Privacy verklaring

vrijdag 22 maart 2019

That yellow fabric

Zoals ik al zei in het vorige bericht, ik ben druk geweest met het maken van weer nieuwe blokken voor mijn Dear Jane in Autumn (herfst). Zo noem ik haar, ... tenslotte gebruik ik herfstkleuren/stofjes voor deze quilt.
Vier blokken kwamen er weer bij, blok 33 was A4 Courtney's Stethoscope (Courtney's stethoscoop). Meteen vraag ik me dan af, zou Courtney een dokter zijn geweest?

Like I said in the previous post, I've been busy making new blocks for my Dear Jane in Autumn. That's what I call her, ... because I use fall colors / fabrics for this quilt.
Four blocks were added, block 33 is A4 Courtney's Stethoscope. Immediately I wonder, would Courtney have been a doctor?


Bij het maken van blok 34, dat F3 Snowball (sneeuwbal) is, stel ik me voor dat er veel sneeuw lag en er veel sneeuwballen gegooid worden. Misschien werd er ook een grote sneeuwpop gebouwd of met een slee van de berg af? Hoewel, ... hadden ze in die tijd al een slee ?

When making block 34, which is F3 Snowball, I imagine there was a lot of snow and lots of snowballs were thrown. Perhaps a large snowman was also built or with a sled down the hill? Although ... did they already have a sled at that time?


Dan komen we bij blok 35 dat D9 Uncle Richard is (ome Richard). Zou het een echte oom zijn geweest die regelmatig op bezoek kwam? Die even kwam kijken of alles in orde was? Elk blok heeft zijn eigen verhaal.

Then we come to block 35 that D9 Uncle Richard is. Would it have been a real uncle who regularly visited? Who just came to see if everything was okay? Every block has its own story.


Blok 36 was F8 Church window (kerkraam). Hadden de kerken in die tijd ook al mooie glas in lood ramen? Vast wel, want na even opzoeken op internet zie ik dat glas in lood ramen al eeuwen oud zijn.

Block 36 was F8 Church window. Did the churches also have beautiful stained glass windows in those days? Probably, because after a quick search on the internet I see that stained glass windows are centuries old. 


Alle vier de blokken heb ik weer in het overzicht plaatje geplaatst.

I have placed all four blocks in the overview picture again.


Voor de sashings ga ik uit dezelfde serie het gouden gele stof gebruiken. Ik wist indertijd niet hoeveel ik nodig zou hebben en heb toen 5 yard besteld. Dat is ruim voldoende merk ik nu.

For the sashings I will use the golden yellow fabric from the same series. I did not know at the time how much I would need and then ordered 5 yards. That is more than enough, I notice.


Ik ga mijn sashings 4.5 cm breed maken, zodat de uiteindelijk quilt groot genoeg zal zijn voor op ons bed. Gisteren werden er allemaal repen gesneden.

I'm going to make my sashings 4.5 cm wide, so that the final quilt will be large enough for our bed. Yesterday all the strips were cut.


Heel veel repen liggen er nu klaar, die ik weer op de juiste maat moet snijden, zodat ze langs elk blok passen. Ik hoef me dit weekend niet te vervelen.

Many strips are now ready, which I have to cut to the right size so that they fit along every block. I don't have to be bored this weekend.


6 opmerkingen:

Truus zei

Komt vervelen in jouw woordenboek voor???
Zou niet weten wat dat is! lol
Geniet van zon en je blokken.
groetjes, Truus uit Drenthe

marianne zei

Mooie blokken die weer klaar zijn,vooral Snowball bevalt me goed.

Marguerite zei

Wauw prachtige blokken

jmk zei

I do like that yellow fabric! And the squares all go so well with it.

Marion zei

Heel mooi Carin, die herfstblokken. En een hele mooie sashingstof!

Julie zei

Very nice, its growing well. The addition of the yellow autumn fabric will be so lovely.