Privacy verklaring

woensdag 2 maart 2011

Celtic BOM 3 - Ostara

Gisteren konden we alweer het derde blok downloaden van de Celtic BOM. Ostara is ditmaal het blok en dat wordt uitgebeeld door een ei in de kleuren geel, groen, blauw en rose. De kleuren betekenis: geel staat voor groei, groen voor vruchtbaarheid, blauw voor bescherming en roze voor liefde/vriendschap.

Yesterday we could download the third block of the Celtic BOM. Ostara is this time the block and on the block is an egg in the colours yellow, green, blue and rose. Color meaning: yellow state for increase, green for fertility, blue for protection and pink for love/friendship.


Ostara is  op of rond 21 maart.  Andere namen zijn: lente-equinox, eostre's dag, lentefeest. Dag en nacht zijn op deze dag even lang. Balans is op dit punt bereikt. De tijd voor een nieuw begin en het verzorgen van je tuin. Ostara stamt van de naam van de godin Eostra. Het is geen toeval dat dit precies zo klinkt als het engelse easter (pasen). Weer een voorbeeld van de overname van oude gebruiken door de christenen.  Het christelijke paasfeest kent erg veel tradities die afkomstig zijn van het paganistische feest. Denk hierbij aan het paasei en de paashaas! Ook bij de Christenen is het feest dus een duidelijk moment van vernieuwing en reïncarnatie.

Ostara is  on or around March 21. Other names are: spring equinox, eostre' s day. Day and night are on this day just as long. Assessment has been reached on this point. The time for a new beginning and looking after your garden. Ostara descend of the name of the goddess Eostra. It is no accident that this sounds exactly as the English easter. An example of the adoption of old uses by the Christians. The Christian easter has a lot of many traditions which come from the paganism festival. Think of the Easter egg and the Easter bunny! Also at the Christians is the festival therefore a clear moment of renewal and reincarnation.


Ostara is ook een van de meer kleurrijke feestdagen.  Feesten en gezellig met elkaar omgaan op deze feestdag is belangrijk, evenals de terugkeer van kleur en lente. Equinoxen zijn tijden van balans tussen licht en duisternis, als de dag en de nacht evenlang zijn.   De wereld is herboren en komt tot leven. De balans keert. Licht overwint duisternis. De winter is voorbij. Vier het !

Ostara is also one of the more coloured holidays. Festivals and sociably with each other handle on this holiday are important, as well as the return of colour and spring. Equinoxen are times of balance between light and darkness, as the day and the night are just as long. The world is reborn and reaches life. The balance turns. Light overcomes darkness. The winter is beyond. Celebrate it!


Het ei is een krachtig symbool. Het wordt bijna overal gezien als een symbool voor vruchtbaarheid, hergeboorte en herrijzing. De haas is ook het beeld van vruchtbaarheid en hoort bij de voorjaarsgodin. Haar kudde bestaat uit louter hazen. Hazelegers worden vaak beschouwd als de plaats waar kinderen vandaan komen. Hazen en kinderrijkdom horen bij elkaar.

The egg is a powerful symbol. It is almost everywhere considered as a symbol for fertility, reborn and ressurrection. The hare is also the picture of fertility and belongs to the spring goddess. Her herd exists from purely hares. Hare lair are frequently considered as the place where children come from. Hares and child wealth are belong  to each other.


Kruiden: vijfvingerkruid, krokus, kamperfoelie, iris, jasmijn, aardbei, viooltjes
Wierook: viooltjes, jasmijn, roos
Olie: lotus, magnolia, gember
Edelstenen: amethist, aquamarijn, rode jaspis, rozenkwarts, maansteen
Kaarskleuren: alle pastelkleuren, groen, goud, geel
Voedsel: hard gekookte eieren, eiergerechten, honingcake, vers fuit, wafels
Drank: melk, punch, lindebloesemthee, paardebloemthee
Versieringen: hardgekookte eieren met magische symbolen, voorjaarsbloemen

Herbs: Creeping Tormentil, crocus, honeysuckle, iris, jasmine, strawberry, pansys
Incense: pansys, jasmine, rose
Oil: lotus, magniolia, ginger
Gems: amethyst, aquamarine, red jasper, rose quartz, moonstone
Candle colors: all pastel colors, green, gold, yellow
Food: hard-boiled eggs, egg dish, honey cake, fresh fruit, waffles
Drink: milk, punch, lime blossom tea, dandelion tea
Decorations: hard-boiled eggs with magical symbols, spring flowers


Hier zijn een paar suggesties voor het vieren van Ostara:
- Kleur hardgekookte eieren en verfraai ze met symbolen.
- Steek een kaars op de vooravond van Ostara aan en geef een zegen aan de winter die weggaat. Verwelkom het aankomen van de lente.
- Vul uw huis met lentebloemen
- Haal de oude groei in uw tuin weg
- Plant nieuwe zaden


Here are a few suggestions for celebrating Ostara:
- Color hard boiled eggs and decorate with symbols.
- Light a candle on Ostara Eve and give a blessing to the winter who leaves. Welcome the arriving of spring.
- Fill your house with spring flowers
- Clear out the old growth in your garden or pot garden
- Plant new seeds


En dan nog een verschrikkelijk nieuws:
Gisteren hoorde ik dat Lisa van The Primitive Needle, terwijl ze met haar auto naar het werk reed, met haar auto is weggeveegd en in de rivier terecht is gekomen. De volgende morgen werd haar lichaam in de auto ontdekt. Wat zal ze gemist gaan worden door haar familie maar ook in de borduurwereld want ze had erg mooie patronen, waarvan ik er zelf een aantal heb, oa. Witches Hollow.

And then some very sad news:
Lisa of The Primitive Needle is, while driving to work with her car, swept away in the river. Her body was found in her car the next day. She shall be missed by her family but also by many stitchers because she designed beautiful patterns. I also have few patterns of her such as Witches Hollow.

11 opmerkingen:

Jane zei

I really enjoyed this post Carin, very interesting to read about Ostara and some lovely pictures too. Your suggestions on how to celebrate Ostara are all lovely and are all easy things we can all do ~ thank you xxx

Tineke zei

Hartelijk dank weer voor je uitgebreide beschrijving. erg leuk om er meer van te lezen

Dear Jo zei

Zo, dat was weer een heel gelees, maar heel erg leuk en interessant. Ik ben nog altijd niet begonnen aan de Celtic, maar wie weet????? Er komen steeds weer andere dingen op mijn pad :))))

Michelle zei

Beautiful quilt block. And what great information on the season. Lisa will surely be missed.

Margott zei

_Very interesting post, Carin.I didn`t know about Ostara, so I`m glad to read this text and adorable photos!!!
Have a magical weekend, Dear Carin and thank You again:-)

Yvon (jioya) zei

Bedankt voor alle info weer, het is heel leuk en leerzaam wederom.
Ik hoop er dit jaar wel aan te gaan beginnen,ik ben wel al stoffen aan het verzamelen dus wie weet?

Groetjes Yvon.

Ingrid zei

Geweldig zoals je elke maand uitlegt hoe feestdagen ontstaan zijn. Ik vind het erg interessant. Dankjewel Carin.
En wat vreselijk om zo onverwacht een dierbare te moeten missen. Heel erg.

Micki zei

I love that block..very pretty colors!
Micki

Marianna zei

Oh wat heb je dat weer geweldig goed beschreven! Ik verwijs maar ook naar jouw blog voor meer uitleg, want ik ben toch beperkt binnen het patroon tot ongeveer een A4-tje. Erg leuk weer om te lezen en alle hints, geweldig!
Wat vreselijk van Lisa! Ja, ze zal zeer worden gemist!

Anoniem zei

What an interesting post about Ostara, thank you very much. I believe that the female hormone oestrogen is named after the goddess Oestra? I really like the egg block - so cleverly designed. Very sad news about Lisa.

Marcha zei

Wat een leuk ei! Das super voor pasen! Die ga ik natuurlijk ook even opslaan. Wie weet!