Privacy verklaring

donderdag 28 januari 2021

Snow Forest socks

De Snow Forest zijn af, mijn eerste project van 2021. Het patroon is van Kay van de Bakery Bears, te vinden op Ravelry. Het ajour patroon ziet er moeilijker uit dan het is en het "kabeltje" links en rechts van het gaatje spatroon is geen echt kabeltje en ook makkelijk te breien.

The Snow Forest are finished, my first project of 2021. The pattern is from Kay from the Bakery Bears, which can be found on Ravelry. The lace pattern looks more difficult than it is and the "cable" to the left and right of the lace pattern is not a real cable and also easy to knit.

Het lichte garen is van Giddy Yarns en daarvan gebruikte ik 56 gram. Het bruine garen is van Lang Yarns Jawoll en daarvan had ik 12 gram nodig. Het enige dat ik veranderd heb aan het patroon is dat ik een andere hak heb gebreid, deze past me beter.

The light yarn is from Giddy Yarns and I used 56 grams. The brown yarn is Lang Yarns Jawoll and from that I needed 12 grams. Instead of doing an afterthought heel as in the pattern, I did a heel and gusset.


 

maandag 25 januari 2021

Virtual babyshower

 Nu de papa en mama van Lana de sleutel hebben gekregen van hun huis, mag deze oma oppassen en dat vindt ze helemaal niet erg. 's Middags wordt er een heerlijke boterham gegeten

Now that Lana's mom and dad have been given the key to their house, this grandmother can babysit and she doesn't mind at all. In the afternoon a delicious sandwich is eaten


en er wordt ook gewandeld naar het hertenkamp om oud brood te voeren aan de dieren daar.

and there is also a walk to the mini deer park to feed old bread to the animals there.

Afgelopen vrijdag (1 dag voor de avondklok inging) hadden we een virtuele babyshower voor dochter Lindy.

Last Friday (1 day before the curfew from 9PM - 4.30AM) we had a virtual baby shower for daughter Lindy.

Aangezien er maar 1 persoon op bezoek mag komen, besloot mijn nichtje Amy naar mijn schoondochter Irene te gaan en ik zat thuis met dochter Lindy en op deze manier kon de babyshower toch doorgaan  (haar vriendinnen doen het op een andere dag).
 
Since only 1 person is allowed to visit, my niece Amy decided to go to my daughter-in-law Irene and I was at home with daughter Lindy and this way the baby shower could continue (her friends are doing it on another day).

De hapjes werden verdeeld zodat in beide kamers gesmuld kon worden van al het lekkers.

The snacks were divided so that all the things could be enjoyed in both rooms.

Er was ook een heus babyshower draaiboek met daarin allerlei puzzels en opdrachten.

There was also a real baby shower script with all kinds of puzzles and assignments.


Had Lindy de opdracht of puzzel goed gedaan, dan mocht er een cadeau open worden gemaakt. Ook al was de babyshower virtueel, we hebben veel gelachen en Lindy heeft genoten wat het belangrijkste was !

If Lindy had done the assignment or puzzle correctly, a present could be opened. Even though the baby shower was virtual, we laughed a lot and Lindy enjoyed what was most important!


Inmiddels zijn mijn sokken praktisch af, nog een teen te breien en ze zijn klaar.

My socks are now practically finished, one more toe can be knitted and they are ready.


Gisteren heb ik ook de 5 kleuren opgedraaid die Bollekeswol in December al voor me geverfd had. Ik had gevraagd of ze 5 pastel tinten kon verven, want daarmee wilde ik toen de Christmastide cowl breien die Kay van de Bakery Bears uit bracht als een 12 delig patroon tijdens de advent voor haar patreons
 
Yesterday I also wind up the 5 colors that Bollekeswol had already dyed for me in December. I asked if she could dye 5 pastel shades, because with that I wanted to knit the Christmastide cowl that Kay from the Bakery Bears released as a 12 piece pattern during Advent for her patreons.
 

Helaas was ik toen zo druk met het patroon van Ambah (wat ik later weer moest uithalen) dat ik er niet aan toegekomen ben. Kay begint op 1 februari met een nieuw sokkenpatroon (Valenvent) voor de patreons en om die paar dagen te overbruggen, begin ik alvast met deze cowl.

Kay starts on February 1 with a new sock pattern (Valenvent) for the patreons, so I have a few days to wait and I will start with this one in the meantime.


Ook zijn er nog een paar garens binnen gekomen. Allereerst de Mystery bundel Winter van Irish Fairytale Yarns. Dit is een seizoens abonnement dat 4x per jaar uitkomt. Dit was de laatste van 2020.

A few more yarns have also arrived. First of all, the Mystery bundle Winter from Irish Fairytale Yarns. This is a seasonal subscription that comes out 4 times a year. This was the last of 2020.


Weet je nog dat ik op 11 januari schreef dat een pakket uit Engeland alsnog aangekomen was? Afgelopen week kwam ook het tweede pakket dat ik nog miste aan. 
 
 Remember when I wrote on January 11 that a package from England had arrived? Last week, the second package that I still missed arrived.
 

 
Deze verkoopster had me ook al het geld terug gegeven, maar ik heb haar meteen geschreven dat het garen toch nog gekomen is en ook direct het bedrag terug naar haar over gemaakt.
 
This indie dyer had also given me all the money back, but I immediately wrote to her that the yarn still had arrived and also immediately transferred the money back to her. 


Dit waren de 12 days off Odd balls van Strawberryfields Yarns die ik open had willen maken op de 12 dagen van Kerst.

These were the 12 days off Odd balls from Strawberryfields Yarns that I would have liked to open on the 12 days of Christmas.


De Harry Potter mysterie set januari van Nicole C Mendez kwam ook van de week binnen. Dit is een 3 maanden abonnement met zelfstrepend garen. Ik had me opgegeven voor een 2e ronde (januari-februari-maart). De kleur deze maand is Hogwarts acceptance letter (Hogwarts Acceptatiebrief).

The Harry Potter mystery set January from Nicole C Mendez came yesterday. This is a 3 month subscription of selfstriping yarn. I renewd my subscription for another 3 months. The color this month is Hogwarts acceptance letter.


Ik heb het garen tot een bol opgedraaid zodat je een beetje ziet hoe het streeppatroon verloopt.

I wind the yarn to a ball so you can see how the stripe pattern will be.


zondag 17 januari 2021

Christmas puppy

 Ook al woonde de laatste 5 maanden mijn dochter met haar gezin bij ons in, het gemis van een hond was groot, nadat Bowy laatst augustus ingeslapen was. Die kleine pootjes die achter je aankomen dribbelen als je ergens heen loopt, het gekwispel 's morgens als ze je weer zien, het rond rennen door de tuin achter een bal aan.
Toen mijn dochter bericht kreeg dat ze een woning kon krijgen, aarzelden wij dan ook niet om ons meteen op de lijst te laten zetten voor weer een ruwharige jack russell reu.
Op 11 januari kregen we een  bericht of we nog interesse hadden in een reutje en na ons  "ja" antwoord kregen we foto's van 2 reutjes waar we uit konden kiezen. We gingen meteen voor reutje 1.

Even though my daughter and her family have been living with us for the last 5 months, the missing of a dog was big, after Bowy had passed away last August. Those little paws that come dribble after you when you walk somewhere, the wagging in the morning when they see you again, the running around the yard after a ball.
When my daughter got word that she could get a house, we did not hesitate to be put on the list immediately for another rough-haired jack russell male.
On January 11th we got a message if we were still interested in a male and after our "yes" answer we got pictures of 2 males that we could choose from. We immediately went for male 1.

Ook kregen we een foto van de mama

We also got a picture of the mum 


en papa.

and dad.


Gisteren konden we komen kijken. Na een rit van een uur waren we daar en je begrijpt het al, we waren op slag verliefd. Hij is ook nog heel klein, net 3 weken oud, want hij is samen met zijn 2 broertjes en 1 zusje geboren op 1e kerstdag. Rond 19 februari mag hij bij ons komen wonen, tot die tijd is hij nog even bij zijn mama.
Inmiddels zijn we druk bezig met het bedenken van een toepasselijke naam. We neigen naar een Engelse/Schotse/Ierse naam, maar dat kan ook zo weer veranderen.

Yesterday we could come and have a look. After an hour's drive we were there and you already understand, we were in love instantly. He is also very small, just 3 weeks old, because he was born with his 2 brothers and 1 sister on Christmas Day. He may come to live with us around 19 February, until then he will be with his mom for a while.
We are now busy coming up with an appropriate name. We tend again to an English / Scottish / Irish name, but that can change again.zaterdag 16 januari 2021

Surprise package

Gisteren kwam het eerste verrassingspakket van The Log Cabin binnen. Je kunt je opgeven om 4x per jaar zo'n pakket te ontvangen. Het blijft een totale verrassing wat je krijgt. 

Yesterday the first surprise package from The Log Cabin arrived. You can sign up to receive such a package 4 times a year. It remains a total surprise what you get.


Deze eerste keer is het een mini quilt ...

This first time it is a mini quilt ...


De kleuren van de stoffen zijn echt mooi en ik zie verschillende vogels. Top combinatie !!

The colors of the fabrics are really beautiful and I see different birds. Wonderful  combination !!

 
In het pakket zit steeds alles om de quilt te maken, zelfs de tussenvulling en de achterkantstof. Ik leg het even aan de kant tot dochterlief met haar gezin verhuist is en daarna ga ik deze maken. Hij doet me aan de lente denken.

The package always contains everything to make the quilt, even the batting and backing fabric. I put it aside for a while until my daughter has moved with her family and then I will make this one. It reminds me of spring.


Gisteren kwam ook het December wolletje van de Warme Voeten club van Atelier Het Wolbeest binnen. Thema was Beatrix Potter. Erbij zat weer een mini streng, thee/koffie, chocolade en een leuke stitchmarker.  Deze maand is het de kleermaker van Kloster.

Yesterday I also recieved my December yarn from the Warme Voetenclub (warm feet club) from Atelier Het Wolbeest. Theme  is Beatrix Potter. Also included is a mini skein, tea, chocolate and a stitchmarker. This month it is The Tailer of Gloucester.Morgen schrijf ik ook een nieuw berichtje met daarin foto's van ... ons nieuwe hondje.

Tomorrow I will also write a new message with pictures of ... our new dog.

maandag 11 januari 2021

Big surprise

Wat een grote verrassing twee dagen geleden. Dit garen van Dot and Rocket shop was 13 november gepost, maar kwam nooit aan (tot vandaag). De verkoopster uit Engeland had al netjes het geld terug gestort. Ik heb haar meteen een bericht gestuurd toen ik het ontving en het bedrag weer terug betaald. Zo blij dat het toch nog aangekomen is. De grote streng is zelfstrepend met de naam Vintage Christmas. De 25 mini strengen zijn echt mooi en de candy cane stitchmarker is enig.

Such a big surprise two days ago. This yarn was posted November 13 but it never arrived (till today). Dot and rocket shopfrom the UK  refunded me the money in December. I contacted her when I got the package to say that I can pay the money back to her, because it arrived. I'm so happy that it did find his way. The large skein is selfstriping with the name Vintage Christmas. The 25 mini skeins are so beautiful and I love the candy cane stitchmarker.


En er was nog meer garen. De 12 kleuren bundel van Atelier Sopra voor de Coral Coast wrap van Ambah O'Brien was ook binnen. Toen ik deze zag wist ik meteen dat ik hiermee dat patroon wilde breien. Ze zijn echt schitterend. De lila mini streng die ik extra kreeg gebruik ik, samen met de ijsblauwe streng van het vorige bericht, voor een paar sokken.

And there was more yarn. I received the 12 colors bundle from Atelier Sopra which I want to use for the Coral Coast wrap from Ambah O'Brien. When I saw these colors I knew I wanted them for this wrap. They are so beautiful. The lilac mini skein that was extra, I'm going to use that  together with the ice blue skein from previous post for a pair of socks.


De Snow Forest sokken van Kay Jones (Bakery Bears) gaan goed, het is zo'n leuk patroon om te breien Het garen is van Giddy Yarns, dat heb ik 2 of 3 jaar geleden eens besteld en nu vond ik dit perfect voor dit patroon. De bruine kleur is van Lang Yarns Jawoll.
 
The Snow Forest socks from Kay Jones (Bakery Bears) are going great. Such a nice pattern to knit. The yarn is from Giddy Yarns which I ordered 2 or 3 years ago and I found this perfect for this pattern. The brown color is from Lang Yarns Jawoll.


Verder ben ik ook begonnen aan de Adventuring wrap van Ambah O'Brien met het garen van de Beatrix Potter advent kalender 2020 van Het Wolbeest.
 
I also started the Adventuring wrap from Ambah O'Brien with the yarn from the Beatrix Potter advent calendar 2020 from Het Wolbeest.

Verder is er nog het leuke nieuws dat dochter Lindy, haar Engelse vriend en onze kleindochter Lana die nu al maanden bij ons wonen, eindelijk een woning gevonden hebben. Ze krijgen de 18e de sleutel. Daarna nog wat klussen in het huis en dan hopen ze er half februari in te trekken. Net op het nippertje want rond 10 maart wordt hun 2e dochtertje geboren. 
Ik kan dan eindelijk aan de I Spy quilt beginnen voor mijn 3e kleindochter, want nu ze hier in huis wonen gaat dit niet. Ik wil tenslotte wel dat het een verrassing blijft hoe hij eruit komt te zien. Krijg ik hem niet op tijd af, dan geef ik hem ietsjes later.

There is also the nice news that daughter Lindy, her English friend and our granddaughter Lana, who have been living with us for months now, have finally found a home. They get the key on the 18th. Then they have to do some work in the house and then they hope to move in mid-February. Just in the nick of time because around March 10th their 2nd daughter is born.
After that I can finally start on the I Spy quilt for my 3rd granddaughter, because now that they live here in the house this is not possible. After all, I want it to remain a surprise how it will look. If I don't get it finished on time, I'll give it a little later.


woensdag 6 januari 2021

The yarn together

Bij de 12 dagen van Kerstmis kalender van Atelier Sopra zat ook een volle streng van 100 gram. Die heb ik vandaag uitgepakt, de kleur is licht ijsblauw.

Atelier Sopra's 12 days of Christmas calendar also contained a full skein of 100 grams. I unpacked it today, the color is light ice blue.

De kleuren van de 12 dagen bij elkaar op een foto. Ik denk dat ik de Woollsia shawl van Ambah O'Brien ermee ga maken.

The colors of all 12 days together in a picture. I think I'm going to use them for the Woollsia shawl from Ambah O'Brien.

dinsdag 5 januari 2021

On the Twelfth day of Christmas ...

Op de twaalfde dag van kerstmis stuurde mijn ware liefde mij 12 spelende trommelaars.

On the Twelfth day of Christmas my true love sent to me 12 drummers drumming.

Atelier Sopra

Yankee Candle Magical Christmas Morning:
Surprise Snowfall
Swirling snowflakes brighten the crip
winter air with the fresh scents of
verbena, silver spruce and winter fruit.

Thee/Tea
12. Night time:
When your morning needs an extra skip.
These are the herbs to light up your cup.
24. Ginseng matcha green:
Only Santa need be awake. These are
the best herbs to magic you to Christmas day.

Dit was de laatste dag van de 12 dagen van kerstmis. Morgen laat ik alle mini strengen zien van de kalender, samen met de volle streng die erbij zit.
Bij beide sokken kan ik nu aan de hiel gaan beginnen. Het patroon heet Snow Forest.

This was the last day of the 12 days of Christmas. Tomorrow I will show all the mini skeins of the calendar, along with the full skein that comes with it.
I can now start on the heel with both socks. The pattern is called Snow Forest.

maandag 4 januari 2021

On the eleventh day of Christmas ...

Op de elfde dag van kerstmis stuurde mijn ware liefde mij 11 doedelzakspelers.

On the eleventh day of Christmas my true love sent to me 11 pipers piping.

Atelier Sopra

Yankee Candle Magical Christmas Morning
Glittering Star
A shimmering fragrance that gives sandalwood
a sparkle with sugarplum and ginger.


Thee/Tea
11. Revitalise:
Herbs together that smell of Christmas.
Warming, uplifting - a cup to make your spirit festive.
23. Three licorice:
As sweet as sweet can be with three forms of
licorice blended beautifully for tea.

Ik heb al een paar emails gekregen met suggesties voor hondennamen  (daarover had ik het gisteren in mijn bericht). Kei leuk !

I already received a few emails with dog names (I wrote about that yesterday), how wonderful !