Privacy verklaring

maandag 2 mei 2011

Celtic BOM 5 - Goddess and a birthday

Vandaag hebben we dubbel feest. Het is onze trouwdag maar ook is dochter Lindy jarig en ze wordt vandaag 25 jaar. Lindy hartelijk gefeliciteerd met je verjaardag !!

Today we have a double celebration. Its our wedding-day anniversary but also daughter Lindy has her birthday and she is now 25 years young. Lindy happy birthday to you !!
~~~~~~~~

Gisteren konden we blok 5 downloaden van de Celtic BOM, ditmaal het blok met de Godin. Ik heb de afbeelding van het originele blok veranderd in een afbeelding die mij meer aanspreekt. De Godin met de halve manen.

Yesterday we could download block 5 of the Celtic BOM, this time a block with the Goddess. I have changed the image of the original block in an image which suites me better. The Goddess with the Crescent moons.In de hekserij/paganisme is er naast een God ook de Godin. In de oude culturen werd de Godin meestal als belangrijker beschouwd dan de God. Maar waarom een Godin én God? Heksen geloven dat er een balans moet zijn tussen alles. In het Oosten staat dit bekend als het principe van yin en yang. Daarom geloven heksen in een (mannelijke) God en een (vrouwelijke) Godin.
Deze goden zijn heel anders dan de goden die in de verschillende wereldgodsdiensten beschreven worden. Zij voeren geen oorlog met een duivelsfiguur en straffen  geen mensen door de oogst te laten mislukken.

In wicca there is beside a God also the Goddess. In old cultures the Goddess was generally considered as more important than the God. But why a Goddess and God? Witches believe that there must be a balance between everything. In the east this is known as the principle of yin and yang. For this reason witches believe in a (male) God and a (female) Goddess.
These gods are very differently than the gods who are described in the different world religions. They conduct no war with a devil figure and don’t punish people by letting fail the harvest.


De Goden worden aangeroepen met allerlei namen die we binnen de mythologie tegenkomen. Er wordt veel gebruikt gemaakt van de oude mythologische namen van de Kelten, Grieken, Romeinen, Germanen en Egyptenaren. Dat we vele namen voor de Godin en God gebruiken, betekent niet dat we in heel veel verschillende goden en godinnen geloven. Alle godinnen-namen zijn namen voor die éne Godin, en alle goden-namen zijn namen voor die éne God.

The gods are invoked with all kinds of names which we encounter within the mythology. Much are used made of the old mythological names of the Celts, Greeks, Roman, Germanic people and ancient Egyptian. That we use a lot of names for the Goddess and God, doesn’t mean that we believe in a lot of different gods and goddesses. All goddesses names are names for that ONE Goddess, and all gods names are names for that ONE God.
 
 Wereld Godinnen Mandala
De godinnen omringen de aarde, met een maancyclus op de buitenrand. Met de wijzers van de klok mee vanaf bovenkant: Inanna, Nile, Lilith, Una, Peruviaanse Godin, Aku' aba, Godin van Kostienki, Veranderende Vrouw, Rhiannon, Pele Honua Mea, Tara, & Quan Yin.
 
World Goddess Mandala
Goddesses surround the earth, with a moon cycle on the outer rim. Clockwise from top: Inanna, Nile, Lilith, Una, Peruvian Goddess, Aku'aba, Goddess of Kostienki, Changing Woman,  Rhiannon, Pele Honua Mea, Tara, & Quan Yin.


In de oude religies geloofde men dat er tal van verschillende goden waren die allemaal een eigen talent hadden. Zo waren er liefdesgoden, oorlogsgoden, goden van de jacht enz. Iedere Godin en God had zijn eigen taken. Samen heersten ze over het heelal.
Als wij in de hekserij een Godin aanroepen met een bepaalde naam betekent dat, dat we op dat moment nadruk leggen op de specifieke eigenschappen die vroeger onder de Godin met die naam vielen.

In the old religions they believed that there were numerous different gods that all had their own talent. There were love gods, war gods, gods of hunting etc. Every Goddess and God had there own task. Together they dominated  the universe.
If we invoke the Goddess with a certain name then this means that we lay emphasis at that moment on the specific quality which fell in former days under the Goddess with that name.
Cerridwen, de Keltische Godin van kennis en creativiteit

Cerridwen, the Celtic Goddess of knowledge and creativity.


De Godinnen en Goden worden niet gezien als almachtige wezens die ergens ver weg op een wolkje zitten en de boel hier met ijzeren hand regeren. Binnen de hekserij gaat het erom de Godin en God in jezelf te voelen. We hebben allemaal iets goddelijks in onszelf, dat we goed moeten leren kennen, dat we moeten leren lief te hebben, en waarvan we moeten leren.

The Goddesses and Gods are not seen as almighty beings who sit somewhere far away on a cloud and rule everything here very strict. Within wicca you must learn to feel the Goddess and God in yourself. We have all something divine in ourself, we must learn which know well, which we must learn to love, and of which we must learn.

Clementia was de Romeinse Godin van vergiffenis en genade.

Clementia was the Roman Goddess of forgiveness and mercy.


Omdat dit blok de Godin uitbeeldt nog even iets meer over haar. Voor de Godin zijn heel erg veel namen,  teveel om ze hier allemaal op te noemen. Ik zal er een paar noemen:
Aradia (Romeins) – Koningin van de heksen. De beschermvrouwe van de heksen over de hele wereld.
Eostre (Germaans) - Lentegodin met de gedaante van een haasvrouw. Symboliseert vruchtbaarheid.
Diana (Romeins) – Godin van de natuur, vruchtbaarheid en geboorte. Diana is de moeder van de wilde dieren en een Maangodin.
Bridget (Keltisch) – Godin van de geneeskunde en vruchtbaarheid. Bridget wordt vereerd op Imbolc.


Because this block shows  the Goddess I will tell something more about her. For the Goddess we have so many names, to much to write down all the names. I will mention a couple:
Aradia (Roman) - Queen of the witches. The patroness of the witches concerning the whole world.
Eostre (Germanic) – Spring Goddess with the conformation of a hare woman. Fertility symbolises.
Diana (Roman) - Goddess of nature, fertility and birth. Diana is the mother of the wild animals and a Moon Goddess.
Bridget (Celtic) - Goddess of medicine and fertility. Bridget is honoured on Imbolc.


Isis (Egyptisch) – Moeder-godin van de dag en de vochtigheid.

Isis (Egyptian) - Mother Goddess of the day and the humidity.


Hera (Grieks) – Godin van huwelijk en geboorte. Zij is de beschermster van het huwelijk.
Gaia (Grieks) – Godin van de Aarde.
Freya (Germaans) – Godin van de magie, de dood en seksualiteit. Zij nam vaak de gedaante van een valk aan.
Tamesis (Keltisch) – Godin van het water. De naam van de rivier de Thames is hiervan afgeleid.

Hera (Greek) - Goddess of marriage and birth. She is the patroness of marriage.
Gaia (Greek) – Goddess of the Earth.
Freya (Germanic) - Goddess of magic, death and sexuality. She transformed her shape often into a falcon.
Tamesis (Celtic) - Goddess of water. The name of the river the Thames have been inferred of this.

Hecate is een Grieks-Romeinse Godin die met magie, hekserij, necromantie, en kruispunten wordt geassocieërd. Als de drievoudige Godin, vertegenwoordigt Hecata de Maagd, de Moeder en de Wijze oude vrouw; hoofd, lichaam en geest, leven en dood. Als heerseres van de nacht vertegenwoordigt zij de maanfases; nieuwe, volle en donkere maan. Hecate symboliseert de schaduwkant in ons, het gedeelte in onze geest die we niet willen erkennen.

Hecate  is a Greek-Roman Goddess associated with magic, witchcraft, necromancy, and crossroads. As the triple Goddess, Hecata represents the virgin, the mother and the wise old woman; head, body and spirit, life and dead. As mistress of the night she represents the moonfases; new, full and dark maan. Hecate symbolise the shade side in ourself, a part in our spirit which we do not want to recognise.


Als je gaat “werken” met Godinnen (en Goden) dan is het belangrijk om er eerst veel over te lezen. Er zijn heel veel boeken over de mythologie van de Kelten, Grieken, Romeinen, Germanen en Egyptenaren. Je kunt geen Godinnen namen gaan gebruiken bij je “werk” als je (nog) niet weet welke eigenschappen erbij horen.

Als u op onderstaand plaatje klikt dan hoort u nog een heel mooi lied over de Godin; I Walk With The Goddess gezongen door Kellianna. 

If you want to "work" with Goddesses (and Gods) then it is important that you read first about them. There are a lot of books concerning the mythology of the Celts, Greeks, Roman, Germanic people and ancient Egyptian. You cannot use Goddesses names at your "work" if you (still) don’t know which quality belongs to which Goddess. 

If you click on the picture below you can here a beautiful song about the Goddess; I Walk With The Goddess by Kellianna.


18 opmerkingen:

Anoniem zei

dubbele proficiat,
groetjes Judith

Verona zei

Gefeliciteerd met jullie trouwdag en met je dochter.

Groetjes Verona

Miny zei

Gefeliciteerd met je dochter en jullie trouwdag.
Een fijne dag gewenst!!

Groeten Miny

Nina zei

Wish Happy Birthday to your beautiful daughter!
And congratulations to you and your Hubby for the anniversary! All my best wishes and hugs,
Nina

Mouse zei

wow Carin :) happy anniversary and also many happy returns for you DD :) love learning stuff from you knew a bit about the gods and goddess now I know more :) love mouse xxx

Elly (creatieveling Elly) zei

Van harte gefeliciteerd met je trouwdag en natuurlijk met je dochter.
groetjes Elly

Cristina zei

All the best wishes for you all! And a big bow from me for your wonderful post! Thank you so much! Happy birthday and happy wedding-day anniversary!

Ellen zei

Gefeliciteerd met Lindy's verjaardag!
En weer een mooi blok erbij. De blokken waren tot nu toe al heel verschillend en ik ben heel benieuwd hoe het er straks als geheel gaat uitzien!

Anoniem zei

Dubbel feest! Gefeliciteerd allemaal :o)

Groeten,

Yvonne en Rick

elma zei

gefeliciteerd!

En wat een leuke info weer.
Jouw BOM godin spreekt mij ook meer aan, ik ga ook iets in die trend maken ;)

Jeanny zei

Van harte gefeliciteerd!!!

sylvia zei

Dubbel gefeliciteerd!!!!!

Liesbeth Wessels zei

Wat een prachtig verhaal ,heb wat delen gedownload !! Dank je wel. En nog gefeliciteerd met jullie verjaardagen. groeten van liesbeth

Anoniem zei

Hoi Carin,
van harte gefeliciteerd met jullie trouwdag en met Lindy's verjaardag. Mijn zoon was de 1e mei jarig en werd 20 ; )
Wat een mooie uitleg over de godinnen en ik vind de godinnen patch voor de Celtic BOM heel mooi geworden. Ik denk eraan het ook te gaan proberen, maar ik ben bang, dat ik daar nog niet voldoende ervaring voor heb. Ik heb ooit wel eens gequilt, maar ik ben echt een hele erge beginneling ; )
Een hele fijne dag !!

Gert zei

Iets te laat, maar alsnog van harte gefeliciteerd met de dubbele feestelijkheden.

Priscilla zei

Another wonderful infomative post Carin! My mum and I love egypt and learning about the gods and goddesses, I have been to Luxor Egypt a few times with my parents and it is so magical and beautiful, we keep going back! Wishing your family a happy birthday and happy anniversary! ;)

Anoniem zei

Happy anniversary to you, and birthday to Lindy! And thank you so much for all the information about Gods and Goddesses. I personally often pray to God/dess - both in one. I once heard the feminist theologian Carol Christ speak (interesting last name - pronounced to rhyme with Wrist). She said that she used to annoy her husband by her own version of the grace "God is Great...". She would say it very quickly: "Goddess great, Goddess good, Goddess thank you for our food!" But I think we need both, male and female aspects, rather than picking just one.
Your quilt block is really beautiful. Such balance!

Het Knuter Huuske zei

deze is Mooi ♥

Groetjes van Ivonne