Privacy verklaring

donderdag 28 augustus 2014

I couldn't resist

De Lancaster Diamond Sampler is een quilt die ik al lange tijd bewonder en hoe meer ik hem zie, hoe mooier hij is.

The Lancaster Diamond Sampler is a quilt that I admire for a long time now and each time that I see it, I find it more beautiful.


Zo'n 14 dagen geleden besloot ik dan ook om toch het boek maar te bestellen en afgelopen maandag hield ik het in mijn handen, ... zucht ... zo mooi !

About 14 days ago I decided to order the book and last monday it arrived, ... sigh ... so beautiful !

 
Het boek heeft een ringband in het midden, wat zeer handig is.

The book has in the middle a spiral, what is very handy.


Maandag en dinsdag heb ik veel door het boek gebladerd en ik zag de quilt al voor me in de antieke kleuren roze, rood, bruin, blauw en ecru. Hoelang zou ik me kunnen inhouden om er niet aan te beginnen. NIET LANG !
Gisteravond kon ik me niet meer bedwingen en ik tekende 3 blokjes, zocht stofjes bij elkaar en binnen niet al te lange tijd waren ze al klaar.

Monday and tuesday I browsed through the book a lot and I saw the quilt for me in the antique colors pink, red, brown, blue and ecru. How long could I resist not to start. NOT LONG!
Last night I could no longer restrain myself and I drew 3 blocks, search for fabrics and soon after that I finished the blocks.

Block A1 - B1 - B2

Zelfs de kleinste stukjes stof kun je gebruiken, want de driehoekjes in blok B1 zijn maar 1/2 inch, net als de kleine vierkantjes van blok B2.

Even the smallest pieces of fabric you can use, because the triangles in block B1 are 1/2 inch, just as the little squares from block B2.


Zo klein, maar oh zo leuk om te maken. Dat smaakt naar meer ;-) 

So small, but oh so fun to make. That tastes like more ;-)Het patronenboek is van Ann Holte (klik)

The pattern book is from Ann Holte (click).


maandag 25 augustus 2014

Crocheting a shawlette

Afgelopen zaterdag moest ik wat dingetjes halen voor een project wat ik binnenkort start  (daarover binnenkort meer), maar ik kocht ook garen voor een grote omslagdoek.

Last saturday I had to shop for a new project which I'm going to start soon, but I also bought some yarn for a big shawlette.


De keuze viel op het Ullcentrum - öland garen, een 100% wollen draad met een prachtig kleurverloop. Als ik de bollen zie, dan moet ik steeds denken aan het liedje van Alfred Jodocus Kwak: Ik ben vandaag zo vrolijk, zo vrolijk ....

I choose yarn from Ullcentrum - öland, a 100% wool yarn with a beautiful gradient. When I look at the yarn I have to think about a childrens song that goes something like this: I'm so happy today, so happy ....


Ik haak de omslagdoek met haaknaald 5,5 zodat hij soepel valt. Inmiddels heb ik 1 bol opgehaakt.

I use a crochet needle 5.5 (european size) so it falls smooth. I already used 1 ball of wool.


Het patroon wat ik volg is het Elise patroon, dit lijkt heel veel op het South Bay patroon, alleen zijn de gaatjes iets kleiner wat ik mooier vond omdat ik met een grotere haaknaald haak. Het patroon kun je HIER (klik) vinden of op Ravelry.

I'm following the pattern Elise, which look like the South Bay pattern, only the holes are a bit smaller. I think that looks nicer with my bigger crochet needle. The pattern you can find HERE (click) on Ravelry.donderdag 21 augustus 2014

Back to quilting

Nu alles op zijn plaats staat in de quiltkamer en de lapjes opgevouwen zijn, heb ik weer tijd om te quilten. Goh, ... wat heb ik dat gemist. Ik heb me voorgenomen om steeds een quilt top te nemen en die tussendoor door te quilten, want naast de 3 op het quiltrek liggen er ook nog twee klaar om gesandwich te worden.

Now that everything is in place in the quiltroom and all my fabrics are folded, I have time again for quilting. I so missed it. I'm going to take each time one quilt from the quilt rack and will be quilting this in between other things, because I already have 3 waiting for quilting and 2 other I have to sandwich.


Gisteravond pakte ik de Quilt of Love en tekende er met de blauwe stift allemaal clamshells op. Omdat de quilt allemaal rechte banen heeft, leek me dit wel een mooi doorquilt patroon. Ik gebruik het ecru garen van YLI en het doorquilten gaat super snel nu ik het ijzeren plakvingerhoedje gebruik. Niets geen verkrampte handen meer die ik had met een gewone vingerhoed.

Last night I picked up the Quilt of Love and draw with the blue pen a clamshell pattern. Because the quilt has all straight rows, it seemed to me this was a beautiful quilt pattern. I use the ecru yarns of YLI and quilting goes super fast now I use the iron sticky timble.  No cramped hands anymore that I had with a regular thimble.


Dat het doorquilten zo lekker gaat ligt ook aan de tussenvulling. Katoen van Quilters Dream, je naald vliegt er doorheen. Verder gebruik ik ook geen quiltring meer, want ik merkte dat ik dan toch meer verkrampt zit. Nu gewoon de quilt op tafel, plak vingerhoedje op en quilten maar ;-)

That quilting is so delicious is also on the batting. Wool of Quilters Dream, your needle flies through it. I also use no quilt ring anymore, because I noticed that I still got cramp when I used it. Now I just put the quilt on the table, stick my thimble on and quilt ;-)


EDIT: Ik krijg nogal wat vragen over wat voor plak vingerhoedje ik bedoel, dus hier een foto. Ik vind het super werken !

EDIT: I got some questions about that sticky iron timble, so here is a picture. It works wonderful !maandag 18 augustus 2014

Fabric closet

Jullie zullen wel denken, wat duurt dat lang met die stofjes opvouwen, maar ik vond het ontzettend veel werk. Gelukkig ben ik nu helemaal klaar, dus de kastdeuren mogen open ;-)

You must be thinking, what is taking her so long with folding the fabrics, but I thought it was an awful lot of work. Luckily I'm now ready, so the closet doors may open;-)


Tadaaa ... valt dat even vies tegen of niet? Niks geen stapel mooie gekleurde lapjes die je tegemoet stralen, maar een kast vol kartonnen kistjes.

Tadaaa... not a picture you thought to see, didn't you? No beautiful colored fabrics on the shelves, but a closet full of cardboard boxes.


Voorheen had ik de stofjes op elkaar gestapeld per kleur, maar steeds vielen die stapels om. Knettergek werd ik ervan. Toen kwam ik op het idee om dan dozen op hun kant te leggen en ze daarin op te stapelen. Heel de kast stond vol met dozen zoals hier op de foto ...

Before I had the fabrics on top of each other by colour, but they keep on falling. It made me nuts. Then I came upon the idea to put them in boxes. The whole closet was full of boxes like here on the picture ...


Het zag er heel kleurrijk uit als je de kast open deed, maar echt gebruiksvriendelijk was het niet. Als je een lapje zocht, dan moest je toch steeds die hele stapel eruit nemen, want deed je dat niet en trok je er zo een lapje tussenuit, dan lag binnen een mum van tijd die hele stapel overhoop. 

It looked very colorful when you open the closet, but really user friendly it was not. If you looked for a fabric, then you had to take al the fabrics out of the box. If you didn't do that, and just pulled out one fabric, it all was very messy in no-time.


Ook hier werd ik dus knettergek van, dus werd er naar een andere oplossing gezocht. Nu kon ik plastic bakken gaan kopen, maar ik moest er best veel hebben en laten we eerlijk wezen, ... voor dat geld kunnen veel lapjes gekocht worden ;-)
Toen zag ik bij de plaatselijke supermarkt kartonnen kistjes waar kersen in lagen en zag hoe mooi die gestapeld konden worden. 

Also from this system I went crazy, so I was looking to another solution. Now I could go buy plastic boxes, but I had to need pretty much of those and let's face it, ... for that money you can buy a lott of fabrics ;-) 
Then I saw at the local grocery store cardboard boxes with cherries in it and saw how wonderfull they could be stacked.


Ik vroeg aan de bedrijfsleidster of ze me een partij van die kistjes apart kon houden en dat was helemaal geen probleem. Elke week kon ik er een aantal komen halen. Michiel maakte me wat extra planken in de kast, want het bleek dat ik er maar 6 op een plank kon zetten omdat 1 kistje vol lapjes behoorlijk wat weegt (ruim 4 kg).

I asked the manager of the shop if they could keep me a lot of those boxes apart and that was no problem at all. Each week I could come get some. Michiel made me some extra shelves in the closet, because it turned out that I could put only 6 boxes on one shelf because  1 box full of fabric weights heavy (over 4 kg).


Ik verbaasde me erover hoeveel lapjes in een kistje pasten. Had ik eerder 2 dozen op hun kant staan met een stapel stofjes erin, nu gingen die allemaal in 1 kistje. Elk kistje had wel plaats voor zo'n 120 - 140 lapjes. Het enige nadeel was wel, dat ik al mijn lapjes opnieuw moest opvouwen. Ik sneed een stuk karton op maat (hoogte van het kistje) en kon beginnen ...

It surprised me how many fabrics fit in one box. Had I before 2 boxes on their side with a stack of fabrics in it, now they all fit in 1 cherry box. Each box has place for about 120-140 fabrics. The only downside was that I had to fold up again all my fabrics. I cut a piece of cardboard to size (height of the box) and could start ...Als ik van een bepaalde stof ook wat rest stukjes had, ...

If I had some smaller pieces of a particular fabric, ...


dan nam ik de kleinste stukken en vouwde die dubbel. Die legde ik dan op het grootste stuk, ...

then I took the smallest pieces and folded that double. Which I then put on the biggest piece, ...en deze werd dan gewoon opgevouwen rondom het karton.

and this was then just folded up around the cardboard.


Uiteraard had ik ook lapjes die echt te klein waren om op te vouwen, die werden op kleur gesorteerd en apart in plastic bakken gedaan.

Of course I also had pieces of fabrics that were really too small to fold, I sorted them out on color and put them in plastic boxes.


Deze bakken kon ik ook op elkaar stapelen en ze staan apart op een plank. Ideaal voor applicaties of andere kleine blokjes. Ernaast ligt een stapeltje met stofjes die mooie afbeeldingen hebben.

These boxes I could stack also and they are apart on a shelf. Ideal for appliqué  or other small blocks. Next to it is a pile with fabrics that have beautiful images.


Nu had ik ook nog behoorlijk wat lappen die gewoon te groot waren om op te vouwen zodat ze in de kersen kistjes pasten, daar moest ik iets anders op verzinnen. Ik nam een bananen doos en beide helften kon ik vullen met mijn grote lappen.

Now I had also still a lot of fabrics that were just too big to fold, so they fit in the cherry boxes, I had to come up with something else for those. I took a banana box and both halves I could fill with my big pieces.


Nu hebben jullie dus mijn lapjeskast gezien, tenminste 1 helft. In de andere helft liggen de kinderstofjes, halloween stofjes, kerst stofjes, de effen stofjes etc. en nog wat projecten waar ik mee bezig ben. Hiervan heb ik geen foto's gemaakt want dat zit gewoon allemaal in grote plastic bakken. Ik heb wel nog foto's gemaakt van de kersen kistjes met inhoud, tenslotte had ik beloofd om mijn stofjes te laten zien ;-)

Now you have seen my fabric closet, at least 1 half. In the other half are the children's fabrics, halloween fabrics, Christmas fabrics, the plain fabrics etc. and some projects I am working on. I made no pictures of these because that is just all in large plastic boxes. But I did made pictures of the cherry boxes with content, because I promised to show my fabrics ;-)

Rozen stofjes / Roses fabrics

Blauwe stofjes / Blue fabrics

Groene stofjes / Green fabrics

Bruine stofjes / Brown fabrics

Wit, creme en beige stofjes / White, creme and beige fabrics

Zwart en grijze stofjes / Black and grey fabrics

Wit en creme lapjes met een kleurtje / White and creme fabrics with another color

Roze stofjes / Pink fabrics

Rode stofjes / Red fabrics

Zee groene en paarse stofjes / See green and purple fabrics

Oranje en gele stofjes / Orange and yellow fabrics

Ik zal je eerlijk zeggen dat het maken van bovenstaande foto's me aan een kant best een onbehagen gevoel gaf, want ik wil er echt niet mee zeggen "kijk eens wat ik allemaal heb". Ik weet dat er genoeg quiltsters zijn die niet zoveel stofjes hebben, anderzijds zijn er ook die veel meer hebben en denken, ... is dat alles. Maar ik had nu eenmaal beloofd om ze te laten zien en ja, ... ik ben stofjes verslaafd ... zo dat is eruit ;-)

I will honestly say that making pictures of my fabrics, gave me a discomfort feeling, because I really don't want to say "look what I have". I know there are many quilters that don't have a lott of fabrics, on the other hand, there are also those with many more fabrics and think, ... is that all she has. But I promised to show them and yes, I'm addicted to fabric ... so ... that is said ;-)


Ik moet wel zeggen dat, terwijl ik bezig was met al die lapjes op te vouwen, ik weer stofjes tegen kwam die ik vergeten was dat ik ze had en een ander groot voordeel is, ...
door het nieuwe opvouw systeem heb ik nu ruimte over in mijn kast, er is nog plaats voor 8 kersen kistjes ... oei, ... laat Michiel het maar niet horen ;-)

I have to say that, while I was folding all that fabric, I came across fabrics that I had forgotten that I had them and another great advantage is, ... 
with the new folding system I now have space left in my closet, there is room for 8 more cherry boxes ... oops, ... let Michiel not hear it ;-)maandag 11 augustus 2014

Quilt rack on the wall

Gesprek afgelopen week tussen Michiel en mij:
Ik: "Michiel ?".
Michiel: "Ja schat".
Ik: "Heb jij nog hout in de garage staan?".
Michiel: "Ligt eraan waarvoor, maar er ligt genoeg".
Ik: "Nou, het zou wel handig zijn als ik iets op de quiltkamer heb waar ik mijn quilt tops op kan hangen die ik nog moet doorquilten".
Michiel: "En waar moet dat dan komen?".
Ik met mijn liefste glimlach: "Ik heb nog een klein stukje muur vrij achter de deur. Perfekt voor een quilt rek aan de muur".

Conversation last week between Michiel and me:
Me: "Michiel?".
Michiel: "Yes dear".
Me: "Do you have wood in the garage?".
Michiel: "Depends for what, but there is enough".
Me: "Well, it would be useful if I have something in the quilt room where I can hang my quilt tops that still need to be quilt".
Michiel: "And where would you put it?".
Me with my sweetest smile: "I still have a small piece of wall free behind the door. Perfect for a quilt rack on the wall ".


En zo kwam het dat er gistermiddag volop gemeten, gezaagd en geboord werd door Michiel terwijl ik beneden lapjes zat te vouwen. Met die lapjes hoop ik over een paar dagen toch echt klaar te zijn. Toen ik te horen kreeg dat het klaar was, liep ik snel naar boven, ...
"Ohh je hebt me een klimrek aan de muur gemaakt hahaha, maar hij is GEWELDIG !".

And so it was that there was plenty of measured yesterday afternoon, sawn and drilled by Michiel while I sat down fabrics to fold. With those fabrics, I hope in a few days really to be ready. When I was told that it was done, I ran up quickly,...
"Ohh you have made me a climbing rack on the wall hihihi, but it's GREAT!".
 
 
Nu heb ik plaats genoeg om de quilt tops op te hangen die ik nog door moet quilten. Zoals je kunt zien zijn er dat drie.
 
Now I have plenty of space to hang my quilt tops that I still need to quilt. As you can see I have three.
 
 
Bovenaan hangt de Chocolate and Blueberry Stars (klik om meer over deze quilt te zien).
 
On top there is the Chocolate and Blueberry Stars (click to see more about this quilt).
 
 
Daaronder hangt de Quilt of Love met een mooie zachte wollen vulling erin (klik om te lezen waarom deze quilt Quilt of Love heet). Als laatste is daar de When the frost is on the pumpkin quilt (klik om meer te zien van deze quilt).
 
Below it hangs the Quilt of Love with a nice soft wool batiing in it (click to read why this quilt Quilt of Love is called). Finally, there is the When the frost is on the pumpkin quilt (click to see more of this quilt).
 
 
Wat is het heerlijk dat deze quilts nu ook een plekje hebben gekregen, ook al is het achter de deur.
 
It is such a joy that these quilts now have gotten a place, even if it is behind the door.
 
 
Een quiltrek van 1 meter breed voor maar een paar euro. Het hout uit de garage en de stangetjes van de doe-het-zelf zaak. Ik ben er super blij mee Michiel !

A quilt rack of 1 m. wide for just a few euros. The wood from the garage and the hanging bars of the DIY shop. I am very happy with it Michiel!
 
 
En de anti stress kit die achter de deur hing, hangt nu op de deur. Ik hoop hem niet nodig te hebben ;-)

And the anti-stress kit that hung behind the door, now hangs on the door. I hope not to need it;-)