Privacy verklaring

vrijdag 29 april 2022

Village Fete socks finished

Gisteren kwamen de Village Fete sokken af, een patroon van Kay Jones dat te vinden is op Ravelry. Ze waren een genot om te breien, ze vlogen van de naald af.

Yesterday I finished the Village Fete socks, a pattern by Kay Jones that can be found on Ravelry. They were a joy to knit, they flew off the needle.


Het garen kocht ik bij Het Wolbeest, BFL sock in de kleur Apple Blossom Pink. Ik heb 60 gram in totaal gebruikt.

I bought the yarn at Het Wolbeest, BFL sock in the color Apple Blossom Pink. I used 60 grams in total.


Mijn volgende garen ligt alweer klaar. Dat gaat gebruikt worden voor de Moss Eccles sokken, ook een patroon van Kay Jones.

My next yarn is ready to go. That will be used for the Moss Eccles socks, also a pattern by Kay Jones.


woensdag 27 april 2022

Date hospital appointment

Vandaag is het koningsdag en daar hoort natuurlijk een oranje tompouce bij. Lekker kopje thee erbij en mijn breiwerk. De Village Fete sokken vliegen weer van de naald af. Met sok 1 kan ik al bijna aan de teen beginnen en sok 2 is niet ver achter.

Today is King's Day and of course that includes an orange tompouce. Also a nice cup of tea and my knitting. The Village Fete socks are flying off the needle again. With sock 1 I can almost start at the toe and sock 2 is not far behind.

Gisteren kreeg ik ook nog hele lieve post. Een kaart van een vaste bloglezeres met daarbij 2 super leuke lapjes. Nogmaals dank je wel !

Yesterday I also received  very nice mail. A card from a regular blog reader with 2 super nice fabrics. Thank you again!


Dan heb ik ook nog bericht gekregen dat ik me 5 mei om 10 uur mag melden voor een eerste gesprek met professer Santbrink in Maastricht. Het gaat toch het ziekenhuis in Maastricht worden, omdat de operatie daar ook plaats gaat vinden. Dit soort operaties doen ze namelijk niet in het ziekenhuis in Heerlen. 

Then I also received a message that I have my first appoinment on May 5 at 10 am with professor Santbrink in Maastricht. After all, it will be the hospital in Maastricht, because the operation will also take place there. They do not do this kind of surgery in the hospital in Heerlen.


donderdag 21 april 2022

Promenade socks finished

Direct nadat ik mijn Opal sokken af had ben ik verder gegaan met de Promenade sokken van Kay Jones. Ik was hier vorig jaar al mee begonnen en ik kon nu direct met de hakken beginnen.

Immediately after I finished my Opal socks, I continued with the Promenade socks from Kay Jones. I had already started these last year and I could now start with the heels immediately.


Het garen is van de set die ik gewonnen had bij Rosy garn vorig jaar. Ik vind ze prachtig geworden. Je kunt het patroon vinden op Ravelry.

The yarn is from a set I won at Rosy garn last year. I think they turned out beautiful. You can find the pattern on Ravelry


Afgelopen vrijdag was ook mijn zoon Niels jarig die 38 kaarsjes mocht uitblazen en zaterdag zijn we daar geweest om het te vieren.
Op vrijdag kwamen ook de hele mooie strengen van Het Wolbeest binnen. Ik had ze op Instagram gezien.

Last Friday it was also my son Niels' birthday who could blow out 38 candles and on Saturday we went there to celebrate.
On friday came also the very nice skeins from Het Wolbeest. I had seen them on Instagram.


De strengen zijn van de Apple Blossem set, dat worden weer mooie warme sokken. Voor de roze streng had ik meteen een mooie patroon in gedachte.

The skeins are from the Apple Blossom set, which will be nice warm socks again. I immediately had a beautiful pattern in mind for the pink skein.

De laatste paar dagen is het heerlijk weer om buiten te zitten, wat ik dan ook graag doe. Nadat de Promenade sokken af waren, heb ik de roze streng opgedraaid en ben begonnen met de Village Fete sokken, ook een patroon van Kay Jones.

The last few days the weather has been lovely to sit outside, which I like to do. After the Promenade socks were finished, I wound up the pink skein and started with the Village Fete socks, also a pattern from Kay Jones.

Als ik buiten zit te breien dan zet ik vaak een luisterboek aan. Ik zag bij de online bibliotheek een boek staan van een voor mij onbekende schrijfster, het blijkt haar debuut roman te zijn. De verborgen apotheek van Sarah Penner. Ik kan jullie vertellen dat het een onwijs prachtig boek is, hoewel ik pas aan hoofdstuk 16 (van de 43) ben. Wat een heerlijk verhaal is dit, een echte aanrader.

When I'm knitting outside, I often turn on an audiobook. I saw a book at the online library by a writer unknown to me, it turns out to be her debut novel. The lost apothecary by Sarah Penner. I can tell you it's an incredibly beautiful book, although I'm only on chapter 16 (out of 43). What a wonderful story this is, highly recommended.

En mees is altijd dicht in de buurt.

And Mees is always nearby.


Vrijdagmiddag was ik ook terug bij de neuroloog geweest die donderdag een gesprek heeft gehad met de neurochirurg in Maastricht en die gaan me nu binnen 3 weken oproepen om te komen voor een 1e gesprek waarin ze het gaan hebben over wat de mogelijkheden zijn en de voor- en nadelen van een operatie.
Schijnbaar is het weghalen van de tumor rond de ruggenwervel behoorlijk risocovol, maar zoals ik al tegen haar zei, laten zitten is zeker geen optie want dan krijg ik steeds meer uitval van ledematen. Ik wordt opgeroepen door het ziekenhuis in Heerlen, omdat ik de neuroloog verteld had dat ik geen goede ervaringen heb met het ziekenhuis in Maastricht. In Heerlen zitten verder dezelfde specialisten als in Maastricht.

Friday afternoon I went back to the neurologist who had a meeting with the neurosurgeon in Maastricht on Thursday and they will now call me within 3 weeks to come for a 1st meeting in which they will discuss the possibilities and the advantages and disadvantages of surgery.
Apparently removing the tumor around the spine is quite risky, but as I told her, leaving it in is definitely not an option because then I will get more and more limb loss. I am called up by the hospital in Heerlen, because I had told the neurologist that I have not had good experiences with the Maastricht hospital. The same specialists from Maastricht are also located in Heerlen.

donderdag 14 april 2022

Opal socks and not so good MRI news

Gisteren zijn mijn Coffee Bean sokken afgekomen. Ze zijn gebreid met een bol uit de Opal abo maart 2022. Voor de hak heb ik Durable Soqs in de kleur Antique Pink gebruikt. Het is verder een gewone sok met aan de zijkant een koffieboon patroontje dat ik haalde uit een gratis patroon op Ravelry (klik).

Yesterday I finished my Coffee Bean socks. They are knitted with a ball from the Opal abo March 2022. For the heel I used Durable Soqs in the color Antique Pink. It is a vanilla sock with a coffee bean pattern on the side that I got from a free pattern on Ravelry (click). 

Dinsdag ben ik bij de neuroloog geweest die helaas niet echt leuk nieuws had. Er blijkt een tumor te zitten rond de ruggenwervel ergens ter hoogte tussen mijn nek en schouderbladen. Het goede nieuws is wel dat het een gladde tumor is en ze denkt ook dat hij goedaardig is, maar dat weet je pas 100% zeker als ze er een stukje uithalen en onderzoeken.

Tuesday I had my appointment  with the neurologist who unfortunately didn't have really good news. Turns out there is a tumor around the spine somewhere between my neck and shoulder blades. The good news is that it's a smooth tumor and she also thinks it's benign, but you won't be 100% sure until they take a piece out and examine it.


De neuroloog heeft vandaag overleg met oncologie Maastricht over de mogelijkheden en dat krijg ik morgenmiddag van haar te horen.
Laten zitten is niet echt een optie omdat het op de zenuwen begint te drukken en dat is de reden waardoor ik nu ook zo moeilijk loop.
Een operatie is ook niet geheel zonder risico zei ze, maar ze wil eerst horen wat Maastricht vandaag te zeggen heeft. 

The neurologist will have a consultation with oncology Maastricht today about the possibilities and I will hear that from her tomorrow afternoon.
To keep it in that place isn't really an option because it's starting to press on the spine  and that's why I have such a hard time walking. An operation will not be completely without risk, she said, but she first wants to hear what Maastricht has to say today.


Ik ga in elk geval niet stilzitten, daar heb ik geen tijd voor. Nu ik mijn Opal sokken af heb, ga ik verder met een paar sokken waar ik vorig jaar augustus al mee begonnen ben. Tijd om die eens af te maken.
Vanmorgen ook bij de revalidatiearts geweest voor een intake gesprek. De uitval die ik momenteel heb aan mijn benen veroorzaakt door de tumor, noemt hij een dwarslaesie. Er schijnen veel vormen van dwarslaesies te zijn, weer wat geleerd. Hij kan pas met revalidatie beginnen als ik hieraan geholpen ben. eerst maar even afwachten wat morgen de neuroloog te vertellen heeft.

In any case, I'm not going to sit still, I don't have time for that. Now that I've finished my Opal socks, I'll continue with a pair of socks that I started last August. Time to finish that pair.
I went to the rehabilitation doctor this morning for an intake interview. He calls what I currently have in my legs caused by the tumor as a spinal cord injury. There seem to be many forms of spinal cord injuries, I didn't know that. He can't start rehabilitation until I've been helped. First let's wait and see what the neurologist has to say tomorrow.


zaterdag 9 april 2022

Just add magic socks

De Just add magic sokken van Kay Jones zijn af en ze zitten heerlijk. Het patroon is op Ravely te vinden. Het garen is de Harry Potter mystery streng maart 2022 van Nicole C. Mendez dat de naam Ronald Weasley's dress robes heeft.

The Just add magic socks by Kay Jones are finished and they fit wonderful. You can find this pattern on Ravelry. The yarn is the March 2022 Harry Potter mystery skein called Ronald Weasley's dress robes from Nicole C. Mendez.

De hiel is gebreid met een mini streng van Lamington Lass in de kleur Steel Eye.

The heel is knitted with a mini skien of Lamington Lass in the color Steel Eye.


De 1e zending van mijn Opal abonnement van 2022 (4x per jaar 6 bollen) kwam ook een paar dagen geleden binnen en ik vind de kleuren weer geweldig. 

The first shipment of my Opal abo of 2022 (4 times 6 balls in a year) came a few days back and I love all the colors.

Ik had ook tegelijkertijd 2 ballen Opal Beauty meebesteld, want dat wilde ik eens uitproberen.

I also added to my order 2 balls of Opal Beauty, because I wanted to try that.


Gisteren bijna anderhalf uur in de mri gelegen voor hoofd en wervelkolom waarvan de laatste 10 min. met contrastvloeistof. Diegene die me 2 weken geleden tijdens de mri complimenteerde met mijn zelf gebreide sokken was er weer en ze riep er nu zelfs een assistent bij om mijn sokken te bewonderen. Ik droeg gisteren de Snow Forest sokken, ook een patroon van Kay Jones. Hopelijk krijg ik dinsdag een goede uitslag.

This morning I was in the MRI for almost an hour and a half for the head and spine, the last 10 minutes with contrast fluid. The one who complimented me on my self-knitted socks 2 weeks ago during the MRI was back and she now even called an assistant to admire my socks. I wore the Snow Forest socks yesterday, also a pattern from Kay Jones. Hopefully I get a good result on Tuesday.


Ik liet hierboven de nieuwe Opal abo zien en met de bal linksboven ben ik inmiddels begonnen aan een nieuwe sok. Ik kan al met de hiel beginnen.

I showed the new Opal subscription above and with the ball at the top left I have now started on a new sock. I can already start with the heel.


Van Nicole C. Mendez heb ik 18 maanden lang de Harry Potter  mystery streng ontvangen en ik ben nu overgestapt op de Outlander mystery streng. Dit is ook weer een 3 maanden abonnement met zelfstrepend garen.
De eerste streng is inmiddels binnen en de kleur heet Craigh na Dun. Ik vind de kleur geweldig en ik heb al een patroon in gedachte voor deze streng.

I received the Harry Potter mystery skein from Nicole C. Mendez for 18 months and have now switched to the Outlander mystery skein. This is also a 3 month subscription with self-striping yarn.
The first skein has now arrived and the color is called Craigh na Dun. I love the color and I already have a pattern in mind for this skein.


Op 31 maart verscheen het boek De wijsheid van de heks van Susan Smit, een vervolg op haar boek Heks wat ze 20 jaar eerder geschreven heeft. Dat boek las ik toendertijd in 1 dag uit.

I bought this new book, it is from a Dutch writer and I really want to read it.


Verder heb ik afgelopen week ook de uitslag gekregen van de mri die in opdracht van de orthopeed was gemaakt gekregen. Er was slijtage te zien aan mijn rechterheup, maar de orthopeed denkt dat de hevige pijn toch eerder met mijn rug te maken heeft. Hij wil dan ook de uitslag van de mri afwachten die gisteren is gemaakt voor hij stappen onderneemt.

Last week I also got the results of the MRI that was made on behalf of the orthopedist. There was wear and tear on my right hip, but the orthopedist thinks that the severe pain is more related to my back. He therefore wants to wait for the results of the MRI that was made yesterday before taking any steps.