Privacy verklaring

donderdag 27 oktober 2011

Celtic BOM 10 - Celtic Knot Trinity

Ik zou haast vergeten om mijn blok van de Celtic BOM te laten zien, want ik heb het al enige dagen af. Momenteel doe ik niet veel met de griep, het lijkt eerder erger te worden dan te minderen. Maar beter nu gevloerd dan over 14 dagen als zoonlief trouwt. Deze keer een blok met een Keltische knoop genaamd Trinity.

I almost forgot to post my block of the Celtic BOM because I had finished it for some days now. Currently I'm doing not much because of the flu. This time a block with a Celtic Knot named Trinity.


Het Keltische symbool voor drievuldigheid heeft vele symbolische betekenissen. Wij zien het drievuldigheidsmotief in Keltische knopen, evenals in symbool-vorm zoals triquetra en triskelion.
In de oude Keltische tijd, kan het ook de maan- of zonnefasen betekenen. Deze conclusie wordt gemaakt aangezien wij het drievuldigheid/triquetramotief naast andere zon- en maansymbolen in archeologisch graven aantreffen. Verder weten wij dat de Kelten de Grote Moeder, een maangodin eerden die eigenlijk drie verpersoonlijkingen in één waren (drie maanfasen en de gezichten van de godin).

The Celtic symbol for trinity has a myriad of symbolic meaning. We see the trinity motif in Celtic knots, as well as in symbol-form like the triquetra and triskelion.
To the ancient Celtic mind, it may also signify the lunar or solar phases. This conclusion is made as we see the trinity/triquetra motif alongside other solar and lunar symbols in ancient remants and archeological digs.Validating this theory, we know the Celts honored the Great Mother, a lunar goddess who was actually three personifications in one (three lunar phases and faces of the goddess).


Enkele Keltische betekenissen voor het triquetra (drievuldigheid) symbool zijn:
~ Geest, Gedachte, Lichaam
~ Vader, Zoon, Heilige Geest
~ Moeder, Vader, Kind
~ Verleden, Heden, Toekomst
~ Macht, Verstand, Liefde
~ Gedachte, Gevoel, Emotie
~ Meisje, Moeder, Oude vrouw

Some three-pronged Celtic meanings for the triquetra (trinity) symbol include:
~ Spirit, Mind, Body
~ Father, Son, Holy Ghost
~ Mother, Father, Child
~ Past, Present, Future
~ Power, Intellect, Love
~ Thought, Feeling, Emotion
~ Maiden, Mother, CroneDe cirkel die vaak rond triquetra wordt gezien betekent oneindig en de eeuwigheid. Het vertegenwoordigt ook bescherming. De cirkels worden vaak getrokken rond Keltische knopen om geestelijke eenheid met het goddelijke te vertegenwoordigen - een verbinding die niet kan worden gebroken.

The circle often seen around the triquetra signifies the infinite and eternity. It also represents protection. Circles are often drawn around Celtic knots to represent spiritual unity with the devine - a connection that cannot be broken.


Omdat je de betekenis op zoveel manieren kunt uitleggen, kun je van geen enkele uitleg zeggen het is zo en niet anders. Dit is geen slecht ding. Het eigenlijke feit dat de Keltische knoopbetekenis zo verschillend is maakt meer ruimte voor magie en staat voor persoonlijke uitbreiding. In het kort, laat uw verbeelding spreken. Uw persoonlijke interpretatie zal uiteindelijk uw beste gids en enig antwoord zijn.

This wide array of interpretations reminds us that the meanings of these engaging knots are not set in stone. As mentioned, sketchy remnants of historical records on the subject causes us to use our own powers of deduction.
This isn't a bad thing. The very fact that the Celtic knot meaning is so elusive makes more room for magic and allows for personal expansion. In short, let your imagination soar when contemplating Celtic art, knotwork or symbolism. Your personal interpretation will ultimately be your best guide, and the only answer you need.


6 opmerkingen:

Shirley zei

Mooie knoop, die heb ik een jaar of 10 geleden met meerkleurige biaiasband op een Tshirt voor DD gemaakt, en hij bleef mooi in de was. Ze was toen weg van de serie Charmed. Beterschap met herstel van griep, op de blog van de gulle aarde staan tips.

Quilts - Desire and Design zei

Mooi weer Carin! Ik vind je uitleg ook erg mooi! Zoveel heb ik er niet over kunnen vinden! Zo vullen we elkaar aan he! Hij gaat weer op de site straks! Groetjes, Marianna

Cristina zei

I love Celtic art! Thank you for yet another interesting post!:-)

Charity C. zei

Very pretty block! Interesting post!

miriam zei

Prachtige knoop carin.

Heel veel beterschap hoop dat de griep snel verdwijnt en je je kan voorbereiden op de bruiloft.

groetjes ♥ miriam

Anoniem zei

Mooi Celtic BOM-blok Carin!
Snelle beterschap, met het huwelijk kan je er geen ziekte bij hebben, hé!