Privacy verklaring

woensdag 21 september 2011

Celtic BOM 9 - Mabon

Het 9e blok van de Celtic BOM is Mabon (herfstfeest) en ik heb de bladeren  geappliceerd met de festonsteek. Niet mijn favoriete appliceer methode maar omdat ik deze techniek ook bij de vorige blokken heb gebruikt, nu dus ook bij dit blok.

The 9th block of the Celtic BOM is Mabon (harvest festival) and I have appliqué the leaves.


Mabon is de oude naam voor de herfstequinox, het hoogtepunt van het najaar. Andere namen zijn ook wel Tweede Oogstfeest of Wijnoogst. Het is een ritueel van dankzegging voor de vruchten van de aarde en een erkenning van de behoefte om hen te delen om de zegen van de Godin en de God tijdens de wintermaanden te beveiligen. Het wordt gevierd tussen 20 en 23 september.

The holiday of Autumn Equinox, Harvest Home, Mabon, the Feast of the Ingathering, Meán Fómhair or Alban Elfed (in Neo-Druidic traditions), is a ritual of thanksgiving for the fruits of the earth and a recognition of the need to share them to secure the blessings of the Goddess and the God during the winter months. Mabon is celebrate between september 20 and september 23.
De naam Mabon is afkomstig van de Keltische god, die voluit ‘Mabon ap Modron’ heet, wat ‘jeugd, zoon van de moeder ‘ betekent. Het oogsten dat rondom Lughnasadh (1 augustus) is begonnen vindt nu een einde en het feest is voornamelijk een ritueel van dankzegging aan de zon en de maan, god en godin. Men "bidt" voor het overleven van de komende winter. 
Het verschijnsel dat dag en nacht even lang zijn, net als op de dag van Ostara (rond 21 maart), wordt gezien als een balans tussen vrouwelijke en mannelijke krachten. Op deze dag houden licht en donker elkaar in evenwicht, waarna het korten der dagen weer wordt ingezet. Er wordt een oogstfeest gehouden waarbij de Goden worden gedankt voor de oogst die ons in staat zal stellen de koude winterperiode door te komen.

The name Mabon is originating from the Celtic god, who in full `Mabon ap Modron' is called, what `youth, son of the mother` means. Harvesting that around Lughnasadh (august 1) has started finds now an end and the festival is mainly a ritual of saying thanks to the sun and the moon, god and goddess. One "prays" for surviving the coming winter.
This is the moment when day (light) is equal to night (dark) and balance is created between them, just like on the day of Ostara (around  March21 ), as an assessment between female and male strengths. On this day hold light and dark each other in balance, and its a start of shortening of the days. On Mabon the gods are thanked for the harvest, which makes it able for the winter period to pass.


Het is het seizoen van noten, appels en druiven. Het huis word versierd met gedroogde bladeren en feestelijke schalen met fruit. Men gaat de wildernis en de bossen in om zaadbollen te verzamelen en te drogen. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt om het huis mee te versieren of om te bewaren voor het verwerken van kruiden. Men viert de tweede oogst en tevens het einde van de oogsten.
Het duister neemt het licht over. Door het tentoonstellen en eten van de oogstproducten doet men aan sympathische magie (uitbeelden wat je wilt hebben), zodat er voldoende voedsel zal zijn tijdens de winter.

It is the season of nuts, apples and grapes. The house is decorated with dried leaves and festive bowls with fruit. One will og into the forrest to collect seed balls and dry them. These are for example used to decorate the house or to keep for the processing of herbs. One celebrates the second harvest and also the end of the harvests. 
The dark takes over from the light. By exhibiting and eating the harvest products one does portray to sympathetic magic (to show what you want), so that sufficient food will be there during the winter.Je kunt nu je eigen persoonlijke oogst van het afgelopen jaar vergaren, symbolisch, en dicht bij je hart houden in de komende maanden van afnemende energie. Hierdoor kun je inventariseren wat je gegeven is en wat je hebt moeten opgeven om te kunnen oogsten. Het is belangrijk om op dit moment te kijken naar wat je hebt volbracht dit jaar en daarvoor te danken.Je denkt na over je successen en prestaties. Je kijkt ook naar de geleerde lessen van bepaalde dingen die niet succesvol waren. Deze lessen zijn zaadjes waaruit nieuwe projecten zullen groeien.

You can gather your own personal harvest of last year, symbolic, and keep closed to your heart in the coming months of decreasing energy. Because of this you can inventory what is given you and what you have to give up to be able to harvest. It is important at this moment to look at what you have accomplished this year and to say thanks. You think about your successes and performances. You also look at to the learned lessons of certain things which were not successful. These lessons are seeds from which new projects will grow.


Wat kan je doen om Mabon te vieren en je (weer) te verbinden met dit seizoen?
Buiten
Ga de natuur in en maak een herfstwandeling. Verzamel dennenappels, eikels en (tamme) kastanjes en alles wat je kunt vinden in het bos en droog het. Ga noten rapen en bessen plukken. Ontdek paddenstoelen maar laat ze staan! Verzamel zaadbollen en zaaddoosjes. Strooi zaden voor de vogels, zodat zij je de hele winter geluk zullen bezorgen. Steek de vuurkorf aan en maak vuur. Rooster marshmallows en tamme kastanjes bij het vuur.

What can you do to celebrate Mabon and to become one with this season?
Outside.
Go enter nature and make an autumn walk. Collect pineapples, acorns and chestnuts and everything what you can find and dry it. Go to  pick up nuts and  pick berries. Discover toad-stools but don't pick them! Collect seed balls. Scatter seeds for the birds scatter, so that they will provide you luck to the complete winter. Light the fire basket and make fire. Grating marshmallows and chestnuts by the fire.In huis.
Maak een Hoorn des Overvloeds (dit is een rieten mand in de vorm van een hoorn en vul die met seizoenvruchten, bloemen, herfstbladeren en noten. Maak slingers van gedroogde bladeren. Versier je huis met groente, fruit en noten. Bak een appel-noten taart. Wees je bewust van wat je hebt volbracht het afgelopen jaar en wees er dankbaar voor. Bereid je voor op de komende wintertijd, de donkere periode die eraan komt. Donkere tijden in de natuur, maar het geeft je de gelegenheid tot rust te komen na het harde werken van de afgelopen maanden. Je hebt het verdient!

Inside.
Make a cornucopia (this is  basket in the form of a horn and filled with season fruit, flowers, autumn leaves and nuts. Make a festoon of dried leaves. You decorate the house with vegetable, fruit and nuts. Bake an apple-nut cake. You indicated consciously of what you have accomplished last year and be grateful for it. Prepare you to the coming winter time, the dark period which comes. Dark times in nature, but it gives you the occasion to rest after hard working the previous months. You have deserve it!


Een fijne Mabon gewenst / Happy Mabon

5 opmerkingen:

Marianna zei

Happy Mabon, Carin & Michiel! Maak er een mooie dag van! Het weer werkt mee om buiten nog wat leuks te doen he! Fijne viering vanavond!

Anoniem zei

Dit is weer een mooi blok erbij. Ook leuk om de verhalen die je erbij schrijft steeds te lezen: leerzaam.

marijke's crea zei

Fijne herfstequinox! Mijn geborduurde hoorn des overvloeds staat weer op de schoorsteen met eronder een herfsttafereel!
Vind je natuur rituelen verhalen geweldig!
groetjes Marijke

Blu zei

The colours of this block are lovely. Very fall-like.

And your information is fascinating, as always!

sylvia zei

Wat een leuk blok, maar ook een leuk verhaal om te lezen!! Dank je wel en een fijne herfsttijd!!
groetjes, Sylvia