Privacy verklaring

woensdag 21 december 2011

Celtic BOM 11 - Yule

Het laatste blok van de Celtic BOM is gemaakt, ditmaal over Yule. Ik heb het patroon van Marianna iets aangepast en er een Yuleblok met hulstbladeren op geappliceerd.

The last block of the Celtic BOM is made, this time about Yule. I have the pattern of Marianna changed into a Yule-block with some holly.


In januari ga ik van alle 12 blokken een quilt maken, ik heb al een idee hoe ik hem in elkaar ga zetten.

In january I'm going to put all 12 blocks into a quilt, I already have an idea how it must be done.


Yule, ook wel Midwinter of winterzonnewende genaamd, valt op 21 December.
Met de zonnewende vieren we de terugkomst van het licht en wordt het jaarwiel weer op gang gebracht. Het is een goede tijd om wensen te doen voor het nieuwe jaar. Deze dag heeft de langste nacht van het jaar. Na deze lange nacht, zullen de dagen weer langer worden, dus vieren we de terugkeer van het licht. Daarom wordt dit jaarfeest ook wel het Lichtfeest genoemd.

Het is een tijd van loslaten en opnieuw beginnen,... opnieuw geboren worden,... het licht aanschouwen. Het is dan tijd om terug te kijken op de zegeningen van het afgelopen jaar en dit te vieren met vrienden en familie. Deze dag is de eerste officiële dag van de winter. De moedergodin geeft geboorte aan het zonnekind en aan hoop, omdat er weer nieuw licht is geboren.

Yule, also Midwinter or winter-solstice called, is on December 21. 
With the solstice we celebrate the re-entry of light. It is a good time to do wished for the new year. This day has the longest night of the year. After this long night, days become longer, so we celebrate the return of light. For this reason this feast is also called the lightfeast.

It is a time of release and start again,… become born again.… see the light. It is time to look back on the benedictions of last year and to celebrate this with friends and family. This day is the first official day of winter. The mother goddess gives birth to the sun child and to hope, because new light is born.


De symbolische gedachte achter Yule: Geboorte van het licht, de langste nacht van het jaar, inzichten, toekomst planning.

Yule symbolen: naaldbomen, haardvuren, hulst, wiel met acht spaken, dennentakken, kransen, kaarsen en guirlandes.

Voedsel: gegrilde kalkoen, wijn, gedroogde vruchten, gemberkoek, noten, bessen, gember thee, geroosterde appels, kaneelthee, wilgenthee, sinaasappels, amandel- en suikerkoekjes, knoflookbrood.

Ook kun je je eigen boomstronkgebak maken ...

The symbolic idea behind Yule: Birth of life, the longest night of the year, insights, future planning.

Yule symbols: conifers, hearth fires, holly, wheel with eight spokes, pine branches, wreath, candles and guirlandes.

Food: grilled turkey, wine, dried fruit, gingerbread, notes, berries, ginger tea, roasted apples, cinnamon tea, willow tree tea, oranges, almonds and dugarcookies, garlic bread.

You can also make your own log pastry ...


Wierook en olie: rozemarijn, mirre, nootmuskaat, saffraan, dennen, gember, kruidnagel, sandelhout, kaneel.

Kleuren: Rood, groen, goud en wit.
Groen staat voor de vruchtbaarheid. Rood staat voor warmte, Goud is de kleur van het licht en Wit staat voor reinheid.

Stenen: bloedkoraal, robijn, granaat, tijgeroog, toermalijn.

Altaar decoraties: maretak, hulst, klein kerstboompje, draden met gekleurde lampjes, yule/kerstkaarten, kaarsen, kransen, guirlandes, cadeaus en gekleurd inpakpapier.

Incense and oil: rosemary, myrrh, nutmeg, saffron, pine, ginger, clove, sandalwood, cinnamon.

Colors: Red, green, gold and white.
Green is for fertility. Red is for warmth, Gold
is the color of light and White stands for cleanness.

Stones: blood coral, ruby, garnet, tiger eye, tourmaline.

Altar decorations: mistletoe, holly, small Christmas tree, wires with colored lights, yule/Christmas cards, candles, wreaths, guirlandes, gifts and colored wrap paper.


Traditionele activiteiten: de kerstboom versieren, verhalen vertellen, kransen maken, wensen sturen, zingen, een Yuleblok maken en later opbranden.
Je kunt om het Yulefeest op te luisteren hulstbladeren en maretak (mistletoe) ophangen. Groenblijvende takken en rode bessen symboliseren in deze donkere dagen dat de natuur weer groen zal worden en zal gaan bloeien.

Traditional activities: decorate the Christmas tree, tell stories, making wreaths, send wishes, sing, making a yule block and burn up later.
You can also hang holly leaves and mistletoe. Green staying branches and red berries symbolize in these dark days that nature will be green again.

Gebruiken voor Yule:
Met Yule werden vanouds grote vuren aangestoken. Ten dele is dat om de terugkeer van het licht te vieren, maar vuur heeft ook een transformerende werking. Het vuur heeft de vonk van het goddelijke in zich, de vonk die elk jaar opnieuw na de winter Moeder Aarde zal bevruchten. Daarom werd met Yule een groot blok hout verbrand, het Yuleblok.
De as wordt bewaard en werd met Imbolc over de akkers gestrooid. Het vuur vernietigt de vruchtbaarheid van het hout niet, maar transformeert en verjongt deze groeikracht om ook in het nieuwe voorjaar weer de vegetatie te laten groeien. Omdat wij niet allemaal een akker hebben kun je de as ook in je tuin strooien met Imbolc.

De kleuren die gebruikt worden zijn rood en groen. De meeste huidige christelijke kerst gebruiken, komen voort uit de oude gebruiken van de Yule viering, zoals de kerstboom en de kleuren rood en groen.

Customs for Yule:
With Yule there are set large bonfires. Partly to celebrate the return of the light, but fire also has a transforming functioning. Fire has the spark of divine in itself, the spark each year again after winter will fertilize mother Earth. For this reason a large woodblock was burned, the Yule-block.
The ash is kept and scattered over the field with Imbolc. Fire does not destroy the fertility of the wood, but transforms and rejuvenates these increase strength to let grow also in new spring to vegetation. Because not all of us has a field you can also scatter the ash in your garden with Imbolc.

The colors which are used where rood and green.
Most of current Christian Christmas customs, originate from the old customs of the Yule celebration, such as the Christmas tree and the colors red and green.


Het maken van een Yuleblok:
Neem een blok eiken, es of den en maak de onderkant vlak zodat hij goed stevig ligt. Boor 3 gaten in de bovenkant, groot genoeg om er een kaars in te plaatsen.
Dan kun je het blok nog versieren met bijvoorbeeld dennenappels, hulst, mos, bladeren.

Making a Yuleblok:
Take a block of oak, ash or pine and make it flat so that it firm lies. Drill 3 holes in the upper part, large enough to place a candle there. Then you can decorate the block with for example pineapples, holly, moss, leaves.

Voorbeeld van een Yuleblok / Example of a Yuleblock
 

Wat kun je met een yuleblok doen:
Je kunt de kaarsen op het Yuleblok tijdens je viering aansteken en dan de wensen uitspreken die je in gedachte hebt om het nieuwe jaar in te gaan.
Bij het aansteken van de 1e kaars spreek je je wens uit voor jezelf.
Bij het aansteken van de 2e kaars spreek je een wens uit voor je dierbaren.
Bij het aansteken van de 3e kaars spreek je een wens uit voor de wereld.
Na de viering kun je de Yuleblok in de vuurkorf in je tuin verbranden om zo de wensen nog meer kracht mee te geven en om het licht te vieren. De as wordt bewaard tot aan Imbolc.

What can do you with a yule-block:
You can light the candles on the Yule-block during your celebration and then pronounce the wishes you had in your thoughts to enter the new year.
When you light candle 1 you pronounce a wish for yourself.
When you light candle 2 you pronounce a wish for your loved ones.
When you light candle 3 you pronounce a wish for the world.
After the celebration you can burn the Yule-block in a fire basket in your garden to give the wishes extra strength and to celebrate the light. The Ash is kept until Imbolc.


Yule is vooral  een Viering van de terugkeer van het licht, de belofte dat de dagen weer langer worden. Het is de tijd om liefde te delen en om dat met onze familie en vrienden te vieren.
En het draaien van het Wiel…

Above all, Yule is a celebration of the return of the light, the promise fulfilled of light birthing out of darkness. It is a time to share love and Celebrate with our community of family and friends.
And the Wheel Turns...


11 opmerkingen:

Erna zei

Ha die Carin, wat een supermooie uitleg, en wat ga ik hem proberen te gebruiken...loslaten en opnieuw beginnen, dat wil ik gaan doen, en het gaat vast lukken ,met de hulp van fijne en lieve blogvrienden en vriendinnen zoals jij....Geniet van de langste nacht en kijk uit naar het nieuwe licht...
Liefs voor jou en Michiel
Erna

Michelle zei

A very interesting post - thank you for sharing!

Wieke van Keulen zei

Woh, Carin, jij maakt er een prachtig verhaal van; heel duidelijk. Echt informatie die ik nog niet wist. Dank voor het delen.

cucki zei

a very sweet post..thank you for sharing dear..hugs xx

Anoniem zei

mooi blok geworden, ben benieuwd naar je top
groetjes judith

Mireille zei

Dank voor deze toch wel interessante informatie. Heel mooie foto's ook.

Groetjes,
Mireille

sylvia zei

dank je wel voor je mooie uitleg!!! Wij vieren/gedenken het niet, maar het is wel erg boeiend om het verhaal te lezen!!

AnitaS zei

Mooi blok geworden. Dank je wel voor het verhaal erbij. Geniet maar van deze dagen. Ze blijven toch altijd heel bijzonder.

Elly's freubel hoekje zei

Wauwh Carin,
Wat ben je toch een bezig bijtje!
het is weer een heel leuk blok geworden
Leuk een beetje van Marianna en en beetje van jezelf
Ik vind je uitleg over de betekenissen achter de blokken elke keer weer fasinerend
Deze is een hele mooie om iets mee te gaan doen
Dank je voor het delen!
Freubelgroet, Elly
PS je vogeltaart is een snoeppie!!!

Anoniem zei

Dear Carin, a belated Happy Yule to you! I love your posts about the celebrations throughout the year - there is so much that Christianity has adapted (or taken unchanged!) from the older faith. I wish you many blessings for the season that brings us the light again.

Het Knuter Huuske zei

Ik kom hier nog niet zo lang op je blog...
Maar wat een mooi idee dat je een Celtic BOM maakt....
Al weet niet niet precies waar het voor staat.... Zal zo eens verder neuzen.... Wordt het een kleed met alle 12 de jaarfeesten?
Ben heel benieuwd wat je van de verzameling gaat maken en ik ga eens zoeken naar de andere die je gemaakt hebt

Fijne Dagen....

Groet vanuit het Knuter Huuske
Ivonne