Privacy verklaring

donderdag 31 mei 2018

Time flies ...

De tijd vliegt als je plezier hebt ! Mijn laatste bericht was van 1 mei, dus ik dacht voordat de maand mei om is, nog maar snel een blog bericht schrijven, ook al wordt dit wat langer dan de normale berichtjes. Tenslotte heb ik genoeg gedaan deze maand. Allereerst maakte ik nog wat zigzag rijen voor Guute's Antieke quilt.

Time flies when you are having fun ! My last post was from may 1, so before the month is ending I wanted to write a new blog post. I think this one will be a bit larger than normal, because I did many things this month. First I made some zig zag borders for Guute's Antique quilt.


Begin van de maand stond de meidoorn prachtig in bloei, ...

In the beginning of the month the hawthorn was blooming, ...en we hadden al mooie zomerse temperaturen toen. Zo werd er ook af  en toe wat gebreid, in de schaduw van de meidoorn. Zelfs Bowy genoot ervan ;-)

and we already had nice summer temperatures. So there was also some knitted occasionally, in the shadow of the hawthorn. Even Bowy enjoyed it ;-)


En toen begon het te kriebelen. Ik had een nieuw patroon gezien wat ik graag wilde maken, maar ik wist ook dat er boven op mijn quiltkamer nog zoveel lapjes lagen die op kleur gesorteerd  en op gevouwen moesten worden. Al meer dan 1 jaar had ik dit uitgesteld.

And then it started to itch. I had seen a new pattern that I wanted to make, but I also knew that there were so many new fabrics lying in my quilting room that had to be sorted by color and folded. I had postponed this for more than 1 year.


Ik had er geen energie voor sinds ik zo benauwd geworden was 1 jaar terug. Het blijkt trouwens een combinatie te zijn van astma en copd. Het is nog steeds niet helemaal onder controle, maar samen met de longarts zijn we op zoek naar de beste medicatie. Mijn longinhoud staat nu op 57% en hopelijk bij mijn volgende controle weer iets hoger. Maar ik begon wel aan het uitzoeken van al mijn stofjes en ben er bijna 2 weken mee bezig geweest !

I had no energy for it since I continue had a shortness of breath  one year ago. It turns out to be a combination of asthma and copd. It is still not completely under control, but together with the lung doctor we are looking for the best medication. My lung capacity is now at 57% and hopefully a little higher at my next check. But I started with my fabrics and I have been busy for almost 2 weeks with them !


Ook gingen Michiel en ik samen met petekind Amy en haar vriend Micha naar een escape room  bij Escape Room Limburg. We hadden de "Het geheim van de Farao" kamer. Super leuk en spannend, vol met allerlei puzzels die we op moesten lossen. Voor herhaling vatbaar. Je moet binnen het uur uit de kamer zien te komen en zoals je ziet hadden wij nog ruim tijd over.

We (Michiel and I) also went with my niece Amy and her friend Micha to an escape room with an Egypt theme. We had such a great time and we had plenty of time left over.


Door het mooie weer deze maand leek het wel alsof alle planten eerder in bloei kwamen.

Because of the nice weather this month it seemed like all plants were in bloom earlier. De moeder van Michiel kwam ook nog logeren van 12 tot en met 20 mei vanwege Michiels verjaardag. We hebben een paar kleine uitstapjes gemaakt, waaronder een bezoekje naar Quiltstudio Patch and Stitch (klik).  Ze had voor mij al het patroon Carousel van Ellie's Quiltplace apart gehouden. Ik had meteen achtergrond stof gekocht, zodat ik (als ik mijn andere stofjes netjes opnieuw opgevouwen had en in de kast had gelegd) hier aan kon beginnen.

The mother of Michiel also came to stay from May 12 to May 20 because of Michiel's birthday. We made a few small trips and one of them was to Quiltstudio Patch & Stitch (click). She had already kept the pattern Carousel from Ellie's Quiltplace separate for me. I immediately bought background fabric so that (if I have neatly refolded my other fabrics and put them in the closet) I can start with it. 


En zo moet hij worden. Een grote quilt van 212 cm x 212cm. Hoewel ... die van mij gaat 222 cm x 222 cm worden want ik ga de buitenste rand met hele flying geese maken in plaats van halve. Dan past hij net wat beter op ons bed.

And this is how it will look when it is made. A large quilt of 212 cm x 212 cm. Although ... mine is going to be 222 cm x 222 cm, because I'm going to make the outer border with whole flying geese instead of half. Then he fits better on our bed.


Op 23 mei was het dan echt zo ver. Ik was klaar met lapjes vouwen en nu mocht ik mijn scrapbakken in duiken om scrap lapjes uit te zoeken. Daarna mocht mijn strijkijzer  overuren  maken buiten in de tuin. De scrap lapjes moesten gestreken worden omdat ze te gekreukeld waren (819 gekleurde en 20 achtergrondstofjes waarvan ik 576 driehoekjes moet snijden).

On May 23 it was really that far. I had finished folding all of my fabric and now I was allowed to dive into my scrap boxes to find scrap fabrics for the new quilt. Afterwards my iron was allowed to work overtime outside in the garden. The scrap fabrics had to be ironed because they were too wrinkled (819 colored and 20 background fabrics from which I have to cut 576 triangles).


En na al dat strijken mochten er dan eindelijk malletjes getekend en geknipt worden. Ook hier ben ik even zoet mee geweest ;-)

And after all that ironing, I could finally draw and cut out all those templates ;-)


Als laatste moesten er nog 450 stukjes van de achtergrondstof getekend en geknipt worden. Daarna werd alles in zakjes gedaan en genummerd.

Finally, 450 pieces of the background fabric had to be drawn and cut. Then everything was put in bags and numbered.


En toen (inmiddels 6 dagen later) kon ik aan blok 1 beginnen ...

And then (6 days later) I could start on block 1 ...


Als je alles goed speld, dan stellen rondingen niets voor en is het een fluitje van een cent. Ik hoop vandaag blok 1 af te krijgen.

If you pin everything well, then curves do not mean anything. It is a piece of cake. I hope to finish bock 1 today.


Sorry voor dit lange bericht, ik hoop dat je het volgehouden hebt. Ik zal voortaan niet meer zolang wachten met schrijven ;-)

Sorry for this long blog post, I hope you've kept reading it till the end. From now on I will not have to wait so long anymore ;-)

dinsdag 1 mei 2018

Flying geese

Alle 4 rijen met vliegende gansjes waren donderdagavond af.

All 4 rows of flying geese were ready on Thursday evening.  


Zodat ik op koningsdag, lekker in het zonnetje de eerste rij aan de quilt kon gaan zetten.

Friday, on Kingsday, sitting in the sun sewing the first row of flying geese onto the quilt.


En op zondag zaten de vliegende gansjes aan de quilt. Tijd voor het volgende smalle randje.

And on Sunday all the flying geese are sewed onto the quilt. Time for the next small border.