Privacy verklaring

dinsdag 30 november 2021

All about the Potters

De Beatrix Potter kerstquilt is af en hij hangt boven de eettafel. Nu genieten van alle gezellige plaatjes. Stofjes van Patch & Stitch en The Log Cabin.

The Beatrix Potter Christmas quilt is finished and it hangs above the dining table. Now I can enjoy all the nice pictures. Fabric are from Patch & Stitch and The Log Cabin.


Langer erover gedaan dan normaal, maar mijn beide Beatrix Potter projecttasjes zijn ook klaar voor aankomende kerstprojecten. Ze zijn niet alleen voor kerst hoor, want ik vind ze te leuk en ga ze het hele jaar gebruiken.

Took longer than usual, but both of my Beatrix Potter project bags are ready for upcoming Christmas projects. They are not just for Christmas though, because I like them too much and will use them all year round.

De november Harry Potter Mysterie set van Nicole C Mendez kwam al 2 weken geleden binnen. Dit is een 3 maanden abonnement met zelfstrepend garen. De kleur deze maand is Remembrall.

The November Harry Potter Mystery set from Nicole C Mendez came 2 weeks back. This is a 3 month subscription of selfstriping yarn. The color this month is Remembrall.

Ik heb het garen tot een bol opgedraaid zodat je een beetje ziet hoe het streeppatroon verloopt.

I wind the yarn to a ball so you can see how the stripe pattern will be.


zondag 28 november 2021

First Advent Sunday

Mijn tweede advent zondagkalender kwam gisteren binnen, net op tijd. Op elke advent zondag ga ik dan 2 pakjes open maken waar een volle 100 grams streng in zit.

My second advent sunday calendar also arrived yesterday, just in time. So on every Advent Sunday I will open 2 packs containing a full 100 gram skein.


De eerste is van Nicole C Mendez, van haar heb ik ook elke maand het Harry Potter zelfstrepend garen. De komende 4 zondagen nu dus ook een zelfstrepende kerstkleur. Ik heb de streng nog niet opgedraaid, dat komt wel als ik ermee ga breien. Vandaag is het de kleur Christmas tree (kerstboom).

The first is from Nicole C Mendez, from her I also have the Harry Potter self-striping yarn every month. So now also a self-striping Christmas color for the next 4 Sundays. I haven't wound the skein yet, but I will when I start knitting with it. Today it is the color Christmas tree.

De tweede is van Little Bishes Stitches, ook uit Duitsland. Ook haar kleuren zijn erg mooi. Vandaag zit er in het zakje de kleur Wicked, een mooie groene kleur die in het echt iets lichter is dan op de foto.

The second is from Little Bishes Stitches, also from Germany. Her colors are also very beautiful. Today the bag contains the color Wicked, a beautiful green color that is slightly lighter in reality than in the photo.

Van haar kreeg ik net na mijn verjaardag ook nog 3 strengen binnen (nog voor mijn verjaardag). Dit waren de kleuren Pumpkin Spice, Gingerbread House and Run Run Rudolf.

Just after my birthday I also received 3 skeins from her (gift for my birthday). These were the colors Pumpkin Spice, Gingerbread House and Run Run Rudolf.

Wat betreft mijn Covid update. De huisarts heeft voorgesteld dat ik covid revalidatie met oedeemtherapie ga volgen. Hij vindt dit beter dan gewoon medicatie te geven.

As for my Covid update. The GP has suggested that I follow covid rehabilitation with edema therapy. He thinks this is better than just giving medication.

Aangezien ik nog steeds slecht loopt, komt mijn eigen fysiotherapeut Petra, waar ik elke week long fysio van krijg en die nu ook de covid revalidatie doet, voorlopig aan huis. Dinsdagmiddag is de eerste keer.

Since I'm still walking badly, my own physiotherapist Petra, from whom I get lung physio every week and who now also does the covid rehabilitation, comes to my home for the time being. Tuesday afternoon is the first time.

Daarnaast komt Natalie, die de oedeem therapie gaat geven ook voorlopig aan huis en zij komt donderdagmiddag. Ik hoop dat dit snel resultaat gaat geven en ik weer normaal kan lopen en fietsen.

In addition, Natalie, who will give the edema therapy, will also come to my home for the time being and she will come Thursday afternoon. I hope this will give results soon and I can walk and cycle normally again.

Mijn laatste bestelde boeken waren ook binnen gekomen, zoals De zilverboom van Lucinda Riley.

My last ordered books had also arrived, such as Lucinda Riley's The Silver Tree.

En deze tweedehands boeken die ik al enige tijd zocht, De Graces 1 en De Graces 2 van Laure Eve. Ook had ik de serie van Dr. Quinn (naar de gelijknamige serie) binnen maar helemaal vergeten een foto te nemen. Ze staan inmiddels in de boekenkast boven.

And these second-hand books I've been looking for for some time, The Graces 1 and The Graces 2 by Laure Eve. I also had the series of Dr. Quinn (after the series of the same name) but completely forgot to take a picture. They are now in the bookcase upstairs.

 


woensdag 24 november 2021

Covid update and advent calendars

We zijn nu 4 weken verder nadat ik positief getest was op covid (28 oktober) en nog steeds ben ik niet hersteld. De eerste week ging het best redelijk (wat hoesten, smaak en reukverlies), maar in week 2 begon ik heel slecht te lopen doordat mijn benen heel stijf geworden waren, daarnaast het gevoel alsof mijn hoofd vol mist zat en ook het hoesten werd erger en erger.

It is now 4 weeks after I tested positive for covid (October 28) and I still have not recovered. The first week went pretty well (some coughing, loss of smell and taste), but in week 2 I started to walk very badly because my legs had become very stiff, also the feeling as if my head was full of fog and the coughing also got worse and worse.

Zo erg dat ik in week 3 diclofenac met een zware maagbeschermer toegeschreven kreeg omdat mijn ribben aan de linkerkant gekneusd waren door het vele hoesten. Ook de benauwdheid nam elke dag meer toe en het lopen ging steeds slechter.

So much so that in week 3 I was assigned diclofenac with a heavy stomach protector because my ribs on the left were bruised from coughing a lot. The shortness of breath also increased every day and walking got worse and worse.

Afgelopen maandagmiddag ging ik opnieuw naar de huisarts toe, omdat op zaterdagavond ineens mijn beide voeten aan het opzwellen waren. Hij wilde dat ik een longfoto liet maken omdat de benauwdheid niet af neemt maar erger wordt en dat ik  bloed liet prikken om dingen uit te sluiten.

Last Monday afternoon I went to the doctor again, because on Saturday evening both my feet were suddenly swollen. He wanted me to have a lung X-ray because the shortness of breath doesn't go away but gets worse and that I have blood drawn to rule out things.

Gelukkig kon ik gistermorgen al meteen een longfoto laten maken en rechtstreeks door om bloed te prikken. Michiel reed me overal naar toe in een ziekenhuisrolstoel want vanwege de afstand tussen de afdelingen ging lopen echt niet. De huisarts wil ook weten of dit nu van de corona zelf is, of dat dit virus iets getriggert heeft in mijn lichaam waardoor ik deze klachten heb. De benauwdheid kan ook komen doordat ik vocht vasthoudt en mijn inhalator werkt dan mogelijk niet goed.

Fortunately, yesterday morning I was able to have a lung x-ray taken and immediately to have blood drawn. Michiel drove me everywhere in a hospital wheelchair because of the distance between the wards walking was really impossible. The doctor also wants to know whether this is from the corona itself, or whether this virus has triggered something in my body that causes me to have these complaints. The short of breathness can also be because I am retaining fluids and my inhaler may not work properly.

Vanmiddag de huisarts gebeld voor de uitslag en gelukkig zien de longfoto en de bloedresultaten er goed uit. Dat is natuurlijk kei goed nieuws. Hij gaat nu even bekijken wat hij me kan gaan geven zodat mijn klachten gaan afnemen. In elk geval dat ik geen vocht meer ga vasthouden en dat dan mijn inhalator ook weer goed gaat werken zodat de benauwdheid af gaat nemen.

This afternoon I called the doctor for the results and luckily the lung X-ray and the blood results look good. That is wonderful news. He is now going to see what he can give me so that my complaints will decrease. In any case, that I will no longer retain fluid and that my inhaler will work properly again so that the tightness will decrease.

Van breien of quilten is niet veel terecht gekomen omdat ik ook moe blijf, maar ik heb wel iets gedaan. Zo is de kerstquilt doorgequilt en kan ik de afwerkbies er om gaan zetten.

I did not do much knitting or quilting  because I'm also tired, but I did do something. The Christmas quilt has been quilted and I can put the binding around it.

Verder heb ik ook af en toe een strikje gemaakt met de Dress Code malletjes van Susan Smith.

I also occasionally made a bow tie with the Dress Code templates from Susan Smith.

In de tijd dat ik te moe ben om te handwerken, zit ik op de bank te lezen. Aan leesvoer geen gebrek, er ligt nog een stapel biebboeken die ik moet lezen en ook zijn er nog een paar boeken met de post gekomen. Zoals dit boek Clanlands van Sam Heughan en Graham McTavish, beide zijn acteurs in de geweldige serie Outlander.

When I'm too tired to do knitting or quilting, I sit on the couch and read. There is no shortage of reading material, there is still a pile of library books that I have to read and a few books have also arrived in the mail. Like this book Clanlands by Sam Heughan and Graham McTavish, both are actors in the great series Outlander.

Van Lucinda Riley kwam De Vlinderkamer binnen. Ook zijn er nog een paar tweedehands boeken onderweg, die deze week wel aan zullen komen.

The Butterfly Room from Lucinda Riley also arrived. There are also a few second-hand books on the way, which will arrive this week.

Wat ik verder leuk vind om te doen is kerstfilms op Netflix te kijken. Daar is het nu weer de tijd voor en aankomende zondag is het al de 1e advent en mag ik mijn eerste pakje open gaan maken van de Countdown to Christmas box van Nicole C Mendez. De andere 6 advent kalenders zijn inmiddels ook allemaal binnen gekomen, zoals de kalender van Atelier Sopra die ik vorig jaar ook had. Deze heeft 25 pakjes, en pakje 1 begint dit jaar met een grote 100 grams streng en daarna volgen er nog 24 pakjes met een mini streng van 20 gram.

What I also like to do is watch Christmas movies on Netflix. It's time for that again and this Sunday it's already the 1st Advent and I can open my first package of the Countdown to Christmas box from Nicole C Mendez. The other 6 advent calendars have all arrived in the meantime, such as the calendar from Atelier Sopra which I also had last year. This one has 25 bags, and bag 1 starts this year with a large 100 gram skein, followed by 24 more bags with a mini 20 gram skein.

De kalender van Wat Wollie en Badcattoo Yarn, deze 2 dames hebben er samen een gemaakt en elke dag wisselt het van wie het 20 grams strengetjes is dat je uitpakt.

The calendar of Wat Wollie and Badcattoo Yarn, these 2 ladies made one together and every day it changes whose 20 gram skeins you unpack.De Crealien Design kalender heeft ook 25 x 20 grams strengetjes en je kon er een volle 100 grams streng bij bestellen wat ik ook gedaan heb. Deze pak ik uit op 1e kerstdag.

The Crealien Design calendar also has 25 x 20 gram skeins and you could order a full 100 gram skein with it, which I did. I will unpack this on Christmas Day.

Dan volgen er nog 2 kalenders van Het Wolbeest (net als vorig jaar) en beide hebben 24 x 20 grams strengetjes. De eerste heeft het thema Doctor Who en de tweede heeft het thema Sweeties.

Then there are 2 more calendars from Het Wolbeest (just like last year) and both have 24 x 20 gram skeins. The first is Doctor Who themed and the second is Sweeties themed.


Verder kwam ook nog de kalender van Patch and Stitch binnen die 24 x 1/4 FQ quiltstof bevat. Deze had ik 2 of 3 jaar geleden ook en er zaten toen echt leuke stofjes in dus ik ben benieuwd waar ze ons dit jaar mee verrast.

Also, the Patch and Stitch calendar came in, which contains 24 x 1/4 FQ quilting fabric. I also had this one 2 or 3 years ago and it had really nice fabrics in it, so I'm curious what she will surprise us with this year.

Als laatste moet er nog een advent zondagen kalender (net als die van Nicole C Mendez) van Little Bishes Stitches komen uit Duitsland maar door drukte was die iets verlaat. Mocht hij er voor zondag niet zijn dan open ik de eerste streng direct na binnenkomst en de volgende streng dan op de 2e advent zondag. Echt iets om naar uit te kijken in deze rare tijd.

Finally, an Advent Sunday calendar (just like Nicole C Mendez's) from Little Bishes Stitches has to come from Germany, it is slightly delayed, because she was so busy with all the yarn dying. If he is not there before Sunday, I will open the first skein immediately after arrival and the next skein on the 2nd Advent Sunday, together with the Nicole C Mendez skein. Really something to look forward to in this weird time.


woensdag 3 november 2021

Birthday window visit

Allereerst bedankt voor de lieve felicitaties. Dit was inderdaad een verjaardag om niet te vergeten. Een stille verjaardag? Welnee, want 'smorgens stond mijn dochter met de kleinkinderen ineens voor het raam, de zogenaamde raam visite. Ze bracht me taart, feesthoedjes en cadeautjes zodat ik toch een klein feestje had.
Nadat we via het raam afscheid hadden genomen, gingen wij genieten van de taart. Niet op afstand, maar wel met een spatscherm ertussen.

First of all, thank you for the sweet congratulations. This was indeed a birthday to remember. A silent birthday? Well, no, because in the morning my daughter suddenly stood in front of the window with the grandchildren,  the so-called window visitors. She brought me cake, party hats and presents so I could still have a little party.
After we said goodbye through the window, we went to enjoy the cake. Not with the 1.50 meter distance, but with a splash screen in between.

Tenslotte horen bij een rare verjaardag ook rare foto's toch? Of is het hoe ouder, hoe gekker? We konden er de humor ook wel van inzien. Michiel deed er nog een schepje bovenop.

After all, a weird birthday also includes weird photos, right? Or is it the older, the crazier? We could also see the humor in it. Michael went one step further.


Ik heb in elk geval ontzettend genoten van dit onverwachte bezoek, het maakte de dag toch speciaal en de taart was heerlijk. Alleen Lana, de oudste kleindochter van bijna 2, begreep niet goed waarom ze niet binnen mocht komen.

In any case, I really enjoyed this unexpected visit, it made the day special and the cake was delicious. Only Lana, the eldest granddaughter of almost 2, did not understand why she was not allowed to enter the house.


's Middags stond ook onverwacht mijn zus voor het raam. Ze kwam me een mooie zelfgemaakte kaart en een schaal brengen met een theelichtje erop. Daarbij speelde ze via haar telefoon fanfare muziek af, dat was wel lachen. Zo was mijn aparte verjaardag toch een super leuke verjaardag geworden, al was het dan met raamvisite. 's Avonds meteen het theelichtje aangestoken, want op mijn verjaardag (Allerzielen) worden ook de overledenen herdacht.

In the afternoon my sister also unexpectedly stood at the window. She brought me a beautiful homemade card and a plate with a tea light on it. In addition, she played fanfare music on her phone, which was a lot of fun. So my special birthday turned out to be a super fun birthday, even if it was with  window visitors. In the evening I immediately lit the tea light, because on my birthday (All Souls' Day) the deceased are also commemorated.


Eigenlijk begon het al de avond ervoor, want toen kwam petekind Amy voorbij om wat spullen af te geven en ook nog een cadeautje voor mij. Ze wilde hier niet mee wachten, aangezien wij ons misschien niet meer voor 1 december zien. Dat krijg je als ze in de zorg werken met onregelmatige diensten.
Ze kwam me namelijk een advent kalender brengen, zo eentje waar achter elk raampje een afbeelding of foto zit. 

Actually it started the night before, because then goddaughter Amy came by to drop off some stuff and also a present for me. She didn't want to wait with this, as we may not see us again before December 1st. That's what you get when they work in care with irregular shifts.
She came to bring me an advent calendar, the kind with an image or photo behind every window.


Volgens mij wist ze dat ik nog eens graag zo'n advent kalender wilde. Ik ben nu al benieuwd wat achter elk raampje zit. Bovendien zie je meteen hoe ik bekend sta bij mijn familieleden, de advent koningin hahaha. Ik kreeg trouwens bericht dat vanmiddag DHL voor de deur staat met de 1e garen advent kalender van dit jaar. Zo spannend ...

I think she knew that I would like to have another advent calendar like that. I'm already curious what's behind each window. Moreover, you immediately see how I am known by my relatives, the advent queen hahaha. By the way, I received a message that DHL is at the door this afternoon with the 1st yarn advent calendar of this year. So exciting ...


Vorig jaar een lockdown verjaardag en dit jaar een covid verjaardag, ik ben nu al benieuwd wat het volgend jaar zal zijn als ik 60 word.
Wat betreft mijn covid klachten tot nu toe, ik moet nog steeds veel hoesten en heb last van benauwdheid. Daarnaast ook lichte last van moeheid. Hopelijk trekt dit met een paar dagen weg. Michiel is tot nu toe 2x negatief getest, ook al heeft hij dezelfde klachten.

Last year a lockdown birthday and this year a Covid birthday, I'm already curious what it will be next year when I will be 60.
As for my covid complaints so far, I still have to cough a lot and suffer from shortness of breath. Also mild fatigue. Hopefully this will go away in a few days. Michiel has been tested negative twice so far, even though he has the same complaints.

maandag 1 november 2021

Covid test results

Vrijdgavond laat kreeg ik bericht van de GGD dat ik positief getest was en gistermiddag belde ze op met allerlei aanwijzingen waaraan je je moet houden. Dit was ook al grotendeels te lezen in de email die ze me vrijdagavond al stuurde.
Zo heb ik meteen ook al mijn verjaardagsbezoek afgezegt dat morgen zou komen, want ik mag het huis niet uit en je mag uiteraard ook geen bezoek ontvangen. Dat wordt dit jaar een hele rustige verjaardag.

Late Friday evening I received a message from the GGD that I had tested positive and yesterday afternoon they called with all kinds of instructions to which you must adhere. This was largely reflected in the email she sent me on Friday evening.
I immediately canceled my birthday visit that would come tomorrow, because I am not allowed to leave the house and you are of course not allowed to receive visitors. That will be a very quiet birthday this year.De klachten zijn tot nu toe wel te verdagen, keelpijn, hoesten en sinds gisteren iets meer kortademigheid. Ook gaat alles iets trager, net alsof je hoofd vol watten zit. Als longpatient  hoop ik dat het bij deze lichte klachten blijft en ik ben blij dat ik gevaccineerd ben.
Gelukkig kan ik evengoed nog wat handwerken en ik ben dan ook bezig met de applicatieblokken van week 3 voor de EQP mystery.

The complaints are mild so far, sore throat, cough and since yesterday a little more shortness of breath. Everything goes a little slower, as if your head is full of cotton wool. As a lung patient I hope that these minor complaints remain and I am glad that I have been vaccinated. 
Fortunately, I can still do some needlework and I am working on the application blocks of week 3 for the EQP mystery.

Vanwege Halloween gisteren keek ik op Netflix naar de film Monsterhouse, wat een leuke film was dat. Gelukkig staan er nog genoeg andere mooie films die ik nog kan bekijken, zodat ik mijn tijd wel om krijg.

Because of Halloween yesterday, I watched the movie Monsterhouse on Netflix, what a fun movie that was. Fortunately, there are still plenty of movies on Netflix that I haven't seen.

De mensen vragen me ook of ik enig idee heb hoe ik aan het covid virus gekomen ben, maar ik heb geen flauw idee. Niemand in mijn omgeving was ziek of aan het hoesten. Ook hield ik nog steeds overal afstand en ben ik mijn handen blijven wassen. Michiel zijn test was negatief afgelopen vrijdag, ondanks zijn lichte klachten, maar hij gaat vandaag om 10 uur zich nogmaals laten testen omdat in het weekend zijn klachten zijn toegenomen.

People also ask me if I have any idea how I got the covid virus, but I have no clue. No one around me was sick or coughing. I also kept my distance everywhere and continued to wash my hands. Michiel's test was negative last Friday, despite his minor complaints, but he will be tested again at 10 am today because his complaints have increased over the weekend.