Privacy verklaring

donderdag 27 september 2012

Scrappy stars

De trap schilderwerken liggen ook even stil want ik heb Michiel aangestoken met de griep. In het weekend voelde ik me iets beter en dacht: dit gaat de goede kant uit maar dat was maar van korte duur want vanaf dinsdag ben ik weer terug bij af. Michiel heeft zojuist wel even boodschappen gedaan want er moet tenslotte wel gegeten worden en hij heeft meteen alles meegebracht om de griepverschijnselen te bestrijden, want we waren door de voorraad heen.

The stairs painting job is stopped for now because Michiel has now also the flu. In the weekend I felt slightly better and thought: this is going in the right direction but that didn't last long because from Tuesday I'm back at square one. Michiel has just now done some groceries because we have to eat the next few days and he has immediately brought everything to combat the flu symptoms, because we didn't have any in the house.


Afgelopen zaterdag was er een quiltfair bij ons in de buurt en quiltvriendin Trees wilde daar graag heen. Gelukkig voelde ik me in het weekend een stuk beter dan nu dus ik heb me er prima vermaakt. Er stond ook een quiltwinkel waar Trees regelmatig komt maar waar ik nog nooit geweest ben, namelijk Atelier de Quiltsteek uit Best. 
Ik kan jullie vertellen dat ze erg mooie stofjes hebben, beetje coutry/antiek achtig. Ze hadden ook een paar quiltpakketten bij zich en op eentje werd ik direct verliefd. Het was een kerstquilt met sterren en de stoffen die erbij zaten zijn van Scandinavian Christmas van Lynette Anderson. 

Last saturday there was a quiltfair in our area and we went there with Trees. Luckily I felt better that weekend so I enjoyed myself.  There was also a quilt shop where Trees regularly comes but where I've never been, namely Atelier de Quiltsteek from Best.
I can tell you that they have very nice fabrics, little coutry/antique-like. They also had a few quilt kits with them and on one I was instantly in love. It was a Christmas quilt with stars and the fabric that where included were the  Scandinavian Christmas by Lynette Anderson.
 

Vanwege mijn tennis elleboog ben ik alleen bezig met stitcheries, omdat dit geen pijn veroorzaakt maar ik had zo'n zin om even met lapjes aan de gang te gaan en wat doe je dan ? Juist ... je pakt de naaimachine waar je vaak ruzie mee hebt uit de kelder en zet hem op tafel. Ik zie zoveel quilts gemaakt op de machine, dat moet mij toch ook lukken? 
Tenminste dat dacht ik ... Ik ben niet snel op de kast te krijgen maar de naaimachine lukt het altijd ! Op het einde van dit verhaal zie je waarom. Als eerst moesten er sterren genaaid worden op elk blok, een eitje om te doen.


Because of my tennis elbow I only been busy with stitcheries, because this causes no pain but I had such a sense to play with fabrics and what do you do then? Right ... you pick up the sewing machine where you often quarrel with, and put it on the table. I see so many quilts created on the machine, that is something I can do to isn't ?  
At least I thought so. .. No one can make me angry fast but the sewing machine always succeed! At the end of this story you'll see why. First I had to sew a star on each block, piece of cake.


Daarna kwam er een kleinere ster opgenaaid dat net zo gemakkelijk ging.

The I had to sew a smaller star, that was easy too.


Toen kwam het leuke werk ... elk blok moest doorgesneden worden.

The came the fun part ... each block had to be cut.


Nog leuker was het om daarna alle blokjes met elkaar te husselen, goed opletten dat geen zelfde achtergrond tegen elkaar kwam.


Even more fun was it to shuffle all the parts with each other, I had to be careful that no same background came against each other.


Toen kon ik beginnen met de blokjes aaneen te naaien en meteen begon het gedonder ... Ik speld alles goed maar toch blijft het stof iets verschuiven. Ik denk dat het komt omdat ik geen onder transporteur op de machine heb of komt het omdat mijn naaimachine gewoon een eigenwijs ding is die graag zijn eigen zin doordrijft. Doordat het altijd iets verschuift krijg ik de kruispunten nooit mooi, terwijl ik het goed speld.


When I could start with sewing the parts together, immediately the trouble began  ... I use enough pins everytime right but still the fabric something shift. Because it is always shifting a bit I can't get the crossroads never nice, while I pin it right.


Nu kan ik het wel steeds uit gaan halen, maar daar wordt het stof niet mooier van dus .... blijven die lelijke kruispunten. Het is toch de bedoeling dat quilten leuk moet zijn? Langzaam maar zeker wordt me weer eens duidelijk dat ik geen machine quilter ben en dat was aan me te zien want de stoom kwam uit de oren.

Now I can always torn it out, but from that the fabric isn't going to be nicer, so …. I keep that ugly crossroads. It is nevertheless intended that quilting should be fun? Slowly but surely it is clear again to me that I'm not a machine quilter and that you could see because the steam came out of my ears.
Inmiddels heb ik 6 blokken gedaan waarvan er precies 1 goed gelukt is met de kruispuntjes.... zucht !

I have done 6 blocks now and only 1 has perfect crossroads ...sigh !


Misschien is er dan toch nog hoop, maar ga er maar niet vanuit. Als deze quilt klaar is dan wordt de machine weer opgeborgen voor zeer lange tijd :-)

Maybe there is still hope, but don't wait on that. If this quilt is finished then the machine will be storaged away for a very long time:-)

 

maandag 24 september 2012

Happy birthday Dad

Gisteren ben je al uit wezen eten met je 2 dochters, 2 schoonzonen, 4 kleinkinderen met aanhang om jouw verjaardag te vieren, maar vandaag ben je dan echt jarig. Pap gefeliciteerd met je 80e verjaardag !!

Yesterday you went to a restaurant to have diner with your 2 daughters, 2 sons in law, 4 grandchildren with their spouses/friend te celebrate your birthday, but today it is realy your birthday. Dad congratulations with your 80th birthday !!
In het weekend ben ik ook bezig geweest met lapjes op de naaimachine maar daarover deze week meer.

I have also been busy with fabrics and my sewingmachine, but I will tell you about it later this week.

vrijdag 21 september 2012

Trying a new technique

Vorige week stond ik 's morgens op met een dik opgezette keel en allerlei vreemde tintelingen in mijn lijf ... ook hier was de zomergriep toe geslagen. En nog steeds voel ik me niet helemaal lekker. Ik heb de afgelopen dagen dan ook amper iets gedaan. 
Het enige wat ik deed was een piepkleine stitcherie maken van een pompoen, die ik van te voren inkleurde met wasco. Ik wilde deze techniek eens uitproberen en HIER kun je lezen hoe het in zijn werk gaat. Ik vind het zelf enorm leuk om te doen en ga het vaker toepassen.

Last week I woke up with a sore throat and strange tingling in my body .. I got the summer flu. I'm still not better and I didn't do much these last few days. 
The only thing I did was making a little stitchery of a pumpkin which I first colored with crayon. I wanted to try this technique and HERE you can read more of how to do that. I liked doing it and I'm going to do it more often.


Is het quiltblok uit het vorige logje dan nog niet klaar? Nee ... ik had 2 naadjes gedaan en toen begon mijn tennis elleboog weer op te spelen dus ik heb hem doorgeschoven naar Michiel :-) Alleen heeft hij nu ook wat minder tijd want hij is begonnen met het schuren van de trap beneden en boven (trap naar zolder). Deze was al grijs geverfd toen we in deze woning kwamen en het was hoog tijd om hem te verven. De muren moeten daarna ook nog gedaan worden, dus hij is nog even bezig. We gaan voor een off white kleur, de trap een tint donkerder dan de muren.

Is the quiltblock from last post not ready? No ... I stitched two seams but then I got again trouble with my tennis elbow, so I gave it to Michiel :-) Only he doesn't have much time either because he has started to scour the stairs below and above (stairs to attic). These where painted grey when we moved in this house and now we want another color. When he has done the stairs he can paint the walls. We have choose a off-white color, the stairs a shade darker than the walls.


 Verder kwam ook het nieuwe boek van Katherine Howe binnen. Haar eerste boek Het verloren boek van Salem was schitterend om te lezen, ik heb het zelfs 2x gelezen. Ook dit 2e boek The House Of Velvet And Glass van haar moet heel mooi zijn.

I also got the new book of Katherine Howe. Her first book The Physick Book of Deliverance Dane I so much enjoyed reading that I read it twice. I hope her second book The House Of Velvet And Glass will also be a joy to read.


Tegelijkertijd had ik ook dit boek besteld omdat ik naar een boek aan het zoeken was waar Amish doorquilt motieven in stonden en dit boek is precies wat ik zocht.

The same time I ordered a book with Amish quilt patterns because I was looking for such one and this one is very beautiful.


En voor diegene die het nog niet gelezen hebben... Supergoof komt naar Limburg en houdt op 10 november een trunkshow. Voor meer informatie even naar de blog van Elly gaan. Ik heb mijn kaartjes (want Michiel wil ook graag haar quilts zien) inmiddels betaalt en de tickets om binnen te komen inmiddels uitgeprint klaar liggen... voor mij kan het niet snel genoeg 10 november zijn :-)


vrijdag 14 september 2012

Social media and Irish Circles

Vanmorgen las ik op Jeannet's blog dat er een stukje in de Libelle stond over dat social media een aanvulling moet zijn in je leven en niet een vervanging van je sociaal leven. En daar ben ik het wel mee eens. Soms lijkt het wel of internet het belangrijkste is in iemands leven, want loop maar eens door de stad .... hoeveel mensen zie je dan nog praten met elkaar? De meeste zijn allemaal met hun telefoon bezig. Onderstaand plaatje zie je meer en meer verschijnen in ons dagelijkse leven.

This morning I read on Jeannet's blog that in a Dutch magazine was an article about that social media should be a supplement in your life and not a replacement of your social life. And I do agree. Sometimes it seems that internet is the most important thing  in someones life, for example ... when we walk through the city,  how many people see you still talk to each other? Most are all busy with their phone. Below picture you see more and more appear in our daily lives.


Ik vind internet leuk voor thuis maar daar houdt het dan ook op, voor ons geen telefoon met allerlei verbindingen met internet. Als wij van huis zijn, dan hebben we onze oude nokia 3310 bij ons om eventueel de ANWB te bellen. Wij hoeven dan niet te kijken of er emails binnen gekomen zijn of om te zien of er iets op facebook geschreven is, dat zien we wel als wij weer thuis zijn. En toch worden we vaak vreemd aangekeken als ik dat vertel. Is het internet dan zo belangrijk geworden?

I find internet fun for home but thats all, we don't need a phone for us with all kinds of connections to the internet. If we are from home, then we have our old nokia 3310 with us to possibly call help by car trouble. We don't have to look then whether or not there are emails arrived or to see if there is something new written on facebook, that we can check if we are back home. And yet we are often viewed as strange when I tell that. Is the internet become so important?

Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het ook leuk om mijn blog bij te houden of om eventjes op facebook te kijken en daardoor weer nieuwe online vrienden te leren kennen. Nog leuker vind ik het om ze dan in het echt te ontmoeten en dat zou niet mogelijk zijn geweest zonder internet. De wereld wordt kleiner met internet ...
Hadden wij geen internet gehad, dan had ik ook nooit dit patroon kunnen bestellen; Irish Circles van Karen Cunningham. En wat ben ik hier blij mee, want ik vind het een superleuke quilt. Ik begin er voorlopig nog niet aan maar ik kan wel al bedenken welke kleuren ik wil gaan gebruiken.
 
Don't get me wrong. I also find it fun to write on my blog or check out facebook  for a moment and get to know new online friends. I find it even more enjoyable  to meet them then in real life and that would not have been possible without the internet. The world becomes smaller with internet ...
Did we had no internet, then I could not have had order this pattern; Irish Circles from Karen Cunningham. And I'm very happy with it, because I think it's a beautiful quilt. I will not start with this one yet but I can already think of what colors I'm going to use.
Wat ik bedoel te zeggen met dit verhaal is dat je een balans moet vinden tussen social media en je sociale leven. Internet is misschien belangrijk in ons leven, maar niet HET belangrijkste :-)
Zo ... en nu ga ik eens kijken of het me vandaag lukt om eens een blok te patchen voor de quilt Stil geluk, want het is ruim 3-4 maanden geleden dat ik voor het laatst een quiltblok gemaakt heb vanwege die tennis elleboog. Iedereen een fijn weekend gewenst !

What I mean to say with this story is that you must find a balance between social media and your social life. Internet is maybe important in our lives, but not the MOST important thing :-)
So ... and now I'm going to see if I can patch a block for the quilt Silent happiness, because it is more than 3-4 months ago since I made a quilt block because of that tennis elbow. I wish everyone a nice weekend !

woensdag 12 september 2012

Silent Happiness

Maandag las ik op de blog van Simone dat ze na het staan op de fairs nog squirrel scraps pakketjes en Eline's huis agenda's over had, dus even later vloog ik naar haar webwinkel om beide te bestellen. Vandaag lagen beide al op de deurmat en ik heb Michiel meteen aan het werk gezet om de eekhoorntjes te borduren :-) De agenda ziet er ook superleuk uit !

Monday I saw on Simone's blog that she still had Squirrel scraps kits and Eline's home day planners, so I did go to her online shop to order both. Today they arrived and I put Michiel to work on the squirrels :-) The day planner is very nice with lot of ideas !


Verder had ik in het weekend ook nog gewerkt aan wat stitcheries voor de stitcherie quilt van Wendy Vosters uit DIT berichtje. Het zijn dagelijkse momenten om van te genieten en daar hoort ook bij ... spelen met lapjes.

Last weekend I also worked on some stitcheries for the stitchery quilt from Wendy Vosters from  THIS post. Daily moments to cherish and one thing is ... playing with fabrics.


Een ander mooi moment is ... een dikke knuffel

Another beautiful moment is ... a big hug.


In DIT berichtje vroeg ik ook of iemand een leuke naam wist voor deze quilt. Ik maakte er geen wedstrijd van, want ik wilde kijken of iemand zo een leuke naam wist en inderdaad ... Anita had het over Stil geluk en ik vond dit meteen een mooie titel voor deze quilt.
Buiten de schermen om had ik al een stofpakketje klaar gelegd voor het geval iemand me een mooie naam zou zeggen, dus Anita ... als je me even een email stuurt (adres staat in de rechterkolom) met jouw adresgegevens dan komen deze stofjes naar je toe.

In  THIS  message I ask if someone knew a beautiful name for this stitchery quilt. I didn't turn it into a give away but I had put aside a package with four fabrics for the one who would write down a name I liked. Anita wrote Stil geluk, that means Silent Happiness and I liked that name right away.
So the fabrics are coming your way Anita if I get an email from you with your postal adress.


maandag 10 september 2012

A diamond and a stitchery

Al enige tijd lag diamantje 5 klaar om in elkaar gezet te worden maar door mijn tennis elleboog kwam dat er maar niet van. Toen Michiel van de week vroeg of er nog iets lag om afgemaakt te worden, gaf ik hem het diamantje met een lachend gezicht. Het zijn wel piepkleine stukjes zei ik voorzichtig, maar zijn antwoord was ... de techniek is toch hetzelfde als andere quiltblokken dus dat komt goed. En inderdaad ... zonder problemen maakte hij het 5e diamantje.

For some time I had diamond 5 ready to stitch but because of my tennis elbow I hadn't done that. Michiel ask me last week if I had something that had to be stitched and I gave him diamond 5. I said carefully with a smile on my face, that it had tiny pieces but his answer was ... the technique is the same as other quilt blocks so that isn't a problem. And indeed ... without any problems he made diamond 5.


Ik maakte ondertussen weer een stitcherie voor de Home Sweet Home quilt, ditmaal met een gezellig huisje.

In the meantime I made another stitchery for the Home Sweet Home quilt, this time with a cosy house.zaterdag 8 september 2012

Beautiful day ...

Vandaag was de open dag bij The Log Cabin en wat hebben we weer genoten. 

Today was the open day by quilt shop The Log Cabin and we had a great time.


We kwamen tegelijkertijd aan met Ellen, haar moeder Yvonne en Rick (broertje van Ellen). We hadden erg uitgekeken om kennis te maken met Rick en wat een ontzettend leuke jongen is dat toch. Elly, Cindy en Rina waren er al toen wij binnen kwamen en het gekwebbel kon beginnen :-)

We got there at the same time as Ellen, her mother Yvonne and her brother Rick. Once we got inside we saw Elly, Cindy and Rina and we all get together to talk.


Toen we wat bijgepraat waren viel het groepje uiteen, de een ging in de tuin koffie drinken, Michiel ging met Rick een spelletje doen in de tuin, andere gingen op jacht naar lapjes, zo ook ik :-) En niet veel later viel ook quiltvriendin Marianne binnen en de groep was kompleet.

After we talk a bit we split, some where going to the garden to drink some coffee, Michiel went to the garden with Rick to play a game, others where hunting for fabric, just as me :-) And not much later quilt friend Marianne came and the group was together.


Marianne was een enorm grote steun voor mij want zij droeg steeds de rollen stof die ik uitzocht voor een nieuw project. Mijn tennis elleboog werkte niet echt mee en Marianne zal vast af en toe gezucht hebben want volgens mij ben ik een keer of 4 van keus veranderd. Bij deze nogmaals bedankt Marianne !! Ik begrijp het volledig als je de volgende keer niet meer tegelijkertijd met me wilt afspreken LOL. Ik wilde voor dit nieuwe project graag stofjes die een oude versleten uitstraling hadden omdat er primitive stitcheries bijkomen en ik denk dat we wel geslaagd zijn.

Marianne was a big help to me because she carried all the fabrics for me when I was looking for fabric for a new project. I couldn't done it myself because of my tennis elbow and I think Marianne sighs so now and then because I changed my mind four times. Marianne thank you so much for helping me !! For the new project I wanted fabrics with an old worn look and I think we managed that.


Daarna moest ik nog op zoek naar stofjes voor het quiltproject uit het vorige logje. Ik wilde voor deze licht en donkerblauwe en wat creme tinten die goed bij de 3 bruine zouden passen die ik vorige week gekocht had bij Wendy Vosters. Ook moest ik nog een bruine hebben voor de rand. Op de foto zie je onderaan de 3 bruine liggen die ik al in huis heb, de rest komt bijna allemaal uit de serie van Blueberry crumb cake van Moda.

After that I had to look for some fabric for the quilt from the previous message. I was looking for light and dark blues and some creams. They had to fit the 3 browns i bought last week. I also needed some brown for the border. On the picture you see at the bottom the 3 browns I already have, the other are almost all from the serie Blueberry crumb from Moda.


Buiten in de tuin had Jacqueline weer de lapjes van de uitverkoop liggen en ik vond er 2 die ik kocht. Een creme ruitje en een superleuke met allemaal namen van quiltblokken.

In the garden Jacqueline had her sale fabrics and I found two I loved. A cream checker and another very nice one that has names of quiltblocks printed on it.


Het was weer een geslaagde dag vol gezelligheid. Tot slot laat ik nog de hanger zien die we voor Rick hadden gemaakt. Hij is dol op lego en daarom borduurde Michiel lego patroontjes en ik maakte er een hanger van. Aan Ricks gezicht te zien vond hij hem ontzettend leuk.

It was a very wonderful day with our friends. I also want to show the hanger we made for Rick. He loves Lego and Michiel stitched some Lego figures and I made it into a hanger. By the look of Ricks face we saw that he liked it very much.


donderdag 6 september 2012

Daily moments to cherish

Er zijn zoveel dagelijkse momenten om te koesteren en Wendy Vosters maakte in 2009 een quiltje met dit thema. 

There are so many daily moments to cherish and Wendy Vosters designed in 2009 a quilt with this theme. The text on the stitcheries are writing in Dutch.


Ik kocht de patronenpost waar dit quiltje in stond vorig jaar op de open dag maar het was er nog niet van gekomen om het te maken. Nu ik dankzij mijn tennis elleboog niet veel anders kan dan alleen stitcheries maken, leek het me leuk om deze af te wisselen met de stitcheries voor de Home Sweet Home quilt.
Als eerste maakte ik de stitcherie met het mooie kind, zeker een moment om te koesteren en vooral om er van te genieten.

I bought the Dutch magazine from Wendy last year on her open day but I hadn't make this quilt. Now that I can't do much more then making stitcheries because of my tennis elbow, I thought it would be fun to make these to  alternate with the stitcheries for Home Sweet Home quilt.
The first one is the stitchery with the text: A beautiful child,  definitely a moment to cherish and above all to enjoy.


Ik ga de quilt in de kleuren bruin, licht/donker blauw en creme maken. Ook ben ik nog naar een naam voor de quilt aan het nadenken. Voor al mijn andere quilts heb ik Engelse namen maar omdat deze Nederlandse teksten bevat vind ik het leuker om hem ook een Nederlandse naam te geven. Iemand een leuk idee?
En mocht je het leuk vinden om ook deze quilt te maken. Het patroon staat in patronenpost nummer 13 en is nog steeds te koop bij Wendy.

I'm going to make this quilt in the colors brown, light/dark blue and creme. I also been thinking for a name for the quilt. Usely I give my quilts a English name but because this quilt has all Dutch text I'm going to give it a Dutch name. Someone a nice idea?


dinsdag 4 september 2012

Four stitcheries

Deze week schijnt het zonnetje nog volop, zo ook gisteren en dus heb ik in de tuin heerlijk zitten werken aan een stitcherie voor de Home Sweet Home quilt.

This week the sun will still be shining, just as yesterday, so I've been working in the garden on my stitchery for the Home Sweet Home quilt.


Inmiddels zijn er weer 4 af. Stitcherie 9 heeft een vrolijke hond er op staan.

I have finished again 4 stitcheries. On stitcherie 9 is a dog that has a lot of fun.


Stitchery 10

 En op nummer 11 zie je een gezellig plekje in huis waar het goed vertoeven is.

And on number 11 you can see a cosy place in your house where you can sit and stitch.


Stitchery 12

zondag 2 september 2012

Wonderful day

Gisteren zijn we naar de Open dag bij Wendy Vosters geweest en het was er heel gezellig. Volop workshops en heel veel mooie quilts te zien.

Yesterday we went to the open day by Wendy Vosters and it was so much fun. many workshops and a lot of beautiful quilts to see.


Hier hangt mijn Witches in a box aan de waslijn.

Here you see my Witches in a box hanging on the clothesline.


 En hier hangt Autumn Joy en een klein beetje verder Witchy's BOO-tanic garden. Het verzoek van Wendy om je te verkleden als heks had ik gedaan, zelfs Michiel had zijn heksenhoed op, zoals je kunt zien want hij staat links op de foto.

And here you see Autumn Joy an a bit futher Witchy's BOO-tanic garden. Wendy ask if we could dress as witches and that I had done. Even Michiel had put on his witches hat as you can see on the picture, he is on the left.


Ook stond er een kraam van Gerry's Taarten met heerlijk taarten en cupcakes.

There was also a stand with wonderful cakes and cupcakes from Gerry Taarten.


Verder stond er Else met in haar kraam de meest prachtige handgemaakte beren en nadat ik "neussie" al eens opgepakt had, weer terug gezet, hem aan Michiel liet zien (die meteen overstag was), de centjes aan Else gegeven, was ik helemaal happy met dit geinige nieuwsgierige beertje. Ik heb wel zijn naam veranderd in Nosy (nieuwsgierige). Nosy is 9 cm. groot.

Further there was Else with in her stand the most beautiful handmade bears. I saw one that stole my heart and bought it. I gave him the name Nosy because he looks that way to me. Nosy is 7,5 ".


Verder kocht ik nog 3 bruine FQ's bij Cassandra Fashion die er ook stond. Op de foto zie je dat ik ook een heerlijk cakje bij Gerry had gekocht.

Then I bought 3 brown FQ's by Cassandra Fashion who also was there. As you can see on the picture I also had bought a delicious cake from Gerry.


Bij VHZ kocht ik een rol freezerpaper, een leuk notitieblokje en 3 soorten lint die ik ga gebruiken voor op ornamentjes en kussentjes.

By shop VHZ I bought freezerpaper, a memoblock and 3 different kind of band that I can use for ornaments and little pillows.


Van Wendy mochten Michiel en ik nog een stofje, label en kaarten uitzoeken omdat we ons als heks verkleed hadden. Ik bracht ook een bezoek aan de waarzegster die er zat en nadat ze haar verhaal had gedaan (gewoon eng zo waar was alles) mocht ik een kaart uitzoeken die allerlei teksten achterop hadden (de rode linksonder op de foto). Op de mijne stond .... Zoveel stoffen, zo weinig tijd. Hoe toepasselijk ! 
De rode hartknoopjes kocht ik bij de Quiltpuzzel en de vleermuis kreeg Michiel van de waarzegster cadeau nadat hij haar vroeg waar ze te koop waren. Hij heeft namelijk nog een andere in zijn auto en deze staat inmiddels ook op de achterklep.

Wendy gave a some fabric, labels and cards because we had dressed up as witches. I even payed a visit to the fortuneteller and she let me pick a card who had all kind of words on the back (red card on the left of the picture). On my card I read: So many fabrics, so little time !!
The red heart buttons I bought by De quiltpuzzel and the bat on the picture Michiel got that one from the fortuneteller. he ask her where she had bought it because I would love to have such a bat for in his car. He has already a bat in the car but that is a different one. The fortuneteller gave him the bat as a present.


Als afsluiting van deze gezellige dag maakte Michiel 's avond een vuur in de vuurkuil. Daarna werd er een rooster boven gezet met daarop wat lekkers. Ook voor Bowy en die kon niet wachten totdat het gaar was.

To close this wonderful day Michiel made a fire in our firehole. When the fire was okay he put down the grill over the fire and some meat. Bowy couldm't wait till it was ready.


En dat Bowy heerlijk gegeten had was later wel te merken toen hij uitgestrekt op de bank naast Michiel lag.

And that he had eat enough you can see here. He;s l;ying on the couch next to Michiel.


Ik verheug me nu al op komende zaterdag als Jacqueline van The Log Cabin open dag heeft.

I look forward to next saturday when Jacqueline from The Log Cabin has her open day.