Privacy verklaring

woensdag 6 juni 2018

The flying geese are flying

Nadat blok 1 van de Carousel quilt van Ellie's Quiltplace af was, begon ik niet aan blok 2, maar aan de vliegende gansjes die rondom elk blok komen.

 After block 1 of the Carousel quilt of Ellie's Quiltplace was finished, I did not start on block 2, but on the flying geese that come around each block.


De buitenste rand zijn eigenlijk halve flying geese, maar ik maak deze ook gewoon met hele vliegende gansjes, omdat ik de quilt net iets groter wil.

The outer border is actually half flying geese, but I also make it with very full flying geese, because I want the quilt just a bit bigger.


En als het weer dan zo heerlijk blijft, dat je nog steeds elke dag buiten kunt zitten, dan is het ook net alsof alles veel sneller gaat. Het eerste blok heeft nu allemaal vliegende gansjes rondom, dus ik mag aan blok 2 beginnen. Het blok is ongeveer 80 x 80 cm.

And if the weather remains so great that you can still sit outside every day, it is also like everything goes much faster. The first block now has flying geese all around, so I can start on block 2. The block is about 80 x 80 cm (30,5 " x 30,5").


Gisteren tijdens onze wandeling, kwamen we een veld tegen vol kamille. De geur alleen al was heerlijk !

Yesterday during our walk, we came across a field full of chamomile. The smell alone was delicious!zaterdag 2 juni 2018

Carousel Block 1

En daar is die dan, het eerste blok van de Carousel quilt van Ellie's Quiltplace (klik). Zo ontzettend leuk om te maken. Er moeten er 9 in totaal gemaakt worden. Maar ik ga nu eerst wat flying geese maken die tussen en rondom de blokken komen.

And there it is, the first block of the Carousel quilt from Ellie's Quiltplace (click). So very nice to make. 9 must be made in total. But now I'm going to make some flying geese first, which come between and around the blocks.


vrijdag 1 juni 2018

When you don't get an email after someone post a reply

Normaal kreeg ik ook altijd een mail gestuurd als er een reactie was achter gelaten op mijn blog, maar nu niet meer.  Ik moet nu zelf op mijn blog gaan kijken of er iemand gereageerd heeft en moet ook daar zelf reageren. Prive een email sturen gaat niet meer, omdat je geen email adres meer ziet. Schijnbaar heeft dit te maken met de nieuwe Europese Privacywet.
Ik kreeg een tip van Bloggen en Loggen om, nadat je je blog hebt geschreven, daarna naar je eigen blog te gaan en dan op dat blogbericht te klikken om zelf een reactie achter te laten, vink daarbij meteen de hokje aan voor "Vervolgopmerkingen worden verzonden naar (je eigen email adres invullen)". Uiteraard moet je dat bij elk blogbericht doen dat je schrijft, maar voor nu even een nood oplossing zolang blogger dit niet meer doet.
Verder heb ik ook een tabblad aangemaakt "Privacyverklaring".

Normally I also always received an email when a reaction was left on my blog, but not anymore. I now have to check on my blog if someone has reacted and has to respond there myself. Private sending an email is no longer possible, because you no longer see an email address. I think this has to do with the new European Privacy Law.
I received a tip from someone. When you write a new blog post, than go to your own blog and click on the message to write a comment. When you write a comment, also tick "Follow-up comments will be sent to (enter your own email address)". Of course you have to do that with every blog post that you write, but for now just an emergency solution as long as blogger does not do this anymore.
Furthermore, I also created a tab "Privacy Statement". I wrote it in Dutch ;-)

donderdag 31 mei 2018

Time flies ...

De tijd vliegt als je plezier hebt ! Mijn laatste bericht was van 1 mei, dus ik dacht voordat de maand mei om is, nog maar snel een blog bericht schrijven, ook al wordt dit wat langer dan de normale berichtjes. Tenslotte heb ik genoeg gedaan deze maand. Allereerst maakte ik nog wat zigzag rijen voor Guute's Antieke quilt.

Time flies when you are having fun ! My last post was from may 1, so before the month is ending I wanted to write a new blog post. I think this one will be a bit larger than normal, because I did many things this month. First I made some zig zag borders for Guute's Antique quilt.


Begin van de maand stond de meidoorn prachtig in bloei, ...

In the beginning of the month the hawthorn was blooming, ...en we hadden al mooie zomerse temperaturen toen. Zo werd er ook af  en toe wat gebreid, in de schaduw van de meidoorn. Zelfs Bowy genoot ervan ;-)

and we already had nice summer temperatures. So there was also some knitted occasionally, in the shadow of the hawthorn. Even Bowy enjoyed it ;-)


En toen begon het te kriebelen. Ik had een nieuw patroon gezien wat ik graag wilde maken, maar ik wist ook dat er boven op mijn quiltkamer nog zoveel lapjes lagen die op kleur gesorteerd  en op gevouwen moesten worden. Al meer dan 1 jaar had ik dit uitgesteld.

And then it started to itch. I had seen a new pattern that I wanted to make, but I also knew that there were so many new fabrics lying in my quilting room that had to be sorted by color and folded. I had postponed this for more than 1 year.


Ik had er geen energie voor sinds ik zo benauwd geworden was 1 jaar terug. Het blijkt trouwens een combinatie te zijn van astma en copd. Het is nog steeds niet helemaal onder controle, maar samen met de longarts zijn we op zoek naar de beste medicatie. Mijn longinhoud staat nu op 57% en hopelijk bij mijn volgende controle weer iets hoger. Maar ik begon wel aan het uitzoeken van al mijn stofjes en ben er bijna 2 weken mee bezig geweest !

I had no energy for it since I continue had a shortness of breath  one year ago. It turns out to be a combination of asthma and copd. It is still not completely under control, but together with the lung doctor we are looking for the best medication. My lung capacity is now at 57% and hopefully a little higher at my next check. But I started with my fabrics and I have been busy for almost 2 weeks with them !


Ook gingen Michiel en ik samen met petekind Amy en haar vriend Micha naar een escape room  bij Escape Room Limburg. We hadden de "Het geheim van de Farao" kamer. Super leuk en spannend, vol met allerlei puzzels die we op moesten lossen. Voor herhaling vatbaar. Je moet binnen het uur uit de kamer zien te komen en zoals je ziet hadden wij nog ruim tijd over.

We (Michiel and I) also went with my niece Amy and her friend Micha to an escape room with an Egypt theme. We had such a great time and we had plenty of time left over.


Door het mooie weer deze maand leek het wel alsof alle planten eerder in bloei kwamen.

Because of the nice weather this month it seemed like all plants were in bloom earlier. De moeder van Michiel kwam ook nog logeren van 12 tot en met 20 mei vanwege Michiels verjaardag. We hebben een paar kleine uitstapjes gemaakt, waaronder een bezoekje naar Quiltstudio Patch and Stitch (klik).  Ze had voor mij al het patroon Carousel van Ellie's Quiltplace apart gehouden. Ik had meteen achtergrond stof gekocht, zodat ik (als ik mijn andere stofjes netjes opnieuw opgevouwen had en in de kast had gelegd) hier aan kon beginnen.

The mother of Michiel also came to stay from May 12 to May 20 because of Michiel's birthday. We made a few small trips and one of them was to Quiltstudio Patch & Stitch (click). She had already kept the pattern Carousel from Ellie's Quiltplace separate for me. I immediately bought background fabric so that (if I have neatly refolded my other fabrics and put them in the closet) I can start with it. 


En zo moet hij worden. Een grote quilt van 212 cm x 212cm. Hoewel ... die van mij gaat 222 cm x 222 cm worden want ik ga de buitenste rand met hele flying geese maken in plaats van halve. Dan past hij net wat beter op ons bed.

And this is how it will look when it is made. A large quilt of 212 cm x 212 cm. Although ... mine is going to be 222 cm x 222 cm, because I'm going to make the outer border with whole flying geese instead of half. Then he fits better on our bed.


Op 23 mei was het dan echt zo ver. Ik was klaar met lapjes vouwen en nu mocht ik mijn scrapbakken in duiken om scrap lapjes uit te zoeken. Daarna mocht mijn strijkijzer  overuren  maken buiten in de tuin. De scrap lapjes moesten gestreken worden omdat ze te gekreukeld waren (819 gekleurde en 20 achtergrondstofjes waarvan ik 576 driehoekjes moet snijden).

On May 23 it was really that far. I had finished folding all of my fabric and now I was allowed to dive into my scrap boxes to find scrap fabrics for the new quilt. Afterwards my iron was allowed to work overtime outside in the garden. The scrap fabrics had to be ironed because they were too wrinkled (819 colored and 20 background fabrics from which I have to cut 576 triangles).


En na al dat strijken mochten er dan eindelijk malletjes getekend en geknipt worden. Ook hier ben ik even zoet mee geweest ;-)

And after all that ironing, I could finally draw and cut out all those templates ;-)


Als laatste moesten er nog 450 stukjes van de achtergrondstof getekend en geknipt worden. Daarna werd alles in zakjes gedaan en genummerd.

Finally, 450 pieces of the background fabric had to be drawn and cut. Then everything was put in bags and numbered.


En toen (inmiddels 6 dagen later) kon ik aan blok 1 beginnen ...

And then (6 days later) I could start on block 1 ...


Als je alles goed speld, dan stellen rondingen niets voor en is het een fluitje van een cent. Ik hoop vandaag blok 1 af te krijgen.

If you pin everything well, then curves do not mean anything. It is a piece of cake. I hope to finish bock 1 today.


Sorry voor dit lange bericht, ik hoop dat je het volgehouden hebt. Ik zal voortaan niet meer zolang wachten met schrijven ;-)

Sorry for this long blog post, I hope you've kept reading it till the end. From now on I will not have to wait so long anymore ;-)

dinsdag 1 mei 2018

Flying geese

Alle 4 rijen met vliegende gansjes waren donderdagavond af.

All 4 rows of flying geese were ready on Thursday evening.  


Zodat ik op koningsdag, lekker in het zonnetje de eerste rij aan de quilt kon gaan zetten.

Friday, on Kingsday, sitting in the sun sewing the first row of flying geese onto the quilt.


En op zondag zaten de vliegende gansjes aan de quilt. Tijd voor het volgende smalle randje.

And on Sunday all the flying geese are sewed onto the quilt. Time for the next small border.dinsdag 24 april 2018

Sunny days

Wat hebben we toch prachtige zonnige dagen gehad. Heerlijk buiten zitten met mijn quiltwerk. De groene randjes staan eraan en ik kon beginnen met de vliegende gansjes (flying geese) rand.

We have had so beautiful sunny days last week. Plenty of time to sit outside working on my quilt. The green borders are added and I could start with my flying geese border.


Eventjes had ik de hoop dat ik alle vier de randen af zou hebben na het weekend, maar door het mooie weer werden er ook andere dingen gedaan ipv quilten ;-) Nu zijn er 2 randen af gekomen.

I thought I would have made 4 rows after the weekend, but due to the beautiful weather we also did some other things ;-) So only 2 rows are finished ;-)


Ik was ook nog bij House of Brocante geweest, een winkeltje bij ons in het dorp dat er mee gaat stoppen. Daar vond ik deze handige bak waar ik al mijn quiltspulletjes op kan leggen en zo mee naar buiten kan nemen.

I also went to a local brocante shop that is closing their doors and bought this item were I can put in my quilt things when I go outside. 


Maar waar ik ontzettend blij mee ben zijn deze 3 hele oude Engelstalige boekjes van Cicely Mary Barker. Prachtige verhaaltjes en rijmpjes met hele mooie plaatjes. Hier kan ik nu zo blij van worden !

I also bought these very old books of Cicely Mary Barker. Beautiful stories and rhyms with wonderful pictures, I'm so happy with these !Op een Fb groep was een andere quilster die haar doos Aurifil Mako80 applicatie garen verkocht, ze had er amper iets van gebruikt. Als applicatie-gek was ik er als de kippen bij. Gisteren bracht de postbode de doos en wat kan een mens hier toch blij van worden !

On a Dutch FB group a quilter was selling her box of Aurifil Mako80 applique threads. She had used only so little from it and because I really like applique I bought the box from her. This morning the postman brought the box and I'm so happy with it !!


En hoe is het met Bowy? Die genoot ook volop van de mooie zonnige dagen, gezellig rollebollen met zijn bal op het gras.

And how is Bowy doing? He enjoyed the sunny days very much and played a lot with his ball on the grass.woensdag 18 april 2018

Next border added

Druk geweest met het maken van de randen van Guute's Antieke quilt, ...

I was busy with making the borders of Guute's Antique quilt, ... 


en in het weekend naaide ik de randen aan de quilt.

and this weekend I sewed them onto the quilt.


Inmiddels heb ik de volgende smalle randjes gesneden die steeds tussen de bredere randen komen, ditmaal van een groen stofje.

I already cut the next small borders from a green fabric.


Wat gebeurde er nog meer deze week? Mijn zoon werd afgelopen zondag 34 jaar en op vrijdag ontving ik van Holst Garn mijn prijs, die ik gewonnen had met hun give away. Het is een cone Supersoft wol (500 gram) in de kleur Robins Egg en een wolwinder. Super blij mee !!

What else happened this week? My son had his 34th birthday and on friday I received the prize from Holst Garn that I won in their give away.  It is a cone Supersoft wool (500 grams) in the color Robins Egg and a wool winder. I'm so happy with it !

dinsdag 10 april 2018

An old friend is coming to visit

Een oude vriend uit 2009 is op bezoek gekomen, het is Guute's Antieke Quilt die ik, net als vele andere quilters, toen begon. Guute maakte van een antieke medallion quilt die in Quiltmania 70 / 2009 indertijd een patroon dat iedereen kon downloaden vanaf haar yahoogroep. 

On old friend from 2009 came to visit, it is Guute's Antieke Quilt which I started at that time with many other quilters. Guute made a pattern from an antique medallion quilt that was in Quiltmania 70 / 2009 and everybody could download it  at her yahoogroup.


Ik begon er vol goede moed aan met stofjes uit de serie "Louisa" van Moda. Nadat het middenstuk af was, maakte ik de sterrenrand en toen .... bleef het stil.

I started it with fabrics from the series "Louisa" by Moda. After I made the middle part, I made the star border and then ... it remained silent.


Tot een paar dagen geleden ;-) Ik heb de bak met stofjes naar beneden gehaald en ben begonnen met de volgende rand. Deze quilt vraagt er gewoon om, om afgemaakt te worden of niet dan ? Is er nog iemand die hem onafgemaakt heeft liggen na al die tijd  of ben ik de enige ?

Till a few days back ;-) I took the box with fabrics downstairs  and started with the next border.  This quilt just asks for it to be finished or not ? Is there someone else who hasn't finished this quilt or am I the only one ?