. Ik kwam uit op 30 stuks. Van 28 blokken had ik indertijd al foto's gemaakt en erover geschreven, deze kun je HIER (klik) allemaal terug zien. En dit zijn blok 29 D-1 Alison's Guiding Light en blok 30 A-2 Two Buckle My Shoe, gemaakt op 1 en 3 augustus 2011.

I counted all the blocks that were in the map and that I had made years ago. I ended up with 30 blocks. At the time I had already taken photos of 28 blocks and written about them, you can see them all HERE (click). And here are block 29 D-1 Alison's Guiding Light and block 30 A-2 Two Buckle My Shoe, made on August 1 and 3, 2011.


De stoffen die ik voor deze quilt gebruik komen uit de serie Fabulous Fall van Moda. Daar had ik toen een hele FQ bundel van besteld.

The fabrics that I use for this quilt come from the Fabulous Fall series by Moda. I had ordered an entire FQ bundle from that, back in 2008.


Ik begrijp nog steeds niet goed hoe het gekomen is dat ik deze quilt compleet vergeten was. Misschien omdat het houten koffer op zolder is blijven staan, terwijl de rest allemaal op mijn quiltkamer staat?  Geen idee, maar ik ben blij dat ik er over las op mijn oude blog en nu staat het koffer dus beneden en ...

I still don't quite understand why it was that I completely forgot about this quilt. Perhaps because the wooden case has remained in the attic, while the rest are all in my quilt room? No idea, but I'm glad I read about it on my old blog and now the suitcase is downstairs and ...


uiteraard ga ik ermee verder, want ik heb al zoveel blokken gemaakt. Blok 31 M-1 Dogwood Days en blok 32 K-3 Seven Sisters waren dan ook snel gemaakt.

of course I will continue, because I have already made so many blocks. Block 31 M-1 Dogwood Days en blok 32 K-3 Seven Sister were therefore made quickly.Ik heb toen steeds als er 4 blokken bij gekomen waren, ze in een overzicht geplaatst, zodat ik goed kon zien welke gemaakt waren. Hier het overzicht met alle 32 blokken.

Whenever 4 blocks were added, I placed them in an overview so that I could clearly see which were made. Here the overview with all 32 blocks.


Gaan de quiltblokken nu terug het koffer in? Neehoor, ... de volgende blokken liggen al klaar om gemaakt te worden.

Will the quilt blocks now go back into the suitcase? No, the next blocks are already ready to be made.

zaterdag 16 maart 2019

I'm back !

Wat een werk was dat, ... meer dan 300 berichtjes moest ik overzetten van mijn oude blog op Punt.nl naar hier. Berichten geschreven van april 2006 t/m oktober 2009, die per 30 maart zouden verdwijnen omdat Punt.nl ermee op houdt.
Meer dan 14 dagen ben ik er intensief mee bezig geweest om alles naar hier te verhuizen. Elk bericht is apart geplaatst met de bijbehorende datum, inclusief de foto's. Aan de rechterkant vind je mijn archief met daarin alle berichten van toen.

What a work that was, ... I had to transfer more than 300 messages from my old blog on Punt.nl to here. Messages written from April 2006 to October 2009, which would disappear on 30 March because Punt.nl will stop.
For more than 14 days I have been intensively involved in moving everything here. Each message is posted separately with the corresponding date, including the photos. On the right you will find my archive with all the messages from then.Aan de andere kant was het zo ontzettend leuk om al die oude berichten weer eens door te lezen, veel was ik alweer vergeten. Berichten over het project De regenboogkussens wat we opgezet hadden, borduurwerkjes voor de troostquilts en voor round robins. Bezoekjes aan vrienden en familie, maar ook berichten over de andere 3 jack russel terriërs die we hebben gehad. Ik heb meteen een foto van ze opgezocht en die aan de linkerkant op mijn blog geplaatst, direct onder Bowy's foto. Je hebt ze vast al zien staan 😀. Bowy is niet veel uit zijn mand of van de bank af gekomen de afgelopen dagen, want het was ontzettend kou en guur weer.

On the other hand, it was so much fun to read through all those old messages, I had already forgotten a lot. Reports about the project The rainbow cushions that we had set up, cross stitch pieces for the comfort quilts and for round robins.
Visits to friends and family, but also messages about the other 3 jack russel terriers we had. I immediately looked up a photo of them and posted it on the left side of my blog, directly below Bowy's photo. You must have seen them already
Bowy didn't get out of his basket much the last few days, because it was very cold and wet  weather.Trouwens als je die oude berichten aan het doorspitten bent, dan kom je zelfs dingen tegen waar je het bestaan van vergeten was. Echt waar ! Ik las verschillende berichten over iets dat in dit houten koffer zit en ik was echt vergeten dat ik dit had. Ik heb het meteen van zolder afgehaald en in de huiskamer gezet. Ik laat jullie van de week zien wat er in zit.

By the way, if you are digging through those old messages, you will even come across things that you had forgotten about the existence of. Really ! I read several messages about something in this wooden suitcase and I really forgot that I had this. I immediately removed it from the attic and put it in the living room. I show you what is in it this week.


En als je dan toch zo bezig bent op de pc om alles te ordenen, dan doe je dat ook maar meteen met je boeken. Ik merkte wel vaker dat ik in de winkel of bibliotheek stond en dan niet meer wist of ik een boek gelezen had. Zeker van schrijfsters waar ik meer dan 15 of 20 boeken van gelezen heb en de titels lijken zo op elkaar.
Dus ik maakte gisteren een account aan bij Hebban, de lezerscommunity van Nederland  en ook downloadde ik de app. Daarna heb ik alle boeken die ik de afgelopen jaren gelezen heb en me herinnerde (meer dan 200) in mijn GELEZEN lijst gezet bij Hebban. Als ik nu eens niet weet of ik een boek gelezen heb, dan kijk ik in de app en weet het meteen.

And if you are so busy on the PC to organize everything, then you do that immediately with your books. I often noticed that I was in the store or library and then I no longer knew if I had read a book. Certainly from writers from whom I have read more than 15 or 20 books and the titles are so similar.
So I created an account with
Hebban, the readers' community in the Netherlands (something like "Goodreads") and also downloaded the app. Then I put all the books I have read in recent years and remembered (more than 200) in my READ list at Hebban. If I don't know if I have read a book, then I look in the app and know it immediately.


Ook kreeg ik gisteren bericht dat ik 11 april terecht kan in Maastricht bij de longarts. Dus daar zit nu ook schot in. Gisteren kwam de thee binnen van Nicole's Choice. Ik had een kortingscode gewonnen bij aankoop van haar thee advent kalender laatst december. Dus daarvan heb ik nu mijn favorieten uit de kalender nogmaals besteld.

I also received a message yesterday that I can go to Maastricht on April 11 to the pulmonologist for my second opinion. Yesterday, Nicole's Choice tea arrived. I had won a discount code when purchasing her tea advent calendar last December. So I have now ordered my favorites from the calendar again.


Begin van de week was ook daar mijn Maart wolletje (Impressions of Nature) van de Warme Voeten Club van Het Wolbeest wat binnen kwam rollen. Ook deze is weer geweldig.

I also received this week my March wool (Impressions of Nature) from the Warm Feet Club of Het Wolbeest. Again such a beautiful one.Jullie zijn weer helemaal op de hoogte. Ik denk dat ik nog even een duik ga nemen in dat houten koffer dat nu in de huiskamer staat 😂

You are fully informed again. I think I'll take a dive in that wooden suitcase that is now in the living room 😂

vrijdag 1 maart 2019

Forest walk and old messages are coming

Afgelopen weekend zijn we een mooie wandeling gaan maken in het Weerterbos. Het leek wel lente, zo warm was het.

Last weekend we went for a nice walk in the forest near by. It looked like spring, it was so warm.


Ook wil ik nog even zeggen dat het kan zijn dat jullie de komende dagen verschillende updates van mijn blog kunnen gaan ontvangen. Alvast excuses hiervoor, maar ik zal even uitleggen waardoor dit gaat komen.

I would also like to say that it can be that you will receive several updates of my blog in the coming days. I want to apologize for this, but I will explain why this is going to happen.


Dit blog op blogger begon ik in oktober 2009, maar van 2006 tot 2009 blogde ik  bij Punt.nl in het Nederlands.

 I started this blog on blogger in October 2009, but from 2006 to 2009 I blogged at Punt.nl in Dutch.


Nu kreeg ik een email dat 30 maart Punt.nl opgeheven wordt en dat ook alle blogs zullen verdwijnen.

Now I received an email that March 30 Punt.nl will be closed and that all blogs will disappear.
 

Ik vind het heel jammer als al mijn geschreven stukjes verloren gaan van die 3 jaren, dus de komende dagen ga ik alles kopieren van Punt.nl en ga deze stukjes hier op blogger posten met de oude datums erbij.

I don't like it if all my written messages are lost from those 3 years, so the next few days I'm going to copy everything from Punt.nl and post these messages here on blogger with the old dates. They will be all in Dutch, it is too much work to translate them all to English. I hope you will understand.


Ik ga niet elk bericht apart posten, maar ga overzicht stukjes schrijven. Dus alle berichtjes geschreven in oktoberber 2008, zal ik posten in 1 blogpost en die krijgt ook als datum oktober 2008 en niet de datum van nu 😀 Ik hoop dat jullie het nog snappen.

I'm not going to post each message separately, but I'm going to write an overview with several messages. So all messages written in October 2008, I will post in one blog post and that also gets as date October 2008 and not the date of today 😀 I hope you understand what I mean.


Dus ben ik de komende dagen stil, dan ben ik niet carnaval aan het vieren, maar mijn berichtjes van mijn oude blog naar deze aan het over zetten.

So if I am quiet in the coming days, you know what I'm doing. I will be busy with transferring the messages from my old blog to this blog.