Privacy verklaring

woensdag 31 december 2014

Duncan Dog

Op deze laatste dag van 2014 is dag 4 van de Advent Animals aan de beurt. Deze vind ik enorm leuk, want hierin zie je 2 dingen waar ik van hou. Als eerste mijn favoriete huisdier, de hond en daarnaast mijn favoriete vakantieland, Schotland. Duncan Dog is een echt Schots heertje Schotse Terriër ;-)

On this last day of 2014 I show day 4 of the Advent Animals. I realy like this one, because you can see in this design 2 things I love. First my favorite animal, the dog and second my favorite holiday country, Scotland. Duncan Dog is a real Scottish gentleman Scottish Terriër ;-)


Verder wil ik alle lezers van dit blog bedanken voor jullie hele fijne reacties die ik elke keer weer met plezier lees. 2014 was over het algemeen een mooi jaar, hier en daar wat minder mooi, maar we mogen niet klagen. We gaan 2015 in vol goede moed en positiviteit en dat het weer een mooi jaar mag worden. Een heel fijne jaarwisseling vanavond !

I also want to thank all my readers for their lovely comments eacht ime, I so much enjoy reading them. 2014 was overall a good year, sometimes a bit less, but we can't complain. We are going to step in 2015 with a lot of positivity good spirits and hope the new year will be good as well.  A Happy New Years Eve !


dinsdag 30 december 2014

Mary Mouse

Waar het kijken naar darts al niet goed voor is, ... er zijn weer behoorlijk wat steken gemaakt. Dag 3, Mary Mouse, van de Advent Animals is af !

I did a lot of watching darts, ... many stitches were made. Day 3, Mary Mouse of the Advent Animals is finished !maandag 29 december 2014

Peter Polar Bear

Gistermiddag en avond, tijdens het kijken naar het WK darts 2015, flink wat steekjes kunnen maken. Dag 2 van de Advent Animals, te weten Peter Polar Bear, is weer af. Ze zijn ook zo verschrikkelijk leuk om te borduren.

Yesterday afternoon and evening, during watching Darts World Championship 2015, I could make many stitches. Day 2 of the Advent Animals, Peter Polar Bear, is finished. They are so cute to stitch.


De Advent Animals (klik) zijn gratis patronen van Brooke's Books.

The Advent Animals (click) are freebies from Brooke's Books.
 

zondag 28 december 2014

Katie Kitty and Snow

Net voor kerst ontdekte ik de Advent Animals (klik), het zijn 25 gratis patronen van Brooke's Books. Elke maand komt er een nieuw patroontje. Ze zijn afgelopen maart gestart, dus er staan inmiddels al 10 dieren te wachten om geborduurd te worden. Er is ook een FB groep (klik) voor de Advent Animals.

Just before Christmas I discovered  the Advent Animals (click), 25 freebies from Brooke's Books. Each month there is going to be a new one. They started last march, so there are already 10 animals waiting to be stitched. There is also a FB group (click) for the Advent Animals.


Ik vind ze super leuk en ik heb dan ook meteen de eerste 10 patroontjes uitgeprint. Ik moet eigenlijk verder gaan met de laatste 3 delen van de Hometown Holiday serie, maar ik wilde toch graag de eerste 2 van deze serie alvast borduren. Dag 1 is inmiddels af en dat is Katie Kitty. Ik denk dat ik er zakjes van ga maken die ik dan aan een lint kan ophangen.

I realy liked them, so I let my printer do his job and printed all 10 out. I should be working on the last 3 patterns of the Hometown Holiday series, but I want to stitch the first two of this series. Day 1 is stitched and that is Katie Kitty. I think I'm going to make them into little bags which I can hang on a ribbon.

 Geborduurd op / stitched on 28 ct. Jobelan.
Helaas weet ik het kleurnummer niet meer maar het lijkt op linnen naturel.
I don't know the color number anymore, but it looks like linen natural.

Gistermorgen toen we opstonden was alles wit, het sneeuwde toen nog steeds en dat is het bijna de hele dag blijven doen. Het heeft altijd iets magisch die sneeuw en ik ben er dol op.

Yesterday morning when we got up, everything was white. It was still snowing and that did it almost the whole day. It feels like magic that snow and I love it.vrijdag 26 december 2014

Christmas tree for the birds

Tijdens de feestdagen wordt er ook goed voor de vogels gezorgd, ... pinda slingers en dennenapels ingesmeerd met vet en vogelzaden.

During the holiday season we also take good care of the birds, ... peanut garlands and pine cones smeared with grease and bird seeds.woensdag 24 december 2014

Santa's Village is finished

Santa's Village is nu helemaal afgewerkt en het is geworden zoals ik het voor ogen had. Ik heb ieder borduurwerkje afgewerkt als een kubus. Ik wilde ze graag op elkaar zetten zodat ze het model van een kerstboom kregen en toen leek het Michiel leuk om voor elk "boompje" een kerst standaard te maken van afvalhout. Aan de onderkant van de standaard ga ik nog wat kerstgroen bevestigen, maar dat moet ik nog halen. (Bericht van het ziekenhuis aan het einde van dit blogje).

Santa's Village is now completely finished and it turned out as I wanted. Each piece I have finished as a no sew cube. I wanted to put them on top of each other so they got the model of a Christmas tree and than Michiel came with the idea to make a Christmas standard of waste wood for each "tree". At the bottom of the standard I'm going to put some green christmas leaves, but that I still have to buy. (News from the hospital at the end of this post).
 
 
De boompjes staan op de vensterbank, dus moest er ook een leuke achterkant komen. Voor de achterkant van de kubussen koos ik een kerststof dat 6 verschillende afbeeldingen had, zodat als je van buiten af naar binnen kijkt je deze afbeeldingen ziet.
 
The trees stand on the window sill, so they had to look nice on the back too. For the back of the cubes I chose a Christmas fabric that had 6 different images, so if you look from the outside you see these images.
 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 
Of het moeilijk is om zulke kubussen te maken? Neehoor en ik leg graag uit hoe ik het gedaan heb. Ik nam polystyreen isolatieplaten (piepschuim) van 6 cm. dik en tekende de maten af. Daarna met een scherp kartelmesje (ik gebruikte mijn tomatenmesje) alles uitsnijden. Okee het geeft wat troep, maar mij gaf het een sneeuw gevoel ;-)
 
Is it difficult to make such cubes? Not at all and I will explain how I did it. I took polystyrene insulation boards (styrofoam) of 6 cm. thick and drew the sizes off. Then with a sharp cartel Blade (I used my tomato knife) I cut everything out. Okay it gives some mess, but me gave it a snow feeling ;-)


Daarna sneed ik 24 lapjes dunne fiberfil en plakte die met boekbinderslijm op de voor en achterkant van elke kubus.
 
Then I cut 24 pieces thin batting and glued that with bookbinding glue on the front and back of each cube.


Neem dan het borduurwerk en speld het helemaal rondom vast met kleine platte spelden.

Then take the embroidery and pin it all the way around with small flat pins.


Doe hetzelfde met de achterkantstof aan de achterkant.

Do the same with the back fabric at the back.
 

Snij daarna 12 repen die dubbel zo breed zijn als de dikte van je kubus. Die van mij werden dus 12 cm. De lengte meet je even op door alle kanten op te meten en neem nog 4 cm. extra omdat de reep aan de onderkant van de kubus overlapt.
Zet aan de verkeerde kant van het stof over de hele lengte een streep precies in het midden en strijk beide lange zijden naar binnen toe (tot aan de streep).

Then cut 12 strips double as wide as the thickness of your cube. Mine had to be 12 cm. For the length you measure  all sides and take 4 cm. extra, because the strip at the bottom of the cube overlaps.
Put on the wrong side of the fabric over the length a line right in the middle and ironing both long sides to the inside (to the line).


Zet een kant vast met spelden aan de onderkant van de kubus en vouw de band verder rondom de kubus heen.

Put one side in place with pins at the bottom of the cube and place the strip all around the cube.


Je gebruik hier geen spelden voor, trek hem gewoon strak aan en als je bij het beginpunt komt, dan laat je hem iets overlappen en zet dan het uiteinde weer vast met spelden. 

You don't use pins for this, just pull it tight, and when you get to the starting point, then you can overlap the strip somewhat and then  secure it with pins.


Zoals je ziet is het helemaal niet moeilijk en ook nog eens leuk om te doen.

As you can see it is not difficult at all and it is such fun to do.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Gistermiddag ben ik dus naar het ziekenhuis geweest. 8 Januari moet ik me melden bij de poli. Arts gaat dan kleuringen aanbrengen zodat hij kan zien hoeveel misvormde cellen er zitten.
Daarna zal ik hoogstwaarschijnlijk naar Maastricht moeten waar ze deze dan gaan weg laseren, omdat dit beter is dan het wegsnijden wat in het verleden is gedaan.
Een grote geruststelling is dat het dit keer om een zeer langzaam virus gaat wat de cellen misvormd en de kans dat de cellen over enkele jaren kwaadaardige cellen worden, is klein, hoewel de kans altijd bestaat.
Ze moeten dan ook zeker weggehaald worden. Eerst maar even wachten op 8 januari om te zien om hoeveel cellen het gaat en dan zien we wel weer verder.
Voor nu wens ik jullie allemaal hele fijne warme gezellige kerstdagen !

Been to the hospital yesterday afternoon. January 8 I have to go back. Doctor is than going to put on colorings, so he can see how much deformed cells there are.
After that I will most likely have to go to a larger hospital in Maastricht where they will be lasering the cells, because this is better than cutting away, what was done in the past.
A great reassurance is that this time it is a very slow virus what the cells deformed and in a few years ' time, the chance that the cells are malignant cells, is small, although the chance always exists. They should definitely be taken away. First I have to wait for January 8 to see how many cells it are and then we will see what comes.
For now I wish you all a wonderful Merry Christmas !
 
 
 

dinsdag 23 december 2014

Christmas tree and other cozy corners

De afwerking van de Santa's Village verloopt goed, ik hoop vanavond alles af te krijgen zodat ik ze morgen kan laten zien. Vanmiddag eerst de afspraak in het ziekenhuis waar ik niet echt naar uit kijk.
Een ander verhaal is onze kerstboom die dit jaar voor wat commotie zorgde. 

The finishing of the Santa's Village is going well, I hope tonight to get everything done, so that I can show them tomorrow. This afternoon first the appointment  in the Hospital where I'm not really looking forward to.
Another story is our Christmas tree which let to some commotion this year.

Elk jaar staat er een echte boom in huis, maar afgelopen jaar na de kerst, tijdens de opruimingsdagen, besloten we om een kunstboom aan te schaffen. Elk jaar ligt Michiel weer te sjouwen met een zware boom en zo'n kunstboom leek ons wel makkelijk en leuk.

Every year we buy a real tree, but last year after Christmas, during the christmas sales days, we decided to purchase an artificial tree. Each year Michiel is  working hard to get that heavy tree in the house and an artificial tree seemed easy and fun to us.
 
Nouja,  zo leek het in elk geval, totdat die kunstboom stond en we de ornamentjes er in gingen hangen. De takken zaten zo dicht op elkaar dat de ornamenten meer op de boom hingen dan erin. Het was geen gezicht en ik riep: "eruit met dat ding, dan maar geen boom".

Well, in any case, so it seemed, until the artificial tree was up and we were going to hang the ornaments. The branches were so close together that the ornaments hung on the tree more than inside it. I didn't like it at all and I said, "out  of the house with that fake tree, I rather have no tree at all".


"Kun je dat even op papier schrijven en onder tekenen", zei Michiel. Volgens mij zijn alle mannen hetzelfde wat kerstboom betreft. Uiteraard schreef ik niets op, een huis zonder kerstboom? Kan me dat niet voorstellen.

"Can you give me that in writing and sign it please," said Michiel. I believe all men are the same what Christmas trees are concerned. Of course I wrote nothing down, a house without a Christmas tree? I cannot imagine that.
En zo werd besloten om de volgende dag toch maar weer een echte boom te halen. Michiel neemt het sjouwen van de zware boom maar op de koop toe en bovendien, ...  een echte boom ruikt zo heerlijk in huis.
And so it was decided to buy a real tree the next day. Michiel did lugging the heavy tree in the house and besides, ... a real tree smells so wonderful in house.
Michiel hangt elk jaar de lampjes in de boom en daarna kan ik dan alle geborduurde ornamentjes erin hangen. Elk jaar zijn het er weer meer, maar ik vind er altijd weer een plekje voor. 

Michiel hangs every year the lights in the tree and then I can hang all the embroidered ornaments in it. Every year there are more and more of them, but I find there is always a place for them.


De rest van de boom vul ik op met dierbare ornamenten, sommige zijn van mijn ma geweest, andere van de kinderen, soms een nieuwe er tussen, ook nog gekregen ornamenten. En zo staat de boom weer mooi te wezen in de kamer en wij genieten !

The rest of the tree I decorate with treasured ornaments, some are from my mother, others from the children, sometimes a new one bought ornaments giving by friends. And so is the tree beautiful standing in the room and we enjoy!
Uiteraard worden er ook op andere plekjes in huis kerstspulletjes gezet, zoals op de kast. De glazen potten heb ik zelf versierd.

Ofcourse more corners are decorated in the house. On my closet there are jars which I decorated myself.


Op de vensterbank het kerstgroepje betaande uit kinderen. Ik zag hem een tijdje terug in een winkeltje dat oude spulletjes verkoopt en vond ze zo lief dat ze mee mochten.

In the window a childrens nativity scene. I saw it a few weeks back in a shop who sells older things and I liked it.


In de keuken hangen de gingerbreads, een patroon van Little House Needleworks en op het plankje nog wat kerstmannen beeldjes die van mijn ma zijn geweest.

In the kitchen hang the gingerbreads, a design from Little House needleworks and on the shelf a few santa claus which belongs to my mother.


In de hal op het tafeltje zijn ook gingerbreads te vinden in het mandje en in de kleine boom hangen de ornamentjes van de Fairytale Advent Calendar van The Little Stitcher.

In the hall on the sidetable you can find more gingerbreads in the basket and hanging in the little tree are the ornaments from the Fairytale Advent Calendar from The Little Stitcher.


Zelfs het toilet is in kerst sfeer ;-)

Even the toilet is in christmas spirit ;-)Gisteren stond mijn vriendin Elly met haar jongste dochter aan de deur en overhandigde mij een mooi boeket en 2 prachtige kerst hazen. Dan krijg je toch even een brok in je keel.
Yesterday my friend Elly came with her youngest daughter and  she gave me these beautiful flowers and 2 beautiful christmas bunnies who she made herself. For a moment I didn't know what to say.

Om me een hart onder de riem te steken voor het ziekenhuis bezoek vanmiddag. Wat is het toch een schat van een mens en ik ben blij dat ik haar mijn vriendin mag noemen.

To encourage me for the hospital visit this afternoon. She is an angel on earth, and I'm glad I can call her my friend.

zondag 21 december 2014

Hot Cocoa Cafe

Ik maak een vreugde dansje, want gisteravond kreeg ik het laatste kersthuisje af van de Santa's Village serie. Het heet Hot Cocoa Cafe, een huisje waar je heerlijke warme chocolademelk kunt drinken tijdens de koude dagen.

I'm making a happy dance, because last night I finished my last christmas house from the Santa's Village series. Its called Hot Cocoa Cafe, a place where you can drink delicious cocoa during cold days.


Santa's Village zijn 12 patroontjes van Country Cottage Needleworks (klik). De knoopjes die op elk patroontje te zien zijn, zijn apart te koop maar je kunt de patronen ook heel goed zonder de knoopjes maken. Tijd om ze te gaan afwerken !

Santa's Village are 12 patterns from Country Cottage Needleworks (click). The buttons you see on each design you can buy separately, but they are also good to stitch without the buttons. Now time to finish them off !vrijdag 19 december 2014

Hospital news

Twee berichtjes op een dag, maar ik kon vanmorgen nog niet weten dat ik vanmiddag weer niet zo leuk nieuws kreeg van het ziekenhuis.
Ik moet opnieuw de ziekenhuis molen in. Na 4 jaar "schoon" te zijn, vanmiddag bericht gekregen dat er opnieuw aangetaste cellen gevonden zijn in de baarmoederhals, pffff .... Dinsdagmiddag moet ik al terug komen bij gynaecoloog. De komende dagen maar flink borduren om even nergens aan te denken. Krijg ik mijn kersthuisjes nog af voor kerstmis ;-)

Two messages on one day, but this morning I didn't now that I got some not so good news from the hospital this afternoon.
I have to go back into the hospital circus. After 4 years being "clean", I got this afternoon news that they found again affected cells in the cervix. Tuesday afternoon I have to go back to the gynecologist. The next few days I'm going to do a lot of stitching so I don't have to think about it. Can I still finish my christmas houses before christmas ;-)Cozy Inn

Het begon allemaal met deze 22 cm. grote keramieke engel, die ik in een plaatselijke winkel zag staan.

It all began with this 8.5" ceramic angel, that I saw in a shop in our town.


Ik zag dat er een opening aan beide zijden van de witte rol die ze vast had zat en kreeg meteen het idee om daar een touwtje door te halen en er iets aan te hangen.

I saw that there was an opening on both sides of the white role that she holds and immediately got the idea to put a piece of string through so that I can hang something on it.
 
 
Ik wilde er een piepklein borduurwerkje voor maken en ik kwam uit bij Cozy Inn, een patroon van Little House Needleworks dat in het tijdschrift JCS Christmas Ornaments 2013 staat. Het patroon was 37 x 37 steken en gemaakt op 40 ct linnen (8 kruisjes per cm.) is het nog geen 5 x  5 cm.
 
I wanted to stitch a very tiny piece and I came across Cozy Inn, a design from Little House Needleworks which can be found in the JCS Christmas Ornaments 2013 issue. The pattern is 37 x 37 stitches and stitched on 40 ct. linen its only under 2" x 2".
 
 
Ik naaide de zijkanten allemaal naar binnen toe en bovenaan maakte ik een tunnel zodat ik er een touw door kon halen.
 
I sewed all the sides to the inside and at the top I made a tunnel so that I could put a piece of string through.
 
 
Daarna hoefde ik alleen het touw nog maar door de witte rol te halen en mijn mini borduurwerkje hangt mooi te wezen.
 
Then I only had to put the piece of string through the white roll and my tiny stitching piece hangs beautiful.
 
 
 De engel is helemaal blij met haar borduurwerkje ;-)

The angel is quite happy with her embroidery design ;-)

Cozy Inn - Little House Needleworks
Fabric: 40 ct. tea-dyed linen
Threads: Weeks Dye Works (Cayenne, Bright Leaf, Oak, Linen, Juniper, Caper)