Privacy verklaring

vrijdag 24 juni 2011

No time ....

Geen tijd voor iets anders dan lezen, want sinds ik gisteren het boek van Deborah Harkness heb gekocht valt de rest in het niets. Het boek grijpt je meteen (als dit over een onderwerp gaat wat je graag leest uiteraard) en je zit er meteen middenin. Jullie weten dus wat ik de komende dagen aan het doen ben want het boek telt maar liefst 651 bladzijden, dus ik kan nog even vooruit.

No time for anything else beside reading since I bought the book from Deborah Harkness yesterday. When you start reading you are instantly in the middle of the story, its beautiful. So now you know what I'm doing the next couple of days because this book has 651 pages to read.


Waar gaat het boek over:
Wanneer historicus Diana Bishop in de Bodleian-bibliotheek in Oxford per toeval een betoverd alchemistisch manuscript opent, dringt er ongewild magie binnen in haar zorgvuldig alledaags gehouden leven. Hoewel ze van een oud heksengeslacht afstamt, wil ze met die familie-erfenis absoluut niets te maken hebben. Maar Diana merkt dat ze de wereld van magie niet meer op afstand kan houden. Verschillende wezens geloven dat het manuscript belangrijke aanwijzingen bevat over verleden en toekomst, en ze willen weten hoe Diana haar hand heeft weten te leggen op het ongrijpbare boekwerk. Onder hen is de vampier Matthew Clairmont, een geneticus met een passie voor Darwin. Diana en Matthew beginnen samen aan een zoektocht om de geheimen van het manuscript te ontrafelen. Maar de relatie die zich tussen de eeuwenoude vampier en de ontwakende heks ontwikkelt, dreigt te knagen aan de fragiele vrede die al zoa, en zet ook Diana's wereld op zijn kop. 

Whats the book about:
When historian Diana Bishop opens a bewitched alchemical manuscript in Oxford’s Bodleian Library it represents an unwelcome intrusion of magic into her carefully ordinary life. Though descended from a long line of witches, she is determined to remain untouched by her family’s legacy. She banishes the manuscript to the stacks, but Diana finds it impossible to hold the world of magic at bay any longer.
For witches are not the only otherworldly creatures living alongside humans. There are also creative, destructive daemons and long-lived vampires who become interested in the witch’s discovery. They believe that the manuscript contains important clues about the past and the future, and want to know how Diana Bishop has been able to get her hands on the elusive volume.
Chief among the creatures who gather around Diana is vampire Matthew Clairmont, a geneticist with a passion for Darwin. Together, Diana and Matthew embark on a journey to understand the manuscript’s secrets. But the relationship that develops between the ages-old vampire and the spellbound witch threatens to unravel the fragile peace that has long existed between creatures and humans—and will certainly transform Diana’s world as well.

dinsdag 21 juni 2011

Celtic BOM 6 - Litha

Deze keer het blok Litha voor de Celtic BOM. Ik heb dit blok naar een eigen idee gemaakt. Litha is de langste dag van het jaar met de korste nacht. Vanaf nu worden de dagen weer korter met de wintermaanden weer in zicht. Daarom heb ik een zon/maan gemaakt met een lichte en donkere kant.

This time a block called Litha for the Celtic BOM. The design of this block is my own idea. Litha is the  longest day of the year and when the Sun is at its strongest. From now on the days grow shorter and the winter months are coming.  Thats why I made a sun/moon with a light and dark side.


Litha wordt gewoonlijk gevierd op 21 Juni, maar varieërt enigszins van de twintigste tot aan de drieëntwintigste, afhankelijk van de omwenteling van de aarde rond de zon. Volgens de oude folklorekalender, begint de zomer op Beltane (1 Mei) en eindigt op Lughnassadh (1 Augustus), met de zonnewende centraal tussen die twee, genaamd Midzomer. Naast Litha zijn de meest voorkomende andere namen voor dit feest Zonnewende of Midzomer, en het viert de aankomst van de Zomer, wanneer de uren van daglicht het langst zijn.

Litha is usually celebrated on June 21st, but varies somewhat from the 20th to the 23rd, dependant upon the Earth's rotation around the Sun. According to the old folklore calendar, Summer begins on Beltane (May 1st) and ends on Lughnassadh (August 1st), with the Summer Solstice midway between the two, marking MID-Summer. The most common other names for this holiday are the Summer Solstice or Midsummer, and it celebrates the arrival of Summer, when the hours of daylight are longest.

Litha is een Keltische maangodin. Litha staat voor overvloed en vruchtbaarheid, macht en orde.

Litha is a Celtic moongoddess. Litha stands for abundance and fertility, power and order.

De viering van Midzomer's Vooravond was van oudheid betrokken bij de zomerwende. De midzomer bloemen, vooral Calendula, hebben wonderbaarlijke helende werkingen  en daarom werden ze geplukt in deze nacht.

The celebration of Midsummer's Eve was from ancient times linked to the summer solstice. The mid-summer plants, especially Calendula, have miraculous healing powers and therefore picked on this night.


Grote vuren worden aangestoken om zich te beschermen tegen kwade geesten die nu vrij rondzwerven als de zon zuidelijk gaat draaien. In latere jaren, gingen de heksen op hun manier ook contact maken  met andere krachtige wezens tijdens dit feest. Gedurende midzomernacht staat de poort naar de elfenwereld open.

Bonfires were lit to protect against evil spirits which were believed to roam freely when the sun was turning southwards again. In later years, witches were also thought to be on their way to meetings with other powerful beings. During Midsummer the gate to the fairieworld is open.


zaterdag 18 juni 2011

Good news

Vorige week dinsdag was het weer mijn tijd om op controle te gaan bij de gynaecoloog. Het half jaar was weer om en het was opnieuw kijken of de slechte cellen niet terug gekomen waren. Erg gerust was ik er niet op omdat ze in december alweer slechte cellen hadden moeten weghalen.Gisteren kreeg ik dan de uitslag en het was nu pap 1, precies zoals het hoort en dus helemaal goed!! Geen afwijkende cellen gevonden gelukkig.Ik ben heel erg blij met dit nieuws en over een half jaar mag ik opnieuw naar hem toe want hij wil het voorlopig wel in de gaten houden of dit zo blijft.

Last week I had my check-up with the gynaecologist to see if the bad cells had returned. Yesterday I got the results and they found nothing. No bad cells this time so I'm very happy. In december I have again a check-up to see if all is looking good.
 
 
In de tuin staat de stokroos in bloei, niet te geloven dat van zoiets ...
 
In the garden the Alcea rosea is blooming, how is it possible that something like this ...
 
 

zoiets kan worden ...

can turn into this ...


En ook de binnenkant mag gezien worden ...

And the inside is beautiful as well ...


woensdag 15 juni 2011

Doing nothing

Het werd tijd om weer een logje te schrijven, alleen ... ik heb niets om over te schrijven. De afgelopen twee weken heb ik bijna niets gequilt of geborduurd omdat ik last van mijn nek heb. Het enige wat ik gedaan heb is een paar steekjes maken aan het pakketje van Little House Needleworks genaamd Spring. Bij het patroon zit een streng zijden garen van Crescent Colours en alles wordt in een kleur gemaakt.

It was time to write a message ... except I have nothing to write about. The last two weeks I haven't been stitching or quilting because my neck hurts. The only thing I have done is make a few (very few) stitches on a chartpack of Little House Needleworks called Spring. With the pattern comes a skein of Crescent Colours and the hole design is stitch in this color.


zondag 5 juni 2011

Romantique sampler part 10 and 11

 De laatste dagen ben ik bezig geweest met het borduren van deel 10 en 11 van de romantique sampler en ze zijn ruim op tijd af voor de 10e van de maand.

The last few days I was busy stitching part 10 and 11 of the romantique sampler and it is finished before the 10th of the month.


Als je goed kijkt naar de gehele lap dan zie je dat deel 9 er niet bij staat en dat komt omdat we dit deel later krijgen omdat het aan de linkerkant geborduurd wordt.

If you look carefully you will see that part 9 is missing and the reason why is that we get that part 9 later because it's going to be stitch on the left site.