Privacy verklaring

maandag 22 februari 2021

And here is our puppy

Afgelopen zaterdag was het dan zover, we konden onze puppy gaan ophalen. Na een uur waren we daar en puppy was met zijn broertje en moeder heerlijk buiten aan het spelen. Na een half uur hadden we al het papierwerk geregeld en kon hij mee naar huis. Op de terugweg sliep hij voornamelijk.

Last Saturday the time had come, we could pick up our puppy. After an hour we were there and the puppy was playing outside with his brother and mother. After half an hour we had arranged all the paperwork and he could go home with us. On the way back he mostly slept.


Eenmaal thuis hebben we hem meteen in de tuin gezet om zijn plasje te doen en ook om even te wennen.

Once home we immediately put him in the garden to do his pee and also to get used to his new garden.
 


Binnen ging hij alles verkennen en ook de bench in de keuken is goedgekeurd. Deze gebruiken we alleen voor als wij eens weg moeten (zolang hij pup is en niets kapot kan maken in de tijd dat we er dan niet zijn).

He explored everything inside and the bench in the kitchen was also approved. We only use this when we have to leave the house (as long as he is a puppy and cannot destroy anything during the time that we are not there).


Ook zijn mand in de woonkamer vind hij prima om in te liggen, hij sleept er nu al al zijn speelgoed naar toe.

He also likes his basket in the living room to lie in, he already drags all his toys to it.Verder ligt er in de woonkamer ook nog een deken die overal kan liggen. Ik leg hem nu steeds op een plek waar ik zelf ook zit en dat vind hij wel gezellig om zo dicht bij ons te slapen overdag.

There is also a blanket in the living room that can lie anywhere. I now always put it in a place where I am myself and he likes that to sleep so close to us during the day.'s Nachts slaap hij in een bench naast ons bed en dat gaat heel goed. Hij slaapt al behoorlijk een paar uurtjes door. En nu willen jullie natuurlijk ook weten hoe hij heet. Zijn naam is Mees en hij heeft nu al ons hart veroverd.

At night he sleeps in a bench next to our bed and that goes very well. He has been sleeping for quite a few hours. And now you also want to know his name. His name is Mees (pronounced as Mace) and he has already captured our hearts.


Verder staat ook de top van de I-Spy quilt in elkaar en voor de achterkant gebruik ik dit stof vol met bosdieren (konijn, wasbeer, uil, vos, muis, beer, eekhoorn). Deze heb ik inmiddels iets breder gemaakt  met een groen bospad erlangs, zodat die de goede maat heeft. De quilt heb ik daarna gedubbeld en ik kan beginnen met doorquilten.
 
Furthermore, the top of the I-Spy quilt is also assembled and for the back I use this fabric full of forest animals (rabbit, raccoon, owl, fox, mouse, bear, squirrel). I have now made it slightly wider with a green forest path along it, so that it has the right size. Then I doubled the quilt and I can start quilting.
 


woensdag 17 februari 2021

Now only a few days to wait

Nog een paar dagen en dan mogen wij zaterdagmiddag deze mooie jongen eindelijk gaan ophalen na al die weken wachten. De naam maken we nog niet bekend, tenslotte willen we er ook zeker van zijn dat de naam die wij uitgekozen hebben ook echt bij hem past.

Only a few days to wait and then we can finally pick up this beautiful boy on Saturday afternoon after all those weeks of waiting. We will not announce the name yet, after all we also want to make sure that the name we have chosen really suits him.

 

Nog een video waarop hij met zijn 2 broertjes en 1 zusje aan het spelen is.

 Another video where he is playing with his 2 brothers and 1 sister.


Op 1 februari kwam de postbode met het Scheepjeswol garen (Metropolis) wat ik besteld had bij Woll of Fame, net op tijd, want die dag begon de valenvent Kal van  Kay Jones. Elke dag kregen wij (de patreons) een stukje van de Amore Sampler socks. Na 14 februari was het patroon voor iedereen te koop op Ravelry.

On February 1 the postman came with my Scheepjeswol yarn (Metropolis) which I ordered at Woll of Fame, just on time, because that day the valenvent KAL from Kay Jones started. Each day we (the patreons) got a piece of the Amore Sampler socks. After February 14 everyone else can buy the pattern on Ravely.Ik kon niet bij blijven elke dag, maar op 10 februari had ik de 1e sok af. Sok 2 zal net iets anders worden.

I couldn't knit each day the part we got, but on February 10 I finished the first sock. Sock 2 will be a bit different.


Verder ben ik druk bezig met de I-Spy quilt voor 3e kleindochter, die rond 10 maart geboren gaat worden. De lapjes zijn 13 x 13 cm zonder naad en de quilt gaat 130 cm x 156 cm worden.

I am also busy with the I-Spy quilt for my 3th granddaughter which will be born around March 10. The pieces are 13 x 13 cm without seam, so the quilt will be 130 cm x 156 cm (52" x 62").


donderdag 28 januari 2021

Snow Forest socks

De Snow Forest zijn af, mijn eerste project van 2021. Het patroon is van Kay van de Bakery Bears, te vinden op Ravelry. Het ajour patroon ziet er moeilijker uit dan het is en het "kabeltje" links en rechts van het gaatje spatroon is geen echt kabeltje en ook makkelijk te breien.

The Snow Forest are finished, my first project of 2021. The pattern is from Kay from the Bakery Bears, which can be found on Ravelry. The lace pattern looks more difficult than it is and the "cable" to the left and right of the lace pattern is not a real cable and also easy to knit.

Het lichte garen is van Giddy Yarns en daarvan gebruikte ik 56 gram. Het bruine garen is van Lang Yarns Jawoll en daarvan had ik 12 gram nodig. Het enige dat ik veranderd heb aan het patroon is dat ik een andere hak heb gebreid, deze past me beter.

The light yarn is from Giddy Yarns and I used 56 grams. The brown yarn is Lang Yarns Jawoll and from that I needed 12 grams. Instead of doing an afterthought heel as in the pattern, I did a heel and gusset.


 

maandag 25 januari 2021

Virtual babyshower

 Nu de papa en mama van Lana de sleutel hebben gekregen van hun huis, mag deze oma oppassen en dat vindt ze helemaal niet erg. 's Middags wordt er een heerlijke boterham gegeten

Now that Lana's mom and dad have been given the key to their house, this grandmother can babysit and she doesn't mind at all. In the afternoon a delicious sandwich is eaten


en er wordt ook gewandeld naar het hertenkamp om oud brood te voeren aan de dieren daar.

and there is also a walk to the mini deer park to feed old bread to the animals there.

Afgelopen vrijdag (1 dag voor de avondklok inging) hadden we een virtuele babyshower voor dochter Lindy.

Last Friday (1 day before the curfew from 9PM - 4.30AM) we had a virtual baby shower for daughter Lindy.

Aangezien er maar 1 persoon op bezoek mag komen, besloot mijn nichtje Amy naar mijn schoondochter Irene te gaan en ik zat thuis met dochter Lindy en op deze manier kon de babyshower toch doorgaan  (haar vriendinnen doen het op een andere dag).
 
Since only 1 person is allowed to visit, my niece Amy decided to go to my daughter-in-law Irene and I was at home with daughter Lindy and this way the baby shower could continue (her friends are doing it on another day).

De hapjes werden verdeeld zodat in beide kamers gesmuld kon worden van al het lekkers.

The snacks were divided so that all the things could be enjoyed in both rooms.

Er was ook een heus babyshower draaiboek met daarin allerlei puzzels en opdrachten.

There was also a real baby shower script with all kinds of puzzles and assignments.


Had Lindy de opdracht of puzzel goed gedaan, dan mocht er een cadeau open worden gemaakt. Ook al was de babyshower virtueel, we hebben veel gelachen en Lindy heeft genoten wat het belangrijkste was !

If Lindy had done the assignment or puzzle correctly, a present could be opened. Even though the baby shower was virtual, we laughed a lot and Lindy enjoyed what was most important!


Inmiddels zijn mijn sokken praktisch af, nog een teen te breien en ze zijn klaar.

My socks are now practically finished, one more toe can be knitted and they are ready.


Gisteren heb ik ook de 5 kleuren opgedraaid die Bollekeswol in December al voor me geverfd had. Ik had gevraagd of ze 5 pastel tinten kon verven, want daarmee wilde ik toen de Christmastide cowl breien die Kay van de Bakery Bears uit bracht als een 12 delig patroon tijdens de advent voor haar patreons
 
Yesterday I also wind up the 5 colors that Bollekeswol had already dyed for me in December. I asked if she could dye 5 pastel shades, because with that I wanted to knit the Christmastide cowl that Kay from the Bakery Bears released as a 12 piece pattern during Advent for her patreons.
 

Helaas was ik toen zo druk met het patroon van Ambah (wat ik later weer moest uithalen) dat ik er niet aan toegekomen ben. Kay begint op 1 februari met een nieuw sokkenpatroon (Valenvent) voor de patreons en om die paar dagen te overbruggen, begin ik alvast met deze cowl.

Kay starts on February 1 with a new sock pattern (Valenvent) for the patreons, so I have a few days to wait and I will start with this one in the meantime.


Ook zijn er nog een paar garens binnen gekomen. Allereerst de Mystery bundel Winter van Irish Fairytale Yarns. Dit is een seizoens abonnement dat 4x per jaar uitkomt. Dit was de laatste van 2020.

A few more yarns have also arrived. First of all, the Mystery bundle Winter from Irish Fairytale Yarns. This is a seasonal subscription that comes out 4 times a year. This was the last of 2020.


Weet je nog dat ik op 11 januari schreef dat een pakket uit Engeland alsnog aangekomen was? Afgelopen week kwam ook het tweede pakket dat ik nog miste aan. 
 
 Remember when I wrote on January 11 that a package from England had arrived? Last week, the second package that I still missed arrived.
 

 
Deze verkoopster had me ook al het geld terug gegeven, maar ik heb haar meteen geschreven dat het garen toch nog gekomen is en ook direct het bedrag terug naar haar over gemaakt.
 
This indie dyer had also given me all the money back, but I immediately wrote to her that the yarn still had arrived and also immediately transferred the money back to her. 


Dit waren de 12 days off Odd balls van Strawberryfields Yarns die ik open had willen maken op de 12 dagen van Kerst.

These were the 12 days off Odd balls from Strawberryfields Yarns that I would have liked to open on the 12 days of Christmas.


De Harry Potter mysterie set januari van Nicole C Mendez kwam ook van de week binnen. Dit is een 3 maanden abonnement met zelfstrepend garen. Ik had me opgegeven voor een 2e ronde (januari-februari-maart). De kleur deze maand is Hogwarts acceptance letter (Hogwarts Acceptatiebrief).

The Harry Potter mystery set January from Nicole C Mendez came yesterday. This is a 3 month subscription of selfstriping yarn. I renewd my subscription for another 3 months. The color this month is Hogwarts acceptance letter.


Ik heb het garen tot een bol opgedraaid zodat je een beetje ziet hoe het streeppatroon verloopt.

I wind the yarn to a ball so you can see how the stripe pattern will be.


zondag 17 januari 2021

Christmas puppy

 Ook al woonde de laatste 5 maanden mijn dochter met haar gezin bij ons in, het gemis van een hond was groot, nadat Bowy laatst augustus ingeslapen was. Die kleine pootjes die achter je aankomen dribbelen als je ergens heen loopt, het gekwispel 's morgens als ze je weer zien, het rond rennen door de tuin achter een bal aan.
Toen mijn dochter bericht kreeg dat ze een woning kon krijgen, aarzelden wij dan ook niet om ons meteen op de lijst te laten zetten voor weer een ruwharige jack russell reu.
Op 11 januari kregen we een  bericht of we nog interesse hadden in een reutje en na ons  "ja" antwoord kregen we foto's van 2 reutjes waar we uit konden kiezen. We gingen meteen voor reutje 1.

Even though my daughter and her family have been living with us for the last 5 months, the missing of a dog was big, after Bowy had passed away last August. Those little paws that come dribble after you when you walk somewhere, the wagging in the morning when they see you again, the running around the yard after a ball.
When my daughter got word that she could get a house, we did not hesitate to be put on the list immediately for another rough-haired jack russell male.
On January 11th we got a message if we were still interested in a male and after our "yes" answer we got pictures of 2 males that we could choose from. We immediately went for male 1.

Ook kregen we een foto van de mama

We also got a picture of the mum 


en papa.

and dad.


Gisteren konden we komen kijken. Na een rit van een uur waren we daar en je begrijpt het al, we waren op slag verliefd. Hij is ook nog heel klein, net 3 weken oud, want hij is samen met zijn 2 broertjes en 1 zusje geboren op 1e kerstdag. Rond 19 februari mag hij bij ons komen wonen, tot die tijd is hij nog even bij zijn mama.
Inmiddels zijn we druk bezig met het bedenken van een toepasselijke naam. We neigen naar een Engelse/Schotse/Ierse naam, maar dat kan ook zo weer veranderen.

Yesterday we could come and have a look. After an hour's drive we were there and you already understand, we were in love instantly. He is also very small, just 3 weeks old, because he was born with his 2 brothers and 1 sister on Christmas Day. He may come to live with us around 19 February, until then he will be with his mom for a while.
We are now busy coming up with an appropriate name. We tend again to an English / Scottish / Irish name, but that can change again.zaterdag 16 januari 2021

Surprise package

Gisteren kwam het eerste verrassingspakket van The Log Cabin binnen. Je kunt je opgeven om 4x per jaar zo'n pakket te ontvangen. Het blijft een totale verrassing wat je krijgt. 

Yesterday the first surprise package from The Log Cabin arrived. You can sign up to receive such a package 4 times a year. It remains a total surprise what you get.


Deze eerste keer is het een mini quilt ...

This first time it is a mini quilt ...


De kleuren van de stoffen zijn echt mooi en ik zie verschillende vogels. Top combinatie !!

The colors of the fabrics are really beautiful and I see different birds. Wonderful  combination !!

 
In het pakket zit steeds alles om de quilt te maken, zelfs de tussenvulling en de achterkantstof. Ik leg het even aan de kant tot dochterlief met haar gezin verhuist is en daarna ga ik deze maken. Hij doet me aan de lente denken.

The package always contains everything to make the quilt, even the batting and backing fabric. I put it aside for a while until my daughter has moved with her family and then I will make this one. It reminds me of spring.


Gisteren kwam ook het December wolletje van de Warme Voeten club van Atelier Het Wolbeest binnen. Thema was Beatrix Potter. Erbij zat weer een mini streng, thee/koffie, chocolade en een leuke stitchmarker.  Deze maand is het de kleermaker van Kloster.

Yesterday I also recieved my December yarn from the Warme Voetenclub (warm feet club) from Atelier Het Wolbeest. Theme  is Beatrix Potter. Also included is a mini skein, tea, chocolate and a stitchmarker. This month it is The Tailer of Gloucester.Morgen schrijf ik ook een nieuw berichtje met daarin foto's van ... ons nieuwe hondje.

Tomorrow I will also write a new message with pictures of ... our new dog.