Privacy verklaring

woensdag 28 november 2012

More animals in the house

Sinds vandaag is de beestenbende hier in huis uitgebreid met 2 allerliefste muisjes. Het zijn grijze muisjes en ze dragen zelfs kleren. Het zijn Sam en Julia van het Muizenhuis.

Since today is the animal gang here in the house extended with two lovely mice. They are grey and wear even clothes. it is Sam and Julia from the Mouse Masion.


Sam en Julia zijn de allerbeste vrienden en delen alles samen. Hun avonturen zijn te lezen in de gelijknamige boeken geschreven door Karina Schaapman die ook actief is op FACEBOOK en daar steeds de mooiste scenes laat zien uit het muizenhuis. Puur genieten ! Haar eerste boek Het muizenhuis had ik al eventjes in huis en vanaf nu ook Sam en Julia. dat wordt dassen breien want de winter is in aantocht ;-)

Sam and Julia are best friends and share everything together. Their adventures you can read in the books written by Karina Schaapman who also is active on FACEBOOK and always shows the most beautiful scenes from the Mouse Masion. pure enjoyment ! I already had her first book Mouse Masion a little while and since today I have Sam and Julia. Now I have to knit some scarfs because winter is coming :-)


In het vorige logje had ik het er al over dat ik ook aan het tekenen van stitcheries geslagen ben, eigenlijk zou ik nog even wachten maar  ...

In my previous post I already said that I was going to draw some stitcheries, in fact I would wait awhile but ....


... inmiddels zijn de eerste tekeningen klaar. Ik ben nu bezig om ze te stitchen zodat ik ze ergens laatst komende week hier op mijn blog als freebie kan plaatsen.

...  the first drawings are ready. I'm now busy with stitching them so I can post them somewhere later next week here on my blog as a freebie.


Michiel zat nog flink aan de paracetamol maar toch heeft hij zijn kip afgemaakt en wij vinden hem erg leuk geworden. In plaats van oogjes te borduren schoot hem te binnen dat hij nog wiebeloogjes had liggen en juist ... die zitten nu op de kip.

Michiel still takes his meds for the headache but he also finish his chicken and we love it. Instead of stitching the eyes he remebered that he had wobbly eyes and yes ... they are on the chicken now.
Zelfs de achterkant van het kipje mag er zijn :-)

Even the back of the chicken is lovely ;-)


maandag 26 november 2012

Slow motion ...

Afgelopen zaterdag zijn we bij Elly geweest omdat we nu wel eens wilde weten hoe we een pop of dier in elkaar gezet krijgen. Michiel keek af en toe wel behoorlijk wit en je merkte dat hij nog niet de oude was, maar hij wilde deze afspraak graag door laten gaan. Hij wilde graag een kip maken en hij kon al snel goed uit de voeten met de naaimachine. 

Last saturday we went to Elly, because we would love to know how to make dolls or animals from fabric.  Michiel looked occasionally pretty white and you could see that he still wasn't himself but he didn't want to cancel this appointment. He wanted to make a chicken and soon he was sewing at the sewingmachine.


Het kipje zelf is grotendeels door Elly in elkaar gezet, want ondanks haar goede uitleg, is het meeste toch langs hem heengegaan. Op wat hoofdpijn na, gaat het best redelijk met hem en hij zegt ook dat het lijkt of alles nog steeds iets in slow motion gaat. Het kipje moet wel nog verder afgewerkt worden.

The chicken itself is largely assembled by Elly, because despite her good explanation Michiel couldn't follow everything. He still has the headache and he said that it looks of everything goes in slow motion. As you can see there is still some work to do on the chicken.


Zelf kon ik weer eens niet kiezen en begon met het maken van een beertje en later werd er nog een begin gemaakt van een muis. Beide moeten nog verder afgewerkt worden. Helaas kreeg ik 's avonds nog meer last van mijn maag, die al een paar dagen overhoop ligt, en dit weekend heb ik grotendeels op de bank doorgebracht. Buikgriep in aantocht?

I couldn't choose between two things, so I started first with a bear and later I made a beginning with a mouse. Both still need some work. Unfortunately later the day I got trouble with my stomach, I hope I don't get the flu again.


Afgelopen vrijdag had ik weer 3 stitcheries af. Zoals je ziet hangen er kerstballen in de bomen. Nog 2 kleinere te gaan en 1 grotere stitcherie.

Last friday I finished another 3 stitcheries. As you can see the trees have christmasballs. Only 2 small to go and 1 larger stitchery.


Ik vertelde dat dit quiltje mijn eigen ontwerp is en daarmee bedoelde ik de lay-out, want de stitcheries heb ik niet zelf verzonnen. Het stof wat ik gebruik is van Anni Downs en van die serie is ook een stofpaneel met aparte afbeeldingen. Daarvan heb ik er een paar nagetekend en hier en daar wat aan mijn eigen wensen aangepast. Wel heb ik al een aantal ideeën voor wat eigen stitcheries, maar dat moet nog even wachten  :-)

I told that this quilt is my own design but I referred to the lay-out, because the stitcheries I haven't invented myself. I'm making this quilt with fabric from Anni Downs and in this serie is also a fabric panel with seperate images. I have drawn a few of these onto my fabric and some I have change a bit. I have already a few ideas for making my own stitcheries, but that has to wait for now :-)


vrijdag 23 november 2012

Bang on the head

Woensdagavond half 7 telefoon: "Schat ik ben vanavond vroeg thuis".
Ik: "Is het dan niet druk op het werk?".
Michiel: "Jawel, maar ik zit nu in het ziekenhuis, er was een ongelukje op het werk".
Wat was er nu gebeurd ...
Michiel had een kooi met goederen op de pompwagen en stond net te overleggen met een collega, toen een bundel ijzeren pijpen naar voren kwam. Deze kreeg Michiel met een klap tegen de zijkant van zijn hoofd en stapte hij van de pompwagen af omdat hij dizzy begon te worden.

Wednesday evening 6.30 PM phone: "Honey I'm home early tonight".
Me: "Is it not busy at work?".
Michiel: "Yes, but I'm now at the hospital. There was an accident at work".
What happened was ....
Michiel had a cage with goods on the palletruck and was just talking with a colleague, when a bundle of iron pipes came forward. This came with a bang against the side of Michiel's head and he stepped down of the pallettruck because he began feeling dizzy.


Collega's zagen hoe Michiel in elkaar zakte en vingen hem op. Het volgende moment dat hij zich herinnerd is dat er veel collega's om hem heen stonden en ze vertelde hem dat hij 2 minuten helemaal van de wereld was geweest. Daarop werd een ambulance gebeld en hij moest mee naar het ziekenhuis, waar verschillende testen gedaan werden en voor de zekerheid een CT-scan. Gelukkig was er niets verontrustend te zien op de CT-scan en mocht hij met zijn lichte hersenschudding naar huis.

Colleagues saw how Michiel collaps and they catched him. The next moment that he remembered, was that there where many colleagueas around him and they told him that he was unconscious for 2 minutes. An ambulance was called and they took him to the hospital, where different tests were done and for the certainty a CT-scan. Fortuanately there was nothing disturbing seen on the CT-scan and he was allowed to go home with his slight concussion.


De komende dagen zal hij nog last hebben van hoofdpijn en hij moet rustig aan doen. Het gaat nu goed met hem en de humor zit er al weer goed in, want hij zei de volgende dag dat hij nu zwart op wit heeft dat er hersenen zitten, want wat er niet is kun je niet schudden. Waarop ik zei: "Dat je ze hebt wil nog niet zeggen dat je ze ook gebruikt".

The next few days he will still suffer from headaches and he has to do calm with everything. He is doing fine now and his humor is back because he said the next day that he had it now black and white that he has brains because  you can't shake what ain't there. To which I said: "That you have them does not mean that you are using them".


Ik heb ondertussen ook nog gewerkt aan de Around Christmas quilt en de eerste 3 blokjes zijn klaar.

In the meantime I also have been working on the Around Christmas quilt and the first 3 stitcheries are done.


woensdag 21 november 2012

Playing with fabrics

Na het maken van het kerstboomquiltje en de stitcherie hanger is het tijd om verder te gaan met mijn andere twee grotere kerstquilts; Christmas Bakeshop van Michelle Ridgway en de andere is een eigen ontwerp met de stofjes die ik 2 weken geleden kocht bij The Log Cabin.

After making my little christmas tree quilt and the stitchery hanger its time to work on my two other larger christmas quilts; Christmas Bakeshop from Michelle Ridgway and another which will be my own design making with the fabrics I bought two weeks ago from The Log Cabin.


Het was even brainstormen maar al snel had ik mijn ontwerp, grotendeels uitgetekend, op papier staan. Inmiddels  is het begin gemaakt en vanavond ga ik hiermee verder. De naam van deze quilt is Around Christmas.

I had done some thinking and soon I had my design draw onto paper. Now I have make a beginning, first blocks are done and tonight I'm going to work further on this one. The name of this quilt will be: Around Christmas.
dinsdag 20 november 2012

Gingertea and Cookies finished

Er werd druk gequilt aan de gingertea, een freebie van Michelle Ridgway, die nog altijd te vinden is op haar blog. En als je toch daar bent, kijk dan eens naar haar andere ontzettend leuke patronen :-)

I have been busy with the quilting on gingertea, a freebie from Michelle Ridgway, which still can be found on her blog. And when you are there, check out her other wonderful patterns :-)


De gingertea freebie paste geweldig bij de ginger cookies, een freebie die ik bij mijn bestelling van de Christmas Bakeshop kreeg en ook deze werd goed doorgequilt.

The gingertea freebie fits perfectly with the ginger cookies, a freebie I recieved with my order of the Christmas Bakeshop and this one I also have been quilting.


De stitcheries zijn gedaan met garen van House of Embroidery in de kleur A78 - Salvia dat o.a. te verkrijgen is bij The Log Cabin.

The stitcheries are done with thread from House of Embroidery in the color A78 - Salvia which can be bought at The Log Cabin.


Na het doorquilten heb ik er een afwerkbies omgedaan en ophanglusjes en nu .... hangt hij inmiddels in de kamer en ik ben zeer tevreden over het resultaat.

After the quilting I attached the binding and now .... its hangs in my sittingroom and I love how it turned out.


Het gingerbreadpopje in de kerstsok was een cadeautje van Elly en haar zus Cindy en die wilde maar al te graag bij de Gingertea and Cookies hangen. Tja, ... wie kan nu nee zeggen tegen een gingerbread, ik niet !

The gingerbread in his christmassock was a gift from Elly and her sister Cindy and it wanted to hang with the Gingertea and Cookies. Well, ... who can say no to a gingerbread, I can't !


maandag 19 november 2012

Starting to quilt

Jullie dachten zeker vandaag een foto te zien van de hanger uit het vorige bericht, maar helaas ... hij is nog niet af. Ik meende eerst om het gewoon met een randje stof af te werken, maar na enige inspectie besloot ik om toch de stitcheries iets door te quilten. 

You guys certainly thought today to see a photo of the wallhanger from the previous post, but unfortunately ... its not done yet. I first thought to finish it off with a piece of fabric at the edges, but after some inspection I decided to give the stitcheries some quilting.


Doorquilten op de oude manier (met ring) lukt niet omdat dan mijn tennis elleboog opnieuw opspeelt, maar als ik zonder ring quilt dan is er niets aan de hand !! Verder gebruik ik al jaren dezelfde vingerhoed, vele heb ik er uit geprobeerd maar met allen kon ik niet werken totdat ik deze tegen kwam. Het is de original Raised-Edge Timble waar Jean Brown ook mee werkt. Jaren geleden was hij hier nergens te krijgen en gelukkig kon ik hem via jean bestellen. Dankzij de kaarsrechte (iets diepere) binnenkant van de opstand, blijft de naald perfekt op de juiste plaats staan. 

Quilting the old way (with a ring) I can't do because then my tennis elbow starts to hurt, but when I quilt without a ring there's no problem. I also use the same timble for years now, I have tryed so much timbles but I couldn't work with them untill I came across this one. Its the Original Raised-Egde Timble where Jean Brown also works with. Thanks to the straight-up (higher then normal depth) inside of the elevation, the needle stays perfectly in the right place.


Ik bestelde er indertijd 2 omdat ik twijfelde tussen 2 maten en nu ligt die ene al jaren ongebruikt omdat hij qua maat niet lekker zit. Dat is 16.5 of size 9, hij zit net niet zo lekker als de 16 of size 8 die ik altijd gebruik. Mocht er iemand zijn die wel die maat gebruikt (16.5 of size 9) die mag hem voor de helft van de prijs overnemen. (Inmiddels verkocht !)
In elk geval was gisteravond de eerste stitcherie helemaal doorgequilt en al een gedeelte van de tweede, dus met een beetje geluk kan ik hem vanavond verder af werken.

Yesterday evening I had done quilting the first stitcherie and a bit of the second, so hopefully tonight I have done al the quilting and finish it of into a wallhanger.


zondag 18 november 2012

Stitcheries are done

De stitcheries staan er op en vandaag ga ik ze afwerken tot een hanger. De stitcheries zijn freebies van Michelle Ridgway waar ik ook het patroon Christmas Bakeshop van heb. De stitcherie die bovenop ligt is te vinden op haar blog, de andere kreeg ik bij mijn bestelling. Haar stitcherie patronen zijn erg leuk, zo leuk zelfs dat er weer 2 patronen onderweg zijn naar mij, namelijk Tea & Cakes (beren !!) en A Christmas Tail (muisjes !!!).

The stitcheries are done and today I'm going to finish them to a wallhanger. The stitcheries are freebies from Michelle Ridgway who also is the designer of the Christmas Bakeshop which I'm stitching. The stitchery on top you can find on her blog, the other I got with my order. Her stitcheries are so nice, so nice that there are 2 more patterns under way to me, namely Tea & Cakes (bears !!) and A Christmas Tail (mice !!!).


Het borduurgaren van House of Embroidery borduurt erg goed en het verloop is prachtig. De kleur waarmee de stictheries gedaan zijn is A78 - Salvia.

The thread of House of Embroidery works very well and I love how it changes of colors. The color I worked with is A78 - Salvia.


vrijdag 16 november 2012

Working with a new thread

Aan de counter op mijn website zag ik dat de uitleg over het paper piecing met freezerpaper heel goed bezocht was. Het is dan altijd afwachten of andere de uitleg begrijpen en ik was dan ook blij met de reacties waaruit dit bleek. Een stimulans om vaker een uitleg over een techniek te plaatsen, misschien reverse applique volgende keer ?

To the counter on my website I saw that the explanation about the paper piecing with freezerpaper was very well attended. Its always a question if others understand the explanation and I was therefore pleased with the responses that said it was. So a stimulans for me to place more often an explanation about a technique, maybe reverse applique next time?

~~~~~~~~~~

Vandaag en de komende dagen ga ik werken met een, voor mij, nieuw borduurgaren. Een verloopgaren in prachtige kleuren van House of Embroidery. Jacqueline van The Log Cabin vertelde me tijdens de tentoonstelling afgelopen zaterdag over dit garen dat ze in haar winkel heeft en vandaag kwam er met de post een streng om uit te proberen. 
Toen ik de kleur zag die ze me stuurde, wist ik meteen wat ik ermee ga maken. Wat ? Dat laat ik zien zo snel het erop staat :-) Maar dat de kleur uitstekend past bij de twee stofjes die ik voor dit project had klaar liggen, dat is een ding dat zeker is.

Today and the next few days I'm going to work with a, for me, new stitching thread. A gradient thread in beautiful colors from House of Embroidery. Jacqueline from The Log Cabin told me last saturday during the exhibition about this thread she has in her shop and today came a skien with the post so I can try it.
When I saw the color she send me, I knew immediately what I'm going to stitch with this thread. What ? That I will show you when I have done it :-) But that the color of the thread, suits the two fabrics that I had ready for this project,that's one thing that is certain.


woensdag 14 november 2012

Paper piecing with freezerpaper tutorial

Zoals beloofd zou ik hier een uitleg geven over paper piecing met freezerpaper zoals ik op de tentoonstelling in Kessenich heb laten zien. Als voorbeeld had ik een kerstboom getekend en die heb ik inmiddels zelf 4x gemaakt en  verwerkt tot een kerstquiltje met de naam " Christmas trees 4 you ". Het kerstquiltje ga ik deze week nog opsturen naar een vriendin in Amerika, zodat ze het zeker op tijd binnen heeft.

As promised I would give an explanation about paper piecing with freezerpaper as I have show on the exhibition in Kessenich. As an example I had a Christmas tree drawn and I made it this week 4 times and then made it into a Christmas quilt with the name " Christmas trees 4 you ". This Christmas quilt I'm going to send this week to a friend in the USA, so she will have it in time for Christmas.


De uitleg over paper piecing met freezerpaper heb ik omgezet naar een PDF file met volop foto's zodat alles heel duidelijk te zien is. Deze PDF en ook het kerstboom blokje kun je downloaden op mijn site en is te vinden onder paper piecing. Klik HIER om het te downloaden. Ik hoor graag of jullie de uitleg duidelijk vinden en er iets aan hebben.
Het kerstboomblok kun je HIER downloaden.

The explanation about paper piecing with freezerpaper I converted to a PDF file with plenty of photos so that everything is very clear to see. This PDF and also the Christmas tree block you can download on my website and you can find it under paper piecing. Click HERE to download it.  I would love to hear if you find the explanation clear and usable.
The Christmas tree block you can download HERE
 

maandag 12 november 2012

Quilt exhibition Kessenich

In het logje van gisteren liet ik al alles zien over de trunkshow van Supergoof en vandaag is de tentoonstelling zelf aan de beurt. De tentoonstelling is op zaterdagmiddag en zondag heel goed bezocht. Uit de vele foto's heb ik er een paar uitgezocht die de gezellige uitstraling van de tentoonstelling in beeld brengen. Diegene die er niet zijn geweest ... jullie hebben wat gemist :-)

In the message of yesterday I showed about the trunkshow of Supergoof and today I show you about the quilt exhibition. On saterday and sunday there where a lot of people who came to look at all the beautiful things. From the many photo's I choose a few that show how cosy it was these 2 days.

  

Als je de trap op liep, dan werden daar ook workshops gegeven, net als in de 2e zaal. Van de gratis workshops werd goed gebruik gemaakt, er werden oa. patchwork sterren, uiltjes en geborduurde speldenkussentjes gemaakt. Ik zelf heb verschillende mensen kennis laten maken met de methode paper piecing met freezerpaper (uitleg hierover post ik van de week). 

If you ran up the stairs, then there were also workshops, just as in the 2nd room. Of the free workshops was made good use, people were making patchwork stars, owls and pinkeeps. I myself have explain to several people the paper piecing with freezerpaper method (I will post about that in a few days).


 Als je de trap af liep zag je twee quilts van mij hangen. Allereerst mijn eigen ontwerp de Supergoof Blues die ik uiteraard ook aan Ingrid (Supergoof) heb laten zien, en de kerstquilt naar een patroon van Ellie's Quiltplace.

If you came down the stairs you saw two quilts of mine. First my own design the Supergoof Blues, which I also showed to Ingrid (Supergoof) and my christmas quilt, a design from Ellie's Quiltplace.In de kerstboom hingen al mijn geborduurde ornamentjes die ik tot nu toe gemaakt heb, en als ik gewild had, dan had ik ze tijdens deze twee dagen allemaal kunnen verkopen, zoveel vraag was er naar. Maar .... ze zijn allemaal mee naar huis gegaan. Ik verkoop ze namelijk niet. Als ik er al weg doe, dan is dat om als cadeau weg te geven.

The christmas tree was full with all my cross stitch ornaments and if I wanted it, I could have sold them all these two days, so many people ask for them. But ... they all went back home with us because I don't sell any of them. If I give ornaments away, it is as a present for someone.


Buiten dat er veel mooie quilts hingen, waren er ook veel gezellige hoekjes gecreëerd. Je bleef kijken, steeds zag je weer iets nieuws.

Besides the many beautiful quilts, there were also a lot of very cosy corners. Each time you looked you saw something new.
 
Ook zag je overal beren families opduiken, de een nog liever dan de andere.  Voornamelijk gemaakt door Elly en haar zus Cindy, die samen met Rina deze tentoonstelling organiseerde. Let eens op de beer linksachter, dat was zo'n lieverd met een konijntje in zijn armen en heuse konijnen slofjes aan. Een snoepie was het !

Everywhere you saw bear families, one sweeter then the other. Most of them were made by Elly and her sister Cindy, who had organize this exhibition together with Rina. Look at the bear in the back on the left, this one has in his arms a little rabbit and on his feet little rabbit slippers. How sweet is that?


Bij een ander gezellig hoekje hing mijn Potpourri quilt (de cream met roodjes), ook wel bekend als de Celine quilt, een patroon van Wilma en buiten de Supergoof Blues mijn lievelingsquilt.

In another corner hang my potpourri quilt (the cream with reds), also known as the Celine quilt, a pattern from Wilma and this is beside the Supergoof Blues, one of my favorites.
 
Oke ... nog een hoekje dan met mini quilts vol met hartjes.
Okay ... one more corner, this time with little quilts full of hearts. 
 
Er waren trouwens zelfs vogeltjes te vinden, die druk bezig waren om een klosje vast te houden.

There were even birds who were busy with holding a spool.


Was er op zaterdag Jacqueline van The Log Cabin met haar gezellige kraam ...

Was there on sateurday Jacqueline from The Log Cabin ...
op zondag stond Wendy er van Patch and Stitch met haar mooie kraam.

on sunday we had Wendy from Patch and Stitch with her supplies.

Ook Wendy had lapjes bij zich die allemaal mijn naam riepen en die dolgraag met me naar huis wilde.

Also Wendy had fabrics that were calling my name and went home with me.

Maar Wendy had nog iets bij zich voor mij ... de bruine ijzeren quiltstandaard die ik van mijn kinderen voor mijn 50e verjaardag heb gekregen. De standaard is 61 x 33 x 92 cm, groot genoeg om enkele quilts op te hangen en die een mooie plaats in huis krijgt.

But Wendy had somethng else with her for me ... the brown iron quiltstandard that i got from my kids for my 50th birthday. The size is 61 x 33 x 92 cm, large enough to hang several quilts and that a nice place in our house gets.


Ik denk dat ik een aardig beeld heb laten zien van de tentoonstelling en Elly, Rina en Cindy verdienen niets dan komplimenten, want het zag er allemaal even verzorgt uit. 
Toch heb ik nog iets te laten zien want Elly en Cindy gaven beide elk mij een  super mooie zelfgemaakte beer voor mijn verjaardag. De beer links is van Cindy en die heeft inmiddels van mij de naam Sloebertje gekregen. De beer rechts kreeg ik van Elly, een heuse engel beer die ik omgedoopt heb tot Bengeltje hihihi ....


I think I have showed you how wonderful the exhibition was. Elly, Rina and Cindy I give my compliments for such a wonderful organization. 
 There is one last thing that i have to show you because Elly and Cindy gave me each a beautiful bear they made themself for my birthday. The bear on the left I get from Cindy and I already gave him the name Sloebertje ( translation is: a poor beggar). The bear on the right I get from Elly,  real angel bear that I gave the name Bengeltje (don't have a translation for this one).
 Sloebertje is 25 cm. en Bengeltje is 27 cm. Zelfs hun achterkant is prachtig :-)

Sloebertje is almost 10" and Bengeltje is 10,5". Even their back is beautiful.


Van zulke snoetjes smelt je hart gewoon, nietwaar?

When you see such snouts, your heart melts, isn't ?En alsof dat nog niet genoeg was kreeg ik van ze ook nog deze prachtige gingerbread in een sokje. Dames dit is gewoon een pure verwennerij en ik heb jullie al een paar keer bedankt maar bij deze nog een keer ... DANK JE WEL !

And if that wasn't enough I also get this wonderful gingerbread in his sock. Ladies this is pure pampering and I have thank you several times, but I just want to say it one more time: THANK YOU !