Privacy verklaring

vrijdag 29 juli 2011

Celtic BOM 7 - The Moon

Deze maand was het tijd voor het 7e blok van de Celtic BOM en dat is de Maan. Ik heb gekozen om een Volle Maan te maken in allerlei ecru tinten omdat deze fase van de maan de meeste energie geeft.

This month it was time for the 7th block of the Celtic BOM and that is the Moon. I have made a Full Moon with several ecru colors because this phase of the moon gives the most energy.


Voor wiccans en pagans, is de maan meer dan een ver hemellichaam dat we zien als we 's nachts naar huis rijden. Voor vele is zij de belichaming van de Godin, zij is Meisje, Moeder en Oude vrouw. Het is ook een belangrijke bron van natuurlijke energie die voor magie essentieel is als je je rituelen bij de juiste maanfase uitvoert. Het uitvoeren van rituelen tijdens de verkeerde maanfase kan het ritueel ernstig afzwakken, wat  geen of misschien een verkeerd resultaat geeft.
De cyclus van de Maan, is ongeveer 28 en een halve dag en bestaat uit 8 maanfases:
Nieuwe maan (donker) - Wassende maan - Eerste kwartier - Gibbous maan - Volle maan - Afnemende maan - Laatste kwartier - Balsemieke maan.

For wiccans and pagans, it is far more than a heavenly body that might catch our eye as we drive home late at night. For many Wiccan, she is the embodiment of the Goddess, she is Maiden, Mother and Crone. It is also an important source of natural energy that is essential in magick, if you perform your spells and rituals at the right lunar phase. Performing spells during the wrong phase of the moon can seriously debilitate the spell, producing no result or possibly the wrong result.
The cycle of the Moon, is approximately 28 1/2 days long, and there are 8 moon phases:
New moon (dark) - Waxing crescent moon - First quarter moon - Waxing gibbous moon - Full moon - Waning gibbous moon - Last quarter moon - Waning crescent moon.

De Wassende Maan betekent dat de maan groter wordt aan de hemel, die zich van de Nieuwe Maan naar de Volle maan beweegt. Dit is een tijd voor rituelen die iets aantrekken, die positieve verandering brengt, rituelen voor liefde, geluk, groei. Dit is een tijd voor nieuw begin, om ideeën een beeld te geven, iets aan te halen. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de maan de Godin in haar aspect van het Meisje, geeft lof aan Epona, Artemis of één van de andere Godinnen van het Meisje. De periode van de Wassende maan duurt ongeveer 14 dagen.

Waxing Moon means the moon is getting larger in the sky, moving from the New Moon towards the Full Moon. This is a time for spells that attract, that bring positive change, spells for love, good luck, growth. This is a time for new beginnings, to conceptualize ideas, to invoke. At this time the moon represents the Goddess in her Maiden aspect, give praise to Epona, Artemis or one of the other Maiden Goddesses. The period of the waxing moon lasts about 14 days.De Volle Maan is wanneer de maan zijn hoogtepunt heeft bereikt, het vormt een perfect zilverachtige ronding aan de hemel. Dit is een tijd voor rituelen die transformeren, psychische capaciteit, voor vruchtbaarheidsrituelen en aanroeping tot maangodinnen verhogen. Dit is een tijd van sterkte, liefde en macht. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de maan de Godin in haar aspect van de Moeder, geeft lof aan Cerridwen, Isis of één van de andere Godinnen van de Moeder. De periode van de Volle maan duurt van ongeveer 3 dagen voor en 3 dagen na de daadwerkelijke volle maan.

Full Moon is when the moon has reached its zenith, it forms a perfect silvery sphere in the sky. This is a time for spells that transform, increase psychic ability, for fertility spells and invocation to lunar goddesses. This is a time of strength, love and power. At this time the moon represents the Goddess in her Mother aspect, give praise to Cerridwen, Isis or one of the other Mother Goddesses. The period of the Full Moon lasts from about 3 days before to 3 days after the actual full moon.


De Afnemende Maan betekent dat de maan in grootte vermindert, die zich van de Volle maan naar de Nieuwe Maan beweegt. Dit is een tijd voor rituelen die uitstoten, bevrijden, omkeren. Dit is een tijd om met slechte gewoonten of verslaving te breken, om slechte verhoudingen te beëindigen. Dit is een tijd van diepe intuïtie en een tijd voor waarzegging. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de maan de Godin in haar Aspect van de Oude Vrouw, geeft lof aan Hecate, Morrigan of één van de andere Godinnen van de Oude vrouw. De periode van de afnemende maan duurt ongeveer 14 dagen.

Waning Moon means the moon is decreasing in size, moving from the Full Moon towards the New Moon. This is a time for spells that banish, release, reverse. This is a time to break bad habits or bad addictions, to end bad relationships. This is a time of deep intuition and a time for divination. At this time the moon represents the Goddess in her Crone Aspect, give praise to Hecate, Morrigan or one of the other Crone Goddesses. The period of the waning moon lasts about 14 days.woensdag 27 juli 2011

Gingerbread Village

Deze maand is er ook weer een ornamentje gemaakt. Michiel heeft het geborduurd en ik heb het afgewerkt. Kijk ... dat noemen ze nu teamwork ! Dit is een patroontje van Little House Needleworks en heet Gingerbread Village.

This month we made again a ornament. Michiel did the stitching and I have finished it of to a ornament. That is what we call teamwork ! This design is from Little House Needlework and its called Gingerbread Village.
Het enige wat ik veranderd heb is het middelste gingerbread mannetje te vervangen door een gingerbread button.

The only thing I have changed is to replaced the middle gingerbread with a gingerbread button.


Gabi Is having a give away, click -->HERE<-- to go to her blog

zondag 24 juli 2011

Romantique sampler part 9 and 14

Hoewel ik vorige maand maar 1 van de 2 delen af kreeg van de romantique sampler vanwege mijn nekproblemen, stuurde Angie me toch de delen van deze maand. Dat waren de delen 9 en 14 en door steeds elke dag een paar steekjes te maken is het me gelukt om deze af te krijgen.

Although I only finished one of the two parts of the romantique sampler last month because of my neck problems, Angie send me the two parts of this month. This time it was part 9 and 14 and by doing each day a few stitches I have finish these two parts.


Het deel dat ik vorige maand niet af kreeg is deel 13 en daar ga ik nu mee verder. Hopenlijk lukt het me om het voor de 10e van de komende maand af te krijgen zodat ik weer helemaal bij ben. Op de foto hieronder kun je zien hoe de sampler er nu uit ziet en ook deel 13 dat ik dus nog af moet maken.

The part that I didn't finish last month was part 13 and I'm going to stitch on that now. Hopefully I manage to finish this one before the 10th of the coming month. On the photo you can see how the sampler looks now and also part 13 that isn't finished yet.


zondag 17 juli 2011

Brumelda keeps Michiel busy

Afgelopen week hebben Brumelda en Michiel weer 2 blokjes voor de SBS gemaakt, daar ik nog steeds met nekproblemen zit. Als Michiel ook maar even op de bank gaat zitten dan springt Brumelda met naald, draad en lapjes bij hem op schoot en kijkt hem dan vragend aan.  "Mijn quilt komt anders nooit af met Carin haar zere nek", zegt Brumelda "maar als ik jou nu eens help". En tja ... tegen Brumelda kan hij nu eenmaal geen nee zeggen. Brumelda zal nu vertellen over de blokjes die ze samen gemaakt hebben.

Het eerste blokje dat Michiel en ik gemaakt hebben is A8 Star of the Orient (Ster van de Orient) en dat doet me gelijk denken aan mijn oosterse vriendje Ahmed die op een tapijt kan vliegen, zoals de fakir uit de efteling.

Last week Michiel en Brumelda made again 2 blocks for the SBS quilt, because I still have neck problems. When Michiel sits on the sofa Brumelda jumps at his lap with needle, thread and fabric and looks at him. "My quilt will never get finished now Carin has problems with her neck", says Brumelda, "so if I give you a hand maybe we can made some blocks". And who can say no to Brumelda. She now will tell you about the blocks they made.

The first block Michiel and I made is caaled A8 Star of the Orient and it reminds me of my oriental friend Ahmed who can fly on his carpet, just like the fakir in Disney world.


Zou mij het ook lukken om dit sbs blokje te laten vliegen als ik op het magische fluitje blaas?

I wonder if I will manage to get this sbs block to fly when I use my magic flute.


Het tweede blok heet B4 Children's Delight (het genoegen van een kind), hetgeen voor elk kind weer anders is maar de grootste gemene deler is natuurlijk liefde. Liefdevolle behandeling, warmte, aandacht, knuffelen en geknuffeld worden. Wat is er nu mooier.

The second block is called B4 Children's Delight which is different to every child but the biggest common factor of course is love. Loving treatment, warmth, attention, cuddling and being cuddled. There's no bigger delight for a child then that.


En dit is het blok dat erbij hoort ...

And this is the block ...


Ik heb Carin horen zeggen dat ze deze week nog een blok voor Michiel zal snijden, dus als Michiel denkt dat hij tijd heeft om op de bank te zitten dan heb ik deze week weer een blok af.

I did hear Carin say that she will cut a new block this week for Michiel, so when Michiel thinks he has time to sit on the sofa maybe I will finish a block this week.

dinsdag 12 juli 2011

Brumelda in the garden

Michiel heeft met Brumelda afgelopen week 2 blokjes van de SBS gemaakt. Ze heeft ze mee de tuin ingenomen zodat ze ook de mooie bloeiende planten kan laten zien en ik mag de foto's maken.
"Waar beginnen we Brumelda?"
"Bij deze mooie plant Carin want dat is een van mijn favorieten. Ze heeft hele mooie bloemen en er staan nog heel veel knopjes aan die ook nog open moeten gaan".

Michiel has made 2 blocks for the SBS together with Brumelda last week. She has took them out in the garden so she can show them to you with some beautiful plants and I can take the pictures.
"Where shall we begin Brumelda?"
"By this lovely plant Carin because this is one of my favorites. She has beautiful flowers and a lot of  buds that hasn't open yet".


"Weet jij ook de naam van deze prachtige plant Brumelda?"
"Tuuurlijk ..., dat is de herfst anemoon oftewel de Chinese anemoon en hij is nu al 1 meter hoog".

"Do you know the name of this plant Brumelda?"
"Of course ..., this is the Chinese anemone, also know as Japanese anemone, thimbleweed or windflower".


"En deze vind ik ook zo mooi Carin, het zijn allemaal klokjes".
""Maar hier weet je vast en zeker de naam niet van".
"Hihihi jahoor ..., dit is de Campanula Punctata. Dat had je niet van me gedacht hé?".
"Hmmmm ....".

"And this one is also very beautiful Carin, it has many bells".
"I'll bet you don't know the name of this one".
"Hihihi yes I do ..., this is the Campanula Punctata also know as cherry bells. You didn't think I know that, didn't you?".
"Hmmmm ...."."Maar ik dacht dat je ook je blokjes van je quilt wilde laten zien Brumelda".
"Oja, dat is waar ook. Als ik eenmaal in de tuin ben dan vergeet ik alles omdat ik zo aan het genieten ben. Ik zal hier bij de Petunia ons 40e blokje laten zien en dat is B3 Cross and Crown. Ziet dat er niet feestelijk uit? Nog maar 100 blokjes te gaan".

"I thought you would show us the blocks of your quilt Brumelda".
"Oh yes, I almost forget that. If I start walking in the garden I forget the things I want to do because I enjoy the plants so much. Here by the Petunia I show you our 40th block and the name is B3 Cross and Crown. Doesn't that look festive? Only 100 blocks to go".


"Heb je deze al gezien Carin, onze eigen kleine zonnebloem. Ik ben heel benieuwd hoe groot die wordt .... of klein die blijft".

"Did you see this one Carin, our own little sunflower. I wonder how tall it will be ... or how small it stays".


"Ach jee, nu ben ik helemaal vergeten hoe deze ook weer heet. Weet jij het nog Carin?".
"Nee helaas, maar dat zoeken we zo meteen even op. Google weet heel veel en misschien weet een van onze blogbezoekers het wel".

"Oh my, I totaly forgot this plants name. Do you know Carin?".
"No I don't remember it, but we will look it up. Google knows a lot and maybe one of our blog visitors knows it".


"Voor ik het 2e blokje van de quilt laat zien, wil ik eerst deze plant nog laten zien, want die vindt Michiel zo mooi. Het is de Verbena Bonariensis oftewel Zuid-Amerikaans IJzerhard".

"Before I show our second block of the quilt, I will show you Michiels favorite plant. This is the Verbena Bonariensis".


"En dan nu het 2e blokje wat Michiel en ik vorige week gemaakt hebben. Het is blokje B2 Gulf Star dat heel mooi kleurt bij de blauwe hortensia".

"And here is the second block that Michiel and I made last week. It is B2 Gulf Star and the colors looks great with the blue hydrangea".


"Dat waren onze blokjes Carin. Wil je nog een laatste foto maken van de stokroos en mij, want ook dat is een van mijn favoriete bloemen".
"Natuurlijk wil ik dat doen Brumelda, klim er maar eens in want hij is al erg hoog en niet vallen hoor".
"Tuurlijk niet ..., je kent me toch".
"Daarom juist Brumelda"."That are the blocks Carin. Can you make one last photo of the Alcea Rosea and me, because that is one of my favorites too".
"Sure I can Brumelda, just climb in the plant because it is tall and don't fall out".
"Of course not ..., you know me, don't you?".
"Thats why I say it Brumelda".dinsdag 5 juli 2011

Romantique sampler part 12

Met het boek uit het vorige logje ben ik halverwege en nog steeds is het een prachtig boek om te lezen. Veel meer anders dan lezen doe ik ook niet omdat ik nog steeds problemen met mijn nek heb en daardoor amper quilt of borduur. 
Toch is het gelukt om het middenstuk van de Romantique sampler (deel 12) af te krijgen, deel 13 gaat niet lukken voor de 10e maar Angie is op de hoogte en ik krijg gewoon mijn volgende delen omdat ik steeds op tijd ben geweest.met de vorige delen. Ik probeer steeds een paar steekjes per dag te maken.

I'm half way with the book from the last post and it is still alot of fun to read. I love it ! I still have troubles with my neck so I don't do much except reading. No quilting and just a few stitches croos stitch each day, that's it.
I manage to finish the middle part of the Romantique sampler (part 12), but part 13 I don't finish in time before the 10th. I wrote Angie about my neck problems and she said that she will sent the next parts anyway because i was in time with all the other parts. So I will stitch each day a few stitches till my neck is better.


Afgelopen donderdag hadden we ook een jarige in huis. Bowy werd 6 jaar en is nu al een hele kerel :-) Als je de foto's bekijkt van toen hij nog een pup was, dan zie je dat zijn haren goed gegroeit zijn.

Last thursday we had a birthday boy in the house. Bowy became 6 years. If you look at the picture then you see how much his hair is grow.

Bowy 3 months / Bowy 3 maanden

Bowy 6 years / Bowy 6 jaar

In de tuin staan verschillende bloemen in bloei wat altijd leuke plaatjes opleverd, dus hier 3 foto's die ik vanmiddag heb gemaakt.

In the garden are several flowers in blooming, so I made 3 pictures this afternoon.

Alcea rosea (pink) / Stokroos (licht rose)

Digitalis purpurea (common foxglove) / Vingerhoedskruid

Monarda (bee balm, horsemint, oswego tea or bergamot) /  Bergamot

En sinds 2 weken hebben we een nieuwe gast in de tuin, we zagen hem opeens rond huppelen en hij zit er nog steeds. Achter in de tuin verstopt hij zich en soms zie je hem/haar op het gras om het brood op te eten wat we daar neerleggen voor de vogels of eten van de appel die er ligt voor de merel. Ik maakte wat foto's afgelopen woensdag vanuit het huis toen Elma op bezoek was en hem zag.

Since two weeks we have another guest in our garden, we saw him/her suddenly and he's still there. Sometimes he's on the grass to eat from the bread that we put there for the birds or he eats from the apple that lies there for the common blackbird. I made a few pictures from the house last wednesday when I had a visit from my friend Elma.

He had eaten the apple real fast / De appel was snel op