Privacy verklaring

vrijdag 29 juli 2011

Celtic BOM 7 - The Moon

Deze maand was het tijd voor het 7e blok van de Celtic BOM en dat is de Maan. Ik heb gekozen om een Volle Maan te maken in allerlei ecru tinten omdat deze fase van de maan de meeste energie geeft.

This month it was time for the 7th block of the Celtic BOM and that is the Moon. I have made a Full Moon with several ecru colors because this phase of the moon gives the most energy.


Voor wiccans en pagans, is de maan meer dan een ver hemellichaam dat we zien als we 's nachts naar huis rijden. Voor vele is zij de belichaming van de Godin, zij is Meisje, Moeder en Oude vrouw. Het is ook een belangrijke bron van natuurlijke energie die voor magie essentieel is als je je rituelen bij de juiste maanfase uitvoert. Het uitvoeren van rituelen tijdens de verkeerde maanfase kan het ritueel ernstig afzwakken, wat  geen of misschien een verkeerd resultaat geeft.
De cyclus van de Maan, is ongeveer 28 en een halve dag en bestaat uit 8 maanfases:
Nieuwe maan (donker) - Wassende maan - Eerste kwartier - Gibbous maan - Volle maan - Afnemende maan - Laatste kwartier - Balsemieke maan.

For wiccans and pagans, it is far more than a heavenly body that might catch our eye as we drive home late at night. For many Wiccan, she is the embodiment of the Goddess, she is Maiden, Mother and Crone. It is also an important source of natural energy that is essential in magick, if you perform your spells and rituals at the right lunar phase. Performing spells during the wrong phase of the moon can seriously debilitate the spell, producing no result or possibly the wrong result.
The cycle of the Moon, is approximately 28 1/2 days long, and there are 8 moon phases:
New moon (dark) - Waxing crescent moon - First quarter moon - Waxing gibbous moon - Full moon - Waning gibbous moon - Last quarter moon - Waning crescent moon.

De Wassende Maan betekent dat de maan groter wordt aan de hemel, die zich van de Nieuwe Maan naar de Volle maan beweegt. Dit is een tijd voor rituelen die iets aantrekken, die positieve verandering brengt, rituelen voor liefde, geluk, groei. Dit is een tijd voor nieuw begin, om ideeën een beeld te geven, iets aan te halen. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de maan de Godin in haar aspect van het Meisje, geeft lof aan Epona, Artemis of één van de andere Godinnen van het Meisje. De periode van de Wassende maan duurt ongeveer 14 dagen.

Waxing Moon means the moon is getting larger in the sky, moving from the New Moon towards the Full Moon. This is a time for spells that attract, that bring positive change, spells for love, good luck, growth. This is a time for new beginnings, to conceptualize ideas, to invoke. At this time the moon represents the Goddess in her Maiden aspect, give praise to Epona, Artemis or one of the other Maiden Goddesses. The period of the waxing moon lasts about 14 days.De Volle Maan is wanneer de maan zijn hoogtepunt heeft bereikt, het vormt een perfect zilverachtige ronding aan de hemel. Dit is een tijd voor rituelen die transformeren, psychische capaciteit, voor vruchtbaarheidsrituelen en aanroeping tot maangodinnen verhogen. Dit is een tijd van sterkte, liefde en macht. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de maan de Godin in haar aspect van de Moeder, geeft lof aan Cerridwen, Isis of één van de andere Godinnen van de Moeder. De periode van de Volle maan duurt van ongeveer 3 dagen voor en 3 dagen na de daadwerkelijke volle maan.

Full Moon is when the moon has reached its zenith, it forms a perfect silvery sphere in the sky. This is a time for spells that transform, increase psychic ability, for fertility spells and invocation to lunar goddesses. This is a time of strength, love and power. At this time the moon represents the Goddess in her Mother aspect, give praise to Cerridwen, Isis or one of the other Mother Goddesses. The period of the Full Moon lasts from about 3 days before to 3 days after the actual full moon.


De Afnemende Maan betekent dat de maan in grootte vermindert, die zich van de Volle maan naar de Nieuwe Maan beweegt. Dit is een tijd voor rituelen die uitstoten, bevrijden, omkeren. Dit is een tijd om met slechte gewoonten of verslaving te breken, om slechte verhoudingen te beëindigen. Dit is een tijd van diepe intuïtie en een tijd voor waarzegging. Op dit ogenblik vertegenwoordigt de maan de Godin in haar Aspect van de Oude Vrouw, geeft lof aan Hecate, Morrigan of één van de andere Godinnen van de Oude vrouw. De periode van de afnemende maan duurt ongeveer 14 dagen.

Waning Moon means the moon is decreasing in size, moving from the Full Moon towards the New Moon. This is a time for spells that banish, release, reverse. This is a time to break bad habits or bad addictions, to end bad relationships. This is a time of deep intuition and a time for divination. At this time the moon represents the Goddess in her Crone Aspect, give praise to Hecate, Morrigan or one of the other Crone Goddesses. The period of the waning moon lasts about 14 days.7 opmerkingen:

Miny zei

Mooi blok geworden, leuk dat je het ook even uitlegd, was nieuw voor mij.
Goed weekend!

Groeten Miny

Yvon (jioya) zei

bedankt weer voor de uitgebreide uitleg, ik leer echt steeds wat bij.

Gaat het allemaal wat beter nu met je nek?

Groetjes Yvon.

marijke's crea zei

Mooi maantje, leuk al je uitleg over de maanstanden.
fijn weekend,
groetjes Marijke

Cristina zei

Thank you for yet another interesting post! :-)

Liesbeth Wessels zei

Mooie maan en weer een prachtig en interessant verhaal om te lezen. groeten van liesbeth

Mireille zei

Lek blok, en hij straalt zelfs. Dank je voor de interessante uitleg, altijd leuk om dat te weten. Groetjes mireille

quilting Jeannet zei

Wat een mooi verhaal om weer te lezen Carin.

groetjes, Jeannet