Privacy verklaring

dinsdag 30 juni 2015

Happy Birthday Bowy and All Around the Town block 4 - part 1


Vandaag hebben we een verjaardags jongetje in huis en die wordt 10 jaar. Bowy gefeliciteerd !

Today we have a birthday boy and he is now 10 years. Bowy congratulations !


Het eerste kinderliedje van blok 4 was niet moeilijk te raden en dat kwam natuurlijk door de gebroken sleutel die te zien was. Gisteren kwamen daar een witte en zwarte zwaan bij geappliceerd.

The first song on block 4 wasn't difficult to guess because of the broken key. Today I added a white and black swan.


Ook wel toepasselijk die zwanen in het veld, want onze achternaam is Zwaneveld ;-) Aan de rechterkant van het blok komt liedje twee.

Witte zwanen, zwarte zwanen
Wie gaat er mee naar Engeland varen?
Engeland is gesloten
De sleutel is gebroken
Is er dan geen smid in het land
Die de sleutel maken kan?
Laat doorgaan, laat doorgaan,
Wie achter is mag voorgaan.

Very appropriate these swans in the field, because our last name is Zwaneveld (translate: Swansfield). The song is about white and black swans who want to go to England, but they can't, because the key is broken and now they are wondering if there is a smith that can repair the key.
On the right side of the block comes children's song 2.
maandag 29 juni 2015

Working on block 4

Blok 4 is weer een hoekblok van de All Around the Town quilt en dat betekent dat ik er weer 2 kinderliedjes op ga maken. Het eerste kinderliedje is nog niet helemaal af, maar wie weet kunnen jullie al raden om welk liedje het dit keer gaat.

Block 4 is again a corner block of the All Around the Town quilt and that means that I'm going to make two children's songs on this block. The first song isn't ready but maybe the Dutch readers can guess what song this will be.


De aankomende dagen wordt er een hittegolf voorspeld. Ik denk dat ik dan meer binnen dan buiten zit, want binnen is het koel en dan kan ik toch  blijven werken aan deze blokken.

The next few days they announced we are going to get a heat wave. I think that I'm staying indoors because that is much cooler than outside, so I can still work on my blocks.zaterdag 27 juni 2015

All Around the Town - block 3

Let op de ramen had ik in het vorige bericht gezegd en zoals je kunt zien brandt overal het licht in huis. Behalve in het linker bovenraam, daar is het licht uit en het gordijntje dicht.

Look at the windows I said in my precious post and as you can see in all the windows you see light on. Except for the window in the left corner, there the light is out and the curtain is closed.


In dit huis wonen zoveel kinderen, dat zelfs op de 2e verdieping kinderkamers zijn en in eentje daarvan ligt een kindje te slapen. Als ik nu zeg dat buiten ook nog een schaap loopt met witte voetjes, dan raden jullie meteen om welk kinderliedje het gaat ;-)

In this house are living so much children that even on the second floor are children's rooms and in one of them is sleeping a child. Outside is a sheep with white feet and the Dutch readers now know which children's song this is.


Slaap kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap
Een schaap met witte voetjes
Dat drinkt zijn melk zo zoetjes
Slaap, kindje, slaap
Daar buiten loopt een schaap

It is a Dutch nursery rhyme about a baby that is sleeping, while outside is a sheep with white feet that drinks his milk.


Links onderaan komt nog een auto als alle blokken af zijn. Nu mag ik door met blok 4 waar ik ook al een leuk idee voor heb.

At the bottom in the left corner comes a car when all the blocks are made. Now I can start with block 4 and I already have an idea for the next children's song.


vrijdag 26 juni 2015

One strange window

Nadat de ramen er opnieuw opgezet waren, moesten er nog twee dakkapellen gebouwd worden. Nu deze klaar zijn, kunnen jullie misschien wel raden om welk kinderliedje het gaat? Ik zeg alleen, ... kijk goed naar de ramen ;-)

After I made the new windows, I had to make two dormers. Now they are finished the Dutch readers can start guessing which children's song this will be. They have to take a good look at the windows ;-)donderdag 25 juni 2015

Miscommunication

Maandag lag alles klaar om aan blok 3 van All Around the Town te beginnen, ...

On monday all was ready to start block 3 of the All Around the Town, ...


alle onderdelen netjes uitgeknipt en al snel was ik bezig met de vele raampjes die in dit blok komen. 


all parts where cut out and soon I was busy with the many windows that are in this block.


Je zou dan denken dat ik dit blok inmiddels wel af heb, maar nee hoor, ... er gebeurde namelijk iets ...
Miscommunicatie met mijn quiltnaald (Miscommunicatie ontstaat op het moment dat de ontvanger een boodschap anders ontvangt dan dat de zender deze bedoeld heeft.), ... dat was hier aan de hand ;-)
De quiltnaald begreep maar niet wat ik wilde en daardoor kwamen de meeste van mijn raampjes er scheef op te staan. Over en weer werden er harde woorden gesproken, maar beide bleven we eigenwijs, tot ik inzag dat deze relatie zo niet verder kon.
Ik heb hem de deur uit gezet en zijn vriend gevraagd of hij me gezelschap wilde houden. Deze nieuwe vriend begrijpt wat ik bedoel en nadat ik alle ramen verwijderd had, hebben we er samen nieuwe ingezet, tot ieders tevredenheid.
Ik wist niet dat een relatie met een quiltnaald zo intens kon zijn.

You should think that I finished the block by now, but that is not the case, because something happend ...
Miscommunication with my quilt needle (Miscommunication occurs at the time that the recipient receives a message other than that the sender intended.), ... that was going on here;-)
The quilt needle didn't understood what I wanted and as a result, most of my windows where crooked. There were harsh words spoken over and over again, but we both remained pigheaded, until I realised that this relationship didn't work anymore.
I send it out the door, and asked his friend if he wanted to keep me company. This new friend knows what I want and after I had removed  all the windows, we put new ones in, to everyone's satisfaction.
I did not know that a relationship with a quilt needle could be so intense.


==========

Vandaag kreeg ik hele leuke post van Trini (klik) uit Spanje. Ze nam vorige week contact met me op en zei dat ze me iets wilde sturen. Zomaar, ... omdat ze mijn blog zo leuk vindt.
Ze stuurde me een prachtig naaldenmapje wat ze zelf gemaakt had. Het is schitterend gemaakt en ik ben er heel erg blij mee. Trini nogmaals bedankt !

Today I got some wonderful post from Trini (click) from Spain. She contacted me last week and said she would love to send me something because she loves my blog.
She send me a beautiful handmade needlecase. It is so beautiful and I'm realy happy with it. Trini thanks again !

maandag 22 juni 2015

All Around the Town block 2 - part 2

Sommige hadden inderdaad geraden om welk kinderliedje het ging. Er kwam namelijk nog een beer bij en wat zijn die beren aan het doen? Aan het smeren natuurlijk ;-)

Some people guessed which children's song I meant. I added another bear and what are they doing? They smear jam ;-)


Ik zag twee beren broodjes smeren
Oh, het was een wonder
Het was een wonder, boven wonder
Dat die beren smeren konden
Hi hi hi, ha ha ha
'k Stond erbij en ik keek er naar. 

In the song the singer finds it a miracle that bears can smear jam on their sandwiches.


Hier zie je het komplete blok 2 en zoals je ziet gaat het de hoek om waar de beren zitten.

Here you see the complete block 2 and as you can see it goes around the corner where the bears are sitting.zondag 21 juni 2015

What's the bear doing?

Op het 2e gedeelte van blok 2 komt eigenlijk alleen een groene heuvel met een auto, maar ik vond dit een te leuke plek om ook daar iets te appliceren wat een kinderliedje uitbeeldt.
Tja, ... en welk kinderliedje zou dat dan zijn?

On the 2nd part of block 2 is actually only a green hill with a car, but I found this a fun place for something to applique what a children's song too.
I'm curious of the Dutch readers can guess which song it will be.
 
 

zaterdag 20 juni 2015

All Around the Town block 2 - part 1

Dit is het eerste deel van blok 2, want op dit blok komen 2 kinderliedjes. Het is namelijk een blok dat op de hoek komt, maar dat wordt duidelijker als het 2e liedje erop staat.
De clou zat hem inderdaad in de vlag, ... daarop zie je een botje.

This is the first part of block 2, because in this block will be two children's songs. This is a block that will be placed at the corner, but all will be cleared up when I finish it.
The flag was indeed an indication, ... you see a bone.


Op de boot staat een vrolijke beer die naar iedereen zwaait die hij tegen komt. Op de boot zelf staan de cijfers 1 t/m 7.

On the boat is standing a happy bear that waves to everyone he sees. On the boat itself are the numbers 1 up to 7.


ik denk dat iedereen nu wel weet om welk kinderliedje het gaat.

Berend Botje ging uit varen,
met zijn scheepje naar Zuid-Laren.
De weg was recht, de weg was krom,
nooit kwam Berend Botje weerom.

Eén twee drie vier vijf zes zeven,
waar is Berend Botje gebleven?
Hij is niet hier, hij is niet daar,
Hij is naar Amerika.

Dutch readers knows the song, it is called "Berend Botje ging uit varen". It is about Berend Botje who is going saling and at the end of the song he is going to America. The numbers 1 up to 7 is a line in the song. Translating the name Berend Botje; Botje means bone and in Berend you see the animal beer (bear), that's why I added the bear ;-)


De oplettende lezers zullen zien dat ik de zeilen van vorm veranderd heb, dit vond ik leuker. Links en rechts van het water komt het groen van de blokken die ernaast gemaakt worden, ze overlappen elkaar. Verder worden er nog sterren geappliceerd nadat alle blokken af zijn.

Readers will see that I changed the form of the sails, I liked that more. On the left and right of the water will be the green of the previous block and the next  block, they overlap each other. There will also be added some stars when all the blocks are done.


vrijdag 19 juni 2015

Give Away winner and working on second block

We hebben weer een winnaar gevonden uit de vele inzendingen. De winnaar is dit keer ...

Flickenstichlerin
(flickenstichlerei)

We have found a winner from the many entries. The winner is this time ...

Flickenstichlerin
En weer vliegt de give away naar het buitenland. Flickenstichlerin gefeliciteerd !

Flickenstichlerin congratulations ! The give away is coming your way. Can you please send me an email with your address, so I can put it in the mail for you.

===================

Inmiddels ben ik ook al druk bezig aan blok 2 van All Around the Town. Deze keer gaat het niet om een huis, maar om een boot. Misschien kunnen jullie al raden om welk kinderliedje het dit keer gaat? Wie weet is de vlag een aanwijzing?

I'm also busy with the second block of All Around the Town. This time not a house but a boat. I'm curious if the Dutch readers can guess which children's song I'm going to make. Who knows is the flag an indication?


Gistermiddag werd er ook nog een prachtige bos bloemen bezorgd om me beterschap en sterkte voor de komende tijd toe te wensen. De afzender was het bedrijf waar Michiel werkt. Zo lief !

Yesterday afternoon someone delivered beautiful flowers with get well wishes. They came from the company where Michiel works. So sweet of them !
donderdag 18 juni 2015

All Around the Town block 1 finished

Jullie hadden al kunnen zien dat ik de walvis die als windvaan op het dak stond, vervangen had door een klomp.

You already could see that I changed the weather vane whale that was on the roof, for a clog.


Verder staat er in de tuin een water handpomp met twee emmertjes.

There is also a water hand pump in the garden with two buckets.


Ik denk dat iedereen wel kan raden om welk kinderliedje het gaat:

Twee emmertjes water halen
Twee emmertjes pompen
De meisjes op de klompen
De jongens op hun houten been
Rij maar door mijn poortje heen

Van je ras ras ras
Rijdt de koning door de plas
Van je voort voort voort
Rijdt de koning door de poort
Van je erk erk erk
Rijdt de koning naar de kerk
Van je één....twee....drie

The Dutch readers can easily guess which children's song this is. It is called "Twee emmertjes water halen", which means: Getting two buckets of water from the water hand pump. In the song are also girls who walked on clogs, that's why I appliquéd a clog.


De auto's en de sterren worden pas geappliceerd als alle blokken klaar zijn, vandaar dat je hier en daar nog lege plekken ziet. 
Blok 2 ligt inmiddels klaar om aan te beginnen.

The cars and stars will be appliquéd when all of the blocks are made, that's why you see here and there some empty spaces.
I can start with block 2.


woensdag 17 juni 2015

Bowy and building a house

Afgelopen vrijdag was het ontzettend warm buiten. Michiel was bezig in de voortuin en Bowy gaat dan altijd "meehelpen". Maar niet deze keer, want hij vond het te warm en zocht een heerlijk schaduw plekje op onder de bladeren van de stokroos.

Last friday it was so warm outside. Michiel was working in the front garden and Bowy is always "helping" him. But not this time, it was to hot for him and he found a place in the shadow under the leaves of the Alcea Rosea.


Ook de hortensia gaf hem van tijd tot tijd schaduw ;-)

Also the hydrangea gave him shadow from time to time ;-)


Bowy kreeg afgelopen weekend ook nog een mooie grote flos van de moeder van Michiel. Hij speelt er volop mee.

Last weekend Bowy got a nice present from my mother-in-law. He realy likes his new toy.


Zelf ben ik nog druk bezig met het eerste blok van All Around the Town. Zoals ik al vertelde, verander ik elk blok in een kinderliedje. Misschien zie je al welk kinderliedje dit blok gaat worden. Toegevoegd zijn al een klomp en een emmer ;-)

I'm still busy with my first block of the All Around the Town quilt. As I told earlier, each block I'm going to change into a Dutch children's song. I already added a clog and a bucket. Who knows, ... maybe you can guess which song it's going to be ;-)


Je kunt nog t/m donderdag meedoen aan mijn Give Away (klik).

Till thursday you still can enter my Give Away (click).

================

Nancy van Victorian Motto Sampler (klik) heeft ook weer een hele mooie give away.

Nancy from Victorian Motto Sampler (click) has again a beautiful give away.

dinsdag 16 juni 2015

Sister Stitcher

Het speldenkussen dat ik voor de give away gemaakt heb (zie bericht gisteren), is  een gratis patroon van The Primitive Hare (klik). Het heet Sister Stitcher en ik borduurde het op 28 ct. in thee geverfd evenweave met 1 draadje. Onder de foto is te lezen welke kleuren ik gebruikt heb.

The pincushion I made for my give away (see message yesterday), is done with a free pattern from
The Primitive Hare (click). Its called Sister Stitcher and I stitched it on 28 ct. tea-dyed evenweave with 1 thread. Under the picture you can read what colors I used.

Fabric: 28 ct. tea dyed evenweave
Threads: DMC (543, 640, 833, 926, 3011, 3781)
 
 

maandag 15 juni 2015

Give Away and hospital news

Het afgelopen weekend zijn we even naar Haarlem geweest, gezellig op bezoek bij schoonmoeder en vanmorgen was ik al vroeg op, omdat ik een telefonisch consult had met de oncologie gynaecoloog over de biopsie.
Zojuist werd ik gebeld door oncologie gynaecoloog en de uitslag van de biopsie is CIN3. Dit betekend dat het op dit moment nog goedaardig is en tegelijkertijd weg gelaserd kan worden met de andere plekken binnenin. Ze moeten het wel weghalen, want doen ze dat niet, dan kan het omslaan in kwaadaardig en dat willen we natuurlijk niet.
Nu wachten op afspraak met anesthesist, omdat het onder algehele narcose plaats vindt en wachten op wanneer de ingreep zelf plaats gaat vinden.


Last weekend we went visit my mother-in-law and we had a great time. This morning I woke up early, because I had a telephone consultation with my oncology gynecologist.
I just got a call from my oncology gynecologist and the results of the biopsy is  SIL3. This means that at this moment the cells are affected but still good and can be removed by laser at the same time as the spots inside. They have to remove them, because if they don't the cells will turn into malignant.
Now I have to wait for my appointment with the anesthesiologist, because the operation takes place under general anesthesia and waiting to hear for when the operation will be.

===================

Dan is het ook weer tijd voor de maandelijkse Give Away.

It is also time again for my monthly Give Away.


De Give Away is open voor iedereen. Laat onder dit bericht een reactie achter als je mee wilt doen. Lukt dit niet, stuur me dan een email (adres te vinden aan de rechterkant).
Deze maand ga ik weggeven het quilt patroon Ace of Cakes (maat quilt 125 x 125 cm) en een 1/2 FQ van dit leuke paarse stofje. Erbij een zelfgemaakt, in primitieve stijl, speldenkussen (meer over dit speldenkussen morgen op mijn blog). 


The Give Away is open for everyone. You can leave a reply under this message if you want to enter. Or you can send me an email (on the right side you find the address).
This month I'm going to give away the quilt pattern Ace of Cakes (size quilt 49" x 49") and 1/2 FQ of this lovely purple fabric. Also a primitive style pincushion made by me (more info about the pincushion tomorrow on my blog).
 De Give Away is open t/m donderdag 18 juni. Op vrijdag 19 juni maak ik de winnaar bekend.


Last day to enter the Give Away is thursday june 18. On friday june 19 I announce the winner.
zaterdag 13 juni 2015

New project

Tijd om een nieuw project te starten. Niet de Birdie Birdie van Susan Smith, want ik ben er nog niet helemaal aan uit welke stofjes ik hiervoor ga gebruiken. Voor deze quilt had ik wel al alle stofjes uitgezocht een tijdje geleden, het is All Around the Town van Quakertown Quilts.

Time to start a new project. Not the Birdie Birdie from Susan Smith, because I still don't know which fabrics I'm going to use for it. For this quilt I had all my fabrics ready for some time now, it is All Around the Town.


Jane (click) maakte dit patroon in 2011 en gaf het patroon toen door aan Ansje. Helaas overleed Ansje voordat ze hem kon maken, maar van tevoren gaf ze het patroon op haar beurt door aan Nanda. Aangezien Nanda hem nog niet ging maken, stuurde zij het weer door aan mij. Als ik hem af heb, stuur ik het weer terug naar Nanda. Dit patroon maakt heel wat kilometers ;-)

Jane (click) made this quilt in 2011 and she gave the pattern to Ansje. Before she could make it, she passed away, but before that, she send the pattern to Nanda. Nanda does not make it this year, so she passed it on to me. When I have make this quilt, I will send it back to Nanda. This pattern is a traveler pattern ;-)


Het patroon bestaat uit 12 verschillende blokken, die samen een stad vormen. Een kinderquilt waar heel veel op te zien is. Dit is het eerste blok ...

The pattern contains 12 different blocks, together they are a town. A childrens quilt with lots to see. This is the first block ...


Ik ga bij elk blok iets toevoegen, zodat elk blok een Hollands kinderliedje uitbeeld. Bij dit blok ga ik de walvis op het dak vervangen door iets anders. Misschien kunnen jullie al raden welk kinderliedje ik hiermee ga uitbeelden.

Each block I'm going to change a bit, because in my quilt each block will represent a Dutch children's song.  The whale on the roof  I will change for something else. If you know Dutch children's songs, maybe you can guess which song it will be.