Privacy verklaring

dinsdag 29 juni 2021

Tour de France day 2 - 4

Dag 2 - 27 juni
Parcour Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne met 183.5 km
Wat een eerste dag gisteren. Er was een grote valpartij doordat een mevrouw met een kartonnen bord op de weg stond. De winnaar was Julian Alaphilippe.

Day 2 - June 27
Track is Perros-Guirec – Mûr-de-Bretagne with 183.5 km
What a first day yesterday. There was a big crash because a lady was standing on the road with a cardboard sign. The winner was Julian Alaphilippe.

Vraag 2: De hoeveelste keer start de Tour de France in Brest? (antwoord onderaan dit bericht)
De kleur van vandaag:

Question 2: How many times started the Tour de France in Brest? (answer at the bottom of this post)
Color of today:

Op dag 2 heb ik ook de extra streng van 50 gram open gemaakt, omdat ik deze wil gaan gebruiken na elke kleur. 

 On day 2 I also opened the extra 50 gram skein, because I want to use it after every color.


Ik denk dat ik de Planina wrap van Shara Made nogmaals ga breien. Ik heb hem al een keer gebreid met de advent box van Herbstblatt Regina in 2018 en dit is een van de sjaals die ik het meest draag.

I think I'm going to knit Shara Made's Planina wrap again. I already knitted it once with the Herbstblatt Regina advent box in 2018 and this is one of the shawls I wear the most.


Dag 3 - 28 juni
Parcour Lorient - Pontivy (183 km)
Wat een rit gisteren op dag 2. De Nederlander Mathieu van der Poel won de etappe en start vandaag in de gele trui.

Day 3 - June 28
Track is Lorient - Pontivy (183 km)
What a ride yesterday on day 2. The Dutchman Mathieu van der Poel won the stage and will start today in the yellow swaeter.


Vraag 3: Welke Franse wielrenner is afkomstig uit Bretagne?
De kleur van vandaag:

Question 3: Which French cyclist originates from Bretagne?
Color of today:


Dag 4 - 29 juni
Parcour Redon - Fougères (150.5 km)
De Belg Tim Merlier heeft gisteren de derde etappe van de Tour de France gewonnen. Het was een overwegend vlakke rit van Lorient naar Pontivy die zoals verwacht in een massasprint eindigde. Die werd voorafgegaan door enkele valpartijen. De gele trui bleef in handen van Van der Poel, die als zevende de finish passeerde.

Day 4 - June 29
Track is Redon - Fougères (150.5 km)
Belgian Tim Merlier won the third stage of the Tour de France yesterday. It was a mostly flat stage from Lorient to Pontivy which ended in a bunch sprint as expected. It was preceded by several falls. The yellow jersey remained in the hands of Van der Poel, who crossed the finish line in seventh place.


Vraag 4: In het Frans heet een zonnebloem 'Tournesol'. Waarom?
De kleur van vandaag:

Question 4: Explain why sunflowers are called 'Tournesol' in French.
Color of today:Hopelijk kan ik de volgende keer een update van mijn breiwerk laten zien. Ik had kleur 1 al gebreid, maar ik heb het uitgetrokken en ben met een andere dikte naald opnieuw begonnen.
Dan nu de antwoorden op de vragen.
Antwoord 2: De vierde. Brest is driemaal eerder de startplaats geweest voor de ronde van Frankrijk. In 1952 met een etappe naar Rennes, in 1974 met een proloog en in 2008 met een etappe naar Plumelec.

Antwoord 3: Bernard Hinault.

Antwoord 4: De Franse benaming Tournesol zegt iets over deze eigenaardige plant, namelijk dat deze van jongs af aan gedurende de dag meedraait met de loop van de zon. Een rondje met de zon, Tournesol. Op deze manier staat deze constant in zoveel mogelijk zonlicht, wat de fotosynthese in de plant bevordert.

Hopefully I can show an update of my knitting soon. I had already knitted color 1, but I pulled it off and started again with a different size needle.
Now for the answers to the questions.
Answer 2: The fourth. Brest has been the starting place for the Tour de France three times before. In 1952 with a stage to Rennes, in 1974 with a prologue and in 2008 with a stage to Plumelec.

Answer 3: Bernard Hinault.

Answer 4: The French name Tournesol says something about this peculiar plant, namely that from an early age it rotates with the course of the sun during the day. A lap with the sun, Tournesol. In this way, it is constantly in as much sunlight as possible, which promotes photosynthesis in the plant.

 

zaterdag 26 juni 2021

Mees and the Tour de France box

Afgelopen woensdag heb ik de 2e prik Moderna gehad en ik ben er tot gisteren beroerd van geweest. Gelukkig gaat het sinds vandaag weer iets beter. Woensdag na de prik bij vriendin Trees op bezoek en daarna samen naar Het Breipunt  in Stiphout geweest die de winkel vergroot heeft. Wat is die mooi en ruim geworden. Uiteraard gingen er wat bollen sokkengaren mee naar huis.

Had 2th injection of Moderna last Wednesday and I was sick of it until today. Fortunately, things are going a little better since today. After the vaccination we went to Het Breipunt, which enlarged the store. How beautiful and spacious it has become. Of course, some balls of sock yarn went home. 


Ik ben dezelfde dag nog even begonnen met de bol midden onder, dat is wol met katoen, want ik wilde graag weten hoe zich dat breit en draagt.

The same day I started with the ball at the bottom center, that is wool with cotton, because I wanted to know how it knits and wears.

Maandagmorgen had ik weer bloed laten prikken voor mijn schildklier controle die elke 6 weken plaats vind. Al langere tijd heb ik een schildklier die heel erg traag werkt, waardoor de kilo's er maar bij blijven komen. Omdat ik altijd heftig reageer op medicatie met hormonen zijn we met de kleinste dosis begonnen. Ik wordt elke 6 weken geprikt en dan kunnen we de medicatie, indien nodig, verhogen met een 1/2 tabletje. Dinsdag kreeg ik de uitslag en de waarde moet nog een heel stuk omlaag, dus de medicatie is weer verhoogd. Verder heb ik vorige week goed aan mijn Oakworth sokken gewerkt. Nu alleen nog de voet en teen aan beide sokken breien 🤗

Monday morning I had blood drawn again for my thyroid check, which takes place every 6 weeks. I have had a thyroid gland that works very slowly for a long time, so the pounds just keep on coming. Because I always react strongly to medication with hormones, we started with the smallest dose. I will be pricked every 6 weeks and then we can increase the medication, if necessary, by 1/2 tablet. Tuesday I got the results and the value still has to go down a lot, so the medication has been increased again. I also did a good job on my Oakworth socks last week. Now only knit the foot and toe on both socks 🤗.


Gisteren kwam de TdF doos binnen. Al enkele jaren verkopen indie dyers in het voorjaar een doos met wolletjes, die de mensen dan kunnen spinnen tijdens de 21 dagen van de Tour de France. Op rustdagen wordt er niet gespind.

Yesterday the TdF box arrived. For several years now, indie dyers have been selling a box of wool in the spring for people to spin during the 21 days of the Tour de France. There is no spinning on rest days.

Nu zul je je wel afvragen, jij spint toch niet? Nee dat klopt, maar Het Wolbeest heeft sinds dit jaar ook een garen versie, dus in plaats van een spinwolletje zit er een mini streng in. Bij ons thuis werd elk jaar de Tour de France gevolgd op tv. Tijdens die 3 weken werd er dan ook niet veel anders dan over de tour gepraat. Ik heb er mooie herinneringen aan en dat maakt deze doos extra bijzonder, aangezien mijn ouders overleden zijn. Sinds het overlijden van mijn pa in 2016 kijk ik elk jaar toch wel even naar de Tour, zodat ik hem "een beetje op de hoogte kan houden" van alle ontwikkelingen 💟.

Now you must be wondering, do you spin? No I am not, but Het Wolbeest also has a yarn version since this year, so instead of a spinfluff, there is a mini skein in it. In my childhood, every year in our home the Tour de France was followed on TV. During those 3 weeks there was not much else to talk about than the tour. I have beautiful memories of it and that makes this box extra special, since my parents have passed away. Since the death of my dad in 2016, I watch the Tour every year, so that I can keep him "informed of all developments" 💟.


De doos is opgezet als het Triviant bordspel. Bij elke dag zit een vraag en in het zakje zit dan het antwoord. Allemaal vragen die betrekking hebben op de Tour de France en/of Frankrijk. 
De vraag van vandaag: (het antwoord vind je helemaal onderaan dit bericht)
1. Wanneer werd de eerste Tour de France gehouden?
Naast een mooie mini streng zat er een zakje thee bij en heerlijke koekjes.

The box is set up like the Triviant board game. Each day has a question and the bag contains the answer. All questions are related to the Tour de France and/or France.
Today's question: (you can find the answer at the bottom of this post)
1. In what year was the first Tour de France?
In addition to a beautiful mini skein, there was a bag of tea and delicious cookies.


Gisteren was Mees ook een half jaar jong. Een leuke bijkomstigheid is dat we dan weten dat het nog precies een half jaar duurt tot het weer kerstmis is 😀. Mees is nog steeds druk bezig op de kleuterklas. Hij heeft nog 1 les te gaan en daarna gaat hij, met 1 week vakantie ertussen, door naar de brugklas, want dat heeft dit druk beestje wel nodig.

Yesterday Mees was also six months young. A nice side effect is that we know that it will be exactly half a year until Christmas again 😀. Mees is still busy with kindergarten. He still has 1 lesson to go and then, with 1 week of vacation in between, he continues to the seventh grade, because this little tornado needs that.


Bij een (halve) verjaardag hoort ook een cadeautje en dat werd een Tatanka kauwbot, want die vind hij heerlijk.

A (half) birthday also includes a present and that became a Tatanka chew bone, because he loves it.


En dan nu het antwoord op de Tour de France vraag: "De eerste Tour de France werd gehouden op 1 juli 1903".
Ik wist het antwoord niet, ik dacht ergens in de jaren 30. Het parcour van vandaag : Brest - Landerneau, 198 km.
 
And now the answer to the Tour de France question: "The first Tour de France was held on July 1, 1903".
I didn't know the answer, I thought somewhere in the 1930s. Today's track: Brest - Landerneau, 198 km.
 

 

maandag 21 juni 2021

Socks as a bookmark

Vorige week had ik 3 sokken gebreid. Geen grote, maar kleine sokjes. Deze boekenleggers waren een cadeautje voor mijn petekind. Het patroon is gratis te vinden op Ravelry en het heet A bookmark for Dobby.

Last week I knitted 3 socks. Not big, but small socks. These bookmarks were a present for my Godchild. You can find this free pattern on Ravelry and it is called A bookmark for Dobby.
Na de 1e rij van de Jelly Roll blanket werd er al snel aan een 2e rij begonnen.

After the 1st row of the Jelly Roll blanket, a 2nd row was soon started.

En die 2e rij was na enkele dagen breien ook af. Er gaan steeds 11 kleuren in een rij.

And the 2nd row was finished after a few days of knitting. There are always 11 colors in a row.

Na die 2e rij werd de deken even aan de kant gelegd want er moest verder gebreid worden aan de Oakworth sokken.

After the 2nd row, the blanket was put aside for a while because i was time to continue with my Oakworth socks.

Gelukkig hadden we veel dagen met prachtig weer, zodat ik heerlijk buiten kon zitten. Het breien aan de sokken ging dan ook best snel. Nu alleen nog de voet en teen aan elke sok.

Fortunately we had many days with beautiful weather, so I could sit outside. Knitting on the socks went quite quickly. Now only the foot and toe on each sock.


De juni Harry Potter Mysterie set van Nicole C Mendez is ook weer binnen. Dit is een 3 maanden abonnement met zelfstrepend garen. De kleur deze maand is Bombarda!

The June Harry Potter Mystery set from Nicole C Mendez came. This is a 3 month subscription of selfstriping yarn. The color this month is Bombarda!


Ik heb het garen tot een bol opgedraaid zodat je een beetje ziet hoe het streeppatroon verloopt.

I wind the yarn to a ball so you can see how the stripe pattern will be.


Ik vind het altijd leuk om, voor mij, nieuwe indie dyers uit te proberen. Gisteren kwam er een zending binnen van knit.and.love uit Duitsland en mijn mond viel open, zo mooi zijn. Ik heb al een paar ideeën waar ik ze voor ga gebruiken.

I always enjoy trying out, for me, new indie dyers. Yesterday a shipment came in from knit.and.love from Germany and I couldn't believe my eyes, they are so beautiful. I already have some ideas of what I'm going to use them for.


Dankzij het mooie weer was er ook volop tijd voor waterpret.

Thanks to the beautiful weather, there was also plenty of time for water fun.
Mees vindt de krat die gevuld is met water geweldig.

Mees loves the crate that is filled with water.


Ook heb ik een paar filmpjes gemaakt, ik heb deze op mijn youtube kanaal gezet. Hier alvast 1 filmpje.

I also made a few videos, which I put on my youtube channel. Here is 1 video.

 

zondag 6 juni 2021

Jelly Rolling

 Je bent gewaarschuwd, als je hier eenmaal mee begint, dan kun je echt niet meer stoppen.

 You've been warned, once you start knitting this, you really can't stop.

Het gaat om de Jelly Roll blanket van Kay Jones en het is echt een verslavend patroon om te breien. Het patroon is te vinden op Ravelry en het wordt heel duidelijk uitgelegd aan de hand van filmpjes hoe je deze deken maakt. Je breit hem meteen aan elkaar, geen losse naden die aan elkaar genaaid hoeven te worden.

It's the Jelly Roll blanket from Kay Jones and it really is an addictive pattern to knit. The pattern can be found on Ravelry and it is very clearly explained on the basis of videos how to make this blanket. You knit it together right away, no loose seams that need to be sewn together.

Ik had nog heel veel verschillende multi kleuren Fabel van Drops in mijn voorraad, geen idee waar ik het toen gekocht heb, het was bij een winkel die dit toen allemaal opruimde. Het lijkt me leuk om dit voor deze deken te gebruiken, het begin ziet er in elk geval al vrolijk uit. Een echte Pippi Langkous deken.

I still had a lot of different multi colors Fabel from Drops in my stock, no idea where I bought it at the time, it was at a store that cleared it all up at the time. I think it would be fun to use this for this blanket, at least the beginning looks great. A real Pippi Longstocking blanket.

Inmiddels is rij 1 klaar en ben ik druk met rij 2 bezig. Het enige dat ik anders doe dan het patroon, is de eerste steek averecht afhalen, zodat ik in het midden steeds 2 V's naast elkaar krijg als ik het aan elkaar brei. Ik maak de deken ook iets groter, ongeveer 120 cm x 150 cm.

Row 1 is now ready and I am busy with row 2. The only thing I do different than the pattern, is slip the first stitch purl wise, so that I always end up with 2 V's next to each other in the middle when I knit it together. I also make the blanket a little bigger, about 120 cm x 150 cm.

Wie is er nog meer aan het Jelly Rollen?

Who else is Jelly Rolling?

woensdag 2 juni 2021

My Opal socks

Allereerst bedankt voor alle lieve felicitaties op de 1e verjaardag van kleindochter Yara.
Mijn Opal sokken zijn af. Het garen zat in de Opal abo van maart 2021. Het contrast garen is Fabel van Drops.

First of all, thank you so much for all the lovely birthday wishes for granddaughter Yara's first birthday.
My Opal yarn socks are finished. This yarn was in the March 2021 Opal abo. The contrast color is Fabel from Drops.

Van de Opal gebruikte ik 50 gram en van het contrast garen net geen 30 gram. Gebreid op rondbreinaald 2.25 mm.

I used 50 grams of the Opal and just under 30 grams of the contrast yarn. Knitted on circular needle size 2.25 mm.


Wat is dit verslavend.  Ik ben ook begonnen aan de Jelly Roll blanket van Kay Jones van de Bakery Bears  en je kunt het haast niet wegleggen, nog een kleur, nog een kleur.

This is so addicted. I also started the Jelly Roll blanket from Kay Jones of the Bakery Bears  and I can't put it down,  one more color, one more color.


Mees vindt dit heerlijk. Eerst eet hij de druiven, daarna de komkommer en als laatste de wortel.
Edit: druiven zijn van het menu geschrapt, het blijkt dat druivenpitten niet goed zijn voor de hond, ook al zijn dit pitloze druiven.

Mees loves this. First he eats the grapes,  then the cucumber and lastly the carrot.
Edit: grapes have been removed from the menu, it turns out that grape seeds are not good for the dog, even though these are seedless grapes.