Privacy verklaring

zaterdag 16 maart 2019

I'm back !

Wat een werk was dat, ... meer dan 300 berichtjes moest ik overzetten van mijn oude blog op Punt.nl naar hier. Berichten geschreven van april 2006 t/m oktober 2009, die per 30 maart zouden verdwijnen omdat Punt.nl ermee op houdt.
Meer dan 14 dagen ben ik er intensief mee bezig geweest om alles naar hier te verhuizen. Elk bericht is apart geplaatst met de bijbehorende datum, inclusief de foto's. Aan de rechterkant vind je mijn archief met daarin alle berichten van toen.

What a work that was, ... I had to transfer more than 300 messages from my old blog on Punt.nl to here. Messages written from April 2006 to October 2009, which would disappear on 30 March because Punt.nl will stop.
For more than 14 days I have been intensively involved in moving everything here. Each message is posted separately with the corresponding date, including the photos. On the right you will find my archive with all the messages from then.Aan de andere kant was het zo ontzettend leuk om al die oude berichten weer eens door te lezen, veel was ik alweer vergeten. Berichten over het project De regenboogkussens wat we opgezet hadden, borduurwerkjes voor de troostquilts en voor round robins. Bezoekjes aan vrienden en familie, maar ook berichten over de andere 3 jack russel terriërs die we hebben gehad. Ik heb meteen een foto van ze opgezocht en die aan de linkerkant op mijn blog geplaatst, direct onder Bowy's foto. Je hebt ze vast al zien staan 😀. Bowy is niet veel uit zijn mand of van de bank af gekomen de afgelopen dagen, want het was ontzettend kou en guur weer.

On the other hand, it was so much fun to read through all those old messages, I had already forgotten a lot. Reports about the project The rainbow cushions that we had set up, cross stitch pieces for the comfort quilts and for round robins.
Visits to friends and family, but also messages about the other 3 jack russel terriers we had. I immediately looked up a photo of them and posted it on the left side of my blog, directly below Bowy's photo. You must have seen them already
Bowy didn't get out of his basket much the last few days, because it was very cold and wet  weather.Trouwens als je die oude berichten aan het doorspitten bent, dan kom je zelfs dingen tegen waar je het bestaan van vergeten was. Echt waar ! Ik las verschillende berichten over iets dat in dit houten koffer zit en ik was echt vergeten dat ik dit had. Ik heb het meteen van zolder afgehaald en in de huiskamer gezet. Ik laat jullie van de week zien wat er in zit.

By the way, if you are digging through those old messages, you will even come across things that you had forgotten about the existence of. Really ! I read several messages about something in this wooden suitcase and I really forgot that I had this. I immediately removed it from the attic and put it in the living room. I show you what is in it this week.


En als je dan toch zo bezig bent op de pc om alles te ordenen, dan doe je dat ook maar meteen met je boeken. Ik merkte wel vaker dat ik in de winkel of bibliotheek stond en dan niet meer wist of ik een boek gelezen had. Zeker van schrijfsters waar ik meer dan 15 of 20 boeken van gelezen heb en de titels lijken zo op elkaar.
Dus ik maakte gisteren een account aan bij Hebban, de lezerscommunity van Nederland  en ook downloadde ik de app. Daarna heb ik alle boeken die ik de afgelopen jaren gelezen heb en me herinnerde (meer dan 200) in mijn GELEZEN lijst gezet bij Hebban. Als ik nu eens niet weet of ik een boek gelezen heb, dan kijk ik in de app en weet het meteen.

And if you are so busy on the PC to organize everything, then you do that immediately with your books. I often noticed that I was in the store or library and then I no longer knew if I had read a book. Certainly from writers from whom I have read more than 15 or 20 books and the titles are so similar.
So I created an account with
Hebban, the readers' community in the Netherlands (something like "Goodreads") and also downloaded the app. Then I put all the books I have read in recent years and remembered (more than 200) in my READ list at Hebban. If I don't know if I have read a book, then I look in the app and know it immediately.


Ook kreeg ik gisteren bericht dat ik 11 april terecht kan in Maastricht bij de longarts. Dus daar zit nu ook schot in. Gisteren kwam de thee binnen van Nicole's Choice. Ik had een kortingscode gewonnen bij aankoop van haar thee advent kalender laatst december. Dus daarvan heb ik nu mijn favorieten uit de kalender nogmaals besteld.

I also received a message yesterday that I can go to Maastricht on April 11 to the pulmonologist for my second opinion. Yesterday, Nicole's Choice tea arrived. I had won a discount code when purchasing her tea advent calendar last December. So I have now ordered my favorites from the calendar again.


Begin van de week was ook daar mijn Maart wolletje (Impressions of Nature) van de Warme Voeten Club van Het Wolbeest wat binnen kwam rollen. Ook deze is weer geweldig.

I also received this week my March wool (Impressions of Nature) from the Warm Feet Club of Het Wolbeest. Again such a beautiful one.Jullie zijn weer helemaal op de hoogte. Ik denk dat ik nog even een duik ga nemen in dat houten koffer dat nu in de huiskamer staat 😂

You are fully informed again. I think I'll take a dive in that wooden suitcase that is now in the living room 😂

vrijdag 1 maart 2019

Forest walk and old messages are coming

Afgelopen weekend zijn we een mooie wandeling gaan maken in het Weerterbos. Het leek wel lente, zo warm was het.

Last weekend we went for a nice walk in the forest near by. It looked like spring, it was so warm.


Ook wil ik nog even zeggen dat het kan zijn dat jullie de komende dagen verschillende updates van mijn blog kunnen gaan ontvangen. Alvast excuses hiervoor, maar ik zal even uitleggen waardoor dit gaat komen.

I would also like to say that it can be that you will receive several updates of my blog in the coming days. I want to apologize for this, but I will explain why this is going to happen.


Dit blog op blogger begon ik in oktober 2009, maar van 2006 tot 2009 blogde ik  bij Punt.nl in het Nederlands.

 I started this blog on blogger in October 2009, but from 2006 to 2009 I blogged at Punt.nl in Dutch.


Nu kreeg ik een email dat 30 maart Punt.nl opgeheven wordt en dat ook alle blogs zullen verdwijnen.

Now I received an email that March 30 Punt.nl will be closed and that all blogs will disappear.
 

Ik vind het heel jammer als al mijn geschreven stukjes verloren gaan van die 3 jaren, dus de komende dagen ga ik alles kopieren van Punt.nl en ga deze stukjes hier op blogger posten met de oude datums erbij.

I don't like it if all my written messages are lost from those 3 years, so the next few days I'm going to copy everything from Punt.nl and post these messages here on blogger with the old dates. They will be all in Dutch, it is too much work to translate them all to English. I hope you will understand.


Ik ga niet elk bericht apart posten, maar ga overzicht stukjes schrijven. Dus alle berichtjes geschreven in oktoberber 2008, zal ik posten in 1 blogpost en die krijgt ook als datum oktober 2008 en niet de datum van nu 😀 Ik hoop dat jullie het nog snappen.

I'm not going to post each message separately, but I'm going to write an overview with several messages. So all messages written in October 2008, I will post in one blog post and that also gets as date October 2008 and not the date of today 😀 I hope you understand what I mean.


Dus ben ik de komende dagen stil, dan ben ik niet carnaval aan het vieren, maar mijn berichtjes van mijn oude blog naar deze aan het over zetten.

So if I am quiet in the coming days, you know what I'm doing. I will be busy with transferring the messages from my old blog to this blog.

donderdag 28 februari 2019

RainBOOM wrap

Deze sjaal is enorm leuk om te haken, dat komt natuurlijk ook door al die vrolijke kleurtjes.

This scarf is great fun to crochet, that is also due to all those cheerful colors.

The RainBOOM wrap - Miss Neriss
Yarn: Stone Washed and River Washed from Scheepjes
(58 different colors, too many to write down)
(78% cotton - 22% acrylic)
Mini ball is 10 gr. (26 m/28.4 yards)
Used 36 mini balls Stone Washed = 360 grams = 936 m/1023 yards
 and 22 mini balls River Washed = 220 grams = 572 m/625 yards

Het gratis patroon is van Nerissa Muijs, ook bekend als Miss Neriss en je kunt het vinden op haar blog (klik).

The free pattern is from Nerissa Muijs, also knows as Miss Neriss and can be found on her blog (click).


De RainBOOM sjaal is gehaakt met een colourpack van Scheepjes (klik). Er zitten 58 mini bolletjes in, waarvan 36 Stone Washed en 22 River Washed. Ik kocht mijn doos bij Brei en Allerlei (klik).

The RainBOOM shawl is crocheted with a colourpack from Scheepjes (click). Inside are 58 mini balls, whereof 38 Stone Washed and 22 River Washed. I bought my box at a Dutch shop called Brei en Allerlei.


De samenstelling van het garen is 78% Katoen en 22% acryl en het is heerlijk zacht. 

The composition of the yarn is 78% cotton and 22% acrylic and it is very soft.


Elk mini bolletje is 10 gram en 26 meter. Van de meeste bolletjes hou je iets over en die gebruik je voor de franjes. 

Each mini ball is 10 gram and 26 meter. From most balls you have a left over and those you use for the fringes. 


De sjaal is gehaakt met haaknaald 4.5 mm  en hij is 200 x 50 cm. Het patroon ziet er misschien moeilijk uit, maar in werkelijkheid is het best een makkelijk patroon om te haken.

The scarf is crocheted with crochet hook 4.5 mm and it's 200 x 50 cm. Although the pattern looks maybe a bit different, it is really a easy pattern to crochet.


Op een gegeven moment moet je de 2 driehoeken samennaaien, op de foto kun je zien hoe ik dit gedaan heb.

At one point you have to sew the 2 triangles, on the photo you can see how I did this.dinsdag 19 februari 2019

More halloween and ... TEA

Er zijn weer 3 blokjes gemaakt voor de halloween quilt. Het eerste blok is Batty (vleermuis), ontworpen door Ruth Davis en dit blok is nog steeds HIER (klik) te downloaden.

I made 3 more blocks for the halloween quilt. The first block was Batty, designed by Ruth Davis and it is still to download HERE (click).


Als tweede werd het blok Pirate (piraat) gemaakt. Deze was ontworpen door Teri (Brinegar) Emerson, ze heeft helaas geen blog meer.

My second block is Pirate. This one was designed by Teri (Brinegar) Emerson, unfortunately she doesn't have a blog anymore.


Mijn derde blok is Something wicked is under my bed (er zit iets vreemds onder mijn bed). Dit blok is van Gaya en is nog steeds HIER (klik) te downloaden. Je kunt er voor kiezen of je naast de ogen ook een hand onder je bed wilt.
 
My third block is Something wicked is under my bed. This block is from Gaya and still to download HERE (click). You can choose if you want a hand under your bed or not. I only did the eyes. 


En dan was er nog een lieverd in Engeland die zag dat ik de Salted Caramel thee zo lekker vond, maar die nergens in Nederland verkrijgbaar was. Vandaag kreeg ik 2 pakjes toegestuurd. Dat wordt genieten de komende tijd. Gulle gever, je bent een schat 😘  !!

And then there was a sweetheart in England who saw that I liked the Salted Caramel tea so much, but that was not available anywhere in the Netherlands. Today I received 2 packages. That will be enjoyed in the coming period. Generous giver, you are a sweetheart 😘 !!
zaterdag 16 februari 2019

Halloween Candy

Op de Woensdagmiddag quiltbee van woensdagmiddag wilde de dames eens foundation paper piecing uit proberen en iemand kwam dat uitleggen. Ik doe deze techniek altijd op de naaimachine, maar voor deze middag zou ik ook een blok op de hand maken. 

On the Wednesday quiltbee the ladies wanted to try out foundation paper piecing and someone came to explain that. I always do this technique on the sewing machine, but for this afternoon I would also put a block together by hand.
 

In 2012 was er een Halloween Bloghop, georganiseerd door Soma van Whims and Fancies (klik), en elke dag in oktober kon je een blok downloaden op iemands blog. Ik heb toen 17 van de 31 blokken gemaakt en toen stopte ik ermee. Vraag me alsjeblieft niet waarom 😀

In 2012 there was a Halloween Bloghop, organized by Soma of Whims and Fancies (click), and every day in October you could download a block on someone's blog. I then made 17 of the 31 blocks and then I quit. Please don't ask me why 😀


Ik had alle blokken opgeslagen in 2012 en op de quiltbee zou ik met het blok Halloween Candy beginnen. Dit was een ontwerp van Kimi Matsuzaki, helaas heeft zij geen blog meer. Ik heb het daarna thuis afgemaakt en heb meteen de zin weer te pakken.

I had all the blocks saved in 2012 and on the quiltbee I would start with the block Halloween Candy. This was a design by Kimi Matsuzaki, unfortunately she does not have a blog anymore. I finished it at home and immediately I wanted to make more.


Helaas zijn niet alle blokken meer te downloaden, maar die wel nog beschikbaar zijn, daarvan zet ik de link er bij. Dit zijn de blokken die ik al gemaakt heb in 2012:

Unfortunately, not all blocks can be downloaded anymore, but from the ones that are still available, I will add the link. These are the blocks that I have already made in 2012:

Frankies bride from Deborah (click)
Trick or treat sue from Jennifer Ofenstein (click)
Trick or treat from Diane Bohn (fromblankpages.blogspot.com) no working link anymore

Frankie's boy from Michelle Thompson (click)
Broken tombstone from Suziecurls, no blog anymore
Witch shoes from Marissa Nichols (click)

 Midnights hallows eve from Lynn Provencher (click)
Ghostly treats from Candace (click)
Come here my little sweetie from Cindy (click)

Jacky oh from Tracey Rampling (thepeonyteacup.blogspot.com) no working link anymore
Ghosty from Denise Johanneson, no blog anymore
Haunted house from Cyrille zellweger (click)
Keep calm from Jennifer (click)

 Little witch from Janine Green (rainbowhare.com) no working link anymore
Witchy sue from Stitches and Kisses (click)
Grannys bat from Amy Gay (click)
Witches cauldron van Allegory (sewallegorical) no blog anymore

maandag 11 februari 2019

Second triangle and a second opinion

Afgelopen vrijdag zou ik aan mijn tweede driehoek beginnen van de RainBoom sjaal. Maar het liep een beetje anders. Mijn petekind kwam ook met haar haakwerk en natuurlijk moesten onze driehoeken samen op de foto.

Last Friday I would start my second triangle of the RainBoom scarf. But it went a little different. My godchild also came with her crochet wrap and of course our triangles had to be photographed together.


De bolletjes die nog over waren lagen al klaar, maar we gingen ook skypen met mijn dochter die nu in Engeland woont en dat hebben we best lang gedaan. Daardoor werd er die dag niet meer gehaakt 😀

The balls that were left were ready to go, but we also skype with my daughter who now lives in England and we did that quite a long time. As a result, we didn't crocheted anything that day 😀

 
Zaterdagavond had ik eindelijk tijd om een begin te maken. 

On Saturday evening I finally had time to make a start.


Terwijl het zondag buiten regende, zat ik heerlijk met mijn haakwerk op schoot en de ene toer na de andere werd gehaakt. Vlak voor ik naar bed ging, was de tweede driehoek af.

While it was raining outside on Sunday, I was sitting with my crocheted on my lap and one round after another was being crocheted. Just before I went to bed, the second triangle was finished.


En dan nog even een update over mijn traject bij de longarts.
Vrijdagavond belde de longarts, zij had met de andere longartsen overleg gehad, omdat ik met de weekkuur prednisolon geen baat heb gehad. Ze kwamen allemaal tot de conclusie dat ze er niet aan uit komen waarom ik last blijf houden van mijn kortademigheid. Mijn longarts stelt nu voor dat er een totaal nieuwe longarts met een frisse blik naar gaat kijken, een soort van Second Opinion.

And then an update about my trajectory at the pulmonary doctor.
On Friday evening the pulmonologist called, she had consulted with the other pulmonologists, because I had no benefit from the week course prednisolone. They all came to the conclusion that they can not figure out why I continue to suffer from my shortness of breath. My lung doctor now proposes that I go to a totally new lung doctor, a kind of Second Opinion, so he can look at it with a fresh look. 
 


Ze kent een longarts die hoog aangeschreven staat en die in het Maastricht UMC werkt. Ze hebben hele goede ervaringen met hem en al verschillende patiënten van hier zijn er goed geholpen met dezelfde klachten. De aanvraag naar Maastricht stuurt ze vandaag of morgen de deur uit. Dus het is nu wachten op wanneer ik daarvan een oproep krijg. Ik ben heel blij met dit voorstel van mijn eigen longarts.

She knows a pulmonologist who is highly regarded and who works in the Maastricht UMC (academic hospital). They have very good experiences with him and already several patients from here are well helped with the same symptoms. She sends the application to Maastricht today or tomorrow. So it is now waiting for when I get a call. I am very pleased with this proposal from my own lung doctor.


vrijdag 8 februari 2019

More blocks and February yarn

Ik heb weer 4 blokken gemaakt voor de Amish Circle quilt van Rosemary Youngs. Ik geef bij elk blok steeds een hele korte beschrijving uit het verhaal dat bij dat blok hoort. De verhalen bij elk blok zijn natuurlijk veel langer, maar in verband met copyright ga ik die hier niet opschrijven.

15. Troost

Rebecca schrijft in haar brief dat ze dankbaar is voor alle troost die ze ontving van vrienden en buren na de begrafenis voor haar dochter Lucy die doodgeboren was.

Four more blocks are made for the Amish Circle quilt from Rosemary Youngs. With each block I give a very short summary of the story that belongs by that block. The stories with each block are much longer, but due to copyright I don't write them here.

15. Comfort

Rebecca writes in her letter that she is thankfull for all the comfort she received from friends and neighbors after the funeral for her daughter Lucy that was stillborn.


Voor het volgende blok moesten er appeltjes gemaakt worden. Deze maak ik met de Perfect Circles van Karen Kay Buckley.

For my next block I had to make apples. I make these by using the Perfect Circles from Karen Kay Buckley.


16. Appelboomgaarden

Lavine schrijft dat Raymond erg druk is geweest met Noah en Daniel in de appelboomgaarden. Ze verkopen de hele dag appels per bushel.
Bushel is een Engelse inhoudsmaat en wordt gebruikt op agrarische termijnmarkten voor onder andere tarwe. 1 US bushel = 35.239072 liters

16. Apple Orchards

Lavine writes that Raymond has been very busy with Noah and Daniel in the apple orchards. They have been selling apples by the bushel all day long.


17. Esdoornblad

Edna schrijft dat ze net klaar is met het quilten van een Maple Leaf (esdoornblad) quilt voor een van haar Engelse klanten.

17. Maple Leaf

Edna writes that she just finished quilting a Maple Leaf quilt for one of her English customers.


18. Schoolgebouw

Frieda schrijft dat de gezinnen en haar schoolkinderen een avondmaal hielden en op school voor haar zongen. Ze zal niet langer lesgeven, omdat ze net is getrouwd.

18. Schoolhouse

Frieda writes that the families and her school children held a supper and singing at the school for her. She will no longer be teaching, because she just got married.


De eerste 7 blokken voor rij 2 heb ik meteen aan elkaar gezet.

The first 7 blocks for row 2 I immediately put together.

 
Mijn Februari wolletje (Impressions of Nature) van de Warme Voeten Club van Het Wolbeest (klik) kwam ook binnen deze week. Het is weer een hele mooie.

I also received this week my February wool (Impressions of Nature) from the Warm Feet Club of Het Wolbeest (click). It is a beautiful one again.Doordat ik de laatste tijd weer veel spam berichten krijg, keur ik eerst alle reacties goed voordat ze op het blog komen te staan.

Because I have received a lot of spam messages lately, I approve all comments before they appear on the blog.

maandag 4 februari 2019

RainBoom wrap

Zal ik of zal ik niet? Dat was de vraag toen ik de RainBoom wrap (klik) zag, een gratis patroon dat zou starten op 1 februari. Ik vond hem te mooi om hem niet te maken, dus op zaterdag naar Brei en Allerlei (klik) om de doos te halen die nodig was voor deze sjaal.

Shall I or shall I not? That was the question when I saw the RainBoom wrap (click), a free pattern that would start on February 1st. I thought it was too beautiful not to make it, so on Saturday we went to Brei and Allerlei (click) to get the box that was needed for this scarf.


Er zitten 36 bolletjes Stonewashed en 22 bolletjes Riverwashed van 10 gram in.

Included are 36 balls of Stonewashed and 22 balls of Riverwashed of 10 grams, all from Scheepjes.


Zaterdagavond begon ik dit mooie patroon te haken. Het garen is heerlijk zacht en doordat je steeds van kleur wisselt, gaat het best wel snel.

On Saturday evening I started to crochet this wonderful pattern. The yarn is very soft and because you always change colors, it goes pretty quickly.


Het patroon bestaat uit het haken van 2 driehoeken die met een tussenstuk aan elkaar gemaakt worden. Zondag had ik de eerste driehoek af 😍

You must crochet 2 triangles that are made together with a spacer. I finished the first triangle on Sunday 😍


Laatst januari kreeg ik ook een nieuw leesboek binnen. Ik had zoveel goede dingen over dit boek gehoord, maar vergat het steeds te bestellen. Gelukkig had Yvonne van Rijn er nog op voorraad.

Just received my new book from a Dutch writer. It about quilting and her quilt trips.


Ook kwam mijn boek binnen van Susan Smith, er staan zoveel mooie quilts en hun patronen in. Voorlopig kijk ik er alleen in, want ik heb nog genoeg quilts liggen die eerst af moeten.

I also received my book of Susan Smith, inside are so many beautiful quilts and their patterns. For now I only look at them, because I have to many quilts that i need to finish first.


En als Bowy wakker wordt dan kijkt hij je zo aan 🐕

And when Bowy wakes up he looks at you like this 🐕