Privacy verklaring

vrijdag 5 april 2019

50 blocks completed

Druk, druk, druk, ... waarmee? Met het maken van de Dear Jane blokken natuurlijk. Het gaat zo lekker ! Blok 45 was J2 Picture perfect (de perfecte foto). Heb jij wel eens gedacht, dit is de perfecte foto? Ik wel, tot ik weer eens iets anders tegen kwam, voornamelijk in de natuur waarvan ik dacht, dit is het perfecte plaatje. Ik denk dan ook dat het vaak een moment opname is.

Busy, busy, busy, ... with what? Making the Dear Jane blocks of course. It's going so well! Block 45 is J2 Picture Perfect. Have you ever thought this is the perfect photo? I did, until I came across something else, mainly in the nature that I thought, this is the perfect picture. I therefore think that it is often a snapshot of that moment.
 

We gaan verder met blok 46; A9 Cabin Fever (Cabine (kleine ruimte) koorts). Cabinekoorts is een idiomatische term voor een claustrofobische reactie die plaatsvindt wanneer een persoon of groep op een afgelegen of eenzame locatie belandt of gedurende langere tijd binnenshuis in beperkte ruimtes vastzit. Cabinekoorts beschrijft de extreme geïrriteerdheid en rusteloosheid die een persoon in deze beperkende situaties kan voelen.

We continue with block 46; A9 Cabin Fever. Cabin fever is an idiomatic term for a claustrophobic reaction that takes place when a person or group ends up in an isolated or solitary location, or stuck indoors in confined quarters for an extended period of time. Cabin fever describes the extreme irritability and restlessness a person may feel in these limiting situations.


Blok 47 was enorm leuk, dat was E3 Paddle Wheels (Schoepenrad). Alle punten kwamen mooi samen in het midden.

Block 47 was a lot of fun, that was E3 Paddle Wheels. All the points came so good together in the middle.


Een schoepenrad is een vorm van waterrad of waaier waarin een aantal schoepen rond de omtrek van het wiel zijn geplaatst. Heb jij wel eens op een waterfiets gezeten, die heeft ook zulke waterwielen.

A paddle wheel is a form of waterwheel or impeller in which a number of paddles are set around the periphery of the wheel. Have you ever been on a pedal boat, it also has such water wheels.


Door met blok 48, dat was M2 Duff's Bluff (de bluf van Duff). Waarom het blok zo heet weet ik niet. Moest Duff iemand overbluffen met iets?

Than block 48, that was M2 Duff's Bluff. Why the block is so called I don't know. Did Duff have to bluff someone over with something?


En dan ... blok 49. Dat was A11 Pebble's Protest (Pebble protest). Ik denk niet dat Pebble de enige was die aan het protesteren was. Ik zelf vond dit geen leuk blok om te maken. Veel Y-naden die niet echt lekker gingen en ik ben dan ook blij dat dit blok af is.

And then ... block 49. That was A11 Pebble's Protest.  I don't think Pebble was the only one protesting. I myself did not like making this block. Many Y seams that didn't go really well and I am happy that this block is finished.


En daar is dan blok 50, dat heet M10 Simple Simon (Simpele Simon).

And there is block 50, that is called M10 Simple Simon. 
 
 
Ik moest even opzoeken wat ze nu bedoelen met Simpele Simon. Dat staat vaak voor een een dwaze of goedgelovige persoon.
Herkomst: waarschijnlijk van de naam van een personage dat in verschillende kinderrijmpjes voorkomt.

I just had to look up what they mean by Simple Simon. That often means a foolish or gullible person.
Origin: probably from the name of a character who features in various nursery rhymes.


Steeds meer bloeiende plantjes zijn er te vinden in de tuin. Hoe meer zon, hoe meer bloemen.

More and more flowering plants can be found in the garden. The more sun, the more flowers.
Afgelopen zondag gingen we ook naar Vevi Kreatief in Deurne. Ze had diverse aanbiedingen, waaronder korting op quiltstof, dus er werden best wel wat stofjes gekocht. Ik heb een nieuwe quilt op het oog die ik wil maken, maar ik heb tegen mezelf gezegt: "Carin eerst alle blokken van de Dear Jane afmaken en dan mag je met deze beginnen".  Snappen jullie nu waarom ik ze druk met deze blokken ben.

Last Sunday we also went to Vevi Kreatief in Deurne. She had various offers, including a discount on quilting fabric, so quite a few fabrics were bought. I have a new quilt in mind that I want to make, but I have said to myself: "Carin first finish all blocks of the Dear Jane and then you can start with this". Do you now understand why I am busy with these blocks?


Begin van de week was daar ook mijn April wolletje (Impressions of Nature) van de Warme Voeten Club van Het Wolbeest dat binnen kwam rollen. Ook deze is weer geweldig. Hele mooie lente kleuren.

I also received this week my March wool (Impressions of Nature) from the Warm Feet Club of Het Wolbeest. Again such a beautiful one. Beautiful spring colors.
6 opmerkingen:

Ineke zei

Prachtige blokken van de Dear Jane!!!

marianne zei

Als je dit tempo blijft volhouden,kun je zo beginnen met je nieuwe project.😁

Marilyn zei

Pretty blocks, and pretty flowers!
Marilyn

Tammy zei

That yarn is so gorgeous! And I love your Dear Jane quilt blocks. It's going to be so pretty!

Julie zei

Always something lovely to see when I visit with you Carin.

Chookyblue...... zei

Lovely blocks ....