Privacy verklaring

zaterdag 27 augustus 2011

Blocks make for Antique Sampler

De afgelopen dagen ben ik bezig geweest met het maken van blokjes voor de Antique Sampler, want ik had er al even niets aan gedaan. Rij 1 was al af en die blokken kun je -->HIER<-- zien. Tijd om aan rij 2 en 3 te beginnen. Ik werk aan twee rijen tegelijk omdat er steeds naast de blokken van rij 2 en 3, 1 groot blok komt en dan vind ik het gemakkelijker om hem in elkaar te zetten.

The last few days I was busy making blocks for the Antique Sampler because lately I did not much work on this quilt. Row 1 I had already finished and you can see those blocks -->HERE<-- So time to make blocks for row 2 and 3. I'm working on both rows at the same time because next to these blocks of row 2 and 3 there is going to be a big block and this way, its easier to put the quilt together.

Ik heb niet stilgezeten zoals jullie zien en nu ga ik snel verder met blokje 15 dat al op me ligt te wachten.

As you can see I didn't sit still and now I'm going to begin with block 15 which is waiting for me.

woensdag 24 augustus 2011

Romantique sampler part 15 and 17

Dit keer ben ik ruim op tijd klaar met mijn 2 delen van de Romantique Sampler. Het zijn de delen 15 en 17 die deze maand geborduurd moesten worden.

This time I have stitch fast because they are fnished already. We got part 15 and 17 this time.
Alle delen tot nu toe, nog eventjes en hij kan ingelijst worden.

  All parts till now, only just a few months to go and I can frame it.


zaterdag 20 augustus 2011

Brumelda love flowers

Na het ongelukje met Michiels vinger, die gelukkig weer goed hersteld is, heeft Brumelda eerst maar even een eenvoudig blok uitgezocht voor hem en dat is geworden B10 Friendship star (vriendschaps ster). Wanneer Brumelda naar de sterrenhemel kijkt, heeft ze het altijd over de Kleine en de Grote Beer die elkaars beste vrienden zijn. Net als de Grote en Kleine Beer op de foto.

After the accident with Michiels finger that luckily healed good, Brumelda thought it would be wise to pick a relative simple block for him,  its B10 Friendship Star. Whenever Brumelda looks up into the starry night she always talk about the Big and Little Bear who must be one and others best friends because they are always together. Just like these two bears on the photo.


 Door de relatief grote lapjes van dit blok hoefde Brumelda niet zo vaak iets aan te geven dus had zij alle tijd om mij ook van lapjes te voorzien zodat er 2 blokken tegelijk gemaakt konden worden. Ze stelde voor dat ik A-4 Posies Round the Square (bloemen rond een vierkant) zou maken, want dit was het enige blok van rij A die nog niet gemaakt was en zei ze: "Dit vind ik een van het mooiste blok met die bloemetjes erop want je weet dat ik enorm veel van bloemen hou". 

The big patches of this block made it possible for Brumelda to hand me over some fabric too. She suggested that I made A-4 Posies Round the Square because this was the last block to make in row A and she said: "I think this is far out the prettiest block of the quilt with those flowers because I love flowers".


Doordat Michiel nog niet helemaal op volle sneldheid werkte vanwege zijn vinger, waren we nagenoeg tegelijktijd klaar met onze blokken en Brumelda laat ze dan ook weer vol trots zien aan jullie.

Because Michiel stil not working at full speed because of his finger, we finished almost together with the blocks and Brumelda proudly will show them to you.Terwijl ik daarna verder ging met borduren hoorde ik Brumelda druk babbelen tegen Michiel terwijl zij samen een nieuw blok aan het uitzoeken waren. Het werd B-5 Grandmother's Flower Garden (grootmoeders bloementuin) en omdat een goede tuin bijen aantrekt wilde Brumelda graag een bijenstofje in dit blok.

I heard Brumelda and Michiel chatting about what would be the next block while I started with my cross stitching. Brumelda choose B-5 Grandmother's Flower Garden and because every good garden attracts bees she insisted that Michiel would use some bee fabric for this block.

Bovendien niet gek dat Brumelda voor dit blok koos want er zitten 7 hexagonnen in. In april zijn Michiel en ik naar Jacqueline van The Log Cabin geweest toen Sue Daley daar een workshop gaf dus die hexagonnen had Michiel snel aan elkaar gezet. Daarna heeft Brumelda geholpen ze recht op het achtergrondstofje te leggen en mocht ik ze op het stofje appliceren.

Last spring Michiel and I followed a workshop by Jacqueline of The Log Cabin where Sue Daley showed us how to make hexagons so Michiel made them fast. Brumelda placed them on a piece of background fabric so I could appliqué them.


Daardoor hadden Brumelda en Michiel hun handen weer vrij om nog een blok te maken zodat er weer vier blokken deze week gemaakt konden maken. Het vierde blok werd B-9 Irish Chain (ierse ketting) en dit blok bestaat uit 25 stukjes dus daar hadden ze wel even hun handen vol aan. Als een ketting regen ze de blokjes aan elkaar om uiteindelijk de rijen aan elkaar te zetten. "We kunnen ze ook achter elkaar zetten", zei Brumelda, "net als die kettingen die op de werkbank staan". Ze zag het alweer helemaal voor zich.

Because I had finished the hexagons Brumelda came up with the fourth block of this week and this was B-9 Irish Chain. This block has 25 pieces so they had there hands full for awhile. Michiel stitched them in rows of 5 pieces and finally stitched these rows into one block. "We can also stitch one row after another", said Brumelda, "just like those chains you keep at the workbench". 
Michiel maakte er toch maar een blok van, zodat die mooi in de quilt zou passen en speciaal voor Brumelda had hij stofjes met bloemen voor haar uitgekozen met in het midden een kat. Want bijna elke heks heeft toch een kat?

Michiel stitched them into a block so this block would fit into the quilt and especially for Brumelda he choose fabric with flowers and in the middle he had fabric with a cat, because what's a witch without a cat?

zaterdag 13 augustus 2011

Started with Cupcake Mania

Voor je het weet is het 11 november dus ben ik afgelopen week begonnen met de Cupcakes Mania. Ik ga hiervan een trouwlap maken voor zoon Niels en vriendin Mayke die dan in het huwelijksbootje stappen. Onder de cupcake standaard borduur ik hun namen en de trouwdatum.
Ik heb voor dit patroon gekozen omdat beide gek zijn op alles wat met de jaren vijftig te maken heeft, dus ook de zoete fellere pasteltinten en Mayke is bovendien dol op alles wat met cupcakes te maken heeft.

Before you know it, its november 11 so I started last week with the Cupcakes Mania. I'm going to make this as a weddingsampler for my son Niels and girlfriend Mayke who are going to married then. Under the cupcake holder I'm going to stitch there names and the wedding date.
I choose this pattern because both are crazy about everything that has to do with the fifty-er years and the colors that were then fashion, Mayke also is crazy about anything that has to do with cupcakes.


 Het patroon heet Cupcakes Mania en het komt uit het boek Douceurs & Gourmandises van Veronqiue Enginger.

The pattern is called Cupcakes Mania and its from the book Douceurs & Gourmandises from Veronique Enginger.


maandag 8 augustus 2011

Another 4 blocks

Vorige week had ik verschillende blokken gesneden voor de SBS en die wil Brumelda vandaag laten zien. Toen ik ze gesneden had besprong Brumelda Michiel die dacht rustig op de bank te gaan zitten. Natuurlijk mag hij best naar mooie natuurdocumentaires kijken of naar zijn favoriete programma Bargain Hunt zolang hij tussendoor maar een lapje aanpakt om een blok te maken aldus Brumelda.

Last week I cut some blocks for the SBS and Brumelda want to show them today. When I had cut these, Brumelda ambush Michiel as soon as he thought he could sit quietly on the sofa. Of course he can watch nature documentaries or his favorite program Bargain Hunt as long as he keeps working on my blocks, according Brumelda.

Het eerste blok dat ze maakte was B7 Swamp Patch ofwel Moeras lapje. Telkens wanneer ik kleine stukjes stof over heb dan doe ik die in een rieten koffertje en Brumelda noemt het lapjes moeras.

The first they made is called B7 Swamp Patch. Brumelda likes to dive into the basket were I put my little pieces of fabric in. She calls it the fabric swamp.


 Michiel en Brumelda werkte flink door en het duurde niet lang voor het blok klaar was.

Michiel en Brumelda worked fast and the block was finished in no time.


Daarna liet ik aan Michiel zien wat het blok van de week was op het SBS forum en vroeg of dat niet te moeilijk voor hem was. Het was namelijk F9 Blazing Star. Net zo gemakkelijk als het bakken van een cake, zei hij terwijl hij gaapte met zijn hand voor zijn mond. "Jaaaaaaaa, een cake bakken", riep Brumelda. "Als jullie aan het blok beginnen dan zal ik wel een cake bakken", zei ik en begon er meteen mee.
Na drie keer een stuk van het blok verkeerd om aan elkaar gezet te hebben, schoot het toch lekker op en ik kon niet wachten tot het af was. Zou het Michiel en Brumelda lukken? De cake was inmiddels klaar en we namen allemaal een stuk .... of 3.

Then I showed Michiel the Block of the Week of the SBS forum and wondered if it wasn't to difficult for him to make. "Piece of Cake", he answered. "Yeahhhh ! Lets bake a cake", shouted Brumelda. "Good idea", Carin said, "I will bake a cake while the two of you try to make the blazing star" and I started right away.
After stitching the pieces the wrong way around three times they finally made progress and I couldn't wait to see it finished. Would they succeed? Meanwhile the cake was finished so we all took a piece .... of 3.


Maar mijn geduld werd op de proef gesteld want het broedseizoen is afgelopen en het eerste grote werk in het bos is al begonnen. Ondanks dat Michiel vier dagen achter elkaar met de kettingzaag op pad ging, lukte het hem toch het blok op tijd af te hebben en Brumelda en ik zijn trots op het resultaat.

My patience was tested during that week because the breading season was over and for the first time this year he picked up his chain saw and started working in the forest. In spite  of four days of wood-cutting he still managed to finish the Blazing Star, making Brumelda and Carin proud.  


Er was zelfs nog tijd die week om aan een volgend blok te beginnen en dat werd B6 Crow's Foot (kraaienpoot). Tijdens het maken van dit blok sloeg het noodlot toe voor Michiels pootje ..., of liever gezegd zijn linkerhand. Hij zag kans een deur dicht te doen met zijn wijsvinger er tussen. Wat hij toen riep zal ik niet herhalen maar geloof me, zijn nagel werd paarser dan paars. Brumelda en ik dachten dat hij voorlopig geen lapje meer vast zou kunnen houden, dus begon ik samen met Brumelda maar aan een ander blokje met de toepasselijke naam I-7 Right Hand of Friendship (rechterhand van vriendschap).

There was even time to start another block called B6 Crow's Foot. While they were busy making Crow's Foot Michiel became stuck with his ...., or better said his left hand. Leaning against the door post while pulling it shut, he managed to get his left index finger in between. We won't translate what he exclamed next but believe me, his nail turned purple as purple can be. Brumelda and I thought he couldn't hold any fabric for a while so I started together with Brumelda a block with the suitable name I-7 Right Hand of Friendship.

Zo eigenwijs als Michiel is, liet hij zijn vinger nog 24 uur zwellen voordat hij  de dokter belde. Zijn filosofie opzij zettend dat pijn een gevoel is en gevoelens genegeerd kunnen worden, heeft hij zijn  nagel toch maar laten doorboren om de druk te verlichten. Met een mooie ingepakte hand kwam hij weer thuis en kon hij zelfs weer quilten.

Stubborn as Michiel is, it took another 24 hours of swelling before he called the doctor. Putting aside his philosophy that pain is a feeling and feelings can be ignored, he had his nail drilled to release the pressure. He came home with a nice wrapped left hand and he even could quilt again.
Nu moest Brumelda heen en weer rennen tussen Michiel en mij doordat we beide met een blokje voor haar quilt bezig waren. Wat had ze het er druk mee en ze slaakte zelfs een zucht van verlichting toen we er bijna tegelijktijdig klaar mee waren.

Now Brumelda had to run from Michiel to Carin because we were both working on a block for her quilt. A busy time for her and she was relieved when we almost finished simultaneously.

 

Er waren dus 4 blokken gemaakt afgelopen week en van Brumelda mag dat elke week zo zijn, al zal Michiel daar anders over denken.

Four blocks were made last week and Burmelda is wishing that every week is like that, do Michiel will think other wise.

donderdag 4 augustus 2011

Celtic BOM 8 - Lughnasadh

Afgelopen maandag was het Lughnasadh en dit staat ook centraal voor het 8e blok van de Celtic BOM in de vorm van een korenschoof. Inmiddels is dit blok alweer gemaakt door mij, nog maar 4 blokken te gaan.
Last monday it was Lughnasadh and this was the theme for the 8th block of the Celtic BOM in the form of a corn sheaf. I already made the block, only 4 blocks to go.


Lughnasadh (31 Juli - 1 Augustus) ook bekend als Lammas, is het eerste feest van het oogstseizoen. De symbolen voor dit feest zijn de tekens van oogst, broden, vruchten en wijn. Het was traditioneel om een gedeelte van de oogst aan de Goden en de voorvaderen te offeren en dan te feesten ter ere van hun.  Dit is ook een goede tijd om kruiden voor magisch gebruik voor komende herfst en de winter sabbats te oogsten.

Lughnasadh (July 31- August 1st or 2nd) also known as Lammas, this is the first festival of the harvest season. Symbols for this festival include the signs of harvest, breads, fruits and wine. It was traditional to offer up a portion of the harvest to the Gods and Ancestors and then feast in their honor. This is also a good time to harvest herbs for magical use for upcoming Fall and Winter Sabbats.


Traditioneel begint het feest bij zonsondergang, de avond voor de feestdag. Je bedankt in de vorm van een offer voor de oogst die je hebt ontvangen. Niet alleen de materiele, maar ook de spirituele en geestelijke oogst. Het thema is de opoffering . De dood is noodzakelijk om hergeboorte mogelijk te maken.
Lughnasadh is een moment om te genieten van je rust na gedane arbeid. Een tijd van delen, analyseren en evalueren. Een tijd om je huidige situatie te bekijken en te leren van de manier waarop je kon oogsten van wat je gezaaid had met Ostara.

The festival traditionally starts the evening for the holiday at sun perdition. You thank in the form of a sacrifice for the harvest which you have received. Not only the material, but also the spiritual and mental harvest. The theme is sacrifice. Death is necessary to make reborn possible.
Lughnasadh is a moment to enjoy your rest after done labour. A time of to share, analyse and evaluate. A time to examine and learn your current situation of the way you could harvest of what you had sown with Ostara.Gezien het jaargetijde leent deze sabbat zich uitstekend voor een viering in de buitenlucht. Een open plek in het bos of een viersprong in landelijk gebied is hiervoor het meest ideaal. Maar de privacy van je eigen tuin werkt ook prima.
Je kunt graanhalmen gebruiken om je altaar te versieren of de cirkel te markeren. Het is traditioneel om graanpoppetjes te maken. Graanpoppetjes  zijn het symbool  van de Godin van graan en de nieuwe graanpoppen werden op deze dag gemaakt terwijl de oude tijdens deze sabbat werden verbrand voor goed geluk.

Given the season this Sabbath lends himself sticking out for a celebration in the open air. A place in the woods or countryside is for this most ideal. But the privacy of your own garden works also very well.
You can use corn to decorate your altar or to mark your circle. Its a tradition to make corn dollies. Corn dollies are symbols of the Goddess of Grain and new corn dolls were crafted on this day as the old ones burned in the Sabbat fire for good luck.

Graanpoppetje / Grain doll


Maispoppetje / Corn doll

Het is leuk om nu een brood te bakken. Het brood kan deel uitmaken van je feestmaal en een deel kun je offeren tijdens het ritueel. Offer je slechte gewoontes in de vorm van symbolen in het vuur zodat er plaats komt voor het nieuwe. Deel je rijkdom met minder gefortuneerde. Dit kan in vele vormen: een gift, een helpende hand, een goed gesprek. Je kunt ook een dagje gaan helpen appels plukken op de boerderij.

It is nice to bake bread now. Bread can be part of your feast and a part you can sacrifice during the ritual. Sacrifice your bad habits in the form of symbols in the fire so there will be place  for new ones. Share you wealth with less wealthy. This is possible in a lot of forms: a gift, a helping hand, a good conversation. You can also help a day on a farm to pick apples.Kleuren: Oranje, goud, groen, geel, rood en wit
Voedsel: Brood, graan en maïs, appels, zomervruchten
Bloemen/planten: Zonnebloemen, lavendel, maïs, graan, rijst, heide
Stenen: Gele diamant, citrien, tijgeroog, amber
Dieren: Geit, haan
Wierook: Eucalyptus, lavendel, kaneel, cederhout,rozemarijn.

Colors: Orange, gold, green, yellow, red and white
Food: Bread, grain and corn, apples, summerfruit
Flowers/plants: Sunflower, lavender, corn, grain, rice, heather
Gemstones: Yellow diamond, citrien, tiger's eye, amber
Animals: Goat, rooster
Incense: Eucalyptus, lavender, cinnamon, cedarwood, rosemary.maandag 1 augustus 2011

Romantique sampler part 13

Zo zie je maar ..., niet opgeven en gewoon doorgaan met elke dag een paar steekjes te borduren en dan komt het toch af. Dit deed ik met het 13e deel van de Romantique sampler en gisteravond maakte ik de laatste kruisjes. Mijn nekproblemen zijn nog niet helemaal over maar het gaat gelukkig al weer iets beter.

See ... if you don't give up and stitch every day a few stitches then you finish something. I did this with the 13th part of the Romantique sampler and last night I did finished it. My neck problems aren't over yet but it is much better now.


Nu ben ik helemaal bij met alle 14 delen van deze sampleren dat is maar goed want volgende week komen er weer 2 nieuwe delen.

Now I have done all the 14 parts and that is a good thing because next week we get the new 2 parts.