Privacy verklaring

zondag 30 januari 2011

Roses for you ...

Vanmiddag zijn we naar mijn zus Yvon geweest die aankomende woensdag jarig is. Ik maakte voor haar een klein kussentje met daarop rozen geborduurd naar een patroon van Danybrod. Het patroon heet "Des roses pour toi" maar omdat ik de Engelse taal mooier vind heb ik de tekst in het Engels geborduurd. 
Ik heb het verder afgewerkt met een rozenstofje en een handgeverfd kantje van Nina's Threads en binnenin heb ik wat lavendel gedaan.

This afternoon we have been visiting my sister Yvon who has her birthday next wednesday. I made for her a little pillow with roses stitched on it, this is a pattern from Danybrod. The pattern is called "Des roses pour toi" but because I find the English language more beautiful I have stitched the text in English. For the finishing I used some fabric with roses and hand-dyed lace from Nina's Threads and inside I put some lavender.

Fabric: 28 ct ivory jobelan
Threads: Nina's Threads (color Old Jeans) and Victorian Motto (color Red C)

Gisteren bracht de postbode de stoffenclub van januari en de stofjes zien er weer prachtig uit. De stofjes komen elke maand van The Log Cabin en het zijn 10 stroken van 15 x 55 cm.

Yesterday the mailman brought my fabric of the fabric-club january and again they are beautiful. Every month I got 10 pieces of fabric in the size 6" x 22" from The Log Cabin

vrijdag 28 januari 2011

Sweet Little Angel

Simone van Atelier Soed Idee is gestart met het ontwerpen en verkopen van haar eigen borduurpatroontjes en ze zijn erg leuk !! Om dit te vieren heeft ze ook een patroon gemaakt wat je gratis bij haar kunt aanvragen via haar blog, het patroon heet Sweet Little Angel. Ik heb de kleurtjes iets aangepast omdat ik het engeltje straks op ons nieuwe toilet neerzet als de renovatie klaar is. Het is geborduurd in lavendel kleuren en ze is opgevuld met fiberfill met daartussen  wat lavendel zodat ze heerlijk ruikt.

Simone from Atelier Soed Idee has started with designing and selling her own cross stitch patterns and they are realy nice!! To celebrate this, she has made a freebie what you can ask through her blog, the pattern calls Sweet Little Angel. Look also at her other new patterns. I changed the colors  because I want to display this angel on our toilet after the renovation. I stitched her in lavender colours and she has been filled up with fiberfill and some lavender so that she smells delicious.

Fabric: 28 ct. white jobelan
Threads: DMC and Nina's threads color Old Lavender

Eergisteren kreeg ik een telefoontje van dochter Lindy die in Dordrecht woont en werkt. Ze vertelde vol blijdschap dat ze geslaagd was voor haardiploma met uitstekende punten. Ze was enkele jaren geleden begonnen met een opleiding voor verzorgende IG maar door omstandigheden maakte ze deze opleiding niet af. Na enkele jaren een andere baan gehad te hebben besloot ze opnieuw de verzorging in te gaan. Naast haar werk met dementerende mensen in verzorgingshuis "het Parkhuis" in Dordrecht, ging ze 1 dag per week terug naar school om het laatste gedeelte van haar opleiding af te maken en nu mag ze zich eindelijk gediplomeerd verzorgende IG noemen. Het IG betekent dat je naast je taken als verzorgende ook een aantal verpleegtechnische handelingen mag uitvoeren, zoals injecteren, katheteriseren en een maagsonde inbrengen.
Lindy van harte gefeliciteerd met het behalen van je diploma!

The day before yesterday I got a phone call from my daughter Lindy which lives and works in Dordrecht. She told me that she finally got her diploma. Besides her work with growing demented people in nursing home "the Parkhuis" in Dordrecht, she has finished the last part of her training. She can call herself now a qualified Verzorgende IG in Dutch, I don't know the word in English but she is between a caretaker and a nurse. The IG means that besides her job as a caretaker, she can do some things that a nurse does, such as to inject, placing a catheter or a stomach probe.
Lindy congratulations with your diploma !

Lindy is 24 years young.

dinsdag 25 januari 2011

Books read in 2010

Aan de zijkant had ik een lijst staan met daarin de boeken die ik in 2010 gelezen heb. Ik plaats die nu hier zodat ik die lijst in de zijkant kan verwijderen. Hij maakt plaats voor de lijst met boeken die ik dit jaar ga lezen.

In 2010 heb ik 15 boeken gelezen, waarvan de meeste mysteries zijn. Spannende maar toch ook luchtige boeken om te lezen. Het waren kruiden-, handwerk- en quilt mysteries. Daarnaast las ik ook een paar boeken van Jennifer Chiaverini en natuurlijk Het verloren Boek van Salem van Katherine Howe. Dit laatste was een geweldig boek en dat heb ik inmiddels 2x gelezen. Zoals jullie misschien al zien aan de titels zijn alle boeken in het Engels, voor mij leest dit net zo gemakkelijk als dat ze in het Nederlands geschreven zijn. Klik op elk boek voor meer informatie.

In the sidebar I had a list with  books I had read in 2010. I'm going to place that now here so that I can remove that list in the sidebar. It makes place for the list with books I'm going to read this year. 

In 2010 I have read 15 books,  the most where mysteries. Exciting and light books to read. They were herbal-, needlework- and quilt mysteries. Beside it I read also a couple books of Jennifer Chiaverini and of course The Lost Book of Salem from Katherine Howe. This last one was a beautiful book and I have tead that for the second time. As you can see all the titles are in English, that is because I read  my books in English, for me just as easy as reading in Dutch. Click on each book for more information.


Voor 2011 heb ik inmiddels een kleine voorraad nieuwe boeken liggen.

For 2011 I have bought a small stock of new books.
In een ander logje liet ik ook al een paar boeken zien die ik gekocht had en daarvan heb ik er inmiddels een uitgelezen: The Witches Trinity van Erika Mailman, een echte aanrader ! Momenteel ben ik bezig in Once a Witch van Carolyn MacCullough wat ook een fantastisch boek is. 

In a previous post I showed also some new books I bought and from those I already finished one: The Witches Trinity from Erika Mailman, a real must! At the moment I'm reading Once a Witch from Carolyn MacCullough and that is also a fantastic book.

zondag 23 januari 2011

31 and 32. Brumelda and the gemstones

Brumelda komt naar me toegelopen en zegt: "Carin hoef jij deze week niet de BOW te maken van de SBS quilt?".
"Eigenlijk wel, maar ik wil het borduurwerk zo graag afhebben waar ik aan begonnen ben en nu heeft Michiel besloten dus hij het deze week gaat maken dus je kunt hem gaan helpen".
"Wat een vreemde familie zijn jullie toch. Maar goed ... ik ga wel naar Michiel".

"Michiel ik zie dat je al begonnen bent. Welk blok ben je aan het maken?".
"Ik ben alvast begonnen aan A-5 Amethyst (amethist) want Carin weet nog niet wat de BOW deze week is. Weet je trouwens wat een amethist is Brumelda?".
"Nee niet echt Michiel, maar ik weet zeker dat jij me dat gaat uitleggen".
"Een amethist is een paarse steen, een halfedelsteen. Hier heb je een schaal met allemaal halfedelstenen, probeer hem maar eens te vinden".
Brumelda klimt op een steen zodat ze goed naar de amethist kan zoeken.

Brumelda is walking towards me and says: " Carin don't you need to make the BOW of the SBS quilt? ".
"Actual I do, but I want to finish my needlework sampler, so Michiel has decided that he makes this weeks BOW. You can help him with it"
"What a strange family this is. But hey ... I will go to Michiel".

"Michiel I see that you already started with the block. Which block are you making? ".
"I have  started with A-5 Amethyst because Carin first must look what the BOW these week is. Do you know what an amethyst is Brumelda? ".
"No not realy Michiel, but I know for certain that you will explain it to me".
"An amethyst is a purple stone, a gemstone. Here you have a bowl with all kind of gemstones, try to find him".
Brumelda climbs on a stone so that she can search in the bowl for the amethyst.

"Wat veel stenen hebben jullie toch, maar dat komt natuurlijk omdat jullie een mineralen cursus voor gevorderden hebben gedaan. Ik zie alleen die paarse steen niet Michiel".
"Kijk eens waar je op staat Brumelda".
"Ohh hihi, die had ik nodig om er beter bij te kunnen. Maar dit is wel een hele mooie steen, waar gebruik je hem voor?".

"What many stones you have, but that is because both of you have had a advanced minerals course. But I don't see that purple stone Michiel".
"On what stone are you standing on Brumelda".
"Ohh hihi, that one I needed so I could search in the bowl. But this is a very beautiful stone, where do you use it for? ".


"Een amethist gebruik je oa. voor infecties, is goed voor de maag, voor geestelijke en lichamelijke reiniging en in combinatie met de bergkristal is hij goed tegen hoofdpijn en migraine".
"Waar een steen al niet goed voor is. Ik zie dat jij je blok al af hebt dus ik zal de amethist er even naartoe slepen en dan kunnen we samen op de foto. Je hebt het trouwens mooi gemaakt Michiel".
"Dank je wel Brumelda".

"An amethyst you can use among other things for infections, is good for the stomach, for mental and physical cleaning and in combination with ice (or clean) crystal  it is well against headache and migraine".
"So these stones you can use for many things. I see that you have finished your block, therefore I will drag the amethyst to it so you can make a picture. You did a fine job Michiel".
"Thank you Brumelda".


"Brumelda ik weet nu wat de BOW deze week is en die ga ik ook nog maken. Het is D-8 Rosebud (rozeknop)".
"Is er ook een steen die zo heet?".
"Nee dat niet, maar er is er wel een die rozekwarts heet. Zoek maar eens naar een mooie roze steen Brumelda".
Brumelda duikt opnieuw in de mand en komt even later boven met een roze steen.

"Brumelda I now know what the BOW is for this week and I'm going to make it now. It is D-8 Rosebud".
"Is there also a stone with that name? ".
"No there isn't, but there is a stone with the name rose quartz. Look in the bowl for a beautiful pink stone Brumelda".
Brumelda dives into the bowl and comes up with a pink stone.


"Volgens mij is het deze. Wat een mooie lieve kleur heeft die toch. En doet deze ook nog iets bijzonders?".
"Enof Brumelda, rozekwarts is goed tegen heimwee, geneest diaree, verminderd buikkrampen bij baby's en als je hem samenlegt met de amethist en de bergkristal dan vormt hij een gouden driehoek".
"Een gouden driehoek? Ik zie geen goud liggen Michiel".
"Zo noemt men het als je deze drie stenen in een driehoek bij elkaar legt in een kamer van je huis Brumelda. In een huis waar mensen wonen kan het van tijd tot tijd gebeuren dat energieën in heftige golven door het huis rollen. Dit gebeurt omdat mensen verschillend zijn, zich ontwikkelen en energieën van buitenaf meebrengen. Om weer een liefdevol, prettige sfeer te creëren zijn deze stenen behulpzaam".

"I think its this one. It has a beautiful sweet colour. And does this stone something particular? ".
"It sure does Brumelda, rose quartz is good against homesickness, heals diarrhoea, reduced abdomen cramp by baby' s and if you place it together with  the amethyst and an Ice (or clear) crystal it forms the golden triangle".
"A golden triangle? But I don't see any gold Michiel".
"Thats the name for it when you place these three stones in a triangle shape in one of your rooms in the house Brumelda. In a house where people live it can from  time to time happen that energy in violent waves rolls through the house. This happens because people are different, they develop themselfs and bringin energy from outside inside the house. To create a loving, pleasant environment these stones are helpful".


"Hoe werkt dat dan Michiel?"
"De energieën van de stenen verbinden zich onderling en vormen daardoor een goede energie stroming. Die is zo sterk dat een heel huis ermee beinvloed wordt. De gouden driehoek brengt alle aanwezige energie in balans. De spanning in huis loopt niet meer zo snel op, emotionele uitwisseling onder de mensen is beter en alles is lekker schoon. Er heerst een vredevolle zuivere energie met rust waardoor mensen in harmonie samen kunnen leven".
"Nu begrijp ik waarom er altijd zo'n relaxte sfeer hangt hier in huis, dat komt door al die stenen Michiel".
"Zou dat het zijn Brumelda? Maar goed ... als jij de rozekwarts pakt dan mogen jullie samen op de foto want ook dit blok is weer klaar".

" How does that work Michiel? "
"The energy of the stones join together and forms as a result, good energy flow. That is so strong that a complete house is influenced by it. The golden triangle brings all present energy in balance. The tension in the house rises less likely then before, the overall balance of emotions is better and everything are nicely clean. There is a peace-full pure energy and therefore people can live in harmony together".
"Now I understand why there is always such a relax atmosphere here in the house, that is caust by all these stones here Michiel".
"Do you think so Brumelda? Anyway ... if you take the rose quartz then I will make a picture because the block is done".

vrijdag 21 januari 2011

Building a house & Stash

De laatste dagen heb ik me voornamelijk bezig gehouden met het bouwen van een huis, een huis van een handwerkster. Het huis is inmiddels af, nu de rest nog want er komt nog meer op de lap te staan. Dit is een patroon van Little House Needleworks en het heet: House of a needleworker (too!), wat betekent huis van een handwerkster twee. Dit omdat er ook een eerdere versie van verschenen is maar deze vind ik iets mooier van kleur. Dit patroon hoort gewoon in ons huis te hangen want handwerken speelt een grote rol in ons leven.

The last few days I have kept myself mainly busy with building a house, a house of a needleworker. The house is finished, now the rest of the pattern. This is a pattern of Little House Needleworks and it's called: House of a needleworker (too!).  This pattern simply belongs in our house because needlework plays a large role in our life.

 
Gisteren kwam er ook nog leuke post. Ik had van een Amerikaanse dame die ook lid is van de yahoogroep van Diane (van LHN) een aantal patronen overgenomen. Het zijn allemaal patronen van Little House Needleworks die ik nog niet had en graag wilde.

Yesterday the postman brought me some nice mail. I had bought a number of patterns of an American lady which also is a member of the yahoogroup of Diane (of LHN) . They are all patterns of Little House Needleworks which I wanted but didn't have.

 Dit zijn alle 8 de patronen uit de Diary serie (dagboek serie)

This are the 8 patterns of the Diary serie

En verder had ik nog 4 andere patronen die ik enorm leuk vond

And then I had 4 other charts that I realy liked
 

Maar dat was niet het enige wat de postbode bracht, want hij bracht ook mijn bestelling van Polstitches. Ik had daar handgeverfd stof besteld (en kreinik garen en kraaltjes) om de Daffodil fairy (narcissen fee) te borduren die in de nieuwste Cross Stitch Collection 193 staat. Ik vond haar meteen ontzettend mooi toen de ontwerpster Joan Elliott haar liet zien. Er komen 6 verschillende bloemen feeën.

But that was not the only thing what the mailman brought, because he also brought my order from Polstitches. I had orderd hand-painted fabric (and kreinik threads and beads) to stitch the Daffodil fairy which is published in the newest Cross Stitch Collection 193. I found her immediately beautiful when the designer Joan Elliott  showed her. There are going to be 6 different flowers fairies.

 
De narcissen fee wordt op 28 ct jobelan geborduurd met de mooie naam Fairy Dreams. Op de foto ligt op het stof de kraaltjes en het kreinik garen die ook nodig zijn voor dit patroon.

The Daffodil fairy is to be stitch stitched on 28 ct jobelan with the beautiful name Fairy Dreams. On the photograph lies also the kreinik threads and beads which is also necessary for this pattern.

  

Ook had ik bij Polstitches een variety pack besteld, daarin zitten 3 stukken handgeverfd jobelan (hun keus) van elk 24 cm x 32 cm.

I also orderd by Polstitches a variety pack, that contains 3 pieces of hand dyed fabric (their choice)  in the size 9" x 13".


dinsdag 18 januari 2011

Making your own bath oil


Badolie is eenvoudig te maken. Eerst maak je het basisrecept en daarvoor heb je 200-225 ml plantaardige olie nodig en 25 ml mulsifan. Daarna voeg je 10-25 ml geurstofmengsel toe. Het recept is voor 250 ml badolie.
Enkele plantaardige olien zijn:
Abrikoos olie: wordt snel in huid opgenomen
Avocado olie: helpt tegen huidproblemen
Druivenpit olie: huidverstevigend
Perzik olie: veroorzaakt geen allergische reacties
Zoete amandel olie: lichte basisolie
Making bath oil is very simple. First you make a basis recipe and for that you need 6.8-7.6 fl.oz. pure oil and 0.84 fl.oz. mulsifan. Next you add 0.33-0.84 fl.oz. fragrance substance mixture. The recipe is for 8.4 fl.oz. bath oil.
Some pure oils are:
Apricot oil: in skin it is rapidly incorporated
Avocado oil: helps against skin problems
Grape seed oil: skin consolidated
Peach oil: causes no allergic responses
Sweet almond oil: light basis oil

Olie en water mengen niet goed. Om te voorkomen dat badolie als een laagje op het badwater gaat drijven voegen we een emulgator toe aan de olie. Deze emulgator zorgt dat er enige menging optreedt. We gebruiken Mulsifan als emulgator. Mulsifan ( te koop bij drogist of kruidenwinkel) heeft als voordeel dat je er makkelijk een helder blijvende badolie mee maakt die er mooi uitziet. Overigens is het altijd verstandig om de badolie voor gebruik te schudden.
Oil and water doesn't mix well. To prevent that bath oil as a topping floath on bath water we add a emulsifier to the oil. This emulsifier ensures that there is some mixture. We use Mulsifan as a emulsifier. Mulsifan (that you can buy at a drugstore or herbshop) has as a advantage that you can make a clear permanent bath oil that looks nice. It is always wise to shake the bath oil before using.


De bereiding is heel eenvoudig: meng de amandelolie en de mulsifan. De mulsifan kan je het beste voor gebruik even schudden. Als je de olie onder de douche gebruikt kan je het beste niet meer dan 10 ml geurstofmengsel gebruiken, als je de olie in bad gebruikt kan je juist beter wat meer gebruiken, tot 25 ml. Mits hygiënisch bereid en droog bewaard is badolie zeker een half jaar houdbaar. Let wel op dat u niet teveel olie in uw bad doet, omdat dit het bad erg glibberig maakt.
The preparation is very simple: mix the almond oil and the mulsifan. The mulsifan you better shake first for the best result. If you want to use the oil under the shower then use no more then 0.33 fl.oz. fragrance substance mixture, if you want to use the oil in the bath then you use more, up to 0.84 fl.oz. Provided that its hygienic prepared and kept dry the bath oil is a half year useable. However, you must pay attention that you don't use too much oil in your bath, because that makes the bath slippery.


Voor geurmengsels kan je etherische olien kopen naar eigen keuze en deze met elkaar mixen tot de favoriete melange is gevonden. Let hierbij wel op dat het etherische olie geschikt voor cosmetica is (dus voor in een bad en niet alleen voor de geurbrander!). De geurstoffen kunnen gewoon met elkaar worden gemengd.
For fragrance mixtures you can buy essential oils  in your own choice and you can mix these with each other till you have found your favorite melange. However, pay attention that the essential oil is for cosmetics use (so that it is for using in a bath and not only for the fragrance burner!). The fragrance substances can be mixed simply with each other.

Enkele geurmengsels (10 ml) om te maken zijn: 

Some fragrance mixtures (0.33 fl.oz) to be make are:


Geniet van uw zelfgemaakte badolie.
Enjoy your homemade bath oil.

zondag 16 januari 2011

30. Ready for renovation

Deze week is de BOW op het SBS forum blok D4 Rambler (zwerver of klimroos) en ik ben begonnen met het knippen van de kleine stukjes. Deze blauwe stofjes vind ik erg mooi en als alles geknipt is begin ik met de stukjes aan elkaar te naaien. Maar waar is Brumelda? Ik heb haar naam al eens geroepen maar er kwam geen antwoord. Wacht ... ik zal haar nog eens roepen.
"Brumelda waar zit je?", en nu hoor ik haar boven lachen.
"Ik ben hier boven op de badkamer samen met Michiel. Komende dinsdag beginnen ze met de badkamer te renoveren en dan moet hij helemaal leeg gemaakt zijn, dus ik help Michiel hiermee en ik ben net bezig mijn badeendje op te bergen".

This weeks BOW on the SBS forum is block D4 Rambler and I have start cutting the little pieces. I love these blue fabrics and after cutting I begin to sew. But where is Brumelda? I have been calling but there was no answer. Wait ... I'm going to call again.
"Brumelda where are you?", and now I hear her laughing upstairs.
"I'm upstairs in the bathroom with Michiel. Tuesday people will come and start with the renovation of the bathroom so everything must put away and I'm helping Michiel with it. Now I'm busy with putting my bathduck away".

"Oh okee Brumelda, help jij dan maar Michiel dan werk ik ondertussen wel aan het blok". Ik ga verder met de kleine stukjes aan elkaar te zetten. Dit is alweer het 30e blok, dus nog 110 te gaan. Het is geen moeilijk blok en al snel ben ik bezig met het laatste stukje eraan te naaien. "Brumelda heb je wel even tijd om op de foto te gaan met het blok?".
"Ja dat is prima Carin, ik kom eraan maar breng wel mijn badeendje mee want die wil ook op de foto".

"Ah okay Brumelda, you help Michiel and I will make the block". I continue working on the block. This block is number 30, so only 110 blocks to go. This is not a hard block to make and when I sew the last piece I call Brumelda again. "Brumelda do you have time to come and sit by the block so I can take a picture?".
"Okay Carin I'm coming down but I will bring my bathduck with me because he wants on the photo too".

vrijdag 14 januari 2011

Christmas Robin

Ik heb me voorgenomen om elke maand zeker 1 kerstornamentje te borduren zodat in december onze yuleboom NOG voller hangt. Aangezien het eerste ornamentje van de nieuwe serie van Little House Needleworks nog niet aangekomen is, heb ik gekozen voor een patroon uit de Just Cross Stitch kerstuitgave 2010. Het is het kerst roodborstje geworden, een design van The Victorian Sampler (Cathy Jean).

I have planned to stitch each month at least 1 christmas ornament so in December our yuletree is much fuller with ornaments then last year. Since the first ornament of the new serie of Little House Needleworks have not yet arrived, I choose this month for a pattern from the Just Cross Stitch Christmas issue 2010. It's the Christmas Robin, a design of The Victorian Sampler (Cathy Jean).

 Voor de besjes heb ik Mill Hill kraaltjes gebruikt in de kleur 02063

For the berries I used Mill Hill beads color 02063