Privacy verklaring

dinsdag 30 april 2019

Midwinter Mist

Op Koningsdag zijn we even naar Het Breipunt in Stiphout geweest. Ik had mijn Norah George garen bij me, de 3 kleuren van haar Birthday Cake set, want ik wilde daarmee de Midwinter Mist sjaal van Yarnia Designs breien en daarvoor moest ik een bijpassende mohairdraad hebben.

On Kingsday (April 27) we went to a yarn shop called Het Breipunt. I took my 3 colors with me from the Birthday Cake set from Norah George Yarns because I wanted to use them for the Midwinter Mist shawl from Yarnia Designs and I needed a mohair yarn to combine.


Ik vond een prachtige licht paarse kleur (kidsilk van Drops) die bij alle 3 de kleuren past.

I found a lovely purple color (kidsilk from Drops) that goes with all 3 colors.Ik heb het eerste deel al gebreid, dat ging razend snel.

I already knit the first part, that went so fast.


Nu ben ik aan het deel bezig dat afwisselend met kleur 1 en 2 gebreid wordt, zodat de kleuren wat samen smelten. In het Engels noemen ze dat Fade knitting. Als je goed kijkt dan zie je het.

Now I am working on the part that is alternately worked with color 1 and 2, so that the colors melt together. It is also called Fade Knitting. If you look closely you will see it.


vrijdag 26 april 2019

Quilting, knitting, reading

Ik kan maar 3 blokken laten zien, meer zijn er niet gemaakt. Blok 69 is G9 Mary's Journey (Mary's reis). Was Mary een zus van Jane of misschien een vriendin? En waar zou de reis naar toe zijn gegaan?

I can only show you 3 blocks, because that was all that I made. Block 69 is G9 Mary's Journey. Was Mary  Jane's sister or perhaps a friend? And where would the journey have gone?


Blok 70 is I9 Chase a Myth (Achtervolg een Mythe). Wat is een mythe? Een mythe is een verhaal waarin handelingen en gebeurtenissen beschreven worden uit een onbepaald verleden, en waarbij vaak goden, vreemde wezens en/of helden centraal staan.

Block 70 is I9 Chase a Myth. What is a Myth? A Myth is a traditional story, especially one concerning the early history of a people or explaining a natural or social phenomenon, and typically involving supernatural beings or events.


Blok 71 is H3 Berry Baskets (bessen mandjes). Mandjes vol met bessen, wat zou Jane daarmee gedaan hebben? Misschien wel een lekkere taart gebakken of als toetje door de yoghurt.

Block 71 is H3 Berry Baskets. Baskets full of berries, what would Jane have done with it? Perhaps baked a delicious cake or with yogurt as a dessert.


De eerste reden dat ik zo weinig quiltblokken heb gemaakt is dat het afgelopen (paas)weekend prachtig weer was en ik veel buiten heb gezeten. Lapjes willen nog wel eens wegvliegen en daarom zit ik vaker met een breiwerkje buiten.

The first reason that I made so few quilt blocks is that the past (Easter) weekend was beautiful weather and I spent a lot of time outside. Pieces of fabric sometimes fly away and that is why I often sit outside with a knitwear.


Twee dagen geleden kreeg ik ook het prachtige garen binnen van Marianthi Yarns. Ze had een lente aanbieding op haar garen en ik kocht 2 sets.

Two days ago I also received the beautiful yarn from Marianthi Yarns. She had a spring offer on her yarn and I bought 2 sets.Met de 3 strengen van foto 1 ga ik de Suburban wrap breien van Joji Lacatelli. Aangezien ik even mijn vinger moet laten rusten omdat ik die heb lek geprikt met quilten (dit was reden 2 dat ik zo weinig blokken heb gemaakt), ben ik hier inmiddels mee gestart. Even een paar dagen breien zodat mijn vinger kan genezen.

With the 3 skeins of photo 1 I am going to knit the Suburban wrap from Joji Lacatelli. Since I have to let my finger rest for a while because I punctured it with quilting (this was reason 2 that I made so few blocks), I have now started this. Just going to knit a few days so that my finger can heal.


Net voor de paasvakantie ging ik met mijn quilt vriendinnen Francien, Astrid en Elly naar de  nieuwe winkel van Quiltstudio Patch & Stitch. Ze heeft haar winkel verhuist van Altweerterheide naar Weert, voor mij een stuk dichterbij. De winkel is in een woord PRACHTIG !!!

 Just before the Easter holidays I went with my quilt friends Francien, Astrid and Elly to the new store of Quiltstudio Patch & Stitch. She has moved her store from Altweerterheide to Weert, for me a lot closer. The store is in one word BEAUTIFUL !!!

En als je even wilt uitrusten of na wilt denken over welke lapjes je wilt kopen, dan kun je plaats nemen aan de tafel  waar je een kop koffie of thee kunt drinken.

And if you want to take a break or think about which fabrics you want to buy, you can take a seat at the table where you can drink a cup of coffee or tea.


Uiteraard ging ik niet met lege handen naar huis. Ik vond er een mooie dubbelbrede achterkant stof voor mijn Dear Jane in Autumn quilt en nog wat stofjes voor mijn nieuwe quilt.

Of course I didn't go home empty-handed. I found a nice double-wide back fabric for my Dear Jane in Autumn quilt and some fabrics for my new quilt.


Tussendoor lees ik ook veel en gisteren kreeg ik het derde en laatste deel uit, van de "Ivy Hill" serie van Julie Klassen. Ook dit waren weer prachtige boeken om te lezen. Deel 1 heet: De herberg van Ivy Hill en deel 2 heet: De dames van Ivy Cottage.

In between I also read a lott and yesterday I finished reading the third and last book from the "Tales from Ivy Hill" series from Julie Klassen. Such beautiful books to read. 

Deel 3 uit de serie (Dutch)

English version

donderdag 18 april 2019

Five more blocks

Blok 64 is I8 Pete's paintbox (Pete's verfdoos). Dat moet wel een hele  bijzondere verfdoos zijn geweest als er al een quiltblok naar vernoemd is. Misschien is Pete later wel een beroemd schilder geworden.

Block 64 is I8 Pete's paintbox. That must have been a very special color box if a quilt block has already been named after it. Perhaps Pete later became a famous painter.
 

Blok 65 is K4 Thea's Turn (Thea's beurt). Eindelijk was Thea aan de beurt om misschien wel het volgende lapje uit te kiezen of om samen met Jane wel een volgend blok te verzinnen. Of heeft Jane al die tijd alleen aan deze quilt gewerkt ?

Block 65 is K4 Thea's Turn. Finally it was Thea's turn to perhaps choose the next piece of fabric or to come up with another block together with Jane. Or has Jane been working on this quilt all alone?


 Blok 66 is G6 Papa's Star (Papa's Ster). Keek Jane 's nachts naar boven en zocht ze dan naar de ster waarvan ze dacht dat het haar papa was.

Block 66 is G6 Papa's Star. Jane looked up at night and then looked for the star she thought was her dad.
 

 Blok 67 is M8 Enchanted Square (Betoverde plein). Had het dorp waar Jane woonde een plein waar zeer bijzondere dingen plaats vonden?

Block 67 is M8 Enchanted Square. Did the village where Jane lived had a square where very special things took place?


 Blok 68 is L3 Reflectons Abound (Reflections in overvloed). Ik heb geen idee waarom het blok deze naam heeft.

Block 68 is L3 Reflectons Abound. I have no idea why the block has this name.


maandag 15 april 2019

A birthday and more blocks

Ik heb weer genoeg te vertellen vandaag, dus neem maar even een kopje koffie of thee 😀. Als eerste ga ik weer alle blokken laten zien die ik de afgelopen dagen heb gemaakt. Blok 58 is B13 Four Corner Press (vierhoeken pers).

I have enough to say today, so take a cup of coffee or tea 😀. First I will show all the blocks that I have made in the last few days. Block 58 is B13 Four Corner Press.


Dit doet me denken aan een bloemenpers die we vroeger hadden. We plukten bloemen in de tuin en dan legden we die in de bloemenpers die de bloempjes helemaal plat maakte. Na een week of 2 haalden we de bloemen eruit en plakten ze in albums of op cadeaus.

This reminds me of a flower press that we used to have. We picked flowers in the garden and then we placed them in the flower press that flattened the flowers completely. After about two weeks, we took the flowers out and glued them into albums or on gifts.

Blok 59 is I12 Fred's Square Fair (Fred's vierkante jaarmarkt). Dit is vast het plein in het dorp waar jaarlijks de grote markt op staat. Een markt die van alles verkocht en waar Jane misschien wel sommige van haar lapjes kocht.

Block 59 is I12 Fred's Square Fair. This is probably the square in the village that houses the large market every year. A market that sold everything and where Jane might have bought her patches.


Door met blok 60, dat is E9 Quilt Jail (Quilt gevangenis). Bij dit blok vraag ik me af of er in gevangenissen ook gequilt wordt of zou dat te gevaarlijk zijn met al die snijmessen en scherpe quiltnaalden.

Continue with block 60, that is E9 Quilt Jail. With this block I wonder if quilting is going on in prisons or would it be too dangerous with all those cutting blades and sharp quilting needles.


Op vrijdag werd blok 61 gemaakt, B10 Jud's Trophy (Jud's Trofee). Met wat zou Jud een trofee gewonnen hebben? Met paardrijden of misschien wel met het bakken van een heerlijke taart.

On Friday I made block 61, B10 Jud's Trophy. Whit what would Jud have won a trophy? With horse riding or perhaps with baking a delicious cake.


Blok 62 is I3 Family Album (Familie Album). Wat zou ik graag eens een kijkje nemen in het familie album van Jane.

Block 62 is I3 Family Album. I would love to take a look at Jane's family album.


Blok 63, het laatste voor vandaag is C13 Lakota Sioux. Sioux is een exonieme verzamelnaam voor de Lakota, de Nakota en de Dakota. Dit zijn inheems-Amerikaanse volkeren uit de VS en Canada die een van de drie grote Sioux-dialecten spreken.

Block 63, the last one for today is C13 Lakota Sioux. Sioux is an collective name for the Lakota, Nakota and Dakota. These are Native American peoples from the US and Canada who speak one of the three major Sioux dialects.


Ik was een van de gelukkigen die een Eula breiset won, bestaande uit 4 strengen La Bien Aimée Mondim en het Eula patroon van Isabell Kraemer, een give away die georganiseerd werd door Atelyeah. Ik kreeg de kleur Sansa en het garen is geweldig en zo mooi !

I was one of the lucky ones who won a Eula Strickset, consisting 4 strands La Bien Aimée Mondim and the Eula pattern by Isabell Kraemer, a give away organized by Atelyeah. I got color Sansa and the yarn is amazing and so beautiful !Afgelopen donderdag moest ik op controle bij de longarts in Maastricht UMC en ze hebben daar zo'n mooie tegelvloer in het restaurant.

Last Thursday I had to go to the lung doctor in Maastricht UMC and they have such a beautiful tile floor in the restaurant.


De longarts wil me op andere medicatie gaan zetten die mijn benauwdheid meer aanpakt, maar omdat ik altijd zoveel bijwerkingen krijg van bepaalde medicatie is nu eerst bloed afgenomen.

The pulmonologist wants me to put on other medication that tackles my stuffiness more, but because I always get so many side effects from certain medication, blood has now been taken first.


Hier gaan ze nu een test mee doen waarin ze kunnen zien waarom mijn lever zo raar op bepaalde medicijnen reageerd. Dan kan de arts zien welke medicatie hij me WEL kan voorschrijven die me geen of amper bijwerkingen zullen geven. Ik krijg over 4 weken de uitslag, want deze test duurt een ruim 3 weken.

With the blood they are going to do a test in which they can see why my liver reacts so strange to certain medicines. Then the doctor can see which medication he can prescribe to me that will give me no or hardly any side effects. I will get the result in 4 weeks, because this test takes more than 3 weeks.


En vandaag is ook mijn oudste kind jarig, hij wordt 35 jaar. Niels gefeliciteerd met je verjaardag !

And today it is also my oldest child's birthday, he will be 35 years old. Congratulations Niels, I wish you a Happy Birthday.dinsdag 9 april 2019

Seven more blocks

Wat hadden we mooi weer afgelopen weekend en daardoor veel tijd buiten doorgebracht. Maar ook zijn er de nodige Dear Jane in Autumn blokjes gemaakt. 
Blok 51 is B9 Tinker Toy (Tinker speelgoed).  Een klassiek kinderspeelgoed dat al meer dan 100 jaar (het werd gemaakt in 1914) onafgebroken op de markt is. Tinkertoy-bouwsets bevatten spoelen en staven die ontworpen zijn met wiskundige principes in het achterhoofd om kinderen in staat te stellen stevige constructies te bouwen tijdens hun constructieve spel.

We had great weather last weekend and therefore spent a lot of time outside. But the necessary Dear Jane in Autumn blocks have also been made.
Block 51 is B9 Tinker Toy. A classic children’s toy that has continuously been marketed for over 100 years (it was created in 1914), Tinkertoy construction sets feature spools and rods that were designed with mathematical principles in mind to allow children to build sturdy structures during their constructive play.


Blok 52 is K11 Columbine, dit is een plant, Aquilegia caerula, van de familie van de boterbloemen, met opvallende bloemen met witte bloemblaadjes en witte tot blauwe kelkblaadjes die lange, achterwaartse uitlopers vormen: de staatsbloem van Colorado. Bij ons beter bekend als Akelei.

Block 52 is K11 Columbine, which is a plant, Aquilegia caerula, of the buttercup family, having showy flowers with white petals and white to blue sepals that form long, backward spurs: the state flower of Colorado.


Door met blok 53, dat is H10 Ben's Bowtie (Ben's vlinderdas). Een vlinderdas of vlinderstrik is een type das die door heren op de boord van een overhemd wordt gedragen. Dit type das dankt zijn naam aan zijn vorm, die enigszins op die van een vlinder lijkt.

Continue with block 53, this is H10 Ben's Bowtie. A bow tie or bow tie is a type of tie that is worn by gentlemen on the collar of a shirt. This type of tie owes its name to its shape, which is somewhat similar to that of a butterfly. 
 

En als je nu wilt weten hoe je dit strikt ...

How to tie a bowtie ...


Blok 54 is D7 Meeting Place (ontmoetingsplek), een plek waar je bij elkaar komt om elkaar te ontmoeten. Mijn eerste samenkomst met dit blok was in onze tuin, samen waren we aan het genieten van de zon.

Block 54 is D7 Meeting Place, a place where you come together to meet. My first meeting with this block was in our garden, together we were enjoying the sun.


We hebben samen genoten van Bowy die aan het spelen was op het gras en Michiel was druk bezig met de vijver op orde te maken voor de zomer.

Together we enjoyed Bowy playing on the grass and Michiel was busy putting the pond in order for the summer.


Dan komen we aan bij blok 55, dat is D5 Cathedral Window (kathedraal raam). Voor zo'n raam heb je kathedraalglas nodig, dat is de naam die commercieel wordt gegeven aan monochromatisch glas. Het is dun in vergelijking met plaatglas, kan gekleurd zijn en aan één kant getextureerd. De naam komt voort uit het feit dat ramen van glas in lood een kenmerk waren van middeleeuwse Europese kathedralen vanaf de 10e eeuw.

Than we come to block 55, that is D5 Cathedral Window. For such a window you need cathedral glass, this is the name given commercially to monochromatic sheet glass. It is thin by comparison with slab glass, may be coloured, and is textured on one side. The name draws from the fact that windows of stained glass were a feature of medieval European cathedrals from the 10th century onwards.


Snel door met blok 56, dat is J4 Adelaine's Apron Strings (Adelaine's schort banden). Er is een leuke uitdrukking over de banden van een schort:
Als je zegt dat iemand vastzit aan de schorten van iemand anders, bedoel je dat ze te veel door de ander worden gecontroleerd of beïnvloed. Ik kende deze niet, dus toch weer wat geleerd.

Then we have block 56, this is J4 Adelaine's Apron Strings. There is a phrase about apron strings:
If you say that someone is tied to another person's apron strings, you mean that they are controlled or influenced too much by the other person.


Het laatste blok voor vandaag is blok 57, A6 Uncle Homer (oom Homer). Misschien was dit wel de oom die iedere keer de blokjes van Jane kwam bewonderen of misschien zocht hij samen met Jane naar stofjes die gebruikt konden worden.

The last block for today is block 57, A6 Uncle Homer. Maybe this was the uncle who came to admire Jane's blocks every time or maybe he and Jane looked for fabrics that could be used.


vrijdag 5 april 2019

50 blocks completed

Druk, druk, druk, ... waarmee? Met het maken van de Dear Jane blokken natuurlijk. Het gaat zo lekker ! Blok 45 was J2 Picture perfect (de perfecte foto). Heb jij wel eens gedacht, dit is de perfecte foto? Ik wel, tot ik weer eens iets anders tegen kwam, voornamelijk in de natuur waarvan ik dacht, dit is het perfecte plaatje. Ik denk dan ook dat het vaak een moment opname is.

Busy, busy, busy, ... with what? Making the Dear Jane blocks of course. It's going so well! Block 45 is J2 Picture Perfect. Have you ever thought this is the perfect photo? I did, until I came across something else, mainly in the nature that I thought, this is the perfect picture. I therefore think that it is often a snapshot of that moment.
 

We gaan verder met blok 46; A9 Cabin Fever (Cabine (kleine ruimte) koorts). Cabinekoorts is een idiomatische term voor een claustrofobische reactie die plaatsvindt wanneer een persoon of groep op een afgelegen of eenzame locatie belandt of gedurende langere tijd binnenshuis in beperkte ruimtes vastzit. Cabinekoorts beschrijft de extreme geïrriteerdheid en rusteloosheid die een persoon in deze beperkende situaties kan voelen.

We continue with block 46; A9 Cabin Fever. Cabin fever is an idiomatic term for a claustrophobic reaction that takes place when a person or group ends up in an isolated or solitary location, or stuck indoors in confined quarters for an extended period of time. Cabin fever describes the extreme irritability and restlessness a person may feel in these limiting situations.


Blok 47 was enorm leuk, dat was E3 Paddle Wheels (Schoepenrad). Alle punten kwamen mooi samen in het midden.

Block 47 was a lot of fun, that was E3 Paddle Wheels. All the points came so good together in the middle.


Een schoepenrad is een vorm van waterrad of waaier waarin een aantal schoepen rond de omtrek van het wiel zijn geplaatst. Heb jij wel eens op een waterfiets gezeten, die heeft ook zulke waterwielen.

A paddle wheel is a form of waterwheel or impeller in which a number of paddles are set around the periphery of the wheel. Have you ever been on a pedal boat, it also has such water wheels.


Door met blok 48, dat was M2 Duff's Bluff (de bluf van Duff). Waarom het blok zo heet weet ik niet. Moest Duff iemand overbluffen met iets?

Than block 48, that was M2 Duff's Bluff. Why the block is so called I don't know. Did Duff have to bluff someone over with something?


En dan ... blok 49. Dat was A11 Pebble's Protest (Pebble protest). Ik denk niet dat Pebble de enige was die aan het protesteren was. Ik zelf vond dit geen leuk blok om te maken. Veel Y-naden die niet echt lekker gingen en ik ben dan ook blij dat dit blok af is.

And then ... block 49. That was A11 Pebble's Protest.  I don't think Pebble was the only one protesting. I myself did not like making this block. Many Y seams that didn't go really well and I am happy that this block is finished.


En daar is dan blok 50, dat heet M10 Simple Simon (Simpele Simon).

And there is block 50, that is called M10 Simple Simon. 
 
 
Ik moest even opzoeken wat ze nu bedoelen met Simpele Simon. Dat staat vaak voor een een dwaze of goedgelovige persoon.
Herkomst: waarschijnlijk van de naam van een personage dat in verschillende kinderrijmpjes voorkomt.

I just had to look up what they mean by Simple Simon. That often means a foolish or gullible person.
Origin: probably from the name of a character who features in various nursery rhymes.


Steeds meer bloeiende plantjes zijn er te vinden in de tuin. Hoe meer zon, hoe meer bloemen.

More and more flowering plants can be found in the garden. The more sun, the more flowers.
Afgelopen zondag gingen we ook naar Vevi Kreatief in Deurne. Ze had diverse aanbiedingen, waaronder korting op quiltstof, dus er werden best wel wat stofjes gekocht. Ik heb een nieuwe quilt op het oog die ik wil maken, maar ik heb tegen mezelf gezegt: "Carin eerst alle blokken van de Dear Jane afmaken en dan mag je met deze beginnen".  Snappen jullie nu waarom ik ze druk met deze blokken ben.

Last Sunday we also went to Vevi Kreatief in Deurne. She had various offers, including a discount on quilting fabric, so quite a few fabrics were bought. I have a new quilt in mind that I want to make, but I have said to myself: "Carin first finish all blocks of the Dear Jane and then you can start with this". Do you now understand why I am busy with these blocks?


Begin van de week was daar ook mijn April wolletje (Impressions of Nature) van de Warme Voeten Club van Het Wolbeest dat binnen kwam rollen. Ook deze is weer geweldig. Hele mooie lente kleuren.

I also received this week my March wool (Impressions of Nature) from the Warm Feet Club of Het Wolbeest. Again such a beautiful one. Beautiful spring colors.